Masz już kredyt hipoteczny?

         Sprawdź informacje o obsłudze kredytu

Zakres czynności posprzedażowych, o które możesz zawnioskować zdalnie:

Santander internet

  za pośrednictwem Santander internet możesz:

 • Zlecić przedterminową częściową lub całkowitą spłatę kredytu
 • Zlecić zmianę terminu płatności raty z zachowaniem końcowej daty spłaty kredytu (zmianę możemy realizować tylko w przypadku umowy zawartej z jednym kredytobiorcą – nie dotyczy kredytów udzielonych przez dawny Kredyt Bank)
 • Zlecić zmianę rachunku do spłaty na inny rachunek, którego są Państwo właścicielem
 • Dostarczyć polisę ubezpieczenia nieruchomości  
 • Obniżyć ratę kapitałową kredytu na 12 miesięcy Więcej
 • Dostarczyć akt notarialny nabycia nieruchomości
 • Zamówić oświadczenie banku do ustanowienia hipoteki przez notariusza

Dodatkowo w okresie epidemii COVID-19 możesz:

 • Złożyć dyspozycję wypłaty kolejnej transzy kredytu
 • Złożyć wniosek o zawieszenie realizacji umowy kredytowej maks. na 3 miesiące (do wyboru 1, 2, 3 miesiące) Więcej

Infolinia

  za pośrednictwem Infolinia 1 9999 możesz:

 • Zlecić:
  • przedterminową częściową lub całkowitą spłatę kredytu
  • spłatę raty/należności przeterminowanej
  • spłatę raty/należności przeterminowanej bezpośrednio w walucie kredytu, gdy rachunkiem do obsługi kredytu jest konto w walucie innej niż kredyt
  • zmianę terminu płatności raty i zachować końcową datę spłaty kredytu
  • zmianę sposobu wypłaty transzy, która nie wymaga dodatkowej dyspozycji (transza automatyczna), na realizowaną na podstawie pisemnej dyspozycji
  • zmianę rodzaju oprocentowania z okresowo stałego na zmienne lub odwrotnie
  • przygotowanie zaświadczenia
  • przygotowanie oświadczenia banku do ustanowienia hipoteki przez notariusza
  • wydłużenie okresu kredytowania (spłaty kredytu)
  • przygotowanie oferty banku na ponowne skorzystanie z oprocentowania okresowo stałego po zakończeniu bieżącego okresu oprocentowania stałego
  • obniżymy ratę kapitałową kredytu na 12 miesięcy Więcej
  • zmianę waluty kredytu z waluty obcej na PLN
  • zmianę konta/ rachunku bieżącego do obsługi kredytu
  • zmianę z rat równych na malejące lub odwrotnie
 • Przesunąć/wstrzymać wypłatę transzy, która nie wymaga dodatkowej dyspozycji (transza automatyczna)
 • Skorzystać z zawieszenia raty kapitałowo-odsetkowej (wakacji kredytowych) na 1 miesiąc - dla kredytów i pożyczek hipotecznych udzielonych przez dawny Kredyt Bank, na warunkach z umowy kredytu lub OWKM

Oddział

  Oddział

Zaprosimy Cię do naszego dowolnego oddziału w przypadku dyspozycji:

 • nie ujętych w tym zestawieniu i
 • takich, przy których poprosimy Cię o podpisanie dodatkowych dokumentów (np.aneksu) lub odebranie ich w oryginale.

Natomiast po całkowitej spłacie kredytu nie wymagamy kontaktu z Twojej strony – wyślemy Ci dokumenty do zwolnienia zabezpieczenia kredytu na adres korespondencyjny. Poinformujemy Cię o tym sms-em.

Masz problemy ze spłatą rat?

Sprawdź, która z poniższych propozycji jest dla Ciebie

 • Zmiana warunków kredytu

  Jeśli masz trudności ze spłatą zobowiązań kredytowych i chcesz obniżyć raty kapitałowe, sprawdź z jakich rozwiązań możesz skorzystać.

  Sprawdź

 • Wakacje kredytowe
  - zawieszenie spłaty kredytu

  Wniosek o wakcje kredytowe - zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego możesz złożyć od 29 lipca 2022 r. w Santander internet i oddziałach.

  Sprawdź

 • Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

  To pomoc dla osób fizycznych, dla których z różnych przyczyn raty kredytu mieszkaniowego stały się zbyt dużym obciążeniem domowego budżetu.

  Sprawdź

   Możesz zawnioskować o zmianę oprocentowania kredytu ze zmiennego na okresowo stałe.
Wystarczy, że złożysz wniosek w naszym oddziale lub przez telefon pod numerem 1 9999 (opcja kredyt hipoteczny – 4) lub +48 61 81 1 9999 (dla połączeń z zagranicy) w dni robocze od 08:00 do 18:00 (koszt połączenia zgodny z taryfą danego operatora) i podpiszesz aneks do umowy kredytu wraz z pozostałymi współkredytobiorcami, w naszym oddziale.

Przydatne dokumenty

Dyspozycje wypłaty kolejnej transzy kredytu składane w Santander internet (obowiazujące tylko w czasie epidemii COVID‑19)

Dyspozycja wypłaty kolejnej transzy kredytu udzielonego przez Santander Bank Polska
28 Wrzesień 2020 r.
440.0 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Dyspozycja wypłaty kolejnej transzy kredytu udzielonego w ramach działalności przejętej przez Santander Bank Polska w dniu 9.11.2018 r.
28 Wrzesień 2020 r.
493.3 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

Jeśli masz pytania, zapraszamy do kontaktu

Wybierz wygodną dla Ciebie formę kontaktu

Elektronicznie

Telefonicznie

24 h