Szukaj na stronie
Ilustracja aplikacji bankowej Santander mobile z włączonym ekranem powitalnym
Aplikacja Santander mobile

Pomaga w codziennych sprawach

Dofinansowanie
pobytu w żłobku

Złóż wniosek w Santander internet

 • Dla kogo

  Dofinansowanie przysługuje Ci, jeśli:

  • jesteś rodzicem dziecka, opiekunem prawnym lub osobą, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem, np. rodzicem zastępczym,
  • dziecko uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego lub korzysta z opieki dziennego opiekuna. 

  Dofinansowanie nie dotyczy dzieci, na które otrzymujesz za ten sam okres Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO).

  Dofinansowanie dotyczy:

  • pierwszego i jedynego dziecka w rodzinie,
  • pierwszego dziecka w rodzinie, jeśli na kolejne dziecko otrzymujesz RKO,
  • drugiego i kolejnego dziecka w rodzinie, które ma mniej niż 12 miesięcy albo więcej niż 35 miesięcy, na które ZUS przyznał RKO i pobrałeś go w całej przysługującej Ci wysokości.

  Dofinansowanie wynosi maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż wysokość , jaką ponosisz za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

  Dofinansowanie przysługuje bez względu na dochód rodziny.

 • Terminy

  Wniosek o dofinansowanie możesz złożyć od 1 kwietnia 2022 r

  Jeżeli złożysz wniosek do końca maja 2022 r., ZUS przyzna Ci dofinansowanie od miesiąca, w którym Twoje dziecko zaczęło uczęszczać do żłobka, klubu dziecięcego, lub pozostawało pod opieką opiekuna dziennego, ale nie wcześniej niż od 1 stycznia 2022 r. 

  Wniosek o dofinansowanie możesz złożyć najwcześniej w dniu, w którym Twoje dziecko zacznie uczęszczać do żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna. Jeśli złożysz wniosek:

  • w ciągu 2 miesięcy od tego dnia, to ZUS przyzna dofinansowanie od dnia, w którym dziecko rozpoczęło pobyt w żłobku, klubie dziecięcym lub u opiekuna dziennego,
  • po 2 miesiącach od tego dnia, to ZUS przyzna dofinansowanie od miesiąca, w którym złożyłeś wniosek.

  Jeśli jesteś matką lub ojcem dziecka i masz PESEL możesz złożyć wniosek:

  • w Santander internet
  • przez portal Emp@tia

  Rodzice dziecka oraz pozostałe uprawnione osoby, mogą złożyć wniosek przez (PUE) ZUS Uruchomi się w nowym oknie.

  Szczegóły znajdziesz tutaj

Złóż wniosek w bankowości internetowej

 • Zaloguj się

  Wpisz swój login (NIK z umowy lub własny login, który ustawiasz samodzielnie w bankowości internetowej) i hasło. Po zalogowaniu kliknij w zakładkę eUrząd (menu górne obok przycisku Wyloguj).

 • Wypełnij wniosek

  We wniosku podaj dane swoje oraz Twoich dzieci, na które wnioskujesz o dofinansowanie. Jeśli Cię o to poprosimy, złóż także niezbędne oświadczenia.

 • Czekaj na informację z ZUS

  Po złożeniu wniosku otrzymasz e‑mail z urzędowym potwierdzeniem odbioru (UPO/UPP). Jeśli go nie otrzymasz, pilnie skontaktuj się z ZUS. Po rozpatrzeniu wniosku przez ZUS otrzymasz informację o przyznaniu dofinansowania na swój profil na PUE ZUS, a także na Twój adres e‑mail. W przypadku odmowy przyznania świadczenia ZUS wyda decyzję. Decyzję znajdziesz na swoim profilu na (PUE) ZUS. Wiadomość o tym, że ZUS wydał decyzję otrzymasz na Twój adres e‑mail oraz numer telefonu podany we wniosku.

Przydatne dokumenty

Regulamin składania wniosków o świadczenia społeczne w Santander internet
1 Luty 2022 r.
317.8 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie

 

Pytania i odpowiedzi

Informator

 • Dofinansowanie do opłaty pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna to kolejne świadczenie ułatwiające łączenie obowiązków rodzinnych z zawodowymi.

  Świadczenie wynosi maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka w instytucji.

  Dofinansowanie przysługuje na dziecko uczęszczające do żłobka, klubu dziecięcego lub znajdujące się pod opieką dziennego opiekuna, na które nie został przyznany za ten sam okres rodzinny kapitał opiekuńczy. 

