Szukaj na stronie
Wsparcie Ukrainy

Konto do wpłat na rzecz Narodowego Banku Ukrainy

8 marca 2022

Bank Gospodarstwa Krajowego, w imieniu Narodowego Banku Ukrainy, utworzył specjalne konto, na które można wpłacać pieniądze na wsparcie Ukrainy. Pieniądze trafią bezpośrednio na konto Narodowego Banku Ukrainy i pomogą skoordynować przeznaczenie środków w zależności od bieżących potrzeb (zaopatrzenie, pomoc humanitarna, itd.)

Szczegółowe informacje dotyczące rachunku i możliwości dokonania wpłaty:

Wpłat należy dokonywać w złotych polskich.

Numer rachunku IBAN:  PL91113000070080239435200002

Kod BIC (SWIFT): GOSKPLPW

Tytuł przelewu: Wsparcie dla Ukrainy

Brak opat i prowizji

W najbliższych dniach Polski Standard Płatności, operator systemu BLIK, uruchomi również możliwość wpłat na to konto poprzez system BLIK, aby jeszcze bardziej ułatwić pomoc.