Najczęściej wyszukiwane:
Sam decydujesz za co nie płacisz - karta kredytowa

Czy wiesz, że możesz nie płacić za kartę kredytową?

Podejmij wyzwanie aktywności i nie płać za korzystanie z Twojej karty kredytowej

 

wizerunek karty kredytowej World Mastercard

Od 1. grudnia 2020 roku opłata miesięczna dla wszystkich kart kredytowych World Mastercard będzie wynosić 17,50 .

Możesz tej opłaty nie ponosić. 0 zł za kartę kredytową World Mastercard - skorzystaj z  naszych podpowiedzi, jak płacić mniej.

Dodatkowe opłaty

Możesz nie płacić odsetek jeśli spłacisz całkowitą wykorzystaną kwotę z danego cyklu rozliczeniowego.

Podpowiedzi, jak płacić mniej

Aby nie ponosić opłaty miesięcznej za Twoją kartę kredytową w danym miesiącu, wykonaj min. 10 transakcji kartą w poprzednim miesięcznym cyklu rozliczeniowym. Transakcji tych nie możesz odwołać.

Stawiamy na zdrowie

Nowe kategorie zwrotów dla Karty kredytowej 123

 

wizerunek karty kredytowej 1|2|3

Od 1 grudnia 2020 roku jeśli płacisz za zakupy lub usługi swoją kartą kredytową 1 2 3, zyskasz zwroty:

  • 1 % - obiekty sportowe i usługi rekreacyjne oraz Zdrowie

  • 2 % - odzież i obuwie

  • 3 % - restauracje

Kategoria Zdrowie obejmuje: prywatne gabinety lekarskie i stomatologiczne (także szpitale prywatne) oraz prywatne laboratoria medyczne.

 

Datę swojego cyklu rozliczeniowego sprawdzisz m.in.:

w Santander internet/mobile

u doradcy na infolinii

w dowolnej placówce banku

Przykład reprezentatywny

 

Bank od wykorzystanej kwoty limitu w rachunku karty kredytowej World Mastercard 9 500 zł pobiera odsetki według zmiennej stopy procentowej, równej stopie odsetek maksymalnych wskazanych w art. 359 § 2¹ kodeksu cywilnego, tj. 7,20% w stosunku rocznym. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 10,81%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowych kosztów) 9 500 zł, całkowita kwota do zapłaty 10 887 zł, oprocentowanie zmienne 7,20% w skali roku, całkowity koszt kredytu 1 387 zł

(w tym: odsetki 967 zł, opłata roczna i miesięczne 420 zł). Dla wyliczeń RRSO przyjęto łącznie następujące założenia:

  • limit kredytowy zostaje w pełni wykorzystany przez dokonanie jednej transakcji bezgotówkowej,
  • data księgowania transakcji na rachunku karty jest zgodna z datą pierwszego zestawienia operacji, a pozostałe zadłużenie zostaje spłacone w ciągu 24 miesięcy;
  • miesięczna spłata zadłużenia wynosi 3% kwoty limitu kredytowego (z wyłączeniem ostatniej spłaty, która jest równa pozostałemu do spłaty saldu zadłużenia) i następuje zawsze w dniach wskazanych na zestawieniach operacji jako termin płatności.

Kalkulacje zostały dokonane na dzień 23.07.2020 roku na reprezentatywnym przykładzie.

Szczegóły oferty Santander Bank Polska S.A., informacje o opłatach, prowizjach i oprocentowaniu dostępne są w placówkach banku oraz na stronie internetowej santander.pl.
Stan na 24.08.2020 r.

Słowniczek pojęć i definicji dotyczących usług reprezentatywnych

Słowniczek pojęć i definicji dotyczących usług reprezentatywnych, wynikających z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, dostępny jest na stronie santander.pl/PAD oraz w placówkach banku.

  • Santander internet/mobile (bankowość internetowa/mobilna) to usługa bankowości elektronicznej.
  • Przelew z rachunku karty kredytowej to polecenie przelewu albo polecenie przelewu wewnętrznego.