Kredyt hipoteczny
 • Możliwość uzyskania wysokiej kwoty kredytu

  Możliwość uzyskania wysokiej kwoty kredytu nawet do 10 000 000 zł

 • Możliwość finansowania

  Możliwość finansowania do 90% wartości nieruchomości na okres kredytowania do 30 lat

 • Możliwość przeznaczenia do 30% kwoty kredytu na cel dowolny

  Możliwość przeznaczenia do 30% kwoty kredytu na cel dowolny

Prosty kredyt mieszkaniowy

Klienci Select mogą liczyć na atrakcyjne warunki kredytowania

Prosty kredyt mieszkaniowy
 • Atrakcyjna marża od 1,79 p.p. – wysokość wskazanej marży zależy od wysokości LTV oraz posiadania lub deklaracji oraz skorzystania z usług dodatkowych (3) (RRSO 2,93%).
 • Maksymalna kwota kredytu do 10 000 000 zł.
 • Możliwość finansowania do 90% wartości nieruchomości dla klientów wewnętrznych (1).
 • Możliwość finansowania do 80% wartości nieruchomości dla klientów zewnętrznych (2).
 • Okres kredytowania do 30 lat.
 • Spłata w ratach równych lub malejących.
 • Możliwość wcześniejszej spłaty.

Zapytaj o kredyt

Warunki otrzymania kredytu

Sprawdź, do czego zależy uruchomienie kredytu hipotecznego oraz jakie warunki musisz spełnić, aby cieszyć się własnym mieszkaniem lub domem

Przeznaczenie kredytu

 •  Zakup domu jednorodzinnego na rynku pierwotnym albo wtórnym,
 • zakup lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym na rynku pierwotnym albo wtórnym, w tym zakup mieszkania komunalnego/zakładowego/spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 • budowę domu systemem gospodarczym lub z udziałem generalnego wykonawcy,
 • zakup działki budowlanej,
 • nadbudowę, przebudowę lub rozbudowę domu jednorodzinnego,
 • adaptację pomieszczeń niemieszkalnych na mieszkalne,
 • remont/modernizację/wykończenie nieruchomości,
 • refinansowanie nakładów poniesionych w ciągu ostatnich 12 miesięcy na wyżej wymienione cele,
 • spłatę kredytów udzielonych przez inne banki na wyżej wymienione cele.

Dodatkowo do 30% środków na dowolny cel, np.: wyposażenie domu lub mieszkania w elementy trwałe i nietrwałe związane z lokalem, lub dowolne cele niemieszkaniowe.

Udział środków własnych

 • 20% w ofercie standardowej.
 • 10% w przypadku objęcia kredytu ubezpieczeniem max. LTV.
 • 0% w przypadku gdy LTV nie przekracza 70% (z wyjątkiem kredytów przeznaczonych na budowę domu systemem gospodarczym).

Transze i karencja

 • Kredyty mogą być wypłacane jednorazowo lub w transzach, jednak przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące od dnia wypłaty pierwszej transzy,
 • kredyty wypłacane w transzach objęte są standardowo karencją w spłacie kapitału do czasu wypłaty ostatniej transzy,
 • na wniosek klienta każdy kredyt może być objęty karencją w spłacie kapitału standardowo do 6 miesięcy od dnia wypłaty ostatniej transzy. Maksymalny okres karencji liczony od dnia uruchomienia kredytu/pierwszej transzy nie może przekroczyć 36 miesięcy,
 • w okresie trwania karencji w spłacie kapitału klient spłaca odsetki od wykorzystanych kwot kredytu.

Zabezpieczenie kredytu

 • Hipoteka na kredytowanej nieruchomości lub innej nieruchomości należącej do kredytobiorcy/współkredytobiorcy będących właścicielami,
 • pełnomocnictwo do dysponowania kontem osobistym/rachunkiem płatniczym kredytobiorcy w Santander Bank Polska, w przypadku posiadania konta przez klienta,
 • do czasu uprawomocnienia hipoteki, która stanowić będzie zasadnicze zabezpieczenie wierzytelności banku  z tytułu kredytu, bank  stosuje podwyższone oprocentowanie - o 1,00 p.p. 

