Szukaj na stronie

Masz już kredyt hipoteczny?

         Sprawdź informacje o obsłudze kredytu

Zakres czynności posprzedażowych, o które możesz zawnioskować zdalnie:

Santander internet | Santander mobile

  za pośrednictwem Santander internet/Santander mobile możesz:

 • Zlecić przedterminową częściową lub całkowitą spłatę kredytu
 • Zlecić zmianę rachunku do spłaty na inny rachunek, którego jesteś właścicielem [2]
 • Zlecić zmianę dnia płatności raty i zachować datę końca kredytu dla umowy zawartej przez jednego kredytobiorcę z Santander Bank Polska
 • Zlecić zmianę dnia płatności raty i zachować datę końca kredytu dla umowy zawartej z Kredyt Bankiem lub  Deutsche Bankiem (zrealizujemy tę zmianę, gdy wszyscy kredytobiorcy podpiszą aneks) [2]
 • Dostarczyć polisę ubezpieczenia nieruchomości
 • Obniżyć ratę kapitałową kredytu na okres 12 miesięcy Więcej Uruchomi się w nowym oknie
 • Dostarczyć akt notarialny nabycia nieruchomości
 • Zamówić i odebrać oświadczenie banku do ustanowienia hipoteki przez notariusza
 • Złożyć dyspozycję wypłaty kolejnej transzy kredytu

[1] gdy korzystasz z usługi Santander online (Santander internet lub Santander mobile) i posiadasz zgodę na Elektroniczny Kanał Kontaktu.

[2] wprowadzimy tę zmianę, gdy wszyscy kredytobiorcy podpiszą aneks. Aneks może być podpisany zdalnie, gdy wszyscy kredytobiorcy korzystają z usługi Santander online (Santander internet lub Santander mobile) i mają zgodę na Elektroniczny Kanał Kontaktu.

Santander internet

  za pośrednictwem Santander internet możesz:

Infolinia

za pośrednictwem infolinii 1 9999 (opcja kredyt hipoteczny) w dni robocze od 8:00 do 18:00, możesz:

 • Zlecić:
  • przedterminową częściową lub całkowitą spłatę kredytu
  • spłatę raty/należności przeterminowanej
  • spłatę raty/należności przeterminowanej bezpośrednio w walucie kredytu, gdy rachunkiem do obsługi kredytu jest konto w walucie innej niż kredyt
  • zmianę dnia płatności raty i zachować datę końca kredytu dla umowy zawartej przez jednego kredytobiorcę z Santander Bank Polska
  • zmianę dnia płatności raty i zachować datę końca kredytu dla umowy podpisanej z Kredyt Bankiem lub  Deutsche Bankiem [2]
  • zmianę sposobu wypłaty transzy, która nie wymaga dodatkowej dyspozycji (transza automatyczna), na realizowaną na podstawie pisemnej dyspozycji [2]
  • zmianę rodzaju oprocentowania z okresowo stałego na zmienne lub odwrotnie [2]
  • przygotowanie zaświadczenia
  • przygotowanie oświadczenia banku do ustanowienia hipoteki przez notariusza
  • przygotowanie oferty banku na ponowne skorzystanie z oprocentowania okresowo stałego po zakończeniu bieżącego okresu oprocentowania stałego
  • wydłużenie okresu kredytowania (spłaty kredytu) [2]
  • obniżenie raty kapitałowej kredytu na 12 miesięcy
  • zmianę waluty kredytu z waluty obcej na PLN
  • zmianę konta do obsługi kredytu [2]
  • zmianę z rat równych na malejące lub odwrotnie [2]
  • zmianę harmonogramu wypłaty transz [1] [2]
  • zmianę przeznaczenia transz kredytu [1] [2]
  • zmianę rachunku do wypłaty transzy [1] [2]
  • rezygnację z wypłaty transz – zmniejszenie kwoty kredytu [1] [2]
 • Przesunąć/wstrzymać wypłatę transzy, która nie wymaga dodatkowej dyspozycji (transza automatyczna) [2]
 • Skorzystać z zawieszenia raty kapitałowo-odsetkowej (wakacji kredytowych) na 1 miesiąc – dla kredytów i pożyczek hipotecznych udzielonych przez dawny Kredyt Bank na warunkach z umowy kredytu lub OWKM
 • Złożyć wniosek o odstąpienie lub rezygnację z zawieszenia spłaty kredytu (wakacje kredytowe)

[1] gdy korzystasz z usługi Santander online (Santander internet lub Santander mobile) i posiadasz zgodę na Elektroniczny Kanał Kontaktu.

