Najczęściej wyszukiwane:

Biała lista, czyli wykaz podatników VAT

2 stycznia 2020

Od 1 stycznia 2020 roku, gdy zrobisz przelew do kontrahenta na inny numer konta niż wskazany na białej liście, Twoja firma może ponieść konsekwencje finansowe.

Czym jest biała lista

Biała lista podatników VAT została opublikowana 1 września 2019 r. i jest prowadzona przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Znajdziesz tam informacje na temat wszystkich przedsiębiorców, którzy:

  • zostali zarejestrowani, jako podatnicy VAT czynni lub zwolnieni,
  • nie zostali zarejestrowani lub zostali wykreśleni z rejestru,
  • zostali przywróceni jako podatnicy VAT.

Dzięki niej łatwo możesz znaleźć informacje zarówno o Twojej firmie, jak i firmie Twojego kontrahenta. W białej liście oprócz statusu czy adresu siedziby znajdziesz także numery kont bankowych przedsiębiorców.

Biała lista jest dostępna na stronie Ministerstwa Finansów.

Co się zmieniło 1 stycznia 2020 r.

1 stycznia 2020 r. Ministerstwo Finansów wprowadziło konsekwencje podatkowe dla przedsiębiorców, którzy zrobią przelew na inny numer konta kontrahenta niż podany w białej liście.  Jeśli wartość na fakturze jest wyższa niż 15 tys. zł brutto, to nie rozliczysz tej kwoty w kosztach uzyskania przychodu. Będziesz solidarnie odpowiadać ze sprzedawcą za jego zaległości podatkowe w tej części VAT, która wynika z wystawionej na Ciebie faktury.

Możesz uniknąć konsekwencji finansowych, jeśli:

  • numer konta Twojego kontrahenta był wskazany na białej liście w dniu przelewu,
  • w ciągu 3 dni od zlecenia przelewu zgłosisz w urzędzie skarbowym właściwym dla Twojego kontrahenta, że zrobiłeś przelew na inny numer konta,
  • zrobiłeś przelew, korzystając ze split payment (mechanizm podzielonej płatności).

Co musisz zrobić

Zadbaj o to, aby zawarte w białej liście informacje o Twojej firmie były prawidłowe. Zwróć uwagę na numery kont bankowych, na które mają wpływać należności od Twoich kontrahentów.

Gdy w imieniu Twojej firmy płacisz przelewem za kupione towary lub usługi, sprawdź, czy numer konta kontrahenta, na który robisz przelew to ten sam, który znajduje się w białej liście. Dla celów dowodowych archiwizuj dokument, który potwierdzi, że sprawdziłeś numer konta kontrahenta w wykazie. Możesz wydrukować te informacje lub zrobić zrzut ekranu wyszukanych informacji o Twoim kontrahencie na stronie internetowej, na której znajduje się biała lista.

Informacje o białej liście znajdziesz też na naszej stronie internetowej.