 • Świadczenie przysługuje Ci, jeśli:

  • jesteś rodzicem dziecka, opiekunem prawnym lub osobą, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem, np. rodzicem zastępczym,
  • Twoje dziecko uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego lub korzysta z opieki dziennego opiekuna,
  • nie otrzymujesz na to dziecko rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO).

  Dofinansowanie dotyczy:

  • pierwszego i jedynego dziecka w rodzinie,
  • pierwszego dziecka w rodzinie, jeśli na kolejne dziecko otrzymujesz RKO,
  • drugiego i kolejnego dziecka w rodzinie, które ma mniej niż 12 miesięcy albo więcej niż 35 miesięcy, na które ZUS przyznał RKO i pobrałeś go w łącznej przysługującej Ci wysokości.

  Aby otrzymać dofinansowanie:

  • Twoje dziecko musi uczęszczać do żłobka lub klubu dziecięcego wpisanego do rejestru żłobków i klubów Uruchomi się w nowym oknie dziecięcych albo być pod opieką dziennego opiekuna wpisanego do wykazu dziennych opiekunów Uruchomi się w nowym oknie,
  • dziecko musi być wpisane przez żłobek, klub dziecięcy lub dziennego opiekuna do rejestru żłobków i klubów lub wykazu dziennych opiekunów,
  • musisz przekazać dane swoje i dziecka podmiotowi prowadzącemu placówkę, do której uczęszcza dziecko. Jest to niezbędne do przyznania dofinansowania.

  Nie otrzymasz dofinansowania na dziecko, na które otrzymujesz RKO. Na dane dziecko, za ten sam okres, możesz otrzymać albo dofinansowanie, albo RKO. Dlatego musisz wybrać rodzaj wsparcia na drugie lub kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12. do 35. miesiąca, które uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego lub jest pod opieką dziennego opiekuna. 
  Możesz korzystać z dofinansowania pobytu w żłobku na jedno dziecko i pobierać rodzinny kapitał opiekuńczy na inne dziecko w rodzinie.

 • Dofinansowanie wynosi maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż wysokość opłaty, jaką ponosisz za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Opłata to miesięczna kwota, jaką płacisz już po uwzględnieniu zniżek, dotacji z budżetu gminy lub środków unijnych. Do kwoty tej nie wliczasz opłaty za wyżywienie.

  ZUS przekaże dofinansowanie do 20. dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc, na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego żłobek, klub dziecięcy, zatrudniającego dziennego opiekuna lub na rachunek bankowy dziennego opiekuna, który prowadzi własną działalność.

 • Złóż wniosek do ZUS przez naszą bankowość internetową, Platformę Usług Elektronicznych Uruchomi się w nowym oknie (PUE) ZUS, lub portal Emp@tia Uruchomi się w nowym oknie.  

 • Wniosek możesz złożyć od 1 kwietnia 2022 r

  Jeżeli wniosek o świadczenie złożysz do końca maja 2022 r., ZUS przyzna Ci dofinansowanie od miesiąca, w którym Twoje dziecko zaczęło uczęszczać do żłobka, klubu dziecięcego lub od którego pozostawało pod opieką opiekuna dziennego – ale nie wcześniej niż od 1 stycznia 2022 r. 

  Wniosek o dofinansowanie pobytu w żłobku możesz złożyć najwcześniej w dniu, w którym Twoje dziecko zacznie uczęszczać do żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna.

  • Jeśli złożysz wniosek w ciągu 2 miesięcy od tego dnia, to ZUS przyzna dofinansowanie od dnia, w którym dziecko rozpoczęło pobyt w żłobku, klubie dziecięcym lub u opiekuna dziennego.
  • Jeśli złożysz wniosek później, to ZUS przyzna dofinansowanie od miesiąca, w którym złożyłeś wniosek.
 • Jeśli jesteś matką lub ojcem dziecka i masz numer PESEL, możesz złożyć wniosek przez bankowość internetową w Twoim banku. 

  Wniosek możesz złożyć także przez:

 • Wniosek możesz złożyć wyłącznie elektronicznie. 

  Jeśli złożysz wniosek przez bank albo portal Emp@tia, to ZUS sprawdzi, czy masz profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Jest to system informatyczny ZUS, za pośrednictwem którego możesz załatwiać sprawy w ZUS przez internet – bez wychodzenia z domu. 

