Przerwa 15/16 czerwca Rozwijamy naszą bankowość, dlatego potrzebujemy przerwy. Do 6:30 bankowość internetowa i aplikacja mobilna będą niedostępne. Nadal możesz płacić kartą i wypłacać gotówkę z naszych bankomatów. Przepraszamy za utrudnienia!

Szukaj na stronie
Ilustracja aplikacji bankowej Santander mobile z włączonym ekranem powitalnym
Aplikacja Santander mobile

Pomaga w codziennych sprawach

Bezpieczny kredyt 2%

RRSO 4,57%

Komunikat

Dotyczący produktu Bezpieczny kredyt 2%

Wnioski o udzielenie Bezpiecznego kredytu 2% przyjmujemy do 29 grudnia 2023 r.

 • Bez wkładu własnego
  do 100% wartości nieruchomości

 • Dopłaty do rat kredytu
  maksymalnie do 10 lat

 • Oprocentowanie stałe
  na 10 lat (ustalane na każdy 5 letni okres)

 • Na zakup lub budowę
  i wykończenie

Parametry mieszkaniowego bezpiecznego kredytu 2%
RRSO 4,57%

Co jeszcze warto wiedzieć

 • Aby zachować dopłaty do rat kredytu w bezpiecznym kredycie 2%,  musisz utrzymać oprocentowanie okresowo stałe przez 10 lat od uruchomienia kredytu.

  Utrzymanie oprocentowania okresowo stałego przez 10 lat oznacza, że masz pewność niezmienności oprocentowania w dwóch 5-letnich okresach. Rata Twojego kredytu pozostanie znana i nie będzie miała na nią wpływu zmiana wysokości wskaźnika stopy zmiennej, w tym przypadku WIBOR 3M.

  W dniu uruchomienia kredytu rozpoczyna się pierwszy 5-letni okres trwania stopy stałej.

  Po pięciu latach musisz podpisać aneks, aby ponownie skorzystać z oprocentowania stałego na kolejne 5 lat, co pozwoli zachować dopłaty do rat kredytu. 

  Warunki konieczne, aby uzyskać dopłaty w pierwszych 10 latach, to m.in:

  • utrzymanie oprocentowania okresowo stałego,
  • utrzymanie spłaty rat malejących,
  • złożenie oświadczenia po pierwszym 5-letnim okresie trwania stopy stałej, że w okresie dopłat nie wystąpiła przesłanka do ich wygaśnięcia,
  • zapewnienie pieniędzy na rachunku w wymaganej wysokości i w terminie płatności raty.

Więcej o mieszkaniowym bezpiecznym kredycie 2%

Kto może skorzystać

Z bezpiecznego kredytu 2% mogą skorzystać osoby, które:

 • nie są właścicielami mieszkania albo domu jednorodzinnego oraz nie posiadają spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu:
  • single, 
  • małżeństwa, 
  • pary, która mają co najmniej jedno wspólne dziecko 
 • w dniu złożenia wniosku o kredyt nie przekroczyły 45 lat (w przypadku 2 kredytobiorców warunek musi spełnić przynajmniej jeden)
 • nie były stroną innej umowy o kredyt mieszkaniowy (na zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego) udzielonego w okresie 36 miesięcy przed złożeniem wniosku
 • prowadzą gospodarstwo domowe na terytorium Polski

Szczegółowe informacje dostępne są w Warunkach uzyskania bezpiecznego kredytu 2% więcej Uruchomi się w nowym oknie

Co można sfinansować

Bezpieczny kredyt 2% możesz przeznaczyć na pokrycie całości lub części wydatków na:

 • zakup i wykończenie mieszkania lub remont mieszkania lub domu jednorodzinnego
 • zakup spółdzielczego własnościowego prawa do nieruchomości i wykończenie lub remont
 • budowę domu wraz z wykończeniem

Wkład własny

Z bezpiecznego kredytu 2% możesz skorzystać:

 • jeśli nie masz wkładu własnego albo
 • masz wkład własny do 200 tys. zł lub
 • gdy wkładem własnym jest wyłącznie:
  • nieruchomość gruntowa niezabudowana domem, lub
  • łączna kwota środków pieniężnych i premii mieszkaniowej

Łączna wysokość wkładu własnego i bezpiecznego kredytu 2% to maksymalnie 1 mln zł.

