Uważaj
na fałszywe maile podszywające się pod bank. Nie podawaj swoich danych. Więcej na naszej stronie >

Czy wiesz, że możesz nie płacić za kartę kredytową?

Podejmij wyzwanie aktywności i nie płać za korzystanie z Twojej karty kredytowej

 

Podpowiedzi, jak płacić mniej

Aby nie ponosić opłaty miesięcznej za Twoją kartę kredytową w danym miesiącu, wykonaj min. 10 transakcji kartą w poprzednim miesięcznym cyklu rozliczeniowym. Transakcji tych nie możesz odwołać.

Datę swojego cyklu rozliczeniowego sprawdzisz m.in.:

w Santander internet/mobile

u doradcy na infolinii

w dowolnej placówce banku

Przykład reprezentatywny

Bank od wykorzystanej kwoty limitu w rachunku karty kredytowej Visa Silver Akcja Pajacyk 3 900 zł pobiera odsetki według zmiennej stopy procentowej, równej stopie odsetek maksymalnych wskazanych w art. 359 § 2¹ kodeksu cywilnego, tj. 19,00% w stosunku rocznym. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 24,13%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowych kosztów) 3 900 zł, całkowita kwota do zapłaty 5 265,72 zł, oprocentowanie zmienne 19,00% w skali roku, całkowity koszt kredytu 1 365,72 zł (w tym: odsetki 1 185,72 zł, opłaty miesięczne w pierwszym i drugim roku 180 zł). Dla wyliczeń RRSO przyjęto łącznie następujące założenia: limit kredytowy zostaje w pełni wykorzystany przez dokonanie jednej transakcji bezgotówkowej w dniu zawarcia umowy, data księgowania transakcji na rachunku karty jest zgodna z datą pierwszego zestawienia operacji, a pozostałe zadłużenie zostaje spłacone w ciągu 24 miesięcy; miesięczna spłata zadłużenia wynosi 3% kwoty limitu kredytowego (z wyłączeniem ostatniej spłaty, która jest równa pozostałemu do spłaty saldu zadłużenia) i następuje zawsze w dniach wskazanych na zestawieniach operacji jako termin płatności. Kalkulacje zostały dokonane na dzień 9.06.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Szczegóły oferty Santander Bank Polska S.A., informacje o opłatach, prowizjach i oprocentowaniu dostępne są w placówkach banku oraz na stronie internetowej santander.pl.
Stan na 22.06.2021 r.