Najczęściej wyszukiwane:
Bezpieczeństwo

Transakcje z krajami trzecimi wysokiego ryzyka

28 października 2021

Od 31 października 2021 r., podobnie jak inne banki, wzmocnimy środki bezpieczeństwa finansowego dla transakcji realizowanych z krajami trzecimi wysokiego ryzyka.

Dlaczego

Działamy w ten sposób, ponieważ zmieniła się ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która nałożyła na nas nowe obowiązki. Jedna ze zmian dotyczy relacji i transakcji klientów z krajami trzecimi wysokiego ryzyka.

Co to znaczy dla mnie

Oznacza to, że gdy otrzymasz lub zlecisz przelew do jednego z państw wskazanych, jako kraj trzeci wysokiego ryzyka::

  • może dojść do wstrzymania tej płatności – maksymalnie do 4 dni roboczych ,
  • poprosimy Cię o dodatkowe informacje i dokumenty dotyczące:
    • transakcji oraz
    • źródeł pochodzenia majątku i środków oraz wszystkich beneficjentów rzeczywistych.

Jeśli nie otrzymamy tych informacji i dokumentów w wyznaczonym czasie, nie będziemy mogli zrealizować wstrzymanej transakcji, czyli wysłać jej na wskazany rachunek lub zaksięgować na Twoim koncie. W ostateczności, takie zdarzenie, może skutkować nawet zakończeniem współpracy.

Kraje trzecie wysokiego ryzyka

Listę krajów trzecich wysokiego ryzyka określa Komisja Europejska. To m.in.: Afganistan, Bahamy, Barbados, Botswana, Kambodża, Ghana, Irak, Iran, Jamajka, Mauritius, Mjanma/Birma, Nikaragua, Pakistan, Panama, Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna (KRLD), Syria, Trynidad i Tobago, Uganda, Vanuatu, Jemen, Zimbabwe.

Pełną listę znajdziesz na stronie internetowej

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - art. 44 ust.1, art. 44a.

Rozporządzenia delegowane Komisji Europejskiej przyjęte na podstawie art. 9 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady numer 2015/849 wskazujące państwa trzecie wysokiego ryzyka.