Najczęściej wyszukiwane:
Serwis ekonomiczny

Serwis ekonomiczny

Raporty i analizy ekonomiczne

25maja2020

Początek tygodnia w pozytywnych nastrojach

Serwis ekonomiczny | Codziennik

- Stopniowa poprawa nastrojów
- EURPLN blisko 4,50 mimo umocnienia dolara
- Rentowności i IRS w górę na koniec tygodnia
- Dziś polska podaż pieniądza i ważne dane z Niemiec

22maja2020

Produkcja i sprzedaż osiągnęły dno

Serwis ekonomiczny | Tygodnik

Wydaje się, że maj był już miesiącem otrząsania się firm i konsumentów z szoku wywołanego pandemią i bolesnymi restrykcjami dla działalności gospodarczej i społecznej – to podpowiadają wstępne odczyty PMI. W tym tygodniu więcej wskaźników nastrojów – mogą okazać się przydatne w podtrzymaniu pozytywnych nastrojów na rynku. Zagrożeniem dla nastrojów rynkowych jest za to odnowiony konflikt USA-Chiny. W tym tygodniu poznamy więcej szczegółów nt. PKB w I kw m.in. w Niemczech i USA.
Szczegóły PKB w I kw. (który nas zaskoczył in plus) zostaną też zaprezentowane w Polsce, trudno chyba jednak będzie na podstawie tych informacji pokusić się o rewizję prognoz na dalsze kwartały w górę, skoro wiemy jak mocno spadła produkcja przemysłowa i sprzedaż detaliczna w kwietniu.

25maja2020

Rekordowe M3, osłabiony budżet, niższe zyski

Serwis ekonomiczny | Komentarz ekonomiczny

Podaż pieniądza M3 wzrosła w kwietniu o 14,0% r/r, wobec 11,8% w marcu, wyraźnie powyżej oczekiwań. To najwyższy wzrost M3 od połowy 2009 r. Tak wysokie tempo kreacji pieniądza wynikało z rządowej ekspansji fiskalnej i zakupów obligacji PFR przez banki. 
Po kwietniu budżet centralny wykazał deficyt 18,9 mld zł. W samym kwietniu saldo rządowe pogorszyło się o 9,5 mld zł, co było wynikiem załamania się dochodów podatkowych i wzrostu wydatków w związku z epidemią. Spodziewamy się dalszego wzrostu deficytu rządowego w kolejnych miesiącach, przy czym oczekujemy, że deficyt sektora finansów publicznych przebije 10% PKB w tym roku.
W I kw. 2020 r. wyniki finansowe przedsiębiorstw zatrudniających 50 i więcej osób pogorszyły się, choć ich nakłady inwestycyjne rosły w podobnym tempie jak pod koniec IV kw. 2019. Spodziewamy się dalszego pogorszenia wyników firm i spadku nakładów na inwestycje w kolejnych kwartałach.
 

4maja2020

W poszukiwaniu dna

Serwis ekonomiczny | MAKROskop

Dziesięć tygodni po tym jak wirus SARS-COV-2 rozprzestrzenił się poza Chinami krzywe zachorowań i zgonów w części krajów wypłaszczają się, a nawet zaginają w dół. Wciąż jednak nie doszliśmy chyba do momentu, gdy trend obniżania prognoz ekonomicznych dla świata dobiegł końca. Polska, która wprowadziła restrykcje na dość wczesnym etapie rozwoju epidemii, zdołała utrzymać relatywnie niską liczbę zakażeń (w porównaniu do innych dużych krajów UE). Nadal jednak za wcześnie by stwierdzić, że w zwalczaniu wirusa najgorsze za nami. Rząd rozpoczął właśnie łagodzenie ograniczeń w kontaktach międzyludzkich i planuje stopniowe znoszenie restrykcji dla biznesu w kolejnych tygodniach. Tempo wprowadzania zmian będzie jednak uzależnione od rozwoju epidemii. (...)

4września2019

Analiza techniczna CEE - Waluty mogą odetchnąć

Serwis ekonomiczny | Analiza techniczna

Sierpień nie był korzystnym miesiącem dla walut CEE, które podobnie jak większość walut z rynków wschodzących były w minionym miesiącu pod presją. Największy wpływ na notowania miał wzrost awersji do ryzyka pod wpływem napięcia na linii USA-Chiny i obawy o sytuację w Argentynie.

Analiza techniczna sugeruje, że przyszedł czas na korektę lub przynajmniej stabilizację po sierpniowej deprecjacji. We wrześniu odbędzie się posiedzenie EBC, na którym rynek oczekuje przynajmniej obniżenia stopy depozytowej. Widzimy ryzyko przejściowego osłabienia walut CEE jeżeli bank centralny rozczaruje, ale szybko rynek powinien ponownie zacząć wyceniać podjęcie zdecydowanych decyzji w kolejnych tygodniach, co mogłoby być korzystne dla walut CEE, zwłaszcza dla złotego i czeskiej korony.