Przerwa 15/16 czerwca Rozwijamy naszą bankowość, dlatego potrzebujemy przerwy. Do 6:30 bankowość internetowa i aplikacja mobilna będą niedostępne. Nadal możesz płacić kartą i wypłacać gotówkę z naszych bankomatów. Przepraszamy za utrudnienia!

Szukaj na stronie
Ilustracja aplikacji bankowej Santander mobile z włączonym ekranem powitalnym
Aplikacja Santander mobile

Pomaga w codziennych sprawach

Masz już kredyt hipoteczny?

         Sprawdź informacje o obsłudze kredytu

Zakres czynności posprzedażowych, o które możesz zawnioskować zdalnie:

Santander mobile | Santander internet

  za pośrednictwem Santander mobile/Santander internet możesz:

 • Zlecić przedterminową częściową lub całkowitą spłatę kredytu [3] [5]
 • Zlecić zmianę rachunku do spłaty na inny rachunek, którego jesteś właścicielem [2]
 • Zlecić zmianę dnia płatności raty i zachować datę końca kredytu dla umowy zawartej przez jednego kredytobiorcę z Santander Bank Polska [5]
 • Zlecić zmianę dnia płatności raty i zachować datę końca kredytu dla umowy zawartej z Kredyt Bankiem lub  Deutsche Bankiem (zrealizujemy tę zmianę, gdy wszyscy kredytobiorcy podpiszą aneks) [2]
 • Dostarczyć polisę ubezpieczenia nieruchomości
 • Dostarczyć akt notarialny nabycia nieruchomości
 • Zamówić i odebrać oświadczenie banku do ustanowienia hipoteki przez notariusza
 • Złożyć dyspozycję wypłaty kolejnej transzy kredytu

[2] wprowadzimy tę zmianę, gdy wszyscy kredytobiorcy podpiszą aneks. Aneks może być podpisany zdalnie, gdy wszyscy kredytobiorcy korzystają z usługi Santander online (Santander mobile lub Santander internet) i mają zgodę na Elektroniczny Kanał Kontaktu.

[3] nie dotyczy gwarantowanego kredytu mieszkaniowego oraz rodzinnego kredytu mieszkaniowego.

[5] nie dotyczy mieszkaniowego bezpiecznego kredytu 2%.

Santander internet

  za pośrednictwem Santander internet możesz:

Infolinia

za pośrednictwem infolinii 1 9999 (opcja kredyt hipoteczny) w dni robocze od 8:00 do 18:00, możesz:

 • Zlecić:
  • przedterminową częściową lub całkowitą spłatę kredytu [3] [7]
  • spłatę raty/należności przeterminowanej
  • spłatę raty/należności przeterminowanej bezpośrednio w walucie kredytu, gdy rachunkiem do obsługi kredytu jest konto w walucie innej niż kredyt
  • zmianę dnia płatności raty i zachować datę końca kredytu dla umowy zawartej przez jednego kredytobiorcę z Santander Bank Polska
  • zmianę dnia płatności raty i zachować datę końca kredytu dla umowy podpisanej z Kredyt Bankiem lub  Deutsche Bankiem [2]
  • zmianę sposobu wypłaty transzy, która nie wymaga dodatkowej dyspozycji (transza automatyczna), na realizowaną na podstawie pisemnej dyspozycji [2]
  • zmianę rodzaju oprocentowania z okresowo stałego na zmienne [2][5]
  • zmianę rodzaju oprocentowania ze zmiennego na okresowo stałe [2]
  • przygotowanie zaświadczenia
  • przygotowanie oświadczenia banku do ustanowienia hipoteki przez notariusza
  • przygotowanie oferty banku na ponowne skorzystanie z oprocentowania okresowo stałego po zakończeniu bieżącego okresu oprocentowania stałego
  • wydłużenie okresu kredytowania (spłaty kredytu) [2] [3] [4] [5]
  • zmianę waluty kredytu z waluty obcej na PLN
  • zmianę konta do obsługi kredytu [2]
  • zmianę z rat równych na malejące [2]
  • zmianę z rat malejących na równe [2] [6]
  • zmianę harmonogramu wypłaty transz [1] [2]
  • zmianę przeznaczenia transz kredytu [1] [2]
  • zmianę rachunku do wypłaty transzy [1] [2]
  • rezygnację z wypłaty transz – zmniejszenie kwoty kredytu [1] [2] [3] [4] [5]
  • zmianę zabezpieczenia na inną nieruchomość [1] [2] [4]
  • wydanie promesy zmiany zabezpieczenia na inną nieruchomość [1] [2] [3] [4] [5] [8]
  • bezciężarowe wydzielenie nieruchomości [1] [2] [3] [4] [8]
 • Przesunąć/wstrzymać wypłatę transzy, która nie wymaga dodatkowej dyspozycji (transza automatyczna)[2]
 • Skorzystać z zawieszenia raty kapitałowo-odsetkowej (wakacji kredytowych) na 1 miesiąc – dla kredytów i pożyczek hipotecznych udzielonych przez dawny Kredyt Bank na warunkach z umowy kredytu lub OWKM
 • Złożyć wniosek o odstąpienie lub rezygnację z zawieszenia spłaty kredytu (wakacje kredytowe)

[1] Gdy korzystasz z usługi Santander online (Santander mobile lub Santander internet) i posiadasz zgodę na Elektroniczny Kanał Kontaktu.

