Najczęściej wyszukiwane:
Pierwsze kroki w bankowości internetowej

Pierwsze kroki w bankowości internetowej

Santander internet, Mini Firma i Moja Firma plus

Nasze usługi tworzymy z myślą o Twoich potrzebach. Dajemy Ci wiele możliwości, zaloguj się i sam zdecyduj, z których chcesz skorzystać.
Pierwsze kroki pokazane w filmach są takie same dla użytkowników Mini Firma i Moja Firma plus.

Pierwsze kroki w bankowości internetowej

Jak zalogować się pierwszy raz do Santander internet?

Jak zaktualizować swoje dane w banku w Santander internet?

Jak zmienić hasło i sposób logowania w Santander internet?

Jak zmienić konto osobiste na Konto Jakie Chcę w Santander internet?

Jak sprawdzić historie transakcji i saldo rachunku w Santander internet?

Przelewy i płatności

Jak wysłać przelew złotowy na rachunek obcy w Santander internet?

Jak dodać zlecenie stałe w Santander
internet?         

Odbiorcy - Eksport i import odbiorców
w Santander internet

Jak wykonać przelew do US w Mini
Firma?

Jak korzystać z koszyka przelewów w Santander internet?

Jak wysłać przelew walutowy na rachunek obcy w Santander internet?

Przelewy - Eksport i import przelewów
w Santander internet

Jak zapisać odbiorcę przelewu w Santander internet?

Jak wyszukać transakcję i pobrać potwierdzenie PDF w Santander internet?

Jak wykonać przelew do ZUS w Mini
Firma?

Karty płatnicze i usługi do kart kredytowych

Jak aktywować nową kartę płatniczą w Santander internet?

Jak zamówić nową kartę płatniczą do konta w Santander internet?

Jak ustawić limity transakcyjne na karcie kredytowej w Santander internet?

Jak nadać lub zmienić PIN do karty płatniczej w Santander internet?

Jak zrobić przelew z rachunku karty kredytowej w Santander internet?

Jak sprawdzić/zmienić opłatę za kartę dopasowaną w Santander internet?

Jak zablokować lub odblokować kartę płatniczą w Santander internet?

Jak rozłożyć spłatę karty kredytowej na raty (usługa Ratio) w Santander internet?

Jak ustawić Pakiet wypłat z bankomatów w Polsce przy karcie dopasowanej w Santander internet?

Kantor Santander

Sprzedaż waluty obcej w Kantorze
Santander

Status zleceń i kursy walut w Kantorze
Santander

Kupno waluty obcej w Kantorze
Santander