Elektroniczny kanał kontaktu

Masz wybór - to naturalne

Wybierz elektroniczną korespondencję z bankiem. To bezpieczne i wygodne.

Już 3 mln naszych klientów wybrało wygodę i otrzymuje od nas korespondencję elektronicznie

 • Masz wybór 
  formy korespondencji z banku

  Każdy klient ma możliwość wyboru jednej z dwóch form otrzymywania korespondencji z banku:

  • komunikaty w formie elektronicznej
  • komunikaty w formie listownej, przesyłana na adres do korespondencji.

  Od 26 czerwca 2017r. komunikacja elektroniczna będzie odbywała się przede wszystkim w ramach Elektronicznego kanału kontaktu (w skrócie EKK).

 • Czym jest 
  korespondencja elektroniczna?

  To po prostu poczta w bankowości internetowej i mobilnej, na którą otrzymujesz różne dokumenty, które bank zgodnie z prawem musi Ci dostarczyć. Są to np.: regulaminy, taryfa opłat i prowizji, informacje o zmianach w ofercie produktowej, itp. Poczta służy także do wymiany korespondencji między Tobą a bankiem. Nawet, gdy zdecydujesz się na zamknięcie konta czy innych produktów bankowych.

 • Elektroniczny kanał kontaktu 
  W domu. Bezpiecznie. Wygodnie.

  Zamień:

  • papierowe listy,
  • wyciągi i
  • płyty CD z banku

  na bezpieczną korespondencję elektroniczną.

Chcę wybrać korespondencję elektroniczną

Elektroniczny kanał kontaktu

Santander internet

Zaloguj się do Santander internet

 • Wejdź w Ustawienia, z menu po lewej stronie wybierz Forma otrzymywania korespondencji,

 • Kliknij na Zmień na wersję elektroniczną,Kliknij Dalej,

 • Zaakceptuj Porozumienie dot. elektronicznej formy kontaktu

 • Potwierdź zlecenie Mobilną autoryzacją lub smsKodem

Santander mobile

 • Pobierz aplikację Santander mobile

  W zależności od tego, jaki masz smartfon, wybierz odpowiedni sklep i pobierz aplikację.

 • Zaloguj się do aplikacji

  1. Wejdź w Ustawienia,
  2. Wybierz Forma otrzymywania korespondencji,
  3. Zaznacz Wersja elektroniczna i zaakceptuj zmiany.

Nie mam usług Santander online

 • Dzwoniąc na infolinię 1 9999 (opłata zgodna z taryfą danego operatora)

 • W placówce
  banku

 

Wybrałam Pocztę Santander internet

dzięki czemu listy z banku docierają do mnie natychmiast.

Dokumenty są bezpieczne w poczcie bankowej,
a ja sięgam po nie w dogodnej chwili.

Elektronicznie. Bezpiecznie. Szybko.

Co zyskałam?

 • Pewność

  Takich dokumentów nie zgubię. Nie potrzebuję teczek czy segregatorów. Mogę do nich zajrzeć – gdziekolwiek jestem. Nie ominie mnie żadna ważna informacja.

 • Bezpieczeństwo

  Otrzymuję wszystkie dokumenty, które zgodnie z prawem bank wysyła listem lub na płycie CD. Dokumenty elektroniczne dodatkowo są chronione cyfrowym podpisem.

 • Szybkość

  Wiadomości dostaję natychmiast. Dużo szybciej niż pocztą tradycyjną. A informacje są dokładnie te same.

W domu. Bezpiecznie. Wygodnie.

Wybrałam elektroniczną korespondencję z bankiem oraz eWyciągi.

Zadbałam też, by moje dane w banku były aktualne.

eWyciąg

Wybierz także elektroniczną wersję papierowego zestawienia transakcji z konta, czyli eWyciąg.

 • Szybkość

  Dociera szybciej niż wyciąg papierowy tradycyjną pocztą

 • Wygoda

  Możesz pobrać wyciągi na swój komputer lub smartfon

 • Czym jest eWyciąg?

  eWyciag to bezpłatna, elektroniczna wersja papierowego zestawienia transakcji z konta, dostępna w Santander internet i w aplikacji Santander mobile.

 • Jak wybrać?

  To Ty decydujesz, jak często będziesz je otrzymywać i w jakiej formie je zapiszesz. Wystarczy zalogować się do Santander internet i zrezygnować z papierowych wyciągów. Zaloguj się do Santander internet. W górnym menu wybierz Poczta, a następnie po prawej stronie ekranu wejdź w zakładkę eWyciągi.

Zadbaj o aktualność swoich danych kontaktowych.

Dzięki temu powiadomimy Cię o tym, co ważne.

 • Numer telefonu

  Przykładowo: jeżeli zauważymy nietypowe działania lub podejrzane operacje, możemy natychmiast Cię o tym poinformować.

 • Adres korespondencyjny

  Niektóre ważne informacje musimy wysyłać w formie papierowej. Adres korespondencyjny jest nam też potrzebny, np. aby wysłać do Ciebie kartę płatniczą.

Pytania i odpowiedzi

Czym jest Elektroniczny kanał kontaktu?

Elektroniczny kanał kontaktu to serwis, dzięki któremu bank może przekazywać klientom komunikaty w postaci elektronicznej oraz dający możliwość komunikowania się klientów z bankiem.

Z EKK mogą korzystać wszyscy klienci banku posiadający produkty dla ludności – również ci, którzy nie posiadają dostępu do serwisu internetowego Santander internet.

W ramach EKK, dostępna jest skrzynka dająca klientowi możliwość:
a) odbierania wiadomości przesyłanych przez bank,
b) zadawania pytań i składania wniosków (w tym składania reklamacji).

