Przerwa 15/16 czerwca Rozwijamy naszą bankowość, dlatego potrzebujemy przerwy. Do 6:30 bankowość internetowa i aplikacja mobilna będą niedostępne. Nadal możesz płacić kartą i wypłacać gotówkę z naszych bankomatów. Przepraszamy za utrudnienia!

Szukaj na stronie

Fundusze inwestycyjne Santander

Wybierz subfundusz zarządzany przez zespół wysokiej klasy specjalistów

 • Santander TFI S.A. posiada niemal 25‑letnie doświadczenie w zarządzaniu funduszami oraz ponad 170 tys. klientów

 • 23 subfundusze zróżnicowane pod kątem klas aktywów, minimalnego sugerowanego czasu inwestycji, poziomu zysku oraz ryzyka

 • Całodobowy dostęp do oferty Funduszy oraz możliwość składania zleceń w Santander internet w zakładce Fundusze Inwestycyjne

Inwestuj w subfundusze zarządzane
przez doświadczony zespół ekspertów

Santander Bank Polska jest dystrybutorem jednostek uczestnictwa funduszy Santander FIO i Santander Prestiż SFIO, zarządzanych przez Santander TFI S.A.

To jedno z największych i najbardziej doświadczonych towarzystw funduszy inwestycyjnych działających na polskim rynku. 

Santander TFI S.A. posiada niemal 25‑letnie doświadczenie w zarządzaniu funduszami oraz ponad 170 tys. klientów w lipcu 2022 r. 

W ofercie Towarzystwa znajdują się 23 subfundusze w ramach dwóch funduszy parasolowych: Santander FIO i Santander Prestiż SFIO. Fundusze inwestują lokalnie i globalnie w zróżnicowanie klasy aktywów. Łatwo znajdziesz subfundusz pasujący do Twojego stylu inwestowania. 

W ramach subfunduszy Santander FIO, możesz założyć Indywidualne Konto Emertytalne (IKE).

Subfundusze zarządzane przez doświadczony zespół ekspertów

 

Tu znajdziesz informacje o ofercie funduszy inwestycyjnych dla klientów Indywidualnych.

Tu znajdziesz informacje o ofercie funduszy inwestycyjnych dla klientów Private Banking.

 

Sprawdź nowe subfundusze Santander i inwestuj, jak chcesz

 • Nowe rynki

  Rozszerz zakres swoich inwestycji na nowe obszary

 • Większe możliwości dywersyfikacji

  Dopasuj portfel subfunduszy do Twoich oczekiwań

 • Swoboda inwestowania

  Inwestuj wygodnie bez wychodzenia z domu, dzięki Santander internet

Inwestuj bez wychodzenia z domu

Zakładka Fundusze Inwestycyjne w Santander internet pozwala na całodobowy dostęp do oferty Funduszy oraz możliwość śledzenia bieżących notowań i prezentacji wyników w dowolnym okresie. W serwisie masz możliwość samodzielnego składania oraz przeglądania zleceń.

Dodatkowo otrzymujesz szczegółowe informacje o subfunduszach oraz możliwość śledzenia na wykresach stanu swoich inwestycji.

Zaloguj się Uruchomi się w nowym oknie

Dowiedz się, jak łatwo możesz inwestować przez internet – sprawdź wersję testową zakładki Fundusze Inwestycyjne w Santander internet.

Demo Uruchomi się w nowym oknie

Zainwestuj, jak Ci wygodnie

Przez internet lub w oddziale – jak chcesz

 • Zaloguj się do Santander internet

  Jeśli posiadasz dowolne konto osobiste prowadzone przez Santander Bank Polska, logując się do serwisu Santander internet zyskujesz całodobowy dostęp do oferty funduszy Santander oraz możliwość składania zleceń.

 • Śledź notowania

  Dodatkowo możesz śledzić na wykresach stan swoich inwestycji oraz dostęp do aktualnych notowań subfunduszy.

 • Inwestuj

  W Santander internet znajdziesz szczegółowe informacje o funduszach Santander.

 • Odwiedź oddział

  Odwiedź placówkę Santander Bank Polska i porozmawiaj z doradcą Select na temat interesującej Cię strategii inwestycyjnej.

 • Szczegóły oferty

  Doradca przedstawi szczegóły oferty, poinformuje o niezbędnych dokumentach i przygotuje formularze odpowiednich zleceń.

 • Inwestuj

  W serwisie Santander online zyskujesz całodobowy dostęp do oferty funduszy Santander oraz możliwość składania zleceń.

Dokumenty i opłaty Santander FIO oraz Santander Prestiż SFIO

  • Karty subfunduszy
  • Dokument zawierający kluczowe informacje
  • Bieżący skład portfela
  • Prospekty informacyjne i informacje dla klienta
  • Regulaminy
  • Tabele opłat

Noty prawne

Fundusze inwestycyjne Santander

Jesteśmy dystrybutorem jednostek uczestnictwa i tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych (zwanych dalej jednostkami uczestnictwa). Listę tych funduszy inwestycyjnych (zwanych dalej fundusze) udostępniamy na stronie santander.pl. Możesz nabywać i zbywać jednostki uczestnictwa wskazanych funduszy po uprzednim zawarciu z nami stosownej umowy (zasady świadczenia usługi określa regulamin).

Wartość aktywów netto niektórych funduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niektóre fundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.

Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Musisz liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków. Wartość jednostek uczestnictwa jest wyrażona w walucie właściwej dla danego funduszu. Dlatego weź pod uwagę, że ewentualne zyski mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu na skutek zmian kursu walutowego. Niektóre fundusze inwestycyjne otwarte mogą prowadzić działalność jako fundusze powiązane.

Dane finansowe dotyczące funduszy, czynniki ryzyka oraz rodzaje i wysokość opłat znajdują się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID), prospektach informacyjnych i tabeli opłat, które udostępniamy na santander.pl. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, weź pod uwagę opłaty związane z danym funduszem oraz uwzględnij ewentualne opodatkowanie zysku.

W przypadku składania zleceń odkupienia jednostek uczestnictwa funduszy, których rejestry są prowadzone w walucie innej niż PLN i wskazania rachunku w PLN jako właściwego dla realizacji zlecenia, przewalutowanie pieniędzy nastąpi na zasadach obowiązujących w naszym banku. W przypadku inwestycji w fundusze zagraniczne musisz obowiązkowo wypełnić podatkowe obowiązki informacyjne i płatnicze dotyczące dochodów lub zysków z inwestycji, mających zastosowanie w kraju zamieszkania.

Nie traktuj tego materiału jako porady inwestycyjnej czy rekomendacji. Jest to materiał informacyjny oraz promocyjny i nie może być wyłączną podstawą podejmowania przez Ciebie decyzji inwestycyjnych.
Fundusze inwestycyjne nie są objęte systemem gwarantowania, o którym mowa w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

Słowniczek pojęć i definicji dotyczących usług reprezentatywnych, wynikających z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, dostępny jest na stronie santander.pl/PAD Uruchomi się w nowym oknie oraz w placówkach banku.

 • Santander internet, Santander online to usługa bankowości elektronicznej.