Szukaj na stronie
Ilustracja aplikacji bankowej Santander mobile z włączonym ekranem powitalnym
Aplikacja Santander mobile

Pomaga w codziennych sprawach

Program Rodzina 800+

Złóż wniosek w Santander internet

Chcę złożyć wniosek

Uruchomi się w nowym oknie

O Programie Rodzina 800+

 • Dla kogo

  Świadczenie wychowawcze 800 zł przysługuje na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

  Świadczenie przysługuje również dzieciom, które przybyły z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi. Dowiedz się więcej Uruchomi się w nowym oknie

  Aby złożyć wniosek, musisz mieć aktywny dostęp do naszej bankowości internetowej. Niezbędny będzie też PESEL Twojego dziecka.

 • Terminy

  Świadczenia Rodzina 800+ nie otrzymujesz na stałe. ZUS ustali prawo do świadczenia wychowawczego na tzw. okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca danego roku do 31 maja roku następnego.

  • Jeśli złożysz wniosek od 1 lutego do 31 maja roku, w którym zaczyna się okres świadczeniowy, otrzymasz prawo do świadczenia od 1 czerwca do 31 maja roku następnego.
  • Jeśli złożysz wniosek po 31 maja roku, w którym zaczyna się okres świadczeniowy, to ZUS przyzna Ci prawo do świadczenia od miesiąca, w którym złożysz wniosek do końca okresu świadczeniowego.

  Dowiedz się więcej

Złóż wniosek w bankowości internetowej

 • Zaloguj się

  Wpisz swój login (NIK z umowy lub własny login, który ustawiasz samodzielnie w bankowości internetowej) i hasło. Po zalogowaniu kliknij w zakładkę eUrząd (menu górne obok przycisku Wyloguj).

 • Wypełnij wniosek

  We wniosku podaj dane swoje oraz Twoich dzieci, które mają otrzymać świadczenie. Jeśli Cię o to poprosimy, złóż także niezbędne oświadczenia.

 • Czekaj na informację z ZUS

  Po złożeniu wniosku otrzymasz e‑mail z urzędowym potwierdzeniem odbioru (UPO/UPP). Jeśli go nie otrzymasz, pilnie skontaktuj się z ZUS. Po rozpatrzeniu wniosku przez ZUS otrzymasz informację o przyznaniu świadczenia na Twój adres e‑mail. W przypadku odmowy przyznania świadczenia ZUS wyda decyzję. Decyzję znajdziesz na swoim profilu na (PUE) ZUS. Wiadomość o tym, że ZUS wydał decyzję otrzymasz na Twój adres e-mail oraz numer telefonu podany we wniosku.

Pytania i odpowiedzi

Informator

 • Wniosek możesz złożyć przez internet:

  • w naszej bankowości internetowej,
  • przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
  • w serwisie Emp@tia,
  • w bankowościach internetowych wybranych banków w Polsce.

  Wniosku nie możesz złożyć w naszych oddziałach ani na infolinii.

 • Wniosek składa jeden z rodziców.

  Nie ma znaczenia stan cywilny rodziców. Wsparcie dostaną wszystkie rodziny - takie, w których rodzice żyją w związku małżeńskim albo związku nieformalnym oraz te, w których jeden z rodziców samotnie wychowuje dzieci. Jeśli rodzice są po rozwodzie - wniosek składa ten rodzic, z którym dziecko zamieszkuje i który je utrzymuje.

  Jeśli rodzice dzielą się opieką nad dzieckiem w porównywalnych i powtarzających się okresach (na podstawie orzeczenia sądu ustanawiającego opiekę naprzemienną) - oboje mogą złożyć wniosek. Dostaną wsparcie w wysokości połowy kwoty za dany miesiąc.

 • Jeśli błędnie wypełnisz wniosek, otrzymasz z ZUS prośbę o korektę wniosku.

  Jeżeli po wysłaniu wniosku widzisz w nim błędy, możesz od razu ponownie złożyć wniosek w naszej bankowości internetowej. Nowy wniosek będzie miał wyższy numer niż ten poprzedni.

  Statusy wszystkich swoich wniosków sprawdzisz w bankowości internetowej w zakładce eUrząd > Rodzina 800+ > Złożone wnioski.

 • Jeśli chcesz zmienić konto, na które będziesz otrzymywać środki z programu Rodzina 500+, wejdź na swoje konto na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS i wyślij ponownie wniosek z nowym numerem konta.