[2] Wprowadzimy tę zmianę, gdy wszyscy kredytobiorcy podpiszą aneks. Aneks może być podpisany zdalnie, gdy wszyscy kredytobiorcy korzystają z usługi Santander online (Santander mobile lub Santander internet) i mają zgodę na Elektroniczny Kanał Kontaktu.

[3] Nie dotyczy gwarantowanego kredytu mieszkaniowego i rodzinnego kredytu mieszkaniowego.

[4] nie dotyczy kredytu Mieszkanie dla Młodych (MdM).

[5] Nie dotyczy mieszkaniowego bezpiecznego kredytu 2%.

[6] Nie dotyczy mieszkaniowego bezpiecznego kredytu 2% w okresie dopłat.

[7] Skorzystanie z tej zmiany w przypadku mieszkaniowego bezpiecznego kredytu 2% w okresie dopłat do rat może spowodować utratę prawa do dopłat.

[8] Z operatem szacunkowym sporządzonym przez firmę współpracującą z Santander Bank Polska S.A.

  Oddział

Zaprosimy Cię do naszego dowolnego oddziału w przypadku dyspozycji:

 • nie ujętych w tym zestawieniu, 
 • takich, przy których potrzebujesz podpisać dodatkowe dokumenty lub odebrać je w oryginale, 
 • oznaczonych [1] i [2], jeżeli nie wszyscy kredytobiorcy mają dostęp do Santander online (Santander internet lub Santander mobile) i zgodę na Elektroniczny Kanał Kontaktu.
 1. Natomiast po całkowitej spłacie kredytu nie wymagamy kontaktu z Twojej strony – wyślemy Ci dokumenty do zwolnienia zabezpieczenia kredytu na adres korespondencyjny.
 2. Po dostarczeniu aktu notarialnego przeniesienia własności nieruchomości wyślemy Ci na adres korespondencyjny przygotowane dokumenty do Sądu dotyczące wpisu hipoteki.
 3. Gdy przygotujemy Oświadczenie do ustanowienia hipoteki dla notariusza, komplet dokumentacji z wymaganym pełnomocnictwem udostępnimy elektronicznie w bankowości internetowej, gdy korzystasz z usługi Santander online (Santander mobile lub Santander internet).

W tych trzech sytuacjach wyślemy do Ciebie sms, gdy już wykonamy te czynności.

W przypadku pytań, zapraszamy Cię do kontaktu:

 • telefonicznie – prosimy wybrać opcję „kredyt hipoteczny” – w dni robocze w godz. od 8:00 do 18:00 pod numerem 1 9999 lub +48 61 81 1 9999 (dla połączeń z zagranicy). Koszt połączenia zgodny z taryfą danego operatora, lub
 • elektronicznie – e‑mailem kontakt@santander.pl lub w Santander internet - opcja Poczta.

Teraz harmonogram Twojego kredytu hipotecznego możesz otrzymywać elektronicznie

Wybierz elektroniczną formę kontaktu z nami, dzięki której:

 • otrzymasz harmonogram kredytu hipotecznego w formie elektronicznej (w Santander internet i Santander mobile),
 • otrzymasz elektronicznie regulacje oraz informacje o ich zmianach, np. taryfę opłat i prowizji i inne dokumenty wskazane w Regulaminie Elektronicznego Kanału Kontaktu,
 • masz dostęp do wiadomości od nas w komputerze i smartfonie,
  a dodatkowo wspólnie oszczędzamy papier i chronimy drzewa.

Dołącz do ponad 3,5 miliona naszych klientów, którzy już wybrali to bezpieczne i wygodne rozwiązanie.

Masz problemy ze spłatą rat?

Sprawdź, która z poniższych propozycji jest dla Ciebie

 • Wakacje kredytowe - zawieszenie spłaty kredytu

  Wniosek o wakacje kredytowe - zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego możesz złożyć od 15 maja 2024 r. w Santander internet i oddziałach.

  Sprawdź szczegóły

 • Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

  To pomoc dla osób fizycznych, dla których z różnych przyczyn raty kredytu mieszkaniowego stały się zbyt dużym obciążeniem domowego budżetu.

  Sprawdź szczegóły

   Możesz zawnioskować o zmianę oprocentowania kredytu ze zmiennego na okresowo stałe.
Wystarczy, że złożysz wniosek w naszym oddziale lub przez telefon pod numerem 1 9999 (opcja kredyt hipoteczny) lub +48 61 81 1 9999 (dla połączeń z zagranicy) w dni robocze od 8:00 do 18:00 (koszt połączenia zgodny z taryfą danego operatora) i podpiszesz aneks do umowy kredytu wraz z pozostałymi współkredytobiorcami, w naszym oddziale.

Jeśli masz pytania zapraszamy do kontaktu

 • Elektronicznie

  Wyślij do nas e-mail na adres kontakt@santander.pl lub zaloguj się do Santander internet lub aplikacji Santander mobile i przejdź do zakładki Poczta.

 • Telefonicznie

  24h

  W dni robocze w godzinach od 8:00 do 18:00 (prosimy wybrać opcję kredyt hipoteczny) pod numerem: 

  1 9999 lub 

  +48 61 81 1 9999 
  (dla połączeń z zagranicy)

  Koszt połączenia zgodny z taryfą danego operatora.

Słowniczek pojęć i definicji dotyczących usług reprezentatywnych, wynikających z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, dostępny jest na stronie santander.pl/PAD Uruchomi się w nowym oknie oraz w placówkach banku.