Szukaj na stronie

Międzynarodowe Spotkanie Rektorów Universia w Walencji

2 maja 2023

Nie przegap jednego z najważniejszych wydarzeń w szkolnictwie wyższym, które zgromadzi ponad 700 rektorów z 14 krajów.

 

8,9,10 maja Walencja i Grupa Santander będą gospodarzem, V Międzynarodowego Spotkania Rektorów Universia, jednego z najważniejszych wydarzeń w szkolnictwie wyższym, które zgromadzi ponad 700 rektorów z 14 krajów.

Pod hasłem "Uniwersytet i Społeczeństwo", uczestnicy będą zastanawiać się i dyskutować nad rolą Uczelni Wyższych w obecnych wyzwaniach społecznych. Jak uczelnie mogę jeszcze lepiej działać na rzecz bardziej zamożnego, egalitarnego i integracyjnego społeczeństwa?

Rozmowy i debaty transmitowane online skupione będą wokół trzech osi:

  • uczenia się przez całe życie,
  • promowania przedsiębiorczości i innowacji
  • sieci współpracy i połączeń między uczelniami z całego świata.

Szczegółowa agenda:

Program jest już dostępny na stronie www.santander.com

Gdzie oglądać?

Śledź wydarzenie poprzez streaming i zapoznaj się z programem na stronie

Polska delegacja

Z Polski w wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele 30 uczelni takich jak: Uniwersytet Warszawski, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Politechnika Poznańska,  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,  Akademia Leona Koźmińskiego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Politechnika Łódzka, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Politechnika Śląska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Gdański Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku, Politechnika Lubelska, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu

#SantanderUniversia2023