Szukaj na stronie
Wsparcie Ukrainy

Podwójna Moc Pomagania – razem dla Ukrainy

2 marca 2022

Jesteśmy głęboko poruszeni tym co dzieje się u naszych sąsiadów. Wiemy jak bardzo potrzebna jest każda pomoc. Pozostajemy solidarni z naszymi przyjaciółmi, pracownikami, klientami oraz narodem ukraińskim.

Europejskie banki Grupy Santander przekazały 4,5 mln zł. na pomoc osobom, które uciekają z Ukrainy z powodu wojny. Pieniądze zostały przekazały Czerwonemu Krzyżowi oraz Agencji ONZ do spraw uchodźców - UNHCR.

Potrzeb jest wiele – włączamy specjalną zbiórkę

Dodatkowo uruchamiamy akcję charytatywną Podwójna Moc Pomagania. Na ten cel przeznaczamy dodatkowo 1 mln złotych. Każdą wpłatę na konto naszej Fundacji podwoimy.

Zebrane środki przekażemy organizacjom humanitarnym, na pomoc osobom dotkniętym wojną. Pieniądze wykorzystane będą na zakup sprzętu, środków medycznych oraz realizację innych bieżących potrzeb.

Jak pomagać

Zapraszamy do wpłat:

  • w bankowości internetowej/ w bankowości mobilnej – Przelew na Pomoc Ukrainie
  • Przelew BLIK na numer telefonu 516 925 400
  • Przelew o tytule „darowizna” na konto 53 1090 1056 0000 0001 4750 0104

Razem możemy więcej!

Więcej o akcji:  Santander.pl/pomoc Uruchomi się w nowym oknie


Grupa Santander podwaja kwoty wpłat do 1 miliona złotych. Niezależnie od ilości wpłat, akcja charytatywna Podwójna Moc Pomagania dla Ukrainy trwa do 31 marca 2022 Organizatorem akcji charytatywnej jest Fundacja Santander Bank Polska S.A. Regulamin Uruchomi się w nowym oknie określa możliwości wpłat na konto Fundacji i zasady akcji.


Słowniczek pojęć i definicji dotyczących usług reprezentatywnych, wynikających z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, dostępny jest na stronie santander.pl/PAD Uruchomi się w nowym oknie oraz w placówkach banku.

  • Przelew na telefon BLIK, Przelew – to polecenie przelewu, polecenie przelewu wewnętrznego

  • Konto – rachunek płatniczy