Ubezpieczenie Spokojny Kredyt
 • Zabezpieczenie finansowe w razie utraty pracy

  Zabezpieczenie finansowe w razie utraty pracy

 • Wsparcie finansowe w razie pobytu w szpitalu

  Wsparcie finansowe w razie: pobytu w szpitalu, złamania, oparzenia, kalectwa

 • Zabezpieczenie finansowe dla bliskich w razie Twojej śmierci

  Zabezpieczenie finansowe dla bliskich w razie Twojej śmierci

 • Proste zawarcie umowy ubezpieczenia

  Proste zawarcie umowy ubezpieczenia

 • Możliwość kontynuowania ochrony

  Możliwość kontynuowania ochrony w niezmienionym zakresie, po wcześniejszej całkowitej spłacie kredytu

Wybierz pakiet dopasowany do Twoich potrzeb

Określ zakres ubezpieczenia

 • Pakiet życie i praca

  Dla kogo?

  Masz 18 lat w dniu zawarcia umowy i w dniu zakończenia pierwotnego okresu kredytowania nie masz ukończonych 60 lat.

  Zawierasz Umowę kredytu na co najmniej 9 miesięcy i na maksymalnie 300 000 zł.

  Jesteś zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony lub mianowania na czas nieokreślony, nie pobierasz świadczeń emerytalnych ani rentowych z tytułu niezdolności do pracy.

   

  Jaki jest zakres ochrony?

   

  Ochrona przed utratą pracy:

  • możesz otrzymać jednorazowe świadczenie w wysokości 6 rat kredytu,
  • twoja ochrona rozpocznie się już po upływie 90 dni od dnia następnego po dniu zawarcia umowy ubezpieczenia,
  • ubezpieczenie może zapewnić wsparcie nawet w przypadku rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron.

   

  Świadczenie możesz otrzymać, gdy:

  • uzyskasz status bezrobotnego bez konieczności posiadania prawa do zasiłku,
  • umowa zatrudniania zostanie rozwiązana za porozumieniem stron w sytuacjach określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

   

  Ochrona życia:

  • możesz otrzymać świadczenie finansowe w wysokości od 1 do 6 rat kredytu, gdy będziesz przebywać w szpitalu przez przynajmniej 5 dni,
  • możesz liczyć na świadczenie finansowe w wysokości określonego procentu wartości udzielonego kredytu w razie wypadku, oparzenia lub kalectwa,
  • Twoi bliscy mogą otrzymać środki na spłatę kredytu w wysokości salda zadłużenia, w razie Twojej śmierci.

   

  Pakiet życie i praca składa się z dwóch ubezpieczeń: Ubezpieczeniem Spokojny Kredyt – życie oraz Ubezpieczenie Spokojny Kredyt – praca.

 • Pakiet życie plus

  Dla kogo?

  Masz 18 lat w dniu zawarcia umowy i w dniu zakończenia pierwotnego okresu kredytowania nie masz ukończonych 70 lat.

  Zawierasz Umowę kredytu na maksymalnie 300 000 zł.

  Chcesz zapewnić sobie i bliskim finansowe wsparcie w spłacie kredytu w razie nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

   

  Jaki jest zakres ochrony?

   

  Możesz otrzymać świadczenie finansowe w wysokości od 1 do 6 rat kredytu, gdy będziesz przebywać w szpitalu przez przynajmniej 5 dni.

  Możesz liczyć na świadczenie finansowe w wysokości określonego procentu wartości udzielonego kredytu, gdy doznasz uszczerbku na zdrowiu (np. załamanie, oparzenie lub kalectwo).

  Twoi bliscy mogą liczyć na wsparcie finansowe w spłacie kredytu w razie, gdyby Ciebie zabrakło (sytuacji śmierci w wyniku wypadku komunikacyjnego, nawet do 200% wartości udzielonego kredytu i dodatkowo wypłatę na spłatę kredytu w wysokości salda zadłużenia).

