Kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny

Spełnij swoje marzenie o własnym mieszkaniu
RRSO 2,94%

 • Możliwość uzyskania wysokiej kwoty kredytu

  Możliwość uzyskania wysokiej kwoty kredytu nawet do 10 000 000 zł

 • Możliwość finansowania

  Możliwość finansowania do 90% wartości nieruchomości na okres kredytowania do 30 lat

 • Możliwość przeznaczenia do 30% kwoty kredytu na cel dowolny

  Możliwość przeznaczenia do 30% kwoty kredytu na cel dowolny

Prosty kredyt mieszkaniowy

Klienci Select mogą liczyć na atrakcyjne warunki kredytowania

Prosty kredyt mieszkaniowy
 • Atrakcyjna marża od 1,99 p.p. – wysokość wskazanej marży zależy od wysokości LTV oraz posiadania lub deklaracji posiadania konta osobistego/rachunku płatniczego w Santander Bank Polska z wpływem wynagrodzenia w kwocie nie niższej niż 2 tys. zł miesięcznie. (RRSO 2,94%).
 • Maksymalna kwota kredytu do 10 000 000 zł.
 • Możliwość finansowania do 90% wartości nieruchomości dla klientów wewnętrznych.(1)
 • Możliwość finansowania do 80% wartości nieruchomości dla klientów zewnętrznych.(2)
 • Okres kredytowania do 30 lat.
 • Spłata w ratach równych lub malejących.
 • Możliwość wcześniejszej spłaty.

Zapytaj o kredyt

Warunki otrzymania kredytu

Sprawdź, do czego zależy uruchomienie kredytu hipotecznego oraz jakie warunki musisz spełnić, aby cieszyć się własnym mieszkaniem lub domem

Przeznaczenie kredytu

 •  Zakup domu jednorodzinnego na rynku pierwotnym albo wtórnym,
 • zakup lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym na rynku pierwotnym albo wtórnym, w tym zakup mieszkania komunalnego/zakładowego/spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 • budowę domu systemem gospodarczym lub z udziałem generalnego wykonawcy,
 • zakup działki budowlanej,
 • nadbudowę, przebudowę lub rozbudowę domu jednorodzinnego,
 • adaptację pomieszczeń niemieszkalnych na mieszkalne,
 • remont/modernizację/wykończenie nieruchomości,
 • refinansowanie nakładów poniesionych w ciągu ostatnich 12 miesięcy na wyżej wymienione cele,
 • spłatę kredytów udzielonych przez inne banki na wyżej wymienione cele.

Dodatkowo do 30% środków na dowolny cel, np.: wyposażenie domu lub mieszkania w elementy trwałe i nietrwałe związane z lokalem, lub dowolne cele niemieszkaniowe.

Udział środków własnych

 • 20% w ofercie standardowej.
 • 10% w przypadku objęcia kredytu ubezpieczeniem max. LTV.
 • 0% w przypadku gdy LTV nie przekracza 70% (z wyjątkiem kredytów przeznaczonych na budowę domu systemem gospodarczym).

Transze i karencja

 • Kredyty mogą być wypłacane jednorazowo lub w transzach, jednak przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące od dnia wypłaty pierwszej transzy,
 • kredyty wypłacane w transzach objęte są standardowo karencją w spłacie kapitału do czasu wypłaty ostatniej transzy,
 • na wniosek klienta każdy kredyt może być objęty karencją w spłacie kapitału standardowo do 6 miesięcy od dnia wypłaty ostatniej transzy. Maksymalny okres karencji liczony od dnia uruchomienia kredytu/pierwszej transzy nie może przekroczyć 36 miesięcy,
 • w okresie trwania karencji w spłacie kapitału klient spłaca odsetki od wykorzystanych kwot kredytu.

Zabezpieczenie kredytu

 • Hipoteka na kredytowanej nieruchomości lub innej nieruchomości należącej do kredytobiorcy/współkredytobiorcy będących właścicielami,
 • pełnomocnictwo do dysponowania kontem osobistym/rachunkiem płatniczym kredytobiorcy w Santander Bank Polska, w przypadku posiadania konta przez klienta,
 • do czasu uprawomocnienia hipoteki, która stanowić będzie zasadnicze zabezpieczenie wierzytelności banku  z tytułu kredytu, bank  stosuje podwyższone oprocentowanie - o 1,00 p.p. 

Po uzyskaniu dokumentu z sądu potwierdzającego dokonanie wpisu hipoteki na nieruchomości bank obniża wysokość marży spłacanego kredytu o stopie zmiennej o 1,00 punkt procentowy, nie później niż dnia następnego po dniu uprawomocnienia się wpisu hipoteki na nieruchomości.

 • Ubezpieczenie nieruchomości wraz z cesją prawa z polisy ubezpieczenia nieruchomości (od ognia i innych zdarzeń losowych),
 • cesja praw z umowy ubezpieczenia na życie ubezpieczonego ze wskazaniem banku jako wyłącznie uposażonego, tj. uprawnionego do otrzymania sumy ubezpieczenia na wypadek śmierci ubezpieczonego (opcjonalnie).

Zapytaj o produkt

Weź kredyt w wygodny sposób

Dowiedz się jak wziąć kredyt hipoteczny

 • W oddziale
Odwiedź oddział
Spotkaj się z doradcą i złóż wniosek o określenie wstępnych warunków kredytu. Po otrzymaniu formularza informacyjnego skompletuj pozostałe wymagane dokumenty.
Złóż wniosek o udzielenie kredytu
Rozpatrzymy Twój wniosek i przekażemy decyzję kredytową w preferowany przez Ciebie sposób.
Podpisz umowę
Podpisz umowę kredytową. W celu wypłaty środków spełnij jej warunki.

Proste zasady, przejrzyste opłaty

W Santander Bank Polska zawsze dostajesz jasne i korzystne warunki

Opłaty i prowizje

Udzielenie kredytu (od kwoty kredytu/pożyczki, z wyłączeniem części tej kwoty przeznaczonej na opłacenie prowizji za udzielenie kredytu/pożyczki – w przypadku kredytowania prowizji)

maks. 3%

Weryfikacja wartości lokalu mieszkalnego/działki budowlanej (jeśli w danym przypadku wymagana jest wycena nieruchomości)

450 zł

Weryfikacja wartości domu (jeśli w danym przypadku wymagana jest wycena nieruchomości)

800 zł

 

Oprocentowanie

Oprocentowanie zmienne

WIBOR 3M + marża od 1,99 p.p. do 3,09 p.p.

Wysokość wskazanej marży zależy od kwoty kredytu, wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie, rodzaju klienta – wewnętrzny (1) lub zewnętrzny (2) oraz posiadania lub deklaracji posiadania konta osobistego/rachunku płatniczego w naszym banku.

Oprocentowanie stałe w okresie pierwszych 5 lat

od 2,95% do 3,65% (po 5 latach oprocentowanie zmienne WIBOR 3M + marża od 2,19 p.p. do 3,09 p.p.)

Wysokość wskazanego oprocentowania i marży zależy od kwoty kredytu, wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie oraz od rodzaju klienta – wewnętrzny (1) lub zewnętrzny (2).

 

Dokumenty

Informacja dla kredytobiorców dotycząca ryzyk i kosztów kredytu hipotecznego
28 Wrzesień 2020 r.
1281.4 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Regulamin udzielania przez Santander Bank Polska kredytów hipotecznych dla ludności
8 Sierpień 2018 r.
405.6 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach
31 Grudzień 2018 r.
246.6 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Wniosek o określenie wstępnych warunków kredytu hipotecznego
28 Wrzesień 2020 r.
1052.4 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Wniosek o udzielenie kredytu hipotecznego
28 Wrzesień 2020 r.
1947.6 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Oświadczenie inwestora
8 Wrzesień 2018 r.
509.9 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska za czynności bankowe dla klientów indywidualnych - obowiązująca od dnia 1.09.2020 r. i obowiązująca od dnia 1.12.2020 r.
1 Październik 2020 r.
1412.4 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Informacja ogólna dotycząca zasad udzielania kredytów/pożyczek hipotecznych przez Santander Bank Polska
21 Maj 2020 r.
743.7 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Pożyczka hipoteczna - Załącznik do Regulaminu udzielania przez Santander Bank Polska kredytów dla ludności
8 Sierpień 2019 r.
314.8 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Kredyt mieszkaniowy - Załącznik do Regulaminu udzielania przez Santander Bank Polska kredytów dla ludności
8 Sierpień 2019 r.
271.1 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Kosztorys i harmonogram budowy
12 Marzec 2019 r.
1338.7 kB
XLSM
pl_PL
Pobierz
Zasady korzystania z harmonogramu budowy
12 Marzec 2019 r.
104.1 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Całkowity koszt i harmonogram remontu (modernizacji)
12 Marzec 2019 r.
58.9 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

