Szukaj na stronie
Elektryczny samochód ładuje się przed domem

Kredyt gotówkowy
z EKO promocją

Realizuj swoje EKO plany | RRSO 18,24%

 • Pieniądze możesz przeznaczyć na dowolny cel, w tym na zakup i montaż EKO produktu

 • Możesz pożyczyć do 300 000 zł i rozłożyć spłatę na wygodne raty miesięczne od
  3 do 120 (okres kredytowania od 96 do 120 miesięcy dla kwoty kredytu od 5000 PLN)

 • Wniosek możesz złożyć 
  do 30 października 2023 roku

Jakie produkty i usługi możesz kupić
za kredyt gotówkowy z EKO promocją

  Pełną listę produktów EKO znajdziesz w Regulaminie Uruchomi się w nowym oknie

  Jak skorzystać ze zwrotu prowizji

  • Złóż wniosek o kredyt gotówkowy od 30 czerwca 2023 r. do 30 października 2023 r. i zaakceptuj warunki promocji zawarte w Regulaminie Uruchomi się w nowym oknie.
  • Zawrzyj umowę o kredyt gotówkowy do 29 listopada 2023 r.
  • Kup przynajmniej jeden produkt z EKO listy w ciągu 30 dni kalendarzowych przed lub 180 dni kalendarzowych po dniu, w którym zawrzesz umowę.
  • W ciągu 180 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy dostarcz nam imienną fakturę/faktury potwierdzające zakup/montaż.
  • Łączna wartość zakupu eko produktów wynikająca z faktury/faktur musi stanowić odpowiednik co najmniej 80% całkowitej kwoty kredytu określonej w umowie kredytu.
  • Kredytu nie możesz przeznaczyć na spłatę innych kredytów a jeśli odstąpisz od umowy nie zwrócimy Ci prowizji.

  Jak otrzymać kredyt gotówkowy z EKO promocją

  • Wystarczy, że:

   • jesteś osobą pełnoletnią i masz pełną zdolność do podejmowania czynności prawnych,
   • masz stałe i udokumentowane źródło dochodu,
   • masz zdolność kredytową – zdolność do spłaty kredytu wraz z odsetkami w umownych ratach,
   • mieszkasz i uzyskujesz dochody w Polsce.
  • Przygotuj:

   • numer PESEL, serię i numer dowodu osobistego oraz adres zamieszkania,
   • dane aktualnego pracodawcy – nazwa, adres, telefon kontaktowy, NIP i regon,
   • datę zawarcia umowy o pracę lub datę przyznania świadczenia emerytalnego/renty,
   • wysokość średnich dochodów netto z ostatnich 6 miesięcy, a jeżeli korzystasz ze świadczenia emerytalnego/renty z 3 miesięcy,
   • dane o zaciągniętych kredytach i innych zobowiązaniach finansowych.

  Złóż wniosek o kredyt gotówkowy z EKO promocją

  przez telefon lub w oddziale
  Uwaga: Oferta nie jest dostępna w Santander Internet i Santander mobile.

  Zadzwoń do nas
  Zadzwoń pod numer 61 885 86 24 i zapytaj doradcę o kredyt gotówkowy z EKO promocją. Określ kwotę, jakiej potrzebujesz, a my sprawdzimy Twoją zdolność kredytową.
  Poczekaj na decyzję
  Przekażemy Ci decyzję kredytową. Jeśli będzie pozytywna, doradca przedstawi Ci szczegóły dotyczące zawarcia umowy.
  Zacznij korzystać
  Po zawarciu umowy kredytowej pieniądze przelejemy na Twoje konto nawet tego samego dnia.
  Przyjdź do oddziału
  Zapytaj naszego doradcę o szczegóły oferty.
  Ustal wysokość kredytu i złóż wniosek
  Podaj niezbędne dane do wniosku kredytowego. Poczekaj na decyzję kredytową.
  Podpisz umowę
  Jeśli decyzja kredytowa będzie pozytywna, pieniądze przelejemy na Twoje konto nawet w ciągu kilku minut od zawarcia umowy o kredyt.

  Opłata za połączenie z Infolinią zgodna z taryfą danego operatora.

   

  Proste zasady, przejrzyste opłaty

  Wybrane opłaty i prowizje

  Prowizja za udzielenie kredytu

  11,99%
  Spłata całości lub części kredytu przed terminem (od kwoty wcześniejszej spłaty) bez opłat

   

  Zmiana pozostałych warunków umowy na wniosek kredytobiorcy w formie:

   
  aneksu do umowy 30,00 zł 
  porozumienia ustalającego nowe warunki spłaty wierzytelności w windykacji (po wypowiedzeniu umowy kredytowej) bez opłat

  Okres kredytowania ustalany jest indywidualnie dla każdego Wnioskodawcy na podstawie analizy zdolności kredytowej i oceny ryzyka kredytowego banku. RRSO — rzeczywista roczna stopa oprocentowania wyliczona zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. (Dz.U. 2018.993 t.j. z dnia 2018.05.24).

   

  Zobacz Taryfę opłat i prowizji

  Oprocentowanie

  11,99%

  Dla umowy zawieranej do 24 miesięcznych rat oprocentowanie jest stałe, powyżej 24 miesięcznych rat oprocentowanie jest zmienne (stopa referencyjna NBP + marża banku).

  Sprawdź inne produkty z naszej oferty

  Wsparcie przy wyborze kredytu

  Skontaktuj się z nami, jak chcesz

  Doradca online

  Infolinia

  W oddziale

  Przykład reprezentatywny

  Dla kredytu gotówkowego z EKO promocją Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 18,24%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 34 000 zł, całkowita kwota do zapłaty: 54 597,32 zł, oprocentowanie zmienne w skali roku: 11,99%, całkowity koszt kredytu: 20 597,32 zł (w tym: prowizja 4 631,97 zł, odsetki 15 965,35 zł), umowa zawarta na okres 73 miesięcy, 72 miesięczne raty równe w wysokości 748,35 zł, ostatnia rata w wysokości 716,12 zł.
  Kalkulacja na dzień 30.06.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie. Kredyt gotówkowy udzielany jest na cele konsumpcyjne.

  Nota prawna

  Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

  Organizatorem promocji jest Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008723, NIP 8960005673, kapitał zakładowy i wpłacony 1 021 893 140 zł.

  Decyzję kredytową i warunki kredytu uzależniamy od wyniku indywidualnego badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego.

  Ochronę ubezpieczeniową w ramach Umowy ubezpieczenia Spokojny Kredyt - praca świadczy Santander Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (Santander Allianz TU), a w przypadku Umowy ubezpieczenia Spokojny Kredyt - życie i Umowy ubezpieczenia Spokojny Kredyt - życie plus świadczy Santander Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (Santander Allianz TUŻ). Szczegółowe informacje, w tym Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) Spokojny Kredyt - praca, OWU Spokojny Kredyt - życie i OWU Spokojny Kredyt - życie plus, które określają m.in. zakres ubezpieczenia, zasady odstąpienia oraz wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym i Informacje dodatkowe, które stanowią łącznie kartę produktu, dostępne są w placówkach Santander Bank Polska S.A. (bank) oraz na santander.allianz.pl. Informacja o wysokości należnej składki ubezpieczeniowej dostępna jest w placówkach banku. Bank jest agentem ubezpieczeniowym Santander Allianz TU i Santander Allianz TUŻ. Bank jest wpisany pod nr 11135943/A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Infolinia 1 9999 (lub +48 61 81 1999, dla osób które dzwonią z zagranicy) - opłata zgodna z taryfą danego operatora. Stan na 21.05.2022 r.