Po uzyskaniu dokumentu z sądu potwierdzającego dokonanie wpisu hipoteki na nieruchomości bank obniża wysokość marży spłacanego kredytu o stopie zmiennej o 1,00 punkt procentowy, nie później niż dnia następnego po dniu uprawomocnienia się wpisu hipoteki na nieruchomości.

 • Ubezpieczenie nieruchomości wraz z cesją prawa z polisy ubezpieczenia nieruchomości (od ognia i innych zdarzeń losowych),
 • cesja praw z umowy ubezpieczenia na życie ubezpieczonego ze wskazaniem banku jako wyłącznie uposażonego, tj. uprawnionego do otrzymania sumy ubezpieczenia na wypadek śmierci ubezpieczonego (opcjonalnie).

Zapytaj o produkt

Weź kredyt w wygodny sposób

Dowiedz się jak wziąć kredyt hipoteczny

Odwiedź oddział
Spotkaj się z doradcą i złóż wniosek o określenie wstępnych warunków kredytu. Po otrzymaniu formularza informacyjnego skompletuj pozostałe wymagane dokumenty.
Złóż wniosek o udzielenie kredytu
Rozpatrzymy Twój wniosek i przekażemy decyzję kredytową w preferowany przez Ciebie sposób.
Podpisz umowę
Podpisz umowę kredytową. W celu wypłaty środków spełnij jej warunki.

Proste zasady, przejrzyste opłaty

W Santander Bank Polska zawsze dostajesz jasne i korzystne warunki

Opłaty i prowizje

Udzielenie kredytu (od kwoty kredytu/pożyczki, z wyłączeniem części tej kwoty przeznaczonej na opłacenie prowizji za udzielenie kredytu/pożyczki – w przypadku kredytowania prowizji)  

maks. 3%  

 

Oprocentowanie

Oprocentowanie zmienne

WIBOR 3M + marża od 1,79 p.p. do 3,09 p.p.

Wysokość wskazanej marży zależy od kwoty kredytu, wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie, rodzaju klienta – wewnętrzny (1) lub zewnętrzny (2) oraz  skorzystania z usług dodatkowych (3).

Oprocentowanie stałe w okresie pierwszych 5 lat

od 2,50% do 3,70% (po 5 latach oprocentowanie zmienne WIBOR 3M + marża od 1,79 p.p. do 3,09 p.p.)

Wysokość wskazanego oprocentowania i marży zależy od kwoty kredytu, wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie oraz od rodzaju klienta – wewnętrzny (1) lub zewnętrzny (2) oraz skorzystania z usług dodatkowych (3).


(1) Klient wewnętrzny - to klient posiadający od co najmniej 4 pełnych miesięcy kalendarzowych konto osobiste w PLN w Santander Bank Polska, pod warunkiem, że w każdym z 3 ostatnich miesięcy przed złożeniem wniosku o określenie wstępnych warunków kredytu na to konto była dokonana co najmniej jedna wpłata (gotówkowa lub przelew).
(2) Klient zewnętrzny - to klient, który nie spełnia definicji - klienta wewnętrznego (1).
(3) Usługa dodatkowa – usługa oferowana Kredytobiorcy przez Bank łącznie z Umową, tj. Konto osobiste, Karta kredytowa, Ubezpieczenie na życie Spokojna Hipoteka lub Ubezpieczenie Nieruchomości Locum Comfort, wybrana przez Kredytobiorcę we wniosku o udzielenie kredytu hipotecznego.

 

Dokumenty

Informacja dla kredytobiorców dotycząca ryzyk i kosztów kredytu hipotecznego
28 Wrzesień 2020 r.
1281.4 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach
31 Grudzień 2018 r.
246.6 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Wniosek o określenie wstępnych warunków kredytu hipotecznego
23 Listopad 2020 r.
1134.0 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Wniosek o udzielenie kredytu hipotecznego
23 Listopad 2020 r.
2174.1 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Oświadczenie inwestora
8 Wrzesień 2018 r.
509.9 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska za czynności bankowe dla klientów indywidualnych - obowiązująca od dnia 1.12.2020 r.
1 Grudzień 2020 r.
1194.8 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Informacja ogólna dotycząca zasad udzielania kredytów/pożyczek hipotecznych przez Santander Bank Polska
23 Listopad 2020 r.
1050.4 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Kosztorys i harmonogram budowy
12 Marzec 2019 r.
1338.7 kB
XLSM
pl_PL
Pobierz
Zasady korzystania z harmonogramu budowy
12 Marzec 2019 r.
104.1 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Całkowity koszt i harmonogram remontu (modernizacji)
12 Marzec 2019 r.
58.9 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

