Najczęściej wyszukiwane:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu i Santander Universidades kontynuują współpracę

10 stycznia 2020

8 stycznia 2020 roku JM Rektor prof. dr hab. Andrzej Kaleta oraz Wojciech Leśniewski - dyrektor Santander Universidades w Polsce podpisali kolejną umowę współpracy. Umowa ta zakłada dalszą współpracę, której celem jest umiędzynarodowienie edukacji, rozwój przedsiębiorczości i lepsze przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy.

Projekt Santander Universidades wspiera rozwój społeczności akademickiej Uniwersytetu Ekonomicznego od 2011 roku, przez ten czas zrealizowaliśmy szereg projektów takich jak np:

  • Liczne nagrody, stypendia i granty dla studentów oraz pracowników naukowych;
  • Wizyty studyjne pracowników naukowych na uczelniach zagranicznych wraz z wygłoszeniem wykładów
  • Nawiązanie międzynarodowej współpracy sportowej w ramach AZS
  • Organizacja międzynarodowej konferencji dla kół naukowych ukierunkowanych w swojej działalności na bankowość i finanse
  • Wsparcie Jubileuszu 70-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i wielu studenckich wydarzeń jak Sports Day 2015, Akademicki Bieg UE, Gala Studenta, Dni Adaptacyjne.

„Nasza Uczelnia dąży do usprawnienia zarządzania swoją działalnością i jest otwarta na dialog w zakresie inicjatyw mających na celu poprawę jakości usług oferowanych całej naszej społeczności uniwersyteckiej. Podpisanie umowy otwiera szereg możliwości długoterminowej i korzystnej dla obu stron współpracy a nasi studenci będą mogli korzystać z bezpłatnych lub płatnych staży w Santander Bank Polska S.A.” - powiedział prof. dr hab. Andrzej Kaleta Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

„Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu to jedna z pierwszych uczelni jakie przystąpiły do programu. Wspólnie zrealizowaliśmy szereg projektów i cieszymy się na kontynuację naszej współpracy. Dzięki zawartej umowie studenci, pracownicy akademiccy oraz organizacje studenckie będą mogły nadal korzystać ze wsparcia jakie oferujemy – powiedział dyrektor Santander Universidades w Polsce Wojciech Leśniewski.