Ubezpieczenie Spokojny Kredyt
 • Zabezpieczenie finansowe w razie utraty pracy

  Zabezpieczenie finansowe w razie utraty pracy

 • Wsparcie finansowe w razie pobytu w szpitalu

  Wsparcie finansowe w razie: pobytu w szpitalu, złamania, oparzenia, kalectwa

 • Zabezpieczenie finansowe dla bliskich w razie Twojej śmierci

  Zabezpieczenie finansowe dla bliskich w razie Twojej śmierci

 • Proste zawarcie umowy ubezpieczenia

  Proste zawarcie umowy ubezpieczenia

 • Możliwość kontynuowania ochrony

  Możliwość kontynuowania ochrony w niezmienionym zakresie, po wcześniejszej całkowitej spłacie kredytu

Wybierz pakiet dopasowany do Twoich potrzeb

Określ zakres ubezpieczenia

 • Pakiet życie i praca

  Dla kogo?

  Masz 18 lat w dniu zawarcia umowy i w dniu zakończenia pierwotnego okresu kredytowania nie masz ukończonych 60 lat.

  Zawierasz Umowę kredytu na co najmniej 9 miesięcy i na maksymalnie 300 000 zł.

  Jesteś zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony lub mianowania na czas nieokreślony, nie pobierasz świadczeń emerytalnych ani rentowych z tytułu niezdolności do pracy.

   

  Jaki jest zakres ochrony?

   

  Ochrona przed utratą pracy:

  • możesz otrzymać jednorazowe świadczenie w wysokości 6 rat kredytu,
  • twoja ochrona rozpocznie się już po upływie 90 dni od dnia następnego po dniu zawarcia umowy ubezpieczenia,
  • ubezpieczenie może zapewnić wsparcie nawet w przypadku rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron.

   

  Świadczenie możesz otrzymać, gdy:

  • uzyskasz status bezrobotnego bez konieczności posiadania prawa do zasiłku,
  • umowa zatrudniania zostanie rozwiązana za porozumieniem stron w sytuacjach określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

   

  Ochrona życia:

  • możesz otrzymać świadczenie finansowe w wysokości od 1 do 6 rat kredytu, gdy będziesz przebywać w szpitalu przez przynajmniej 5 dni,
  • możesz liczyć na świadczenie finansowe w wysokości określonego procentu wartości udzielonego kredytu w razie wypadku, oparzenia lub kalectwa,
  • Twoi bliscy mogą otrzymać środki na spłatę kredytu w wysokości salda zadłużenia, w razie Twojej śmierci.

   

  Pakiet życie i praca składa się z dwóch ubezpieczeń: Ubezpieczeniem Spokojny Kredyt – życie oraz Ubezpieczenie Spokojny Kredyt – praca.

 • Pakiet życie plus

  Dla kogo?

  Masz 18 lat w dniu zawarcia umowy i w dniu zakończenia pierwotnego okresu kredytowania nie masz ukończonych 70 lat.

  Zawierasz Umowę kredytu na maksymalnie 300 000 zł.

  Chcesz zapewnić sobie i bliskim finansowe wsparcie w spłacie kredytu w razie nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

   

  Jaki jest zakres ochrony?

   

  Możesz otrzymać świadczenie finansowe w wysokości od 1 do 6 rat kredytu, gdy będziesz przebywać w szpitalu przez przynajmniej 5 dni.

  Możesz liczyć na świadczenie finansowe w wysokości określonego procentu wartości udzielonego kredytu, gdy doznasz uszczerbku na zdrowiu (np. załamanie, oparzenie lub kalectwo).

  Twoi bliscy mogą liczyć na wsparcie finansowe w spłacie kredytu w razie, gdyby Ciebie zabrakło (sytuacji śmierci w wyniku wypadku komunikacyjnego, nawet do 200% wartości udzielonego kredytu i dodatkowo wypłatę na spłatę kredytu w wysokości salda zadłużenia).

Ubezpiecz się, tak jak chcesz

Ubezpieczenie Spokojny Kredyt jest dostępne wyłącznie dla klientów, którzy składają wniosek o kredyt.
Nie można zawrzeć umowy ubezpieczenia w trakcie trwania umowy kredytu.