Jeśli Twój wkład własny wynosi mniej niż 20%, to gwarancja spłaty części kredytu obejmie różnicę pomiędzy wymaganym a wniesionym wkładem własnym. Wysokość gwarancji nie może przekroczyć 100 tys. zł. Za udzielenie gwarancji pobieramy jednorazowo prowizję płatną bezpośrednio do BGK, przed zawarciem umowy z nami, w wysokości 1% kwoty gwarancji.

Oprocentowanie

Aby uzyskać dopłaty do rat kredytu w okresie pierwszych 10 lat w bezpiecznym kredycie 2%, konieczne musisz utrzymywać oprocentowanie okresowo stałe ustalane na 5-letnie okresy.

Inne parametry

 • Maksymalna kwota kredytu w przypadku bezpiecznego kredytu 2% wynosi:
  • 500 tys. zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego, lub
  • 600 tys. zł, gdy kredytobiorca prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem lub w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy wchodzi co najmniej jedno dziecko
  • w przypadku, gdy kredyt jest udzielany na dokończenie budowy domu, budowanego do tej pory za gotówkę:
   • 100 tys. zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego, lub
   • 150 tys. zł, gdy kredytobiorca prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem lub w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy wchodzi co najmniej jedno dziecko
 • Okres kredytowania wynosi od 15 do 30 lat,
 • Waluta Kredytu: PLN,
 • Minimalna kwota kredytu: 100.000 zł.

Szczegółowe informacje dostępne są w Warunkach uzyskania mieszkaniowego bezpiecznego kredytu 2%  więcej Uruchomi się w nowym oknie

Zabezpieczenie kredytu

Podstawowym zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka na nieruchomości mieszkaniowej.
Dodatkowe zabezpieczenia to:

Dodatkowe informacje

 • Miesięczna spłata do raty kredytu jest stała w okresie 5 lat.

  Wysokość dopłaty do raty obliczana będzie zgodnie z wzorem:

  D = Ks x (W − 2%)/12

  gdzie poszczególne symbole oznaczają:

  • D – kwotę dopłaty,
  • Ks – część kapitałową bezpiecznego kredytu 2% pozostającą do spłaty,
  • W – obowiązujący w dniu ustalenia stopy oprocentowania bezpiecznego kredytu 2% wskaźnik średniej kwartalnej stopy procentowej. Wskaźnik ten jest ustalany przez BGK jako iloczyn współczynnika 0,9 i średniej ważonej stopy oprocentowania nowo udzielonych kredytów hipotecznych z okresowo stałą stopą procentową na rynku.

Dowiedz się, jak otrzymać mieszkaniowy bezpieczny kredyt 2%

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń pod numer

61 885 15 96

i zapytaj naszego doradcę o kredyt mieszkaniowy. Doradzimy Ci, jakie dokumenty przygotować.
Możesz również zostawić nam swój numer, oddzwonimy do Ciebie.

Opłaty i dokumenty

Sprawdź inne produkty z naszej oferty

Bank Porad - bankuj lepiej

Dowiedz się, jak skuteczniej zarządzać swoimi finansami i korzystać z produktów bankowych

Przykład reprezentatywny
dla mieszkaniowego bezpiecznego kredytu 2%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla mieszkaniowego bezpiecznego kredytu 2%, w Santander Bank Polska S.A., zabezpieczonego hipoteką wynosi 4,57%, przy tych założeniach:

