Szukaj na stronie

Aplikacja Inwestor mobile, szybki i bezpieczny dostęp do rachunku inwestycyjnego

Przedstawiamy wzory formularzy Umów oraz dyspozycji używanych w Santander Biuro Maklerskie. Wszystkie poniżej zamieszczone wzory formularzy dostępne są w postaci plików w formacie PDF.

Osoba fizyczna

Umowa o świadczenie usług maklerskich
7 Listopad 2023 r.
372.9 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie
Informacje wstępne dla klientów detalicznych
6 Lipiec 2020 r.
467.2 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie
Pełnomocnictwo do umowy maklerskiej osoba fizyczna
3 Listopad 2020 r.
369.4 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie
Szczegółowe warunki do umowy osoba fizyczna
3 Listopad 2020 r.
367.1 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie
Dane klienta osoba fizyczna
3 Listopad 2020 r.
425.6 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie
Otwarcie rachunku osoba fizyczna
3 Listopad 2020 r.
430.9 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie
Hasło identyfikacyjne osoba fizyczna
3 Listopad 2020 r.
452.2 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie
 
Ankieta inwestycyjna osoba fizyczna
19 Luty 2022 r.
785.0 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie
Dyspozycja derywaty osoba fizyczna
3 Listopad 2020 r.
453.8 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie
Dyspozycja limit należności osoba fizyczna
3 Listopad 2020 r.
432.5 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie
Dyspozycja zagranica r. kasowy osoba fizyczna
3 Listopad 2020 r.
486.0 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie
Dyspozycja IKE osoba fizyczna
30 Październik 2018 r.
415.4 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie
Dyspozycja krótka sprzedaż osoba fizyczna
3 Listopad 2020 r.
438.8 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie
Dyspozycja niestandardowy limit należności osoba fizyczna
3 Listopad 2020 r.
433.9 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie
Dyspozycja rozwiązania umowy maklerskiej osoba fizyczna
3 Listopad 2020 r.
405.1 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie
Dyspozycja zamknięcia rachunku osoba fizyczna
3 Listopad 2020 r.
423.2 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie
Pełnomocnictwo do zawarcia umowy o świadczenie usług maklerskich osoba fizyczna
30 Październik 2018 r.
349.5 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie
Oświadczenia FATCA-CRS osoba fizyczna
9 Październik 2015 r.
458.7 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie
Dyspozycja ustanowienia pełnomocnika do umowy maklerskiej osoba fizyczna
3 Listopad 2020 r.
399.4 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie
Dyspozycja zmiany formy doręczania przez Biuro Maklerskie dokumentów KID osoba fizyczna
3 Listopad 2020 r.
359.8 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie
Dyspozycja wydania dokumentu KID osoba fizyczna
3 Listopad 2020 r.
355.8 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie
Dyspozycja zmiany zakresu usług świadczonych za pośrednictwem kanałów elektronicznych - rozszerzenie dostępu na wszystkie rachunki osoba fizyczna
3 Listopad 2020 r.
355.9 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie
Dyspozycja zmiany zakresu usług świadczonych za pośrednictwem kanałów elektronicznych
3 Listopad 2020 r.
367.9 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie
 

 

Osoba prawna

Umowa o świadczenie usług maklerskich osoba prawna
3 Listopad 2020 r.
374.7 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie
Informacje wstępne dla klientów profesjonalnych i uprawnionych kontrahentów
1 Wrzesień 2020 r.
846.0 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie
Pełnomocnictwo do umowy maklerskiej osoba prawna
3 Listopad 2020 r.
369.4 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie
Szczegółowe warunki do umowy osoba prawna
3 Listopad 2020 r.
368.4 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie
Dane klienta osoba prawna
3 Listopad 2020 r.
345.4 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie
Kwestionariusz relacji gospodarczych osoba prawna
3 Listopad 2020 r.
526.1 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie
Ankieta inwestycyjna osoba prawna
3 Listopad 2020 r.
530.3 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie
Otwarcie rachunku osoba prawna
3 Listopad 2020 r.
376.1 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie
Hasło identyfikacyjne osoba prawna
3 Listopad 2020 r.
387.7 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie
Dyspozycja derywaty osoba prawna
3 Listopad 2020 r.
381.8 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie
Dyspozycja limit należności osoba prawna
3 Listopad 2020 r.
373.9 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie
Dyspozycja zagranica r. kasowy osoba prawna
3 Listopad 2020 r.
367.5 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie
Dyspozycja niestandardowy limit należności osoba prawna
3 Listopad 2020 r.
376.6 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie
Dyspozycja krótka sprzedaż osoba prawna
3 Listopad 2020 r.
380.0 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie
Dyspozycja rozwiązania umowy maklerskiej osoba prawna
3 Listopad 2020 r.
356.5 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie
Dyspozycja zamknięcia rachunku osoba prawna
3 Listopad 2020 r.
365.0 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie
Pełnomocnictwo do zawarcia umowy o świadczenie usług maklerskich osoba prawna
3 Listopad 2020 r.
350.6 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie
Oświadczenia FATCA-CRS -nie obejmuje spółek cywilnych- osoba prawna
9 Październik 2015 r.
597.0 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie
Oświadczenia FATCA-CRS -dla spółek cywilnych- osoba prawna
9 Październik 2015 r.
625.5 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie
Dyspozycja powierzenia obowiązku raportowania kontraktów pochodnych osoba prawna
3 Listopad 2020 r.
482.2 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie
Dyspozycja poinformowania o kodzie LEI osoba prawna
3 Listopad 2020 r.
354.3 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie
Dyspozycja zmiany zakresu usług świadczonych za pośrednictwem kanałów elektronicznych - rozszerzenie dostępu na wszystkie rachunki osoba prawna
3 Listopad 2020 r.
367.1 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie
Dyspozycja ustanowienia pełnomocnika do umowy maklerskiej osoba prawna
26 Marzec 2021 r.
400.1 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie