Najczęściej wyszukiwane:
Serwis ekonomiczny

Serwis ekonomiczny

Raporty i analizy ekonomiczne

1kwietnia2020

Dzisiaj marcowe indeksy PMI

Serwis ekonomiczny | Codziennik

W dzisiejszym Codzienniku:

- Dalsza poprawa nastrojów rynkowych
- Dług finansów publicznych najniżej od 2007 r.
- Złoty słabszy, krajowe obligacje stabilne
- Dzisiaj wskaźniki PMI

27marca2020

Przygotujcie się na złe dane

Serwis ekonomiczny | Tygodnik

•    Pojawiające się stopniowo w różnych krajach pierwsze dane statystyczne opisujące rzeczywistość ekonomiczną po wybuchu pandemii wyglądają bardzo ponuro: Wstępne marcowe odczyty PMI dla Europy zanurkowały, najbardziej w sektorze usług, sygnalizując głęboką recesję. W USA liczba osób ubiegających się o zasiłek dla bezrobotnych wzrosła w ciągu tygodnia o ponad 3 mln (ok. 1% całej populacji), najwięcej w historii; w Norwegii w ciągu dwóch tygodni liczba analogicznych wniosków podskoczyła o 350%, co odpowiada stopie bezrobocia powyżej 10% (najwyżej od Wielkiego Kryzysu w latach 30.).
•    W kolejnych dniach takich statystyk poznamy więcej, jednak to, co teraz mogłoby wywołać kolejną falę pesymizmu, to chyba nie tyle słabość w danych, co informacje sugerujące, że zastój w gospodarkach może się wyraźnie przedłużyć. 
 

20marca2020

Kolejne dobre dane z lutego

Serwis ekonomiczny | Komentarz ekonomiczny

Produkcja budowlana urosła w lutym o 5,6% r/r (5,8% r/r w ujęciu odsezonowanym), wyraźnie powyżej oczekiwań w okolicach 1% r/r. Sprzedaż detaliczna odbiła w lutym do 7,3% r/r z 3,4% r/r w styczniu, zanotowała poprawę we wszystkich sektorach i pobiła konsensus w okolicach 4% r/r. Marcowe sektorowe wskaźniki nastrojów w biznesie pogorszyły się, ale warto pamiętać, że wskaźniki koniunktury GUS oparte są na ankietach zbieranych przez pierwsze 10 dni miesiąca, więc wyrażone przez przedsiębiorców opinie pochodzą sprzed ogłoszenia radykalnych działań przez rząd. Dzisiejsze dane, razem z lepszymi od oczekiwań wynikami dla przemysłu, wskazują na to, że skala spowolnienia wzrostu PKB w I kw. może nie być (jeszcze) aż tak dramatyczna, nawet uwzględniając potencjalne straty wywołane blokadą kraju od połowy marca. Niemniej, kolejne miesiące z pewnością przyniosą znaczące pogorszenie aktywności gospodarczej. 

3marca2020

CPI powyżej PKB

Serwis ekonomiczny | MAKROskop

Nadzieje na odbicie muszą zostać na razie odłożone wskutek rozprzestrzeniania się koronawirusa czemu towarzyszą próby państw skoordynowania działań zmierzających od opanowania sytuacji. Rynkowe nastroje mogą się poprawić szybciej niż odbije wzrost, jeśli inni decydenci pójdą w ślady Fed, który obniżył stopy o 50pb na nieplanowanym posiedzeniu.

Pod koniec lutego GUS opublikował szczegółowe dane o PKB za IV kw., które skłoniły nas do rewizji ścieżki PKB na 2020. Prognoza na cały 2020 nie uległa dużej zmianie, ale kwartalne szacunki układają się teraz bardziej w trend wzrostowy niż stabilizację wokół 3%. Według nas, próby oszacowania wpływu jaki na globalną gospodarkę będzie miał COVID-19 obarczone są bardzo dużym błędem, ale jest oczywiste, że ryzyko dla naszych prognoz wzrostu PKB Polski w 2020 jest w dół, nawet po ostatniej rewizji. (...)
 

4września2019

Analiza techniczna CEE - Waluty mogą odetchnąć

Serwis ekonomiczny | Analiza techniczna

Sierpień nie był korzystnym miesiącem dla walut CEE, które podobnie jak większość walut z rynków wschodzących były w minionym miesiącu pod presją. Największy wpływ na notowania miał wzrost awersji do ryzyka pod wpływem napięcia na linii USA-Chiny i obawy o sytuację w Argentynie.

Analiza techniczna sugeruje, że przyszedł czas na korektę lub przynajmniej stabilizację po sierpniowej deprecjacji. We wrześniu odbędzie się posiedzenie EBC, na którym rynek oczekuje przynajmniej obniżenia stopy depozytowej. Widzimy ryzyko przejściowego osłabienia walut CEE jeżeli bank centralny rozczaruje, ale szybko rynek powinien ponownie zacząć wyceniać podjęcie zdecydowanych decyzji w kolejnych tygodniach, co mogłoby być korzystne dla walut CEE, zwłaszcza dla złotego i czeskiej korony.