Kontakt i pomoc

 • Sekretariat

 • Zespół Contact Center

 • Informacje rynkowe

 • Reklamacje

 • Oferty publiczne (IPO)

 • Zespół Sprzedaży Instytucjonalnej

 • Zespół Animowania

 • Informacja podatkowa

 • Serwis Makler

Sekretariat

Santander Biuro Maklerskie

Adres korespondencyjny:
61-894 Poznań, pl. Andersa 5

e-mail: bm.sekretariat@santander.pl

Zespół Contact Center

801 36 46 36

Tel. +48 61 856 44 44*

e-mail: bm.inwestor@santander.pl

8:00 - 19:00 w dni robocze:

 • składanie, anulowanie, modyfikowanie zleceń
 • składanie dyspozycji
 • zapisy

9:00 - 17:00 w dni robocze - opcja 4:

 • informacje o usługach internetowych Inwestor online, Inwestor mobile

Informacje rynkowe

+48 61 856 44 45*

e-mail: bm.inwestor@santander.pl

8:00 - 19:00 w dni robocze:

 • Informacje rynkowe, o przebiegu notowań i naszych usługach

Reklamacje

801 36 46 36*

+48 61 856 44 44*

e-mail: reklamacje.bm@santander.pl

8:30 - 15:30 w dni robocze:

 • Uwagi, reklamacje, pochwały

Proces składania i rozpatrywania reklamacji

Oferty publiczne (IPO)

Tel. +48 22 586 50 95*

8:00 - 16:00 w dni robocze
 

801 36 46 36*

Tel. +48 61 856 44 44*

8:00 - 19:00 w dni robocze

e-mail: bm.sekretariat@santander.pl

Zespół Sprzedaży Instytucjonalnej

Tel. +48 22 586 81 08*

e-mail: bm.sekretariat@santander.pl

Zespół Animowania

Tel. +48 22 586 82 24*

e-mail: BM.Animator@santander.pl

Informacja podatkowa

e-mail: bm.podatki@santander.pl

 • Informacja podatkowa dotyczy wyłącznie ogólnych zasad sporządzania deklaracji PIT-8C

Serwis Makler

tel.: 801 18 18 18
+48 12 625 80 88
e-mail BM.zum@santander.pl

8:30 - 17:10 w dni robocze

*koszt połączenia zgodny z taryfą operatora