Najczęściej wyszukiwane:

Masz już kredyt hipoteczny?

         Sprawdź informacje o obsłudze kredytu

Zakres czynności posprzedażowych, o które możesz zawnioskować zdalnie:

Santander internet

  za pośrednictwem Santander internet możesz:

 • Zlecić przedterminową częściową lub całkowitą spłatę kredytu

 • Zlecić zmianę terminu płatności raty z zachowaniem końcowej daty spłaty kredytu (zmianę możemy realizować tylko w przypadku umowy zawartej z jednym kredytobiorcą – nie dotyczy kredytów udzielonych przez dawny Kredyt Bank)

 • Zlecić zmianę rachunku do spłaty na inny rachunek, którego jesteś właścicielem

 • Dostarczyć polisę ubezpieczenia nieruchomości

 • Obniżyć ratę kapitałową kredytu na okres 12 miesięcy

 • Dostarczyć akt notarialny nabycia nieruchomości

 • Zamówić oświadczenie banku do ustanowienia hipoteki przez notariusza

 • Złożyć dyspozycję wypłaty kolejnej transzy kredytu

 • Złożyć wniosek o wsparcie z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, więcej szczegółów na stronie 

 • Złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu (wakacje kredytowe), więcej szczegółów na stronie 

Natomiast po całkowitej spłacie kredytu nie wymagamy kontaktu z Twojej strony – wyślemy Ci dokumenty do zwolnienia zabezpieczenia kredytu na adres korespondencyjny. Poinformujemy Cię o tym sms-em.

Po dostarczeniu aktu notarialnego przeniesienia własności nieruchomości, przygotowane dokumenty do Sądu dotyczące wpisu hipoteki wyślemy Ci na adres korespondencyjny. Poinformujemy Cię o tym również sms-em.

Infolinia

  za pośrednictwem Infolinia 1 9999 możesz:

 • Zlecić:
  • przedterminową częściową lub całkowitą spłatę kredytu,

  • spłatę raty/należności przeterminowanej,

  • spłatę raty/należności przeterminowanej bezpośrednio w walucie kredytu, gdy rachunkiem do obsługi kredytu jest konto w walucie innej niż kredyt,

  • zmianę terminu płatności raty i zachować końcową datę spłaty kredytu,

  • zmianę sposobu wypłaty transzy, która nie wymaga dodatkowej dyspozycji (transza automatyczna), na realizowaną na podstawie pisemnej dyspozycji,

  • zmianę rodzaju oprocentowania z okresowo stałego na zmienne lub odwrotnie,

  • przygotowanie zaświadczenia,

  • przygotowanie oświadczenia banku do ustanowienia hipoteki przez notariusza,

  • wydłużenie okresu kredytowania (spłaty kredytu),

  • przygotowanie oferty banku na ponowne skorzystanie z oprocentowania okresowo stałego po zakończeniu bieżącego okresu oprocentowania stałego,

  • obniżenie raty kapitałowej kredytu na 12 miesięcy,

  • zmianę waluty kredytu z waluty obcej na PLN,

  • zmianę konta do obsługi kredytu,

  • zmianę z rat równych na malejące lub odwrotnie.

 • Przesunąć/wstrzymać wypłatę transzy, która nie wymaga dodatkowej dyspozycji (transza automatyczna).

 • Skorzystać z zawieszenia raty kapitałowo-odsetkowej (wakacji kredytowych) na 1 miesiąc - dla kredytów i pożyczek hipotecznych udzielonych przez dawny Kredyt Bank, na warunkach z umowy kredytu lub OWKM.

 • Złożyć wniosek o odstąpienie lub rezygnację z zawieszenia spłaty kredytu (wakacje kredytowe).

Natomiast po całkowitej spłacie kredytu nie wymagamy kontaktu z Twojej strony – wyślemy Ci dokumenty do zwolnienia zabezpieczenia kredytu na adres korespondencyjny. Poinformujemy Cię o tym sms-em.

Po dostarczeniu aktu notarialnego przeniesienia własności nieruchomości, przygotowane dokumenty do Sądu dotyczące wpisu hipoteki wyślemy Ci na adres korespondencyjny. Poinformujemy Cię o tym również sms-em.