 • Nie, zaświadczenie o dochodach nie jest potrzebne. Wsparcie przysługuje wszystkim dzieciom do ukończenia przez nich 18. roku życia. 

 • Weryfikujemy Twoją tożsamość i dajemy Ci możliwość złożenia wniosku w bankowości internetowej. Nie sprawdzamy poprawności merytorycznej danych, które podajesz we wniosku. Nie mamy też informacji o dalszej obsłudze Twojego wniosku. Tym zajmuje się już ZUS.

 • Dajemy Ci możliwość złożenia wniosku w bankowości internetowej.
  Automatycznie uzupełniamy wniosek Twoimi danymi z systemu bankowego:

  • imię
  • nazwisko
  • numer PESEL
  • adres zamieszkania
  • adres e‑mail
  • oraz numer konta (jeśli wskażesz konto w naszym banku)

  Nie przekazujemy we wniosku danych kont, kredytów, lokat ani żadnych innych produktów.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych (z siedzibą w Warszawie przy ul. Szamockiej 3, 5). Informacje o przetwarzaniu danych osobowych są dostępne na stronie ZUS Uruchomi się w nowym oknie

 • Nie, nie przekazujemy w ramach wniosku Rodzina 800+ żadnych informacji o Twoich kontach, kartach, kredytach czy oszczędnościach.

  Pomagamy w wypełnieniu wniosku Rodzina 800+. Automatycznie uzupełniamy Twoje niektóre dane osobowe:

  • imię
  • nazwisko
  • PESEL
  • adres zamieszkania
  • adres e‑mail
  • oraz numer konta (jeśli wskażesz konto w naszym banku)
 • Zawarliśmy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych porozumienie dotyczące składania wniosków w programie Rodzina 800+ w bankowości internetowej.
  Możliwość składania wniosków poprzez serwisy bankowości internetowej banków krajowych przewidują przepisy ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

 • Nowy okres świadczeniowy w ramach programu Rodzina 500+ rozpocznie się 1 czerwca 2022 r. i będzie trwał do 31 maja 2023 r.

  Aby uzyskać prawo do świadczenia na nowy okres, należy wypełnić wniosek.
  Wniosek można wypełniać od 1 lutego 2022 r.

  Od daty złożenia wniosku zależy termin ustalenia prawa i wypłaty świadczenia.
  Jeśli złożysz prawidłowo wypełniony wniosek z wymaganymi dokumentami:

  • do 30 kwietnia 2022 r. - ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2022 r.,
  • od 1 do 31 maja 2022 r. - ZUS wypłaci świadczenie do 31 lipca 2022 r.,
  • od 1 do 30 czerwca 2022 r. - ZUS wypłaci świadczenie do 31 sierpnia 2022 r.,
  • od 1 do 31 lipca 2022 r. - ZUS wypłaci świadczenie do 30 września 2022 r.,
  • od 1 do 31 sierpnia 2022 r. - ZUS wypłaci świadczenie do 31 października 2022 r.
  • Jeśli złożysz wniosek od 1 lutego do 31 maja roku, w którym zaczyna się okres świadczeniowy, otrzymasz prawo do świadczenia od 1 czerwca do 31 maja roku następnego (np. jeśli złożysz wniosek od 1 lutego do 31 maja 2022 r., otrzymasz świadczenie od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r.).
  • Jeśli złożysz wniosek po 31 maja roku, w którym zaczyna się okres świadczeniowy, to ZUS przyzna Ci prawo do świadczenia od miesiąca, w którym złożysz wniosek do końca okresu świadczeniowego, ale nie wcześniej niż od dnia:
   • urodzenia dziecka,
   • objęcia dziecka opieką, przysposobienia dziecka, faktycznego umieszczenia dziecka w domu pomocy społecznej albo w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.
  • Jeśli złożysz wniosek o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko w ciągu 3 miesięcy od dnia urodzenia dziecka, otrzymasz świadczenie od dnia urodzenia dziecka. 
  • Jeśli złożysz wniosek o świadczenie wychowawcze w ciągu 3 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką, przysposobienia dziecka lub faktycznego umieszczenia dziecka w domu pomocy społecznej lub w pieczy zastępczej, otrzymasz prawo do świadczenia od dnia objęcia dziecka opieką, umieszczenia w pieczy lub domu pomocy społecznej.