Bank Porad - bankuj lepiej

Dowiedz się, jak skuteczniej zarządzać swoimi finansami i korzystać z produktów bankowych

Przykład reprezentatywny
 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu mieszkaniowego, w Santander Bank Polska S.A. (Bank), zabezpieczonego hipoteką wynosi 2,94%, przy następujących założeniach: okres kredytowania 296 miesięcy (jednorazowa wypłata kredytu), całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 274 779 zł, całkowita kwota do zapłaty 384 741,65 zł, oprocentowanie zmienne 3,48% w tym: stopa referencyjna WIBOR 3M: 0,27% oraz marża 3,21 p.p. (wskazana marża jest podwyższona o 1,00 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w terminie 1 miesiąca od zawarcia umowy kredytu), całkowity koszt kredytu 109 962,65 zł (w tym: prowizja 4 616,29 zł, odsetki 94 636,61 zł, ubezpieczenie nieruchomości Locum Comfort (przy założeniu, że klient skorzysta z oferty przedstawionej w Banku) 10 040,75 zł za cały okres kredytowania - suma ubezpieczenia nieruchomości 446 250 zł, minimalny zakres ubezpieczenia obejmuje ryzyko pożaru i zalania, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19 zł, opłata sądowa za ustanowienie hipoteki 200 zł - przy zabezpieczeniu na jednej  nieruchomości, opłata za weryfikację wartości nieruchomości 450 zł), usługi dodatkowe: opłata za prowadzenie konta osobistego/rachunku płatniczego dla Kredytobiorcy: 0 zł, 294 miesięczne raty równe (bez okresu karencji w spłacie) w wysokości 1 263,26 zł, ostatnia rata 1 225,89 zł, (wysokość raty w okresie stosowania podwyższonego oprocentowania 1 407,57 zł). Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko zmiany wysokości rat przewidzianych do spłaty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia. Kalkulacja została dokonana na dzień 22.06.2020r. na reprezentatywnym przykładzie.

(1) Klient wewnętrzny - to klient posiadający od co najmniej 4 pełnych miesięcy kalendarzowych konto osobiste w PLN w Santander Bank Polska, pod warunkiem, że w każdym z 3 ostatnich miesięcy przed złożeniem wniosku o określenie wstępnych warunków kredytu na to konto była dokonana co najmniej jedna wpłata (gotówkowa lub przelew).

(2) Klient zewnętrzny - to klient, który nie spełnia definicji - klienta wewnętrznego (1).

Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku indywidualnego badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego dokonanego przez Santander Bank Polska S.A.
Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach, oprocentowaniu  dostępne są w placówkach banku, na santander.pl oraz pod numerem infolinii 1 9999 (opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora). Stan na 22.06.2020 r.

Ochrona ubezpieczeniowa w ramach Umowy ubezpieczenia Locum Comfort świadczona jest przez Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Szczegółowe informacje, w tym Ogólne Warunki Ubezpieczenia Locum Comfort określające m.in. zakres ubezpieczenia, zasady odstąpienia oraz wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela. Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym i informacje dodatkowe, stanowiące łącznie kartę produktu dostępne są w Santander Bank Polska S.A. oraz na stronie santander.aviva.pl. Informacja o wysokości składki ubezpieczeniowej dostępna jest w placówkach Santander Bank Polska S.A. 

Santander Bank Polska S.A. (wpisany do prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestru agentów ubezpieczeniowych pod nr 11135943/A) oraz agenci prowadzący Placówki Partnerskie Santander Bank Polska S.A. są agentami ubezpieczeniowymi Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Infolinia 1 9999 – opłata zgodna z taryfą danego operatora. Stan na 22.06.2020 r.

 • Słowniczek pojęć i definicji dotyczących usług reprezentatywnych

  Słowniczek pojęć i definicji dotyczących usług reprezentatywnych, wynikających z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, dostępny jest na stronie santander.pl/PAD oraz w placówkach banku.

  • Konto osobiste to rachunek płatniczy.
  • Infolinia to usługa bankowości telefonicznej.