Szukaj na stronie
Ilustracja aplikacji bankowej Santander mobile z włączonym ekranem powitalnym
Aplikacja Santander mobile

Pomaga w codziennych sprawach

Rada Polityki Pieniężnej dwukrotnie (17 marca i 8 kwietnia br.) obniżyła stopy procentowe – za każdym razem o 0,5%. Aktualna  stopa referencyjna NBP jest na historycznie niskim poziomie 0,5%.

W efekcie spadła też stawka oprocentowania WIBOR. WIBOR 3M spadł z poziomu 1,70% do 1,17% (stan na 18.03.2020), a następnie do 0,71 % (stan na 09.04.2020).

Znaczne zmiany WIBOR 3M (okres od 06 listopada 2019 do 09 kwietnia 2020)

Co to oznacza dla Ciebie, jako naszego kredytobiorcy?

Aktualnie oferujemy kredyty hipoteczne w PLN z oprocentowaniem zmiennym opartym na stawce WIBOR 3- miesięczny lub z oprocentowaniem stałym w okresie 5 lat. W zależności od rodzaju oprocentowania będziemy wprowadzać odpowiednie zmiany.

Oprocentowanie zmienne

Spadek stawki WIBOR 3M wpływa bezpośrednio na zmniejszenie oprocentowania kredytu, które jest ustalane jako suma zmiennej stawki WIBOR 3M i stałej marży. Spadek WIBOR 3M o 1 p.p. oznacza, że łączne oprocentowanie kredytu spadnie o tę samą wartość.  

Kiedy zmienia się oprocentowanie kredytu ze stopą zmienną

Oprocentowanie zmienne kredytu opartego na WIBOR 3 M jest analizowane co 3 miesiące, licząc od daty uruchomienia kredytu. Nowy harmonogram jest generowany, jeśli w dniu analizy oprocentowania nastąpiła zmiana w stosunku do oprocentowania sprzed 3 miesięcy:

 • WIBOR się zmienił

  ustalamy nowe oprocentowanie

 • WIBOR się nie zmienił

  oprocentowanie pozostawiamy bez zmian

Przykłady wpływu obniżenia oprocentowania kredytu na wysokość raty

Przykład 1

 • Kwota Twojego kredytu to 250 000,00 zł na okres 10 lat, raty równe. Uruchomienie kredytu nastąpiło 11.01.2020. WIBOR 3 M w dniu uruchomienia wynosił 1,71 %, marża banku 2%  - łączne oprocentowanie 3,71% (w skali roku, przy oprocentowaniu zmiennym).
 • Trzymiesięczny okres, na który ustalono oprocentowanie, zakończył się 11.04.2020 - WIBOR 3 M w dniu 11.04.2020 wynosił 0,71%.
 • Oprocentowanie kredytu spadło do 2,71% (w skali roku, przy oprocentowaniu zmiennym), a wysokość raty obniży się o ponad 113,59 PLN począwszy od raty należnej 11.05.2020.

Przykładowy harmonogram z wysokością rat

Przykład 2

 • Kwota Twojego kredytu to 250 000,00 zł na okres 10 lat, raty równe. Uruchomienie kredytu nastąpiło 07.11.2019. WIBOR 3 M w dniu uruchomienia wynosił 1,71 %. Marża banku 2%  - łączne oprocentowanie 3,71% (w skali roku, przy oprocentowaniu zmiennym).
 • Pierwszy trzymiesięczny okres, na który ustalono oprocentowanie, zakończył się 07.02.2020 - WIBOR 3 M w dniu 07.02.2020 wynosił 1,71%,  oprocentowanie kredytu nie zmieniło się.
 • Szacowana wysokość WIBOR 3 M w dniu 07.05.2020 - 0,71%.
 • Oprocentowanie kredytu spadnie do 2,71% (w skali roku, przy oprocentowaniu zmiennym), a wysokość raty spadnie o 109,85 PLN począwszy od raty należnej 07.06.2020.

Przykładowy harmonogram z wysokością rat

Powyższa symulacja ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu mieszkaniowego, w Santander Bank Polska S.A. (Bank), zabezpieczonego hipoteką wynosi 3,37%, przy następujących założeniach: okres kredytowania 296 miesięcy (jednorazowa wypłata kredytu), całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 274 779 zł, całkowita kwota do zapłaty 402 406,35 zł, oprocentowanie zmienne 3,90% w tym: stopa referencyjna WIBOR 3M: 0,69% oraz marża 3,21 p.p. (wskazana marża jest podwyższona o 1,00 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w terminie 1 miesiąca od zawarcia umowy kredytu), całkowity koszt kredytu 127 627,35 zł (w tym: prowizja 4 616,29 zł, odsetki 112 301,31 zł, ubezpieczenie nieruchomości Locum Comfort (przy założeniu, że klient skorzysta z oferty przedstawionej w Banku) 10 040,75 zł za cały okres kredytowania - suma ubezpieczenia nieruchomości 446 250 zł, minimalny zakres ubezpieczenia obejmuje ryzyko pożaru i zalania, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19 zł, opłata sądowa za ustanowienie hipoteki 200 zł - przy zabezpieczeniu na jednej  nieruchomości, opłata za weryfikację wartości nieruchomości 450 zł), usługi dodatkowe: opłata za prowadzenie konta osobistego/rachunku płatniczego dla Kredytobiorcy: 0 zł, 294 miesięczne raty równe (bez okresu karencji w spłacie) w wysokości 1 322,98 zł, ostatnia rata 1 269,44 zł, (wysokość raty w okresie stosowania podwyższonego oprocentowania 1 471,04 zł). Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko zmiany wysokości rat przewidzianych do spłaty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia. Kalkulacja została dokonana na dzień 27.04.2020r. na reprezentatywnym przykładzie. 

 Ważne

W przypadku oprocentowania stałego decyzja RPP nie ma wpływu na wysokość oprocentowania. Nie zmieni się ono do końca 5-letniego okresu,
na który ustalono stopę stałą. Po tym czasie będzie obowiązywało oprocentowanie zmienne, ustalone jako suma przyszłej stawki WIBOR 3M
i stałej marży banku, określonej w umowie kredytowej.

 

 

 Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku indywidualnego badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego dokonanego przez Santander Bank Polska S.A.

Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach, oprocentowaniu  dostępne są w placówkach banku, na santander.pl oraz pod numerem infolinii 1 9999 (opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora).

Ochrona ubezpieczeniowa w ramach Umowy ubezpieczenia Locum Comfort świadczona jest przez Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Szczegółowe informacje, w tym Ogólne Warunki Ubezpieczenia Locum Comfort określające m.in. zakres ubezpieczenia, zasady odstąpienia oraz wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym i informacje dodatkowe, stanowiące łącznie kartę produktu, Regulamin Gwarancji Szybkiej Wypłaty dostępne są w Santander Bank Polska S.A. oraz na stronie santander.aviva.pl. Informacja o wysokości składki ubezpieczeniowej dostępna jest w placówkach Santander Bank Polska S.A.
Stan na 27.04.2020 r.

Santander Bank Polska S.A. (wpisany do prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestru agentów ubezpieczeniowych pod nr 11135943/A) oraz agenci prowadzący Placówki Partnerskie Santander Bank Polska S.A. są agentami ubezpieczeniowymi Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Infolinia 1 9999 – opłata zgodna z taryfą danego operatora. Stan na 27.04.2020 r.