  Jeżeli nie masz profilu na PUE ZUS, Zakład Ubezpieczeń Społecznych założy Ci taki profil na podstawie danych z wniosku. Na adres e-mail, który podasz we wniosku, otrzymasz potwierdzenie założenia profilu, a na numer telefonu – jednorazowe hasło, które musisz zmienić przy pierwszym logowaniu do PUE ZUS. Wiadomość e-mail otrzymasz z adresu noreply@zus.pl. Hasło otrzymasz w SMS-ie z adresu „ZUS”. 

  ZUS założy Ci profil na PUE ZUS, abyś miał dostęp do informacji o swoim wniosku i dofinansowaniu oraz aby móc się z Tobą kontaktować. 

 • Jeśli złożyłeś wniosek przez bankowość internetową albo portal Emp@tia, to urzędowe poświadczenie odbioru (UPO) otrzymasz na adres e-mail podany we wniosku. Wiadomość otrzymasz z adresu noreply@zus.pl.

  Informacja o tym, że złożyłeś wniosek o dofinansowanie, pojawi się na Twoim profilu na PUE ZUS w zakładce Dofinansowanie do żłobka –> Szczegóły Twoich wniosków, po przetworzeniu wniosku (może to trwać do 48 godzin).

  Jeśli złożyłeś wniosek przez PUE ZUS, znajdziesz go w zakładce Dokumenty i wiadomości –> Dokumenty wysłane.

 • Jeśli dziecko nie ma numeru PESEL, we wniosku podaj numer i serię innego dokumentu, potwierdzającego tożsamość dziecka (np. paszportu).

  Do wniosku dodaj:

  • skan aktu urodzenia,
  • tłumaczenie aktu urodzenia dziecka na język polski, jeżeli akt urodzenia został wystawiony w innym państwie niż państwo UE/EFTA albo Wielka Brytania.

  Jeśli składasz wniosek na więcej niż jedno dziecko bez numeru PESEL, musisz dodać akty urodzenia każdego z nich. 

 • Tak.  Świadczenie przysługuje dzieciom powyżej 36.miesiąca życia, które nadal uczęszczają do żłobka. Dziecko może uczęszczać do żłobka do końca roku szkolnego, w którym ukończy 36. miesiąc życia lub do 4 roku życia w przypadku, gdy objęcie wychowaniem przedszkolnym jest niemożliwe lub utrudnione.

 • Informacje dotyczące dofinasowania pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna uzyskasz:

  • na specjalnej infolinii 22 290 55 00 - czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00‑15:00 (koszt połączenia zależy od taryfy operatora),
  • w Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS pod numerem telefonu 22 560 16 00 (koszt połączenia zależy od taryfy operatora) lub przez e‑mail cot@zus.pl (czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:00‑18:00),
  • we wszystkich placówkach ZUS Uruchomi się w nowym oknie
  • podczas e-wizyty w ZUS Uruchomi się w nowym oknie.

Wniosek o dofinansowanie w bankowości internetowej

 • Tak, jeśli jesteś matką albo ojcem dziecka i masz numer PESEL. Aby złożyć wniosek, musisz być pełnoletni i mieć aktywny dostęp do naszej bankowości internetowej.

  Potrzebne Ci będą dane do logowania do bankowości internetowej:

  • login (NIK z umowy lub własny login, który ustawisz samodzielnie w bankowości internetowej)
  • i hasło

  Dodatkowo, jeśli nie logujesz się na zaufanym urządzeniu, niezbędne będzie narzędzie do autoryzacji (smsKod, token lub Mobilna autoryzacja).

 • Aby złożyć wniosek, musisz mieć dostęp do bankowości internetowej. Oznacza to, że musisz być klientem naszego banku. Najszybciej będzie, jeśli założysz u nas konto osobiste.

  Uwaga! Jeśli zdecydujesz się otworzyć konto:

  • za pośrednictwem Wideo Doradcy,
  • za pomocą przelewu weryfikacyjnego,
  • poprzez identyfikację biometryczną (konto na zdjęcie),
  • zdalnie i zawrzesz umowę za pośrednictwem kuriera,

  po otwarciu konta udaj się do naszego oddziału, aby potwierdzić swoją tożsamość.

  Zrobione? Teraz możesz już zalogować się do bankowości internetowej i złożyć wniosek o dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

 • Z dofinansowania możesz skorzystać tylko wówczas, gdy Twoje dziecko uczęszcza do żłobka lub klubu dziecięcego wpisanego do rejestru żłobków i klubów Uruchomi się w nowym oknie dziecięcych albo przebywa pod opieką dziennego opiekuna wpisanego do wykazu dziennych opiekunów Uruchomi się w nowym oknie.

