• Rząd ustanowił program, na podstawie którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole.
  • Świadczenie przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia 24 roku życia.
  • Wypłata świadczenia nie zależy od posiadanego przez daną rodzinę dochodu.

Wniosek należy złożyć w okresie od 1 lipca do 30 listopada danego roku.

Więcej o świadczeniu „Dobry Start” znajdziesz na stronie Ministerstwa: https://www.mpips.gov.pl/dobrystart

Jak złożyć wniosek?

  • Wniosek o świadczenie możesz złożyć korzystając z Profilu zaufanego, który możesz założyć w bankowości internetowej.

  • Wnioski będą przyjmowane również przez te same instytucje, które obsługują obecnie świadczenie „Rodzina 500+” (np. urzędy miasta/gminy).

Listę instytucji znajdziesz na stronie Ministerstwa.

Pytania i odpowiedzi

Informator

Kiedy rodzina otrzyma świadczenie?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu – nie później niż 30 września.

W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach – nie później niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Kto może złożyć wniosek o świadczenie „Dobry Start”?

Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Czy muszę czekać na decyzję administracyjną w sprawie przyznania wsparcia?

Nie. W programie „Dobry Start” obowiązuje uproszczona procedura. Zrezygnowano bowiem z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej o przyznaniu świadczenia. Osoby ubiegające się o świadczenie otrzymają informację o jego przyznaniu na podany we wniosku adres e-mail. Jeśli jednak takiego adresu zabraknie, to informację o przyznaniu świadczenia będzie można odebrać osobiście. Co ważne, nieodebranie takiej informacji nie będzie wstrzymywało wypłaty świadczenia z programu „Dobry Start”.
Decyzje administracyjne będą wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

Moje dziecko pójdzie w tym roku do „zerówki” prowadzonej w szkole. Czy dostanie wyprawkę?

Nie. Wsparcie z programu „Dobry Start” przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole. Program nie obejmuje dzieci uczęszczających do przedszkola oraz dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. „zerówce” w przedszkolu lub w szkole.

Czy od świadczenia „Dobry Start” jest odprowadzany podatek?

Nie. Świadczenie z programu „Dobry Start” jest zwolnione od podatku. Oznacza to, że otrzymasz je w pełnej wysokości.

Czy komornik zabierze mi pieniądze, które dostanę z programu „Dobry Start”?

Świadczenie z programu „Dobry Start” nie podlega egzekucji. Komornik nie może więc zająć tych środków.

Pobieram zasiłek z pomocy społecznej. Jestem bezrobotna bez prawa do zasiłku. Pracuje tylko mąż. Po otrzymaniu wyprawki dochód na osobę w naszej rodzinie wzrośnie. Czy stracimy zasiłek z pomocy społecznej?

Świadczenia z programu „Dobry Start” nie wlicza się do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia. Wyprawka nie spowoduje zatem utraty zasiłku z pomocy społecznej.

Bank Porad - bankuj lepiej

Dowiedz się, jak skuteczniej zarządzać swoimi finansami i korzystać z produktów bankowych