Szukaj na stronie

Aplikacja Inwestor mobile, szybki i bezpieczny dostęp do rachunku inwestycyjnego

Zarządzenia Biura Maklerskiego

Zarządzenia wynikające z regulaminu

Paragraf z Regulaminu Numer i nazwa zarządzenia Załącznik
§ 3 ust. 4 Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 89/2021 z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie: określenia katalogu instrumentów finansowych w odniesieniu do których Santander Biuro Maklerskie świadczy usługi Zarządzenie 89/2021
§ 3 ust. 9 Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 165/2024 z dnia 4 kwietnia 2024 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do procedur określających szczegółowy zakres oraz sposób wykonywania czynności związanych z zawieraniem umów o świadczenie usług przez Santander Biuro Maklerskie i umożliwiających realizacje tych umów, o których mowa w art. 113 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi przyjętych Uchwałą Zarządu Banku nr 113/2014 z dnia 8 października 2014 r. ze zmianami („Procedury”) Zarządzenie 165/2024 Uruchomi się w nowym oknie
§ 3 ust. 10 Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 822/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie: określenia warunków i zakresu świadczenia usług za pośrednictwem serwisu internetowego Santander Biuro Maklerskie
Członka Zarządu Banku nr 185/2024 z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie: określenia warunków składania dyspozycji za pośrednictwem sieci telefonicznej w Santander Biuro Maklerskie
Zarządzenie 822/2022
Zarządzenie 185/2024
§ 7 ust. 12 Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 78/2022 z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie: zawierania umowy maklerskiej na innym niż papier trwałym nośniku oraz składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej Zarządzenie 78/2022
§ 13 ust. 2 Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 822/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie: określenia warunków i zakresu świadczenia usług za pośrednictwem serwisu internetowego Santander Biuro Maklerskie
Członka Zarządu Banku nr 185/2024 z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie: określenia warunków składania dyspozycji za pośrednictwem sieci telefonicznej w Santander Biuro Maklerskie
Zarządzenie 822/2022
Zarządzenie 185/2024
§ 14 Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 822/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie: określenia warunków i zakresu świadczenia usług za pośrednictwem serwisu internetowego Santander Biuro Maklerskie
Członka Zarządu Banku nr 185/2024 z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie: określenia warunków składania dyspozycji za pośrednictwem sieci telefonicznej w Santander Biuro Maklerskie
Zarządzenie 822/2022
Zarządzenie 185/2024
§ 15 ust. 4 Członka Zarządu Banku nr 185/2024 z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie: określenia warunków składania dyspozycji za pośrednictwem sieci telefonicznej w Santander Biuro Maklerskie Zarządzenie 185/2024
§ 15 ust. 6, 8 i 9 Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 821/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków identyfikacji Klientów w kanałach elektronicznych (telefon i Internet) Zarządzenie 821/2022
§ 16 ust. 3 Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 645/2022 z dnia 26 października 2022 r. w sprawie: wprowadzenia w nowym brzmieniu Polityki wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie Klienta przez Santander Biuro Maklerskie dla klientów detalicznych
Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 653/2022 z dnia 26 października 2022 r. w sprawie: wprowadzenia w nowym brzmieniu Polityki wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie Klienta przez Santander Biuro Maklerskie dla klientów profesjonalnych
Zarządzenie 645/2022
Załącznik do Zarządzenia 653/2022
Załącznik do Zarządzenia 653/2022 - wersja angielska
§ 19 ust. 8 Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 659/2022 z dnia 28 października 2022 r. w sprawie: szczególnych przypadków utraty ważności zleceń Klientów Zarządzenie 659/2022
§ 23 ust. 7 Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 640/2021 z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie: określenia trybu, warunków, zasad i sposobu naliczania odsetek od wolnych środków zgromadzonych na rachunku pieniężnym Zarządzenie 640/2021
§ 31 ust. 7 Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 659/2022 z dnia 28 października 2022 r. w sprawie: określenia szczególnych przypadków utraty ważności zleceń Klientów Zarządzenie 659/2022
§ 31 ust. 8 Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 720/2018 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie: określenia warunków świadczenia usług w zakresie zleceń zaawansowanych przez Santander Biuro Maklerskie Zarządzenie 720/2018
§ 32 ust. 5 Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 720/2018 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie: określenia warunków świadczenia usług w zakresie zleceń zaawansowanych przez Santander Biuro Maklerskie Zarządzenie 720/2018
§ 33 ust. 5 Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 342/2019 z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie: określenia kryteriów uprawniających do zawarcia umowy maklerskiej na zasadach określonych § 33 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Santander Biuro Maklerskie oraz zasad korzystania z limitu należności Zarządzenie 342/2019
§ 38 ust. 1 Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 754/2022 z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie: w sprawie szczególnych warunków przyjmowania zleceń Klientów oraz określenia zagranicznych systemów wykonywania zleceń Zarządzenie 754/2022
§ 40 ust. 2 Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 132/2022 z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie: warunków i zasad świadczenia usług maklerskich w zakresie przyjmowania i wykonywania zleceń do dyspozycji Maklera (DDM) Zarządzenie 132/2022
§ 41 ust. 3 Brak w Santander Biuro Maklerskie zarządzenia w tym temacie. Zarządzenie zostanie wydane jeśli miałoby zastosowanie -
§ 60 ust. 2 Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 754/2022 z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie: w sprawie szczególnych warunków przyjmowania zleceń Klientów oraz określenia zagranicznych systemów wykonywania zleceń Zarządzenie 754/2022
§ 68 ust. 2 Brak w Santander Biuro Maklerskie zarządzenia w tym temacie. Zasady określa emitent/depozytariusz. Zarządzenie zostanie wydane jeśli miałoby zastosowanie -
§ 85 ust. 7 Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 75/2024 z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie: określenia zasad świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego w Santander Biuro Maklerskie Zarządzenie 75/2024
§ 86a ust. 7 Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 75/2024 z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie: określenia zasad świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego w Santander Biuro Maklerskie Zarządzenie 75/2024
§ 87 ust. 9 Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 75/2024 z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie: określenia zasad świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego w Santander Biuro Maklerskie Zarządzenie 75/2024
§ 88 ust. 1 Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 75/2024 z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie: określenia zasad świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego w Santander Biuro Maklerskie Zarządzenie 75/2024
Załącznik nr 1
§ 1 ust. 3
Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 822/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie: określenia warunków i zakresu świadczenia usług za pośrednictwem serwisu internetowego Santander Biuro Maklerskie Zarządzenie 822/2022
Załącznik nr 2
§ 1 ust. 6
Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 86/2022 z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie: określenia warunków świadczenia usług w zakresie obrotu derywatami Zarządzenie 86/2022
Załącznik nr 3
§ 1 ust. 2
§ 3 ust. 1
Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 85/2022 z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie: określenia warunków świadczenia usług obrotu derywatami na Portfelach Intraday Zarządzenie 85/2022
Załącznik nr 7
§ 1 ust. 1 i 2 § 8
Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 754/2022 z dnia 6 grudnia 2022 r.w sprawie: w sprawie szczególnych warunków przyjmowania zleceń Klientów oraz określenia zagranicznych systemów wykonywania zleceń Zarządzenie 754/2022

