Szukaj na stronie
Ilustracja aplikacji bankowej Santander mobile z włączonym ekranem powitalnym
Aplikacja Santander mobile

Pomaga w codziennych sprawach

Spokojny Kredyt

Finansowe wsparcie do kredytu gotówkowego, dla Ciebie i bliskich w trudnych sytuacjach życiowych

 • Zabezpieczenie finansowe w razie utraty pracy

 • Finansowe wsparcie dla Ciebie, w trudnych sytuacjach życiowych, takich jak: pobyt w szpitalu, złamania, oparzenia, kalectwo, utrata pracy.

 • Zabezpieczenie finansowe dla bliskich w razie Twojej śmierci

 • Możliwość kontynuowania ochrony w niezmienionym zakresie, po wcześniejszej całkowitej spłacie kredytu

Wybierz pakiet dopasowany do Twoich potrzeb

Określ zakres ubezpieczenia

 • Pakiet życie i praca

  Dla kogo?

  Masz 18 lat w dniu zawarcia umowy kredytu i w dniu zakończenia pierwotnego okresu kredytowania nie masz ukończonych 60 lat.

  Zawierasz Umowę kredytu na co najmniej 9 miesięcy i na maksymalnie 300 000 zł.

  Jesteś zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony lub mianowania na czas nieokreślony, nie pobierasz świadczeń emerytalnych ani rentowych z tytułu niezdolności do pracy.

  Przejdziesz pozytywnie ocenę stanu Twojego zdrowia na podstawie udzielonych przez Ciebie odpowiedzi.

   

  Jaki jest zakres ochrony?

  Ochrona przed utratą pracy:

  • możesz otrzymać jednorazowe świadczenie w wysokości 6 rat kredytu, do łącznej kwoty 7 200 zł,
  • twoja ochrona rozpocznie się już po upływie 90 dni od dnia następnego po dniu zawarcia umowy ubezpieczenia,
  • ubezpieczenie może zapewnić wsparcie nawet w przypadku rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron.

  Świadczenie możesz otrzymać, gdy:

  • uzyskasz status bezrobotnego bez konieczności posiadania prawa do zasiłku,
  • umowa o pracę lub mianowanie zostaną rozwiązane w sytuacjach opisanych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

  Ochrona życia:

  • możesz otrzymać świadczenie finansowe za minimum 5 dni pobytu w szpitalu. Za pobyt od 5 do 30 dni otrzymasz 1 ratę kredytu – maksymalnie 1 200 zł. Za każde kolejne 30 dni pobytu - kolejną taką ratę, do maksymalnie 6 rat i maksymalnie 7 200 zł,
  • możesz liczyć na świadczenie finansowe w wysokości określonego procentu wartości udzielonego kredytu w razie wypadku, oparzenia lub kalectwa,
  • Twoi bliscy mogą otrzymać środki na spłatę kredytu w wysokości salda zadłużenia, w razie Twojej śmierci.

  Pakiet życie i praca składa się z dwóch ubezpieczeń: Ubezpieczeniem Spokojny Kredyt – życie oraz Ubezpieczenie Spokojny Kredyt – praca.

 • Pakiet życie plus

  Dla kogo?

  Masz 18 lat w dniu zawarcia umowy kredytu i w dniu zakończenia pierwotnego okresu kredytowania nie masz ukończonych 70 lat.

  Zawierasz Umowę kredytu na maksymalnie 300 000 zł.

  Chcesz zapewnić sobie i bliskim finansowe wsparcie w spłacie kredytu w razie nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

  Przejdziesz pozytywnie ocenę Twojego stanu zdrowia na podstawie udzielonych przez Ciebie odpowiedzi.

   

  Jaki jest zakres ochrony?

  Możesz otrzymać świadczenie finansowe za minimum 5 dni pobytu w szpitalu. Za pobyt od 5 do 30 dni otrzymasz 1 ratę kredytu, do maksymalnej kwoty 1 200 zł. Za każde kolejne 30 dni pobytu - kolejną taką ratę, do maksymalnie 6 rat i maksymalnie 7 200 zł.

  Możesz liczyć na świadczenie finansowe w wysokości określonego procentu wartości udzielonego kredytu, gdy doznasz uszczerbku na zdrowiu (np. złamania, oparzenie lub kalectwo).

  Twoi bliscy mogą liczyć na wsparcie finansowe w spłacie kredytu w razie, gdyby Ciebie zabrakło:

  • wypłacimy wtedy kwotę kredytu pozostałą do spłaty
  • w sytuacji śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku wypłacimy kwotę kredytu pozostałą do spłaty + 100% udzielonego kredytu
  • sytuacji śmierci w wyniku wypadku komunikacyjnego wypłacimy kwotę kredytu pozostałą do spłaty + do 200% wartości udzielonego kredytu

Ubezpiecz się, tak jak chcesz

Ubezpieczenie Spokojny Kredyt jest dostępne wyłącznie dla klientów, którzy składają wniosek o kredyt gotówkowy. Dowiedz się więcej o kredytach gotówkowych Uruchomi się w nowym oknie.
Nie można zawrzeć umowy ubezpieczenia w trakcie trwania umowy kredytu gotówkowego.

Dokumenty

Jak zgłosić roszczenie?

Polecamy

Sprawdź inne produkty z naszej oferty

Słowniczek pojęć i definicji dotyczących usług reprezentatywnych, wynikających z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, dostępny jest na stronie santander.pl/PAD Uruchomi się w nowym oknie oraz w placówkach banku.

 • Santander Internet/bankowość internetowa/aplikacja Santander mobile - usługa bankowości elektronicznej, w rozumieniu wykazu usług reprezentatywnych, polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.
 • Konto osobiste to rachunek płatniczy.

Ochronę ubezpieczeniową w ramach Umowy ubezpieczenia Spokojny Kredyt - praca świadczy Santander Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (Santander Allianz TU), a w przypadku Umowy ubezpieczenia Spokojny Kredyt - życie i Umowy ubezpieczenia Spokojny Kredyt - życie plus świadczy Santander Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (Santander Allianz TUŻ). Szczegółowe informacje, w tym Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) Spokojny Kredyt - praca, OWU Spokojny Kredyt - życie i OWU Spokojny Kredyt - życie plus, które określają m.in. zakres ubezpieczenia, zasady odstąpienia oraz wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym i Informacje dodatkowe, które stanowią łącznie kartę produktu, dostępne są w placówkach Santander Bank Polska S.A. (bank) oraz na santander.allianz.pl. Informacja o wysokości należnej składki ubezpieczeniowej dostępna jest w placówkach banku. Bank jest agentem ubezpieczeniowym Santander Allianz TU i Santander Allianz TUŻ. Bank jest wpisany pod nr 11135943/A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Infolinia 1 9999 (lub +48 61 81 1999, dla osób które dzwonią z zagranicy) - opłata zgodna z taryfą danego operatora. Stan na 21.05.2022 r.