Szukaj na stronie

Aplikacja Inwestor mobile, szybki i bezpieczny dostęp do rachunku inwestycyjnego

ETF - Exchange Traded Fund

Atrakcyjne możliwości inwestycyjne na rynkach zagranicznych dają instrumenty zwane ETF-ami. Dla inwestorów indywidualnych, którzy poszukują możliwości zdywersyfikowania portfela inwestycji i chcą wykorzystywać okazje na rynkach globalnych jest to bardzo korzystna forma inwestowania. Niesamowity wzrost rynku ETF-ów i popularność wśród inwestorów wynikają z wielu zalet, jakie posiada ten instrument. Do głównych należą: niskie koszty zarządzania, niskie koszty transakcyjne oraz wysoka płynność.

 

Menu zawartości opracowania

  • Jest to skrót od pełnej nazwy: Exchange -Traded Fund, która oznacza fundusz, którego jednostki są notowane na giełdzie. ETF-y umożliwiają inwestowanie w indeksy giełdowe, indeksy obligacji oraz surowce i indeksy składające się z koszyka surowców. Rozwój rynku ETF-ów jest niezwykle dynamiczny i notuje przyrost o ponad 20% rocznie. Obecnie na świecie notowanych jest ponad dwa i pół tysiąca ETF-ów, które pozwalają inwestować na prawie wszystkich światowych rynkach. ETF-y są tworzone przez firmy inwestycyjne, tzw. sponsorów emisji. Sponsor określa cel inwestycyjny funduszu (najczęściej jest to replikowanie zachowania indeksu), a następnie poszukuje instytucji finansowych, które posiadają instrumenty wchodzące w skład tego indeksu. Instytucje deponują wymienione instrumenty i w zamian otrzymują jednostki ETF-u. Oczywiście zakup jednostek przez instytucje finansowe jest możliwy również za gotówkę lub inne papiery wartościowe.

Opracowano na podstawie:

  • ETF Landscape, Industry Highlights, February 2011- BlackRock,
  • Celebrating 10 Years of ETFs in Europe – BlackRock.