Zarządzenia pozostałe

Paragraf z Regulaminu Numer i nazwa zarządzenia Załącznik
- Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 199/2024 z dnia 26 marca 2024 roku w sprawie: określenia szczególnych zasad obsługi zleceń i dyspozycji składanych przez Klientów Santander Biuro Maklerskie w dniach od 29 marca do 1 kwietnia 2024 r. Zarządzenie 199/2024 Uruchomi się w nowym oknie
- Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 679/2023 z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie: określenia szczególnego trybu obsługi oferty akcji serii C1 spółki Murapol S.A. oferowanych inwestorom indywidualnym w ramach oferty publicznej oraz wprowadzenia promocyjnej stawki prowizji od zleceń kupna akcji spółki Murapol S.A. na specjalnej sesji GPW niezależnie od sposobu złożenia zlecenia. Zarządzenie 679/2023 
- Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 422/2023 z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie: określenia szczególnych zasad obsługi zleceń i dyspozycji składanych za pośrednictwem Internetu w Santander Biuro Maklerskie w dniu 15 sierpnia 2023 r. Zarządzenie 422/2023 
- Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 278/2023 z dnia 5 czerwca 2023 r. w sprawie: określenia szczególnych zasad obsługi zleceń i dyspozycji składanych za pośrednictwem Internetu w Santander Biuro Maklerskie w dniu 8 czerwca 2023 r. Zarządzenie 278/2023
- Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 159/2022 z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie: obsługi oferty akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki KRUK S.A. („Spółka”) oferowanych posiadaczom warrantów subskrypcyjnych Spółki w Santander Biuro Maklerskie. Zarządzenie 159/2022
- Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 780/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie określenia preferencyjnych stawek opłat i prowizji dla Klientów będących pracownikami instytucji finansowych Zarządzenie 780/2022
- Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 603/2021 z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie: wprowadzenia w nowym brzmieniu Taryfy opłat i prowizji Santander Biuro Maklerskie Zarządzenie 671/2022
- Zarządzenie nr 427/2020 z dnia 17 lipca 2020 roku w sprawie: udostępniania notowań w czasie rzeczywistym na wybranych rynkach zagranicznych dla klientów Santander Biuro Maklerskie Zarządzenie 427/2020
- Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 774/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie: określenia zasad korzystania z Rachunku „Trader” i Rachunku „TopTrader” przez Klientów Santander Biuro Maklerskie Zarządzenie 774/2019
- Zarządzenie nr 775/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie: określenia zasad korzystania z Rachunku VIP Zarządzenie 775/2019
- Zarządzenie nr 276/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie: wprowadzenia bezpłatnego pakietu SMS dla wybranych użytkowników aplikacji Inwestor mobile Zarządzenie 276/2019
- Zarządzenie nr 628/2018 z dnia 6 września 2018 r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem sieci Internet Zarządzenie 628/2018
Załącznik nr 1
- Zarządzenie nr 401/2020 z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków korzystania z usługi świadczonej na podstawie sublicencji udzielanej na korzystanie z oprogramowania firmy AMIBROKER.COM Zarządzenie 401/2020
- Zarządzenie nr 90/2018 z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie: wprowadzenia promocji polegającej na odstąpieniu od pobierania opłaty za prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego dla osób będących pracownikami Grupy Kapitałowej GL S.A. Zarządzenie 90/2018
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2