Najczęściej wyszukiwane:
Rachunek VIP

Rachunek VIP

Inwestuj taniej, bez opłat za prowadzenie rachunku i korzystaj ze specjalnego wsparcia ekspertów

Logo Santander Biuro Maklerskie

 • Zero złotych

  Za prowadzenie rachunku

 • Prowizje

  NIższe prowizje od inwestycji na giełdzie polskiej
  i giełdach zagranicznych

 • Inwestor online

  Dostęp do materiałów analitycznych i rekomendacji ekspertów.

 • Zero złotych

  Za dostęp do notowań GPW z jedną najlepszą ofertą w czasie rzeczywistym

Dowiedz się więcej o rachunku

Inwestowanie może być proste

 • Dla kogo?
  • Rachunek przeznaczony jest dla klientów posiadających konto Select albo status klienta Select bądź rachunek Private Banking lub status klienta Private Banking w Santander Bank Polska S.A. Klienci Ci mogą inwestować taniej niż posiadacze standardowego rachunku maklerskiego, ze wsparciem naszych ekspertów i bez opłat za prowadzenie rachunku.
 • Poszerz ofertę
  • Możesz poszerzyć swoje możliwości inwestycyjne o dostęp do kontraktów terminowych i opcji na giełdzie polskiej, IKE, krótkiej sprzedaży lub skorzystać z promocji dla pracowników instytucji finansowych – po spełnieniu określonych warunków. Wybrane przez siebie możliwości aktywujesz od razu przy podpisaniu umowy lub później – jak wolisz.
  • Dzięki zdalnemu dostępowi do swojego rachunku możesz na bieżąco śledzić notowania z zagranicznych giełd – odpłatnie bądź z Polski – w najmniejszym pakiecie
   za darmo. Bądź aktywny na giełdach zagranicznych,
   by uzyskać bezpłatny dostęp do notowań.
  • Skorzystaj z automatycznego przewalutowania – inwestując w akcje, obligacje oraz ETF-y notowane w euro, dolarach amerykańskich, frankach szwajcarskich
   czy funtach brytyjskich nie musisz posiadać środków
   w danej walucie.
  • Usługa Drogowskaz Inwestycyjny pozwoli Ci korzystać
   z bezpłatnych rekomendacji i ułatwi inwestowanie
   za granicą.

Otwórz Rachunek VIP

 • Online
 • Inwestor online
 • Oddział
Przygotuj dowód osobisty
Jeśli jesteś już klientem Santander Bank Polska - wypełnij formularz na stronie,
by skrócić czas rozmowy
z doradcą.
Zadzwoń do nas
Zadzwoń lub zostaw swoje dane kontaktowe,
a oddzwonimy. Potwierdź dane zawarte w formularzu i poinformuj, że jesteś zainteresowany dyspozycją przystąpienia do rachunku VIP.
Przyjdź do oddziału
Złóż podpis na umowie oraz dyspozycji przystąpienia do Rachunku VIP, a doradca otworzy dla Ciebie rachunek.
Telefon lub oddział
Jeśli jesteś już klientem Santander Biuro Maklerskie – zadzwoń do Contact Center lub przyjdź do oddziału i złóż dyspozycję Przystąpienia do Rachunku VIP.
Znajdź Santander Biuro Maklerskie
Sprawdź oddziały banku
z dostępem do usług maklerskich.
Przyjdź do oddziału
Zabierz ze sobą dowód osobisty.
Podpisz umowę
Po dokonaniu formalności
i złożeniu dyspozycji przystąpienia do Rachunku VIP doradca otworzy
dla Ciebie rachunek.

Proste zasady, przejrzyste opłaty


Rodzaj opłaty

Wysokość opłaty
Prowadzenie rachunku 0 zł
Prowizja od obrotu papierami wartościowymi i warrantami na rynku polskim, z wyłączeniem obligacji - internet i mobile 0,34%, min. 5 zł
Prowizja od obrotu indeksowymi kontraktami terminowymi (za jedną szt.) - internet i mobile 7 zł
Prowizja od obrotu zagranicznymi instrumentami finansowymi, z wyłączeniem zagranicznych dłużnych instrumentów finansowych - internet i mobile 0,34%, min. 12 EUR/USD/GBP/CHF na rynkach europejskich i min. 0,02 USD od sztuki, nie mniej niż 12 USD na rynkach amerykańskich
Korzystanie z przeglądu notowań na rynkach zagranicznych, jeżeli wartość obrotu na zagranicznych rynkach w poprzednim miesiącu wyniosła co najmniej równowartość 150 tys. zł. 0 zł
Korzystanie z przeglądu notowań GPW
w przypadku jednej, najlepszej oferty.
0 zł

 

Sprawdź pełną Taryfę opłat i prowizji Santander Biura Maklerskiego

Dokumenty

Umowa o świadczenie usług maklerskich osoba fizyczna
30 Październik 2018 r.
54.6 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

 

Sprawdź także

Sprawdź inne produkty z naszej oferty

Wsparcie przy zakładaniu rachunku

Porozmawiajmy – wybierz dogodną dla Ciebie formę kontaktu

 

Infolinia

Infolinia

Infolinia

801 36 46 36  z telefonu komórkowego

+48 61 856 44 44 z zagranicy

Zostaw numer
Oddział banku

W oddziale

W oddziale

Skorzystaj z wyszukiwarki placówek i spotkaj się z doradcą

Aby uzyskać w Santander Bank Polska S.A. status klienta Select lub Private Banking, należy spełniać określone przez Santander Bank Polska S.A. warunki.
Szczegółowe informacje dotyczące Konta Select i Konta Private Banking w Santander Bank Polska S.A. (w tym informacje o opłatach i prowizjach) znajdują się na santander.pl

Istotne informacje i ryzyko

Pamiętaj, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem. Kliknij więcej i sprawdź szczegóły oraz informacje dotyczące sprzedaży krzyżowej / wiązanej w Santander Biuro Maklerskie.

 

 

Więcej

Strefa Premium dostępna jest dla klientów, którzy spełniających przynajmniej jeden z następujących warunków:

 • posiadają Rachunek Trader, TopTrader lub VIP lub
 • posiadają rachunek dla pracowników instytucji finansowych lub
 • posiadają aktywną usługę Aktywnego Doradztwa Giełdowego lub
 • złożyli dyspozycję rozszerzającą umowę maklerską o świadczenie usług maklerskich w zakresie derywatów (dostęp będzie możliwy do końca danego kwartału, w którym nastąpiło złożenie dyspozycji rozszerzającej) lub
 • wykonują średniomiesięczny obrót w ostatnim kwartale kalendarzowym na polskim rynku kasowym na poziomie 200 tys. zł lub
 • wykonują w ostatnim kwartale kalendarzowym obrót na rynku terminowym na poziomie co najmniej: 150 sztuk kontraktów indeksowych lub 20 sztuk kontraktów na stopy procentowe, lub na obligacje, lub 100 sztuk kontraktów akcyjnych, lub 1000 sztuk kontraktów walutowych, lub 100 sztuk opcji.

Warunki te weryfikowane są raz na kwartał kalendarzowy, a dostęp do Strefy Premium aktywowany jest zawsze w terminie trzech pierwszych dni roboczych nowego kwartału.

Pamiętaj, że inwestowanie w instrumenty finansowe i korzystanie z usług maklerskich wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków, a nawet koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów. Poziom ryzyka jest zróżnicowany i zależy od rodzaju instrumentu finansowego, który jest przedmiotem usługi maklerskiej lub inwestycji. Na cenę instrumentów finansowych ma wpływ wiele czynników, które są lub mogą być niezależne od emitentów i wyników ich działalności. Można do nich zaliczyć m.in. zmieniające się warunki ekonomiczne, prawne, polityczne i podatkowe.
Inwestycja w zagraniczne instrumenty finansowe związana jest nie tylko z ryzykiem inwestycyjnym, ale również z ryzykiem walutowym, tj. ryzykiem negatywnego wpływu zmiany ceny jednej waluty wobec innych walut na wycenę transakcji oraz na sytuację finansową inwestora. Inwestycje w derywaty w związku z wykorzystaniem dźwigni finansowej (wniesienie jedynie depozytu zabezpieczającego zamiast całej wartości transakcji, powoduje, że relatywnie małe wahania kursów instrumentu bazowego mają proporcjonalnie większy wpływ na wartość pozycji w derywatach) obarczone są bardzo wysokim ryzykiem. Inwestor powinien liczyć się nie tylko z możliwością utraty całości zainwestowanego kapitału, ale również z potencjalną stratą przekraczającą wielkość pierwotnie opłaconego depozytu.
Z inwestowaniem za pomocą krótkiej sprzedaży związane jest nie tylko ryzyko inwestycyjne, ale również ryzyko rozliczeniowe (niepewność związana z pozyskaniem sprzedanych papierów w terminie rozliczenia), ponadto inwestor może ponieść dodatkowe koszty pożyczki instrumentów finansowych powstałe w trakcie trwania pożyczki.
Do głównych ryzyk związanych z korzystaniem z usługi doradztwa inwestycyjnego zalicza się: ryzyko nieodpowiednich rekomendacji, ryzyko niewłaściwie oszacowanej wartości lub ryzyko nietrafionej oceny kierunku zmian ceny rekomendowanego instrumentu finansowego (w tym założonego okresu inwestycyjnego, w którym zmiana ceny powinna się dokonać) oraz ryzyko dezaktualizacji rekomendacji. Więcej informacji o ryzyku związanym z inwestowaniem w instrumenty finansowe znajduje się w dokumencie „Informacje wstępne”.

