Najczęściej wyszukiwane:

Serwis ekonomiczny

Raporty i analizy ekonomiczne

17czerwca2019

Tydzień z bankami centralnymi

Serwis ekonomiczny | Codziennik

W dzisiejszym Codzienniku:

  • Dobre dane z USA, ale obawy o wzrost pozostają
  • Polski majowy CPI jednak wyniósł 2,4%
  • EURPLN stabilny, EURUSD w dół
  • Krajowa obligacje dalej zyskują
  • Dziś krajowa inflacja bazowa, start konferencji w Sintrze
14czerwca2019

Spotkania z globalną niepewnością

Serwis ekonomiczny | Tygodnik

Kluczowe wydarzenia najbliższych dwóch tygodni
• Wątek wojen handlowych w wypowiedziach światowych przywódców nie zniknie zapewne z pierwszego planu w najbliższym czasie i wciąż utrzymywać się będą obawy odnośnie do perspektyw globalnego wzrostu gospodarczego. Przedstawiciele głównych banków centralnych: Fed, EBC, Banku Anglii i Banku Japonii będą mieli w tym tygodniu okazję do wyjaśnienia swojego poglądu i planów.
• Prezydenci USA i Chin mają spotkać się podczas szczytu G20 w Osace 28-29 czerwca. Spotkanie może być kamieniem milowym w toczących się rozmowach handlowych.

15maja2019

Wzrostu PKB trochę mniej, przybywa inflacji

Serwis ekonomiczny | Komentarz ekonomiczny

Wg wstępnych danych wzrost PKB w I kwartale 2019 r. wyniósł 4,6% r/r, lekko przekraczając oczekiwania (nasza prognoza 4,5%, konsensus 4,4% r/r) wobec 4,9% r/r w IV kwartale 2018 r. Po oczyszczeniu z wahań sezonowych wzrost wyniósł 1,4% kw/kw. Jak na razie krajowa gospodarka skutecznie broni się przed spowolnieniem gospodarczym za granicą, ale kolejne kwartały przyniosą wg nas dalsze hamowanie. GUS potwierdził wstępny odczyt kwietniowej inflacji na 2,2% r/r. Wyraźnie przyspieszyły ceny usług (do 3,6% r/r z 2,7%). Szacujemy, że inflacja bazowa wyniosła 1,7% r/r, czyli jest najwyżej od ponad 6 lat. Dane prawdopodobnie nie wpłyną znacząco na retorykę RPP.

30maja2019

Ciepło, ale za oknem chmury

Serwis ekonomiczny | MAKROskop

Gospodarka nie zraziła się wieszczeniem przez ekonomistów, w tym nas, spowolnienia i nadal szybko rośnie. Wstępny odczyt PKB za I kw. zaskoczył pozytywnie wynikiem 4,6% r/r, niewiele ustępującym 4,9% z IV kw. 2018 a 1,4% wzrostu kw./kw. w ujęciu odsezonowanym to jeden z lepszych wyników od początku ożywienia gospodarczego. Co za nim stoi dowiemy się 31 maja, ale z cząstkowych danych można wywnioskować, że struktura będzie zdrowa: bez oznak zmęczenia długotrwałym utrzymywaniem wysokiego tempa, bez negatywnego wkładu eksportu netto wywołanego słabą kondycją strefy euro i bez oznak asekuracyjnej polityki inwestycyjnej firm wobec wątpliwości czy koniunktura światowa poprawi się w II poł. roku. Choć cykl gospodarczy jest mocno zaawansowany, dane z firm zatrudniających ponad 50 osób pokazały w I kw. najsilniejszy wzrost nakładów inwestycyjnych od 2007 r. (21,7% r/r), co częściowo stanowi odpowiedź na niedobór siły roboczej.

5grudnia2018

Złoty może radzić sobie lepiej niż forint i rubel

Serwis ekonomiczny | Analiza techniczna

W listopadzie notowania złotego, forinta i rubla przebiegały w dość spokojnej atmosferze. Krajowa waluta pozostała w obserwowanym od sierpnia trendzie bocznym mimo nagłego wzrostu obaw o płynność mniejszych banków, rubel z kolei pozostał relatywnie odporny na gwałtowny spadek cen ropy i wzrost napięcia na linii Rosja-Ukraina.

Zakładamy, że w grudniu złoty może radzić sobie lepiej niż forint oraz rubel. Grudzień jest statystycznie korzystny dla krajowej waluty i sądzimy, że EURPLN może lekko spaść pod wpływem poprawy globalnego nastroju. Analiza techniczna wskazuje, że delikatny trend aprecjacyjny forinta może nieco wyhamować, a potencjał do umocnienia rubla ograniczać mogą kwestie geopolityczne.