Ubezpiecz się, tak jak chcesz

Ubezpieczenie Spokojny Kredyt jest dostępne wyłącznie dla klientów, którzy składają wniosek o kredyt.
Nie można zawrzeć umowy ubezpieczenia w trakcie trwania umowy kredytu.

Dokumenty

Gdy zawierasz umowę w Santander Internet i Santander Mobile

Informacje o produkcie ubezpieczeniowym Spokojny Kredyt online - życie plus
21 Maj 2022 r.
78.5 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Ogólne warunki ubezpieczenia Spokojny Kredyt online - życie plus
21 Maj 2022 r.
327.0 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

 

Gdy zawierasz umowę w oddziale lub na infolinii

Ogóle warunki ubezpieczenia Spokojny Kredyt - życie plus
21 Maj 2022 r.
393.3 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Informacje o produkcie ubezpieczeniowym Ubezpieczenie Spokojny Kredyt - życie plus
21 Maj 2022 r.
79.9 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Ogólne warunki ubezpieczenia Spokojny Kredyt - życie i praca
21 Maj 2022 r.
518.1 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Informacje o produkcie ubezpieczeniowym Ubezpieczenie Spokojny Kredyt - życie
21 Maj 2022 r.
77.9 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Informacje o produkcie ubezpieczeniowym Ubezpieczenie Spokojny Kredyt - praca
21 Maj 2022 r.
74.8 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Informacja o Agencie Ubezpieczeniowym
21 Maj 2022 r.
398.0 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

Jak zgłosić roszczenie?

Dla zdarzeń związanych z utratą pracy:

Telefonicznie

Zadzwoń pod numer 801 888 188 lub 22 557 44 71
(Koszt połączenia jest zgodny z taryfą operatora).

Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-19.00.

Przez internet

Wypełnij formularz: https://www.santander.allianz.pl/jak-zglosic-roszczenie/roszczenia-utraty-lub-niezdolnosci-do-pracy/

Pocztą tradycyjną

Wyślij zgłoszenie na:


Santander Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
ul. Inflancka 4b
00-189 Warszawa

Dla pozostałych zdarzeń:

Telefonicznie

Zadzwoń pod numer 801 888 188 lub 22 557 44 71*.

Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-19.00.

Przez internet

Wypełnij formularz: https://www.santander.allianz.pl/jak-zglosic-roszczenie/roszczenia-utraty-lub-niezdolnosci-do-pracy/

Pocztą tradycyjną   

Wyślij zgłoszenie na:

Santander Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Roszczenia Życiowe
ul. Inflancka 4b
00-189 Warszawa

Wsparcie przy wyborze ubezpieczenia

Porozmawiajmy – wybierz dogodną dla Ciebie formę kontaktu

Wideo lub audio

Infolinia

24 h

Zostaw numer

W oddziale

Polecamy Ci także

Sprawdź inne produkty z naszej oferty

Ochronę ubezpieczeniową w ramach Umowy ubezpieczenia Spokojny Kredyt - praca świadczy Santander Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (Santander Allianz TU), a w przypadku Umowy ubezpieczenia Spokojny Kredyt - życie i Umowy ubezpieczenia Spokojny Kredyt - życie plus świadczy Santander Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (Santander Allianz TUŻ). Szczegółowe informacje, w tym Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) Spokojny Kredyt - praca, OWU Spokojny Kredyt - życie i OWU Spokojny Kredyt - życie plus, które określają m.in. zakres ubezpieczenia, zasady odstąpienia oraz wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym i Informacje dodatkowe, które stanowią łącznie kartę produktu, dostępne są w placówkach Santander Bank Polska S.A. (bank) oraz na santander.allianz.pl. Informacja o wysokości należnej składki ubezpieczeniowej dostępna jest w placówkach banku. Bank jest agentem ubezpieczeniowym Santander Allianz TU i Santander Allianz TUŻ. Bank jest wpisany pod nr 11135943/A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Infolinia 1 9999 (lub +48 61 81 1999, dla osób które dzwonią z zagranicy) - opłata zgodna z taryfą danego operatora. Stan na 21.05.2022 r.