Dokumenty

Gdy zawierasz umowę w Santander Internet i Santander Mobile

Ogóle warunki ubezpieczenia Spokojny Kredyt - życie plus
18 Listopad 2021 r.
283.3 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Informacje o produkcie ubezpieczeniowym Ubezpieczenie Spokojny Kredyt - życie plus
18 Listopad 2021 r.
93.9 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

 

Gdy zawierasz umowę w oddziale lub na infolinii

Ogólne warunki ubezpieczenia Spokojny Kredyt - życie i praca
26 Wrzesień 2018 r.
2909.2 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Ogólne warunki ubezpieczenia Spokojny Kredyt - życie plus
26 Sierpień 2019 r.
1946.5 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Informacje o produkcie ubezpieczeniowym Ubezpieczenie Spokojny Kredyt - życie
26 Sierpień 2019 r.
156.8 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Informacje o produkcie ubezpieczeniowym Ubezpieczenie Spokojny Kredyt - życie plus
26 Sierpień 2019 r.
158.4 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Informacje o produkcie ubezpieczeniowym Ubezpieczenie Spokojny Kredyt - praca
8 Wrzesień 2018 r.
149.2 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Informacja o Agencie Ubezpieczeniowym
24 Kwiecień 2019 r.
295.4 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

Jak zgłosić roszczenie?

Dla zdarzeń związanych z utratą pracy:

Telefonicznie

Zadzwoń pod numer 801 888 188 lub 22 557 44 71
(Koszt połączenia jest zgodny z taryfą operatora).

Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-19.00.

Przez internet

 Wypełnij formularz: https://www.santander.aviva.pl/jak-zglosic-roszczenie/roszczenia-utraty-lub-niezdolnosci-do-pracy/

Pocztą tradycyjną

Wyślij zgłoszenie na:


Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Dział likwidacji Szkód Majątkowych i Osobowych
ul. Inflancka 4B
00-189 Warszawa

Dla pozostałych zdarzeń:

Telefonicznie

Zadzwoń pod numer 801 888 188 lub 22 557 44 71*.

Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-19.00.

Przez internet

Wypełnij formularz: https://www.santander.aviva.pl/jak-zglosic-roszczenie/roszczenia-utraty-lub-niezdolnosci-do-pracy/

Pocztą tradycyjną   

Wyślij zgłoszenie na:

Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Roszczenia Życiowe
ul. Inflancka 4B
00-189 Warszawa

Wsparcie przy wyborze ubezpieczenia

Porozmawiajmy – wybierz dogodną dla Ciebie formę kontaktu

Wideo lub audio

Infolinia

24 h

Zostaw numer

W oddziale

Polecamy Ci także

Sprawdź inne produkty z naszej oferty

Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Ochrona ubezpieczeniowa w ramach Umowy ubezpieczenia Spokojny Kredyt - praca świadczona jest przez Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ("Santander Aviva TU"), a w przypadku Umowy ubezpieczenia Spokojny Kredyt - życie i Umowy ubezpieczenia Spokojny Kredyt - życie plus świadczona jest przez Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. ("Santander Aviva TUŻ"). Szczegółowe informacje, w tym Ogólne Warunki Ubezpieczenia ("OWU")
tj. OWU Spokojny Kredyt - praca, OWU Spokojny Kredyt - życie i OWU Spokojny Kredyt - życie plus, określające m.in. zakres ubezpieczenia, zasady odstąpienia oraz wypowiedzenia umów ubezpieczenia, wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczycieli, Dokumenty zawierające informacje o produkcie ubezpieczeniowym i Informacje dodatkowe, stanowiące łącznie karty produktu, dostępne są w oddziałach Santander Bank Polska S.A. ("bank") oraz na santander.aviva.pl. Informacja o wysokości składki ubezpieczeniowej dostępna jest
w oddziałach banku. Bank jest agentem ubezpieczeniowym Santander Aviva TU i Santander Aviva TUŻ wpisanym do prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestru agentów ubezpieczeniowych pod nr 11135943/A. Infolinia 1 9999 – opłata zgodna z taryfą danego operatora. Stan na 01.06.2019 r.