Bank Porad - bankuj lepiej

Dowiedz się, jak skuteczniej zarządzać swoimi finansami i korzystać z produktów bankowych

Przykład reprezentatywny
 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu mieszkaniowego, w Santander Bank Polska S.A. (Bank), zabezpieczonego hipoteką wynosi 2,93%, przy następujących założeniach: okres kredytowania 300 miesięcy (jednorazowa wypłata kredytu), całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 280 547 zł, całkowita kwota do zapłaty 393 844,09 zł, oprocentowanie zmienne 3,46% w tym: stopa referencyjna WIBOR 3M: 0,22% oraz marża 3,24 p.p. (wskazana marża jest podwyższona o 1,00 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w terminie 1 miesiąca od zawarcia umowy kredytu), całkowity koszt kredytu 113 297,09 zł (w tym: prowizja 4 797,35 zł, odsetki 97 149,49 zł, ubezpieczenie nieruchomości Locum Comfort (przy założeniu, że klient skorzysta z oferty przedstawionej w Banku) 10 762,25 zł za cały okres kredytowania - suma ubezpieczenia nieruchomości 478 318 zł, minimalny zakres ubezpieczenia obejmuje ryzyko pożaru i zalania, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19 zł, opłata sądowa za ustanowienie hipoteki 200 zł - przy zabezpieczeniu na jednej  nieruchomości, opłata za zlecenie wyceny nieruchomości za pośrednictwem Banku 369 zł), usługi dodatkowe: opłata za prowadzenie konta osobistego/rachunku płatniczego dla Kredytobiorcy: 0 zł, 298 miesięcznych rat równych (bez okresu karencji w spłacie) w wysokości 1 274,78 zł, ostatnia rata 1 187,01 zł, (wysokość raty w okresie stosowania podwyższonego oprocentowania 1 422,39 zł). Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko zmiany wysokości rat przewidzianych do spłaty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia. Kalkulacja została dokonana na dzień 13.11.2020 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku indywidualnego badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego dokonanego przez Santander Bank Polska S.A.
Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach, oprocentowaniu  dostępne są w placówkach banku, na santander.pl oraz pod numerem infolinii 1 9999 (opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora). Stan na 13.11.2020 r.

Ochrona ubezpieczeniowa w ramach Umowy ubezpieczenia Locum Comfort świadczona jest przez Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Szczegółowe informacje, w tym Ogólne Warunki Ubezpieczenia Locum Comfort określające m.in. zakres ubezpieczenia, zasady odstąpienia oraz wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym i informacje dodatkowe, stanowiące łącznie kartę produktu, Regulamin Gwarancji Szybkiej Wypłaty dostępne są w Santander Bank Polska S.A. oraz na stronie santander.aviva.pl. Informacja o wysokości składki ubezpieczeniowej dostępna jest w placówkach Santander Bank Polska S.A. 

Santander Bank Polska S.A. (wpisany do prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestru agentów ubezpieczeniowych pod nr 11135943/A) oraz agenci prowadzący Placówki Partnerskie Santander Bank Polska S.A. są agentami ubezpieczeniowymi Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Infolinia 1 9999 – opłata zgodna z taryfą danego operatora. Stan na 13.11.2020 r.

 • Słowniczek pojęć i definicji dotyczących usług reprezentatywnych

  Słowniczek pojęć i definicji dotyczących usług reprezentatywnych, wynikających z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, dostępny jest na stronie santander.pl/PAD oraz w placówkach banku.

  • Konto osobiste to rachunek płatniczy.
  • Infolinia to usługa bankowości telefonicznej.