Inwestor mobile
 • Łatwe logowanie
  Łatwe logowanie

  Można aktywować logowanie biometryczne za pomocą odcisku palca (Android, iOS) albo skanu twarzy (iOS).

 • Prostota obsługi
  Prostota obsługi

  aplikacja Inwestor mobile to narzędzie dopasowane do potrzeb aktywnego, nowoczesnego inwestora giełdowego. Przejrzyste menu ułatwia nawigację i dostęp do najważniejszych funkcji – w szczególności związanych z notowaniami oraz składaniem i obsługą zleceń.

 • Wygodne korzystanie
  Wygoda

  aby korzystać z serwisu, wystarczy zainstalować aplikację w telefonie, uruchomić ją i zalogować się.

 • Szybkość
  Szybkość

  ergonomia aplikacji i intuicyjna obsługa umożliwiają szybkie inwestycje.

 • Notowania i inwestycje
  Notowania i inwestycje na bieżąco

  korzystając z aplikacji Inwestor mobile można śledzić notowania i wykresy giełdowe online i od razu inwestować.

 • Niższe prowizje
  Niższe prowizje

  prowizje od zleceń internetowych są niższe niż w przypadku zleceń telefonicznych lub składanych osobiście w placówce.

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków, a nawet z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów. Sprawdź szczegółowe informacje dot. ryzyka związanego z inwestowaniem w poszczególne instrumenty finansowe

Szczegóły

Inwestor mobile umożliwia szybki i bezpieczny dostęp do rachunku inwestycyjnego prowadzonego w Santander Biuro Maklerskie . Dzięki naszej aplikacji można w dowolnym czasie i niemal z każdego miejsca obserwować w czasie rzeczywistym notowania na giełdzie warszawskiej oraz składać zlecenia na GPW i wybranych giełdach zagranicznych. Zapoznaj się z jej najważniejszymi funkcjami:

Demo aplikacji

Demo

Aplikacja posiada wbudowaną wersję demonstracyjną. Wystarczy po uruchomieniu aplikacji, na stronie powitalnej, wybrać zielony kafelek "DEMO". W wersji demonstracyjnej można kompleksowo sprawdzić działanie aplikacji Inwestor mobile. 

Logowanie

Logowanie

Po uruchomieniu aplikacji należy wybrać kafelek "ZALOGUJ". Następnie w dwóch krokach podaje się kody dostępowe NIK i PIN, analogicznie jak dla Inwestora online. Warunkiem niezbędnym do zalogowania się w aplikacji jest posiadanie rachunku maklerskiego oraz aktywnego dostępu do notowań w czasie rzeczywistym.

Rozwiń

W przypadku braku takiego dostępu aplikacja zaproponuje zamówienie notowań (sprawdź opłatę za korzystanie z przeglądu notowań w Taryfie opłat i prowizji). W przypadku prawidłowego połączenia, na górnej belce aplikacji prezentowana będzie biała ikona, jeśli połączenie zostanie utracone aplikacja zasygnalizuje ten stan zmianą koloru ikony statusu połączenia na czerwony. Po pierwszym poprawnym zalogowaniu istnieje możliwość ustawienia uproszczonego kodu PIN mobile (składającego się z 4 do 8 cyfr). Można także aktywować logowanie biometryczne za pomocą odcisku palca (Android, iOS) albo skanu twarzy (iOS).
Korzystanie z PIN mobile oraz biometrii uwarunkowane jest wcześniejszym zarejestrowaniem urządzenia. Aby to zrobić należy wybrać w głównym menu aplikacji opcję Ustawienia, a następnie przesunąć suwak przy opcji Rejestracja urządzenia. Zwracamy uwagę, że rejestracja urządzenia oprócz możliwości korzystania z PIN mobile i biometrii oznacza również zapamiętanie numeru NIK użytkownika (NIK domyślny), przez co przy kolejnym logowaniu jego wprowadzenie nie będzie konieczne oraz zmianę sposobu wysyłania alertów cenowych z SMS na powiadomienia push. Po zarejestrowaniu urządzenia, na tym samym ekranie, należy przesunąć suwak przy opcji PIN mobile/biometrii.

Notowania

Notowania

"Notowania" to pierwsza pozycja w poziomym dolnym, głównym menu aplikacji. Dostępne są notowania z GPW oraz New Connect. Prezentowane są w postaci kafelków, które można przesuwać w orientacji pionowej (kolejne instrumenty w ramach bieżącej listy) oraz poziomo (kolejne listy instrumentów). Kafelki z notowaniami instrumentów są aktywne, a ich stuknięcie powoduje przejście do opcji składania nowego zlecenia. Możliwa jest także zmiana widoku notowań z kafelków na wersję tabelaryczną. Zarządzanie listami notowań odbywa się po wybraniu ikony "trybu" na górnej belce.

Pobierz aplikację Inwestor mobile

W zależności od systemu operacyjnego Twojego smartfona, wybierz odpowiedni sklep i pobierz aplikację.

Pobierz aplikację z Google Play
Pobierz aplikację z AppStore
Aplikacja Santander mobile na smartfonie

Opłaty i prowizje

Opłaty i prowizje

Dostęp do aplikacji Inwestor mobile jest bezpłatny, jednak warunkiem niezbędnym do zalogowania się w aplikacji jest posiadanie aktywnego dostępu do notowań w czasie rzeczywistym. W przypadku braku takiego dostępu, aplikacja zaproponuje zamówienie notowań (na zasadach opisanych w aktualnej Taryfie opłat i prowizji).
Aby móc korzystać z aplikacji konieczny jest dostęp do Internetu.
Korzystanie z alertów SMS podlega opłatom zgodnie z Taryfą opłat i prowizji.
 

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków, a nawet z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów. Sprawdź szczegółowe informacje dot. ryzyka związanego z inwestowaniem w poszczególne instrumenty finansowe

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami, jak chcesz

Infolinia

Zostaw numer

W oddziale