"Ryzyko zawsze istnieje, więc uczmy się kontrolować ryzyko, zamiast go unikać"

To słowa Roberta Kiyosakiego, z którymi trudno się nie zgodzić. Każdego dnia podejmujemy wiele decyzji, które obarczone są większym lub mniejszym ryzykiem. I choć staramy się być ostrożni, nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkiego. Podobnie jest z ryzykiem stopy procentowej. Czy możemy go uniknąć? Raczej nie. Najwięcej kredytów hipotecznych, które zaciągamy ma oprocentowanie zmienne, a okres spłaty zwykle rozkłada się na długie lata. 

Na oprocentowanie zmienne składa się:

  • wskaźnik referencyjny WIBOR (najczęściej stosowany w bankach jest trzymiesięczny, czyli WIBOR 3M) – to część zmienna, na którą nie mamy wpływu,
  • marża banku – stała w całym okresie kredytowania.

Przeciętny Kowalski niestety nie ma wpływu na kształtowanie się stóp procentowych. O ich zmianie w Polsce decyduje Rada Polityki Pieniężnej (RPP) - organ NBP.

Jeśli RPP decyduje się na podniesienie stóp procentowych, to rośnie np. WIBOR 3M a wraz z nim oprocentowanie oraz rata naszego kredytu. Odwrotnie jest w sytuacji obniżki stopy referencyjnej – WIBOR 3M słabnie a oprocentowanie i rata naszego kredytu maleje.

Trudno przewidzieć jak w przyszłości będą kształtowały się stopy procentowe w Polsce. Obecnie są one na  relatywnie niskim poziomie. Poziom wskaźnika WIBOR 3M wynosi 1,69 % (na dzień 19.11.2021 r.), jeszcze 10 lat temu było to około 4,5%, zaś 25 lat temu – prawie 25%.

O ile może wzrosnąć rata?

Jeżeli nie mamy pod ręką szklanej kuli, to możemy posłużyć się jedynie wartościami historycznymi. Dzięki nim możemy uświadomić sobie z jakim ryzykiem mamy do czynienia.

Za punkt wyjścia przyjmijmy przeciętny przykładowy kredyt zaciągany w IV kwartale 2021 roku, tj. na kwotę 300 tys. PLN, na 25 lat, oprocentowanie zmienne 3,68% w skali roku (w tym marża 1,99 p.p.), raty równe. Rata takiego kredytu wyniesie 1 530,99 zł. Gdyby WIBOR 3M wzrósł do poziomu sprzed 8 lat, to rata kredytu wzrosłaby o niemal 24%. Niewiele? To około 2 tys. zł rocznie więcej przeznaczone na spłatę kredytu. Jeśli cofniemy się 9 lat wstecz, do czasów gdy WIBOR 3M wynosił niemal 5% to rata naszego kredytu wzrosłaby o 38%, do 2 116,51 zł. To z kolei oznacza, że rocznie spłata kredytu pochłaniałaby około 7 tys. zł więcej.

  Co możemy zrobić? 

Musimy upewnić się, że w przypadku podwyżki stóp procentowych nadal będziemy w stanie spłacać wyższe raty. Dobrym pomysłem, zwłaszcza w czasie niskich stóp procentowych, może być odkładanie części dochodu na przyszłość z przeznaczeniem na ewentualny wzrost rat. Takie działanie zapobiegawcze pozwoli w pewnym stopniu zniwelować odczuwalne skutki wzrostu oprocentowania. Będzie to też przykład zastosowania w praktyce słów Roberta Kyosakiego - świadomej próby kontrolowania ryzyka, zamiast udawania, że nie istnieje.

 

Co słychać w banku porad?

O bankowości piszemy prosto. Zaczerpnij kolejną dawkę inspirującej wiedzy z poradnika finansowego.