Sam decydujesz za co nie płacisz - karta kredytowa

Czy wiesz, że możesz nie płacić za kartę kredytową?

Podejmij wyzwanie aktywności i nie płać za korzystanie z Twojej karty kredytowej

 

Podpowiedzi, jak płacić mniej

Aby nie ponosić opłaty miesięcznej za Twoją kartę kredytową w danym miesiącu, wykonaj min. 10 transakcji kartą w poprzednim miesięcznym cyklu rozliczeniowym. Transakcji tych nie możesz odwołać.

Datę swojego cyklu rozliczeniowego sprawdzisz m.in.:

w Santander internet/mobile

u doradcy na infolinii

w dowolnej placówce banku

Przykład reprezentatywny

 

Bank od wykorzystanej kwoty limitu w rachunku karty kredytowej Visa Silver Akcja Pajacyk 3 700 zł pobiera odsetki według zmiennej stopy procentowej, równej stopie odsetek maksymalnych wskazanych w art. 359 § 2¹ kodeksu cywilnego, tj. 7,20% w stosunku rocznym. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 11,17%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowych kosztów) 3 700 zł, całkowita kwota do zapłaty 4 257,39 zł, oprocentowanie zmienne 7,20% w skali roku, całkowity koszt kredytu 557,39 zł (w tym: odsetki 377,39 zł, opłaty miesięczne w pierwszym i drugim roku 180 zł). Dla wyliczeń RRSO przyjęto łącznie następujące założenia: limit kredytowy zostaje w pełni wykorzystany przez dokonanie jednej transakcji bezgotówkowej, data księgowania transakcji na rachunku karty jest zgodna z datą pierwszego zestawienia operacji, a pozostałe zadłużenie zostaje spłacone w ciągu 24 miesięcy; miesięczna spłata zadłużenia wynosi 3% kwoty limitu kredytowego (z wyłączeniem ostatniej spłaty, która jest równa pozostałemu do spłaty saldu zadłużenia) i następuje zawsze w dniach wskazanych na zestawieniach operacji jako termin płatności. Kalkulacje zostały dokonane na dzień 19.01.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Szczegóły oferty Santander Bank Polska S.A., informacje o opłatach, prowizjach i oprocentowaniu dostępne są w placówkach banku oraz na stronie internetowej santander.pl.
Stan na 4.02.2021 r.

Słowniczek pojęć i definicji dotyczących usług reprezentatywnych

Słowniczek pojęć i definicji dotyczących usług reprezentatywnych, wynikających z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, dostępny jest na stronie santander.pl/PAD oraz w placówkach banku.

  • Santander internet/mobile (bankowość internetowa/mobilna) to usługa bankowości elektronicznej.
  • Przelew z rachunku karty kredytowej to polecenie przelewu albo polecenie przelewu wewnętrznego.