Do rozliczenia transakcji z udziałem automatycznego przewalutowania wykorzystana jest Specjalna Tabela Kursowa z dnia rozliczenia transakcji. Specjalna Tabela Kursowa publikowana jest każdego dnia na stronie internetowej Biura Maklerskiego do godziny 14:00 i zawiera kursy walut, według których wykonywane jest danego dnia automatyczne przewalutowanie.

Informacje dotyczące sprzedaży krzyżowej w Santander Biuro Maklerskie

W celu korzystania z usługi drogowskazu inwestycyjnego konieczne jest posiadanie rachunku papierów wartościowych, zawarcie dyspozycji rozszerzającej zakres umowy maklerskiej w zakresie doradztwa inwestycyjnego Drogowskaz inwestycyjny, oraz posiadanie aktualnego i odpowiedniego wyniku ankiety odpowiedniości dla usługi doradztwa inwestycyjnego – Drogowskaz Inwestycyjny. Dostępność rekomendowanego portfela w usłudze doradztwa inwestycyjnego – Drogowskaz inwestycyjny zależy od indywidualnej sytuacji klienta badanej na podstawie ankiety odpowiedniości (dostępnej w serwisie Inwestor online). W przypadku chęci korzystania z rachunku IKE niezbędne jest rozszerzenie umowy maklerskiej o dyspozycję rozszerzającą umowę maklerską o świadczenie usług w ramach indywidualnego konta emerytalnego, na podstawie której otwierany jest dla klienta rachunek papierów wartościowych i rachunek pieniężny.
Celem korzystania z bezpłatnych notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie dla jednej najlepszej oferty w czasie rzeczywistym konieczne jest posiadanie dostępu do serwisu Inwestor online lub Inwestor mobile i zamówienie w nich usługi.
Dostęp do notowań zagranicznych w czasie rzeczywistym mogą uzyskać Klienci będący osobami fizycznymi, którzy spełniają łącznie następujące warunki: podpiszą umowę maklerską, rozszerzoną o świadczenie usług w zakresie zagranicznych instrumentów finansowych; posiadają aktualny adres e-mail wskazany do korespondencji z Santander Biuro Maklerskie; złożą dyspozycję o dostęp do notowań z giełd zagranicznych w czasie rzeczywistym.
W celu inwestycji w derywaty konieczne jest posiadanie rachunku maklerskiego oraz rozszerzenie umowy maklerskiej o dyspozycję rozszerzającą umowę maklerską o świadczenie usług maklerskich w zakresie derywatów.
Aby inwestować przy wykorzystaniu krótkiej sprzedaży, konieczne jest posiadanie rachunku maklerskiego oraz złożenie dyspozycji rozszerzającej umowę maklerską o świadczenie usług maklerskich w zakresie przyjmowania i wykonywania zleceń krótkiej sprzedaży. W celu korzystania z usług w zakresie zagranicznych instrumentów finansowych konieczne jest posiadanie rachunku maklerskiego oraz rozszerzenie umowy maklerskiej o dyspozycję rozszerzającą umowę maklerską o świadczenie usług w zakresie zagranicznych instrumentów finansowych.
Aby skorzystać z usługi automatycznego przewalutowania, konieczne jest zawarcie umowy maklerskiej, posiadanie rachunku maklerskiego oraz rozszerzenie umowy maklerskiej o świadczenie usług w zakresie zagranicznych instrumentów finansowych.

Koszty usług wynikające ze sprzedaży krzyżowej w porównaniu do kosztów poszczególnych usług, gdyby te świadczone były przez Santander Biuro Maklerskie na podstawie odrębnych umów, ustalone byłyby na tym samym poziomie lub wyższym (w przypadku usługi świadczonej bez posiadania rachunku inwestycyjnego w Santander Biuro Maklerskie). Ryzyko wynikające ze sprzedaży krzyżowej ww. usług, w porównaniu do ryzyka właściwego dla poszczególnych usług, gdyby te świadczone były przez Santander Biuro Maklerskie na podstawie odrębnych umów nie zmienia się, z zastrzeżeniem, iż w przypadku sprzedaży krzyżowej stanowi ono sumę ryzyk poszczególnych usług. Ryzyko wynikające z korzystania z usługi prowadzenia rachunku inwestycyjnego to ryzyko przechowywania instrumentów finansowych lub środków pieniężnych w jednej instytucji. Santander Biuro Maklerskie jest uczestnikiem Systemu Rekompensat prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., który gwarantuje ochronę aktywów zapisanych na rachunkach lub przechowywanych w depozycie prowadzonym przez Santander Biuro Maklerskie i wypłatę środków na zasadach i do wysokości określonej w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. Szczegóły w tym zakresie oraz więcej informacji dot. sprzedaży krzyżowej/ wiązanej znajduje się w dokumencie "Informacje wstępne".

Stan na dzień: 31.03.2019 r.