Zasady korzystania z EKK zawiera Regulamin Elektronicznego kanału kontaktu, który określa m.in. podstawowe reguły dotyczące bezpieczeństwa oraz wskazuje rodzaje wiadomości, które będą przekazywane klientom z użyciem tego narzędzia.

 

Jakiego rodzaju wiadomości wysyłane są do EKK?

Bank wysyła do EKK następujące wiadomości:

 • informacje o proponowanych zmianach w regulaminach bankowych oraz taryfie opłat i prowizji (w tym również informacje o zmianie stopy procentowej oraz arkusz informacyjny dla deponentów),
 • regulacje dotyczące produktów i usług bankowych przekazywane klientowi przed zawarciem umowy produktowej – w przypadku gdy klient zawiera taką umowę w oddziale lub placówce partnerskiej (w innych kanałach sprzedaży regulacje przed zawarciem umowy są przekazywane w inny sposób, np. na adres e-mail klienta),
 • potwierdzenia zawartych przez klienta w usłudze Santander internet lub Santander mobile umów o: kredyt gotówkowy, limit w koncie osobistym i kartę kredytową,
 • oświadczenia woli banku (w tym wypowiedzenia umów),
 • informacje o należnościach przeterminowanych,
 • odpowiedzi na zapytania klienta (pomoc techniczna) skierowane do banku przez EKK,
 • informacje o sprawach organizacyjnych związanych z EKK oraz informacje związane z bezpieczeństwem,
 • komunikaty o treści marketingowej (dla osób, które nie złożyły sprzeciwu i wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji handlowej).

Dokumenty przesyłane do EKK są podpisywane elektronicznie przez bank co zapewnia ich integralność i pozwala w prosty sposób stwierdzić, czy po wysłaniu dokumentu były podejmowany próby zmian w stosunku do pierwotnego tekstu (bank nie modyfikuje wysyłanych informacji).

Jakie są korzyści z posiadania EKK?

 • Masz możliwość zapisania i przechowywania na własnym komputerze lub innym nośniku wiadomości wysłanych przez bank do skrzynki.
 • Możesz przekierować wszystkie lub wybrane wiadomości na prywatny adres e-mail.
 • Bank będzie wysyłać bezpłatne powiadomienia SMS o nadejściu wiadomości z kategorii Regulacje na Twój numer telefonu komórkowego do smsKodów lub numer telefonu komórkowego do kontaktu – dzięki temu zawsze będziesz wiedzieć np. o zmianie taryfy opłat i prowizji.

Jak otrzymać dostęp do EKK?

Jeśli chcesz otrzymywać komunikaty w postaci elektronicznej, wyraź na to zgodę zawierając z nami Porozumienie dotyczące elektronicznej formy kontaktu pomiędzy Klientem a Bankiem - możesz to zrobić w oddziale, placówce partnerskiej oraz samodzielnie w usłudze Santander internet z autoryzacją smsKodem lub tokenem. Zaloguj się do Santander internet, wejdź do opcji Ustawienia i wybierz Formę otrzymywania korespondencji.

Jak zalogować się do Elektronicznego kanału kontaktu?

Aby zalogować się do EKK, wejdź na stronę www.santander.pl i wybierz przycisk Zaloguj się, a następnie Santander internet.

Korzystasz z Santander internet? Zaloguj się jak zawsze. Wpisz login i hasło. W zakładce Poczta znajdziesz wszystkie wiadomości – te, które przesyłamy do skrzynki w Santander internet (np. eWyciągi) oraz do EKK.

Nie korzystasz z Santander internet? Gdy zawierasz Porozumienie EKK, przekazujemy Ci NIK (to będzie Twój login) oraz hasło startowe – znajdziesz je w SMS-ie lub kopercie. Gdy zalogujesz się do Santander internet, przejdź do opcji Poczta.

Jak zrezygnować z Elektronicznego kanału kontaktu?

Mamy nadzieję, że odczujesz korzyści z korzystania z EKK. Jeśli jednak zmienisz zdanie, to możesz w każdym czasie zmienić formę korespondencji z bankiem, składając taką dyspozycję w oddziale, placówce partnerskiej oraz w usłudze Santander internet z autoryzacją smsKodem lub tokenem.

Jeśli zrezygnujesz z EKK zachowasz dostęp do archiwalnych treści przesłanych do EKK, do chwili złożenia rezygnacji z dostępu do EKK lub upływu 11 lat od wygaśnięcia ostatniej umowy produktowej.

Dane możesz uaktualnić na trzy sposoby

Zaloguj się do bankowości internetowej lub mobilnej
W zakładce Ustawienia kliknij Twoje dane.
Uzupełnij dane
Zaktualizuj swoje dane kontaktowe
Zatwierdź wprowadzone zmiany
Zmiany będą widoczne natychmiast
Zadzwoń pod numer 1 9999
Połącz się z naszym doradcą.
Zostaw numer
Nasz doradca oddzwoni do Ciebie.
Zostaw numer
Odwiedź placówkę
Przyjdź do dowolnego oddziału Santander Bank Polska.
Zmień dane
Zaktualizuj dane z naszym doradcą.
 • Słowniczek pojęć i definicji dotyczących usług reprezentatywnych

  Słowniczek pojęć i definicji dotyczących usług reprezentatywnych, wynikających z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, dostępny jest na stronie santander.pl/PAD oraz w placówkach banku.

  • Santander internet/mobile to usługa bankowości elektronicznej. Korespondencja elektroniczna rozumiana jako Elektroniczny Kanał Kontaktu (EKK). Jeśli zrezygnujesz z EKK zachowasz dostęp do archiwalnych treści przesłanych do EKK, do chwili złożenia rezygnacji z dostępu do EKK lub upływu 11 lat od wygaśnięcia ostatniej umowy produktowej.
  • Konto to rachunek płatniczy.