Szukaj na stronie
Wsparcie Ukrainy

Otwarcie konta przez obywateli Ukrainy

3 marca 2022

Wprowadzamy uproszczoną procedurę otwarcia konta dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 23 lutego 2022 r. Ми ввели спрощену процедуру відкриття рахунку для громадян України, які прибули у Польщу після 23 лютого 2022 р.

Aby założyć konto w Santander Bank Polska musisz przyjść do oddziału oraz:

 1. okazać jeden z dokumentów tożsamości:
 • paszport zagraniczny,
 • dowód osobisty ukraiński,
 • wiza typ D lub typ C  państwa Schengen,
 • karta pobytu (PL) z zezwoleniem na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE,
 • karta pobytu innego państwa Schengen,
 • tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca.
 1. oświadczyć, że przybyłeś do Polski po 23.02.2022 r. – formularz Oświadczenia dostaniesz w oddziale.

Nie wymagamy udokumentowania adresu zamieszkania oraz uzyskiwania dochodów w Polsce.

Żeby łatwiej korzystać z konta oraz wygodnie kontaktować się z nami, możesz je otworzyć z:

 • usługami bankowości elektronicznej (Santander online),
 • kartą płatniczą do konta

oraz wyrazić zgodę na stosowanie elektronicznego kanału kontaktu (EKK).

Uproszczona procedura dotyczy tylko obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 23.02.2022 r.

 

 Więcej informacji

 


Щоб відкрити рахунок в Santander Bank Polska, Вам необхідно прийти у відділення та:

 1. надати один із документів, що посвідчують особу:
 • закордонний паспорт,
 • паспорт громадянина України або ID-картку,
 • віза тип D або тип C держав Шенгенської зони,
 • карта перебування (карта побиту) (PL) з дозволом на тимчасове або постійне перебування або перебування для довгострокового резидента ЄС,
 • карта перебування іншої держави Шенгенської зони,
 • тимчасова довідка, що посвідчує особу іноземця.
 1. заявити, що Ви прибули до Польщі після 23.02.2022 р. – бланк Заяви Ви отримаєте у відділенні.

Ми не вимагаємо документального підтвердження адреси проживання чи отримування доходів у Польщі.

Щоб простіше користуватись рахунком та зручно зв'язуватись з нами, Ви можете відкрити його з:

 • послугами електронного банкінгу (Santander online),
 • платіжною карткою для рахунку

та дати згоду на застосування електронного каналу зв'язку (ЕКЗ).

Спрощена процедура стосується тільки громадян України, які прибули у Польщу після 23.02.2022 р.

 

Більше інформації

 


Słowniczek pojęć i definicji dotyczących usług reprezentatywnych, wynikających z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, dostępny jest na stronie santander.pl/PAD oraz w placówkach banku.

Konto to rachunek płatniczy.

Santander online to usługi bankowości elektronicznej.