 • okres kredytowania: 322 miesiące (jednorazowa wypłata kredytu),
 • dopłaty do rat kredytu obowiązują przez pierwsze 120 miesięcy,
 • oprocentowanie stałe przez pierwsze 5 lat: 7,00% w skali roku,
 • całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 337 899,00 zł,
 • całkowita kwota do zapłaty (z uwzględnieniem dopłat): 590 866,19 zł,
 • raty malejące (w okresie objętym dopłatami do rat), raty równe (po wygaśnięciu dopłat do rat),
 • wskaźnik średniej kwartalnej stopy procentowej (W) wykorzystany do obliczenia dopłat: 7,02% (według stanu na 10.11.2023 r). Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) ustala ten wskaźnik i publikuje go na www.bgk.pl.
 • całkowity koszt kredytu (z uwzględnieniem dopłat): 252 977,19 zł, w tym:
  • odsetki (z uwzględnieniem dopłat): 235 768,92 zł,
  • ubezpieczenie nieruchomości Locum Comfort (przy założeniu, że klient skorzysta z oferty przedstawionej u nas): 9 428,94 zł za cały okres kredytowania (koszt  uwzględnia koszt ubezpieczenia wskazany w usługach dodatkowych) – suma ubezpieczenia nieruchomości: 388 017,00 zł, minimalny zakres ubezpieczenia obejmuje ryzyko pożaru i zalania,
  • podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC): 19 zł,
  • opłata sądowa za ustanowienie hipoteki: 200 zł,
  • opłata za zlecenie wyceny nieruchomości za naszym pośrednictwem: 480 zł (dotyczy mieszkania),
  • opłata prowizyjna z tytułu udzielenia gwarancji BGK: 274,75 zł,
  • usługi dodatkowe:
   • opłata za prowadzenie konta osobistego dla kredytobiorcy: 360,00 zł (na przykładzie Konta Santander),
   • koszt ubezpieczenia na życie Spokojna Hipoteka: 6 445,58 zł,
   • koszt ubezpieczenia nieruchomości Locum Comfort: 1 746,10 zł,
  • 322 miesięczne raty kredytowe (bez okresu karencji w spłacie):
   • w okresie 120 miesięcy raty malejące, wysokość pierwszej raty: 1 509,92 zł,
   • w okresie 121-321 miesięcy raty równe: 1 894,84 zł.
   • ostatnia rata: 1 867,45 zł.

W okresie oprocentowania stałego wysokość raty może być wyższa niż dla oprocentowania zmiennego opartego na wskaźniku referencyjnym WIBOR 3M, gdy spadnie jego wartość. Wzrost wartości wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M w okresie obowiązywania stałej stopy procentowej może prowadzić do skokowego wzrostu raty kredytu po zakończeniu tego okresu i przejściu na oprocentowanie zmienne. Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko zmiany wysokości rat przewidzianych do spłaty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia. Kalkulację przygotowaliśmy na 13.11.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku indywidualnego badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego dokonanego przez Santander Bank Polska S.A. Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach, oprocentowaniu dostępne są w placówkach banku, na santander.pl oraz pod numerem infolinii 1 9999 (opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora).


Ochronę ubezpieczeniową w ramach umowy ubezpieczenia Locum Comfort świadczy Santander Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (Santander Allianz TU). Szczegółowe informacje, w tym Ogólne Warunki Ubezpieczenia, które określają m.in. zakres ubezpieczenia, zasady odstąpienia oraz wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym i Informacje dodatkowe, które stanowią łącznie kartę produktu, dostępne są w placówkach Santander Bank Polska S.A. (bank) oraz na santander.allianz.pl. Informacja o wysokości należnej składki ubezpieczeniowej dostępna jest w placówkach banku. Bank jest agentem ubezpieczeniowym Santander Allianz TU. Bank jest wpisany pod nr 11135943/A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Infolinia 1 9999 (lub +48 61 81 1999, dla osób które dzwonią z zagranicy) - opłata zgodna z taryfą danego operatora. Stan na 13.11.2023 r.


Ochronę ubezpieczeniową w ramach Umowy ubezpieczenia Spokojna Hipoteka świadczy Santander Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (Santander Allianz TUŻ). Szczegółowe informacje, w tym Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) Spokojna Hipoteka, które określają m.in. zakres ubezpieczenia, zasady odstąpienia oraz wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym i Informacje dodatkowe, które stanowią łącznie kartę produktu, dostępne są w placówkach Santander Bank Polska S.A. (bank) oraz na santander.allianz.pl. Informacja o wysokości należnej składki ubezpieczeniowej dostępna jest w placówkach banku. Bank jest agentem ubezpieczeniowym Santander Allianz TUŻ. Bank jest wpisany pod nr 11135943/A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Infolinia 1 9999 (lub +48 61 81 1999, dla osób które dzwonią z zagranicy) - opłata zgodna z taryfą danego operatora. Stan na 13.11.2023 r.


Santander Bank Polska S.A. (wpisany do prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestru agentów ubezpieczeniowych pod nr 11135943/A) oraz agenci prowadzący Placówki Partnerskie Santander Bank Polska S.A. są agentami ubezpieczeniowymi Santander Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Infolinia 1 9999 – opłata zgodna z taryfą danego operatora. Stan na 13.11.2023 r.

Słowniczek pojęć i definicji dotyczących usług reprezentatywnych, wynikających z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, dostępny jest na stronie santander.pl/PAD Uruchomi się w nowym oknie oraz w placówkach banku.