 • Kopię wniosku do wydruku możesz pobrać w bankowości internetowej od razu po wypełnieniu wniosku.

  Uwaga! Jeśli wylogujesz się z bankowości internetowej pobranie kopii wniosku będzie niemożliwe.

  Gdy złożysz wniosek przez bank, to ZUS sprawdzi, czy masz profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.
  Jeśli nie masz profilu na PUE ZUS, Zakład Ubezpieczeń Społecznych założy Ci taki profil na podstawie danych z wniosku.

  • Potwierdzenie założenia profilu otrzymasz na adres e‑mail, który podasz we wniosku.
  • Na numer telefonu z wniosku otrzymasz jednorazowe hasło, które musisz zmienić przy pierwszym logowaniu do PUE ZUS.
  • Hasło otrzymasz w wiadomości SMS z adresu „ZUS”.

  ZUS założy Ci profil na PUE ZUS żebyś miał dostęp do informacji o swoim wniosku i dofinansowaniu oraz żeby ZUS mógł się z Tobą kontaktować.

 • Wiadomość e‑mail z ZUS, która zawiera UPO/UPP:

  • ma tytuł Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia będące Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru dla wniosku o ..... [numer wniosku].
  • otrzymasz ją z adresu: noreply@zus.pl.
 • Potwierdzenie wysłania wniosku udostępniamy Ci w bankowości internetowej po wypełnieniu wniosku o dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Potwierdzenie jest dowodem, że przesłaliśmy wniosek do centralnego systemu ZUS.

  Status wniosku możesz sprawdzić w zakładce eUrząd > Dofinansowanie pobytu w żłobku > Złożone wnioski.

  Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO/UPP) otrzymasz z ZUS na adres e-mail podany we wniosku, gdy wniosek zostanie zarejestrowany w systemie. 
  To nie oznacza jeszcze, że otrzymasz dofinansowanie. Każdy wniosek jest indywidualnie weryfikowany przez ZUS. Pracownik ZUS może kontaktować się z Tobą i poprosić Cię o wyjaśnienia lub dostarczenie dodatkowych dokumentów.

 • Jeżeli w bankowości internetowej, wniosek ma status „Dostarczony”, a na Twój e‑mail nie została wysłana żadna wiadomość - skontaktuj się z ZUS.

 • Nasza rola ogranicza się do weryfikacji Twojej tożsamości i udostępnianiu Ci wniosku w bankowości internetowej.

  Jeśli ZUS przyzna Ci dofinansowanie, informację o tym otrzymasz na swój profil na PUE ZUS, oraz w wiadomości e‑mail na adres, który podasz we wniosku.
  Jeśli ZUS odmówi Ci dofinansowania, wyda decyzję. Decyzję otrzymasz na swój profil na PUE ZUS. Informację o tym, że na Twoim profilu na PUE ZUS jest decyzja, otrzymasz na adres e‑mail, a także na numer telefonu, które podasz we wniosku.

 • Weryfikujemy Twoją tożsamość i umożliwiamy Ci złożenie wniosku w bankowości internetowej. Nie sprawdzamy poprawności merytorycznej danych, które podajesz we wniosku. Nie mamy też informacji o dalszej obsłudze Twojego wniosku. Tym zajmuje się już ZUS.

 • Do wniosku o dofinansowanie pobytu w żłobku można dodać załączniki o określonych parametrach:

  • format załączników to JPG, PNG lub PDF,
  • maksymalna wielkość pojedynczego załącznika: 1 MB,
  • maksymalna wielkość wszystkich załączników: 3,5 MB,
  • nazwy załączników nie mogą zawierać polskich znaków, białych znaków (np. spacji) i znaków specjalnych,
  • nazwy załączników muszą być unikalne w ramach jednego wniosku.
 • Potwierdzenie wysłania wniosku zawiera między innymi:

  • IDENTYFIKATOR WNIOSKU - zawiera unikalny numer wniosku
  • IMIĘ - dane osoby wnioskującej
  • NAZWISKO - dane osoby wnioskującej
  • PESEL - dane osoby wnioskującej
  • DATĘ ZŁOŻENIA WNIOSKU - data złożenia wniosku w systemie nadawcy
  • STATUS WNIOSKU - status pobrany z systemu ZUS
  • NAZWĘ NADAWCY WNIOSKU – zawiera informacje o instytucji: bank
 • Umożliwiamy Ci złożenie wniosku w bankowości internetowej. Automatycznie uzupełniamy wniosek Twoimi danymi z systemu bankowego:

  • imię,
  • nazwisko,
  • numer PESEL,
  • adres zamieszkania,
  • adres e‑mail
  • oraz numeru konta (jeśli wskażesz konto w naszym banku).