Wniosek Rodzina 800+ w bankowości internetowej

 • Tak. Aby złożyć wniosek, musisz być pełnoletni i mieć aktywny dostęp do naszej bankowości internetowej.

  Potrzebne Ci będą dane do logowania do bankowości internetowej:

  • login (NIK z umowy lub własny login, który ustawisz samodzielnie w bankowości internetowej)
  • i hasło

  Dodatkowo, jeśli nie logujesz się na zaufanym urządzeniu, niezbędne będzie narzędzie do autoryzacji (smsKod, token lub Mobilna autoryzacja).

 • Aby złożyć wniosek, musisz mieć dostęp do bankowości internetowej. Oznacza to, że musisz być klientem naszego banku. Najszybciej będzie, jeśli założysz u nas konto osobiste.

  Uwaga! Jeśli zdecydujesz się otworzyć konto:

  • za pośrednictwem Wideo Doradcy,
  • za pomocą przelewu weryfikacyjnego,
  • poprzez identyfikację biometryczną (konto na zdjęcie),
  • zdalnie i zawrzesz umowę za pośrednictwem kuriera,

  po otwarciu konta udaj się do naszego oddziału, aby potwierdzić swoją tożsamość. 

  Zrobione? Teraz możesz się już zalogować do bankowości internetowej i złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze Rodzina 800+.

 • Możesz wskazać dowolne konto bankowe prowadzone w złotówkach. Jeśli składasz wniosek w naszej bankowości internetowej, najwygodniej będzie Ci wskazać konto prowadzone przez nas. 

  Jeżeli wskażesz konto w innym banku, poprosimy Cię o dodatkową weryfikację za pomocą narzędzia do autoryzacji (smsKod, token, Mobilna autoryzacja).

 • Możesz wskazać dowolne konto prowadzone w złotówkach. Jednak zwróć uwagę, że wskazujesz jeden numer konta na wypłatę świadczeń dla wszystkich Twoich dzieci.

 • Do wniosku Rodzina 800+ można dodać załączniki o określonych parametrach:

  • Format załączników to JPG, PNG lub PDF.
  • Maksymalna wielkość pojedynczego załącznika: 1 MB.
  • Maksymalna wielkość wszystkich załączników: 3,5 MB.
  • Nazwy załączników nie mogą zawierać polskich znaków, białych znaków (np. spacji) i znaków specjalnych.
  • Nazwy załączników muszą być unikalne w ramach jednego wniosku.
    
 • Kopię wniosku do wydruku możesz pobrać w bankowości internetowej od razu po wypełnianiu wniosku.
  Uwaga! Jeśli wylogujesz się z bankowości internetowej pobranie kopii wniosku będzie niemożliwe.

  Gdy złożysz wniosek przez bank, to ZUS sprawdzi, czy masz profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. 

  Jeśli nie masz profilu na PUE ZUS, Zakład Ubezpieczeń Społecznych założy Ci taki profil na podstawie danych z wniosku o świadczenie wychowawcze.

  • Potwierdzenie założenia profilu otrzymasz na adres e‑mail, który podasz we wniosku.
  • Na numer telefonu z wniosku otrzymasz jednorazowe hasło, które musisz zmienić przy pierwszym logowaniu do PUE ZUS.
  • Hasło otrzymasz w wiadomości SMS z adresu „ZUS”.

  ZUS założy Ci profil na PUE ZUS żebyś miał dostęp do informacji o swoim wniosku i świadczeniu wychowawczym oraz żeby ZUS mógł kontaktować się z Tobą w sprawie świadczenia.

 • Wiadomość e-mail z ZUS, która zawiera UPO/UPP:

  • ma tytuł Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia będące Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru dla wniosku o świadczenie wychowawcze 800+ [numer wniosku]
  • otrzymasz ją z adresu: noreply@zus.pl 
 • Potwierdzenie wysłania wniosku udostępniamy Ci w bankowości internetowej po wypełnieniu wniosku Rodzina 500+. Jest dowodem, że przesłaliśmy wniosek do centralnego systemu ZUS.

  Status wniosku sprawdzisz w zakładce eUrząd > Rodzina 500+ > Złożone wnioski.

  Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO/UPP) otrzymasz z ZUS na adres e-mail podany we wniosku, gdy wniosek zostanie zarejestrowany w systemie. 
  To nie oznacza jeszcze, że otrzymasz świadczenie. Każdy wniosek Rodzina 500+ jest indywidualnie weryfikowany przez ZUS. Pracownik ZUS może kontaktować się z Tobą i poprosić Cię o wyjaśnienia lub dostarczenie dodatkowych dokumentów.

 • Potwierdzenie wysłania wniosku zawiera między innymi:

  • IDENTYFIKATOR WNIOSKU - zawiera unikalny numer wniosku
  • IMIĘ - dane osoby wnioskującej
  • NAZWISKO - dane osoby wnioskującej
  • PESEL - dane osoby wnioskującej
  • DATĘ ZŁOŻENIA WNIOSKU - data złożenia wniosku w systemie nadawcy
  • STATUS WNIOSKU - status pobrany z systemu ZUS
  • NAZWĘ NADAWCY WNIOSKU – zawiera informacje o instytucji: bank
 • Potwierdzenie wysłania wniosku możesz pobrać od razu po złożeniu wniosku w naszej bankowości internetowej. Status potwierdzenia będzie się zmieniać.

  Zobaczysz to w zakładce eUrząd > Rodzina 800+ > Złożone wnioski.

 • Jeżeli w bankowości internetowej, wniosek ma status „Dostarczony”, a na Twój e‑mail nie została wysłana żadna wiadomość – skontaktuj się z ZUS.

 • Nasza rola ogranicza się do weryfikacji Twojej tożsamości i udostępnienia Ci wniosku w bankowości internetowej.

  Nie możemy przechowywać danych z wniosku i nie mamy informacji o decyzji podjętej przez ZUS, dlatego nie informujemy o rozpatrzeniu wniosku po przesłaniu go do ZUS.

 • Podczas składania wniosku zachowaj ostrożność.
   
  • Złożenie wniosku Rodzina 800+ w naszej bankowości internetowej jest bezpłatne.
  • Aby wypełnić wniosek, nie musisz instalować w komputerze lub w telefonie żadnego dodatkowego oprogramowania ani aplikacji.
  • Po złożeniu wniosku otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia, które jest Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO/UPP). Wiadomość e‑mail otrzymasz z adresu noreply@zus.pl . UPO/UPP będzie przesyłane po wpłynięciu wniosku do systemu ZUS.
  • Jeśli otrzymasz podejrzaną korespondencję lub e‑mail w sprawie wniosku, w których ktoś prosi Cię o smsKod, kod z tokena lub Mobilną autoryzację, skontaktuj się z nami Uruchomi się w nowym oknie
  Nigdy nie poprosimy Cię o podanie jakichkolwiek danych przez e‑mail lub SMS.
   
  Zapoznaj się z zasadami bezpiecznego korzystania Uruchomi się w nowym oknie z Santander internet.
   
  Coś Cię zaniepokoiło? Skontaktuj się z nami: 1 9999 (opłata zgodna z taryfą danego operatora).

   

Potrzebujesz więcej informacji?

Wątpliwości i reklamacje

 • Zgłoś się do ZUS, jeżeli Twoje pytania dotyczą:

  • sposobu wypełniania wniosku,
  • obsługi złożonego wniosku po jego wysłaniu do ZUS,
  • wypłaty świadczenia wychowawczego.
 • Zgłoś się do nas, jeżeli Twoje pytania dotyczą:

  • bankowości internetowej,
  • etapu rejestracji i wysłania wniosku w bankowości internetowej.

Reklamacje rozpatrujemy zgodnie z Zasadami przyjmowania i rozpatrywania reklamacji.

Więcej o Programie Rodzina 800+ znajdziesz na stronie ZUS. Uruchomi się w nowym oknie

Słowniczek pojęć i definicji dotyczących usług reprezentatywnych, wynikających z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, dostępny jest na stronie santander.pl/PAD Uruchomi się w nowym oknie oraz w placówkach banku.

 • Posiadanie konta osobistego to prowadzenie rachunku płatniczego - usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego na rzecz konsumenta, umożliwiająca przechowywanie środków pieniężnych konsumenta oraz wykonywanie transakcji płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta.
 • Santander internet, bankowość internetowa to usługa bankowości elektronicznej - usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.
 • smsKod to powiadamianie SMS - usługa polegająca na przekazywaniu komunikatów dotyczących rachunku płatniczego za pośrednictwem wiadomości SMS.