Oddział

  Oddział

Zaprosimy Cię do naszego dowolnego oddziału w przypadku dyspozycji:

 • nie ujętych w tym zestawieniu, oraz

 • takich, przy których potrzebujesz podpisać dodatkowe dokumenty (np. aneks) lub odebrać je w oryginale.

Natomiast po całkowitej spłacie kredytu nie wymagamy kontaktu z Twojej strony – wyślemy Ci dokumenty do zwolnienia zabezpieczenia kredytu na adres korespondencyjny. Poinformujemy Cię o tym sms-em.

Po dostarczeniu aktu notarialnego przeniesienia własności nieruchomości, przygotowane dokumenty do Sądu dotyczące wpisu hipoteki wyślemy Ci na adres korespondencyjny. Poinformujemy Cię o tym również sms-em.

W przypadku pytań, zapraszamy Cię do kontaktu:

 • telefonicznie – wybierz opcję „kredyt hipoteczny” – w dni robocze w godz. od 8:00 do 18:00 pod numerem 1 9999 lub +48 61 81 1 9999 (dla połączeń z zagranicy). Koszt połączenia zgodny z taryfą danego operatora, lub
 • elektronicznie – e‑mailem: kontakt@santander.pl lub w Santander online – opcja Poczta.

Informacje o dyspozycjach znajdziesz również na stronie: www.santander.pl/hipotekazdalnie.

Nowość

Teraz harmonogram Twojego kredytu hipotecznego możesz otrzymywać elektronicznie

Wybierz elektroniczną formę kontaktu z nami, dzięki której:

 • otrzymasz harmonogram kredytu hipotecznego w formie elektronicznej (w Santander internet i Santander mobile),
 • otrzymasz elektronicznie regulacje oraz informacje o ich zmianach, np. taryfę opłat i prowizji i inne dokumenty wskazane w Regulaminie Elektronicznego Kanału Kontaktu,
 • masz dostęp do wiadomości od nas w komputerze i smartfonie,
  a dodatkowo wspólnie oszczędzamy papier i chronimy drzewa.

Dołącz do ponad 3,5 miliona naszych klientów, którzy już wybrali to bezpieczne i wygodne rozwiązanie.

Masz problemy ze spłatą rat?

Sprawdź, która z poniższych propozycji jest dla Ciebie

 • Zmiana warunków kredytu

  Jeśli masz trudności ze spłatą zobowiązań kredytowych i chcesz obniżyć raty kapitałowe, sprawdź z jakich rozwiązań możesz skorzystać.

  Sprawdź

 • Wakacje kredytowe
  - zawieszenie spłaty kredytu

  Wniosek o wakcje kredytowe - zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego możesz złożyć od 29 lipca 2022 r. w Santander internet i oddziałach.

  Sprawdź

 • Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

  To pomoc dla osób fizycznych, dla których z różnych przyczyn raty kredytu mieszkaniowego stały się zbyt dużym obciążeniem domowego budżetu.

  Sprawdź

   Możesz zawnioskować o zmianę oprocentowania kredytu ze zmiennego na okresowo stałe.
Wystarczy, że złożysz wniosek w naszym oddziale lub przez telefon pod numerem 1 9999 (opcja kredyt hipoteczny – 4) lub +48 61 81 1 9999 (dla połączeń z zagranicy) w dni robocze od 08:00 do 18:00 (koszt połączenia zgodny z taryfą danego operatora) i podpiszesz aneks do umowy kredytu wraz z pozostałymi współkredytobiorcami, w naszym oddziale.

Przydatne dokumenty

Dyspozycje wypłaty kolejnej transzy kredytu składane w Santander internet (obowiazujące tylko w czasie epidemii COVID‑19)

Dyspozycja wypłaty kolejnej transzy kredytu udzielonego przez Santander Bank Polska
28 Wrzesień 2020 r.
440.0 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Dyspozycja wypłaty kolejnej transzy kredytu udzielonego w ramach działalności przejętej przez Santander Bank Polska w dniu 9.11.2018 r.
28 Wrzesień 2020 r.
493.3 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

Jeśli masz pytania, zapraszamy do kontaktu

Wybierz wygodną dla Ciebie formę kontaktu

Elektronicznie

Telefonicznie

24 h

Rozmowa z wirtualnym asystentem Santi. Jestem chatbotem.