  Nie przekazujemy we wniosku danych kont, kredytów, lokat ani żadnych innych produktów.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych (z siedzibą w Warszawie przy ul. Szamockiej 3, 5). Informacje o przetwarzaniu danych osobowych są dostępne na stronie ZUS Uruchomi się w nowym oknie

 • Podczas składania wniosku zachowaj ostrożność.
  • Złożenie wniosku o dofinansowanie pobytu w żłobku w naszej bankowości internetowej jest bezpłatne.
  • Aby wypełnić wniosek, nie musisz instalować w komputerze lub w telefonie żadnego dodatkowego oprogramowania ani aplikacji.
  • Po złożeniu wniosku otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia, które jest Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO/UPP). Wiadomość e‑mail otrzymasz z adresu noreply@zus.pl . UPO/UPP będzie przesyłane po wpłynięciu wniosku do systemu ZUS.
  • Jeśli otrzymasz podejrzaną korespondencję lub e‑mail w sprawie wniosku, w których ktoś prosi Cię o smsKod, kod z tokena lub Mobilną autoryzację, skontaktuj się z nami Uruchomi się w nowym oknie
  Nigdy nie poprosimy Cię o podanie jakichkolwiek danych przez e‑mail lub SMS.
   
  Zapoznaj się z zasadami bezpiecznego korzystania Uruchomi się w nowym oknie z Santander internet.
   
  Coś Cię zaniepokoiło? Skontaktuj się z nami: 1 9999 (opłata zgodna z taryfą danego operatora).
   
 • Wszystkie informacje na temat wniosku i jego obsługi znajdziesz na PUE ZUS Uruchomi się w nowym oknie . Zaloguj się na swój profil na PUE ZUS i przejdź do zakładki Ubezpieczony lub Świadczeniobiorca, a następnie wybierz Dofinansowanie do żłobka –> Szczegóły Twoich wniosków.

 • Jeśli ZUS przyzna Ci dofinansowanie, nie będzie wydawać decyzji. Informację o tym otrzymasz na swój profil na PUE ZUS, a także mailem na adres, który podasz we wniosku. Otrzymasz oddzielną informację o przyznaniu dofinansowania na każde dziecko. 

  Jeśli ZUS odmówi Ci dofinansowania, wyda decyzję. Decyzję otrzymasz na swój profil na PUE ZUS. Informację o tym, że na Twoim profilu na PUE ZUS jest decyzja, otrzymasz na adres mailowy, a także na numer telefonu, które podasz we wniosku. 

Potrzebujesz więcej informacji?

Wątpliwości i reklamacje

 • Zgłoś się do ZUS, jeżeli Twoje pytania dotyczą:

  • sposobu wypełniania wniosku,
  • obsługi złożonego wniosku po jego wysłaniu do ZUS,
  • wypłaty dofinansowania.
 • Zgłoś się do nas, jeżeli Twoje pytania dotyczą:

  • bankowości internetowej,
  • etapu rejestracji i wysłania wniosku w bankowości internetowej.

Reklamacje rozpatrujemy zgodnie z Zasadami przyjmowania i rozpatrywania reklamacji.

Więcej o dofinansowaniu pobytu w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna znajdziesz na stronie ZUS. Uruchomi się w nowym oknie

Słowniczek pojęć i definicji dotyczących usług reprezentatywnych, wynikających z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, dostępny jest na stronie santander.pl/PAD Uruchomi się w nowym oknie oraz w placówkach banku.

 • Posiadanie konta osobistego to prowadzenie rachunku płatniczego - usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego na rzecz konsumenta, umożliwiająca przechowywanie środków pieniężnych konsumenta oraz wykonywanie transakcji płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta.
 • Santander internet, bankowość internetowa to usługa bankowości elektronicznej - usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.
 • smsKod to powiadamianie SMS - usługa polegająca na przekazywaniu komunikatów dotyczących rachunku płatniczego za pośrednictwem wiadomości SMS.