Szukaj na stronie

Aplikacja Inwestor mobile, szybki i bezpieczny dostęp do rachunku inwestycyjnego

ETF - Exchange Traded Fund

Atrakcyjne możliwości inwestycyjne na rynkach zagranicznych dają instrumenty zwane ETF-ami. Dla inwestorów indywidualnych, którzy poszukują możliwości zdywersyfikowania portfela inwestycji i chcą wykorzystywać okazje na rynkach globalnych jest to bardzo korzystna forma inwestowania. Niesamowity wzrost rynku ETF-ów i popularność wśród inwestorów wynikają z wielu zalet, jakie posiada ten instrument. Do głównych należą: niskie koszty zarządzania, niskie koszty transakcyjne oraz wysoka płynność.

ETF

  • Jest to skrót od Exchange-Traded Fund, co oznacza fundusz inwestycyjny. Jest on notowany na giełdzie. Najczęściej celem ETF-u jest odzwierciedlenie zachowania aktywów bazowych, którymi mogą być m.in. indeksy giełdowe, indeksy obligacji czy surowce. ETF-y notowane są na giełdzie na takich samych zasadach jak akcje, a ich płynność wspierana jest przez animatorów. Tytuły uczestnictwa w funduszu lub certyfikaty inwestycyjne ETF są papierami wartościowymi. Funkcjonowanie ETF-u jest oparte na dyrektywach unijnych i regulacjach krajowych.

Materiał stworzony przy wykorzystaniu informacji z:
https://www.investopedia.com/
https://www.ishares.com/

Prezentowany materiał opracowali pracownicy Santander Biuro Maklerskie. Został przygotowany wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych i nie stanowi jakiejkolwiek porady inwestycyjnej, prawnej lub podatkowej. Materiał nie jest też rekomendacją osobistą z zakresu świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego i nie wskazuje, że jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Podjęliśmy możliwe starania, aby zapewnić, że informacje zawarte w materiale nie są nieprawdziwe i nie wprowadzają w błąd. Nie gwarantujemy jednak dokładności i kompletności informacji zawartych w materiale oraz nie ponosimy odpowiedzialności za wykorzystywanie tych informacji oraz potencjalne straty, które mogły w konsekwencji tego wyniknąć. Do tego materiału przysługują nam prawa autorskie.
Inwestowanie w instrumenty finansowe i korzystanie z usług maklerskich wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Poziom ryzyka jest zróżnicowany i zależy od rodzaju instrumentu finansowego, który jest przedmiotem usługi maklerskiej lub inwestycji. 
Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym materiale po uprzedniej, własnej niezależnej analizie i na własne ryzyko.