[2] wprowadzimy tę zmianę, gdy wszyscy kredytobiorcy podpiszą aneks. Aneks może być podpisany zdalnie, gdy wszyscy kredytobiorcy korzystają z usługi Santander online (Santander internet lub Santander mobile) i mają zgodę na Elektroniczny Kanał Kontaktu.

  Oddział

Zaprosimy Cię do naszego dowolnego oddziału w przypadku dyspozycji:

 • nie ujętych w tym zestawieniu, 
 • takich, przy których potrzebujesz podpisać dodatkowe dokumenty lub odebrać je w oryginale, 
 • oznaczonych [1] i [2], jeżeli nie wszyscy kredytobiorcy mają dostęp do Santander online (Santander internet lub Santander mobile) i zgodę na Elektroniczny Kanał Kontaktu.
 1. Natomiast po całkowitej spłacie kredytu nie wymagamy kontaktu z Twojej strony – wyślemy Ci dokumenty do zwolnienia zabezpieczenia kredytu na adres korespondencyjny.
 2. Po dostarczeniu aktu notarialnego przeniesienia własności nieruchomości wyślemy Ci na adres korespondencyjny przygotowane dokumenty do Sądu dotyczące wpisu hipoteki.
 3. Gdy przygotujemy Oświadczenie do ustanowienia hipoteki dla notariusza, komplet dokumentacji z wymaganym pełnomocnictwem udostępnimy elektronicznie w bankowości internetowej, gdy korzystasz z usługi Santander online (Santander internet lub Santander mobile).

W tych trzech sytuacjach wyślemy do Ciebie sms, gdy już wykonamy te czynności.

W przypadku pytań, zapraszamy Cię do kontaktu:

 • telefonicznie – prosimy wybrać opcję „kredyt hipoteczny” – w dni robocze w godz. od 8:00 do 18:00 pod numerem 1 9999 lub +48 61 81 1 9999 (dla połączeń z zagranicy). Koszt połączenia zgodny z taryfą danego operatora, lub
 • elektronicznie – e‑mailem kontakt@santander.pl lub w Santander internet - opcja Poczta.

Informacje o dyspozycjach znajdziesz również na stronie www.santander.pl/hipotekazdalnie Uruchomi się w nowym oknie.

Teraz harmonogram Twojego kredytu hipotecznego możesz otrzymywać elektronicznie

Wybierz elektroniczną formę kontaktu z nami, dzięki której:

 • otrzymasz harmonogram kredytu hipotecznego w formie elektronicznej (w Santander internet i Santander mobile),
 • otrzymasz elektronicznie regulacje oraz informacje o ich zmianach, np. taryfę opłat i prowizji i inne dokumenty wskazane w Regulaminie Elektronicznego Kanału Kontaktu,
 • masz dostęp do wiadomości od nas w komputerze i smartfonie,
  a dodatkowo wspólnie oszczędzamy papier i chronimy drzewa.

Dołącz do ponad 3,5 miliona naszych klientów, którzy już wybrali to bezpieczne i wygodne rozwiązanie.

Masz problemy ze spłatą rat?

Sprawdź, która z poniższych propozycji jest dla Ciebie

 • Zmiana warunków kredytu

  Jeśli masz trudności ze spłatą zobowiązań kredytowych i chcesz obniżyć raty kapitałowe, sprawdź z jakich rozwiązań możesz skorzystać.

  Sprawdź

 • Wakacje kredytowe
  - zawieszenie spłaty kredytu

  Wniosek o wakacje kredytowe - zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego możesz złożyć od 29 lipca 2022 r. w Santander internet i oddziałach.

  Sprawdź

 • Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

  To pomoc dla osób fizycznych, dla których z różnych przyczyn raty kredytu mieszkaniowego stały się zbyt dużym obciążeniem domowego budżetu.

  Sprawdź

   Możesz zawnioskować o zmianę oprocentowania kredytu ze zmiennego na okresowo stałe.
Wystarczy, że złożysz wniosek w naszym oddziale lub przez telefon pod numerem 1 9999 (opcja kredyt hipoteczny) lub +48 61 81 1 9999 (dla połączeń z zagranicy) w dni robocze od 8:00 do 18:00 (koszt połączenia zgodny z taryfą danego operatora) i podpiszesz aneks do umowy kredytu wraz z pozostałymi współkredytobiorcami, w naszym oddziale.

Jeśli masz pytania, zapraszamy do kontaktu

Wybierz wygodną dla Ciebie formę kontaktu

Elektronicznie

Telefonicznie

24 h

Słowniczek pojęć i definicji dotyczących usług reprezentatywnych, wynikających z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, dostępny jest na stronie santander.pl/PAD Uruchomi się w nowym oknie oraz w placówkach banku.