Przerwa 15/16 czerwca Rozwijamy naszą bankowość, dlatego potrzebujemy przerwy. Do 6:30 bankowość internetowa i aplikacja mobilna będą niedostępne. Nadal możesz płacić kartą i wypłacać gotówkę z naszych bankomatów. Przepraszamy za utrudnienia!

Szukaj na stronie
Ilustracja aplikacji bankowej Santander mobile z włączonym ekranem powitalnym
Aplikacja Santander mobile

Pomaga w codziennych sprawach

Kredyt gotówkowy
z EKO ofertą

Realizuj swoje EKO plany | RRSO 18,55%

 • Pieniądze możesz przeznaczyć na dowolny cel, w tym na zakup i montaż EKO produktu

 • Możesz pożyczyć do 300 000 zł i rozłożyć spłatę na wygodne raty miesięczne od
  3 do 120 (okres kredytowania od 96 do 120 miesięcy dla kwoty kredytu od 5000 PLN)

 • Wniosek możesz złożyć 
  do 31 lipca 2024 roku

Jakie produkty i usługi możesz kupić
za kredyt gotówkowy z EKO ofertą

 • EKO transport

 • Odnawialne źródła energii

Pełną listę produktów EKO znajdziesz w Regulaminie Uruchomi się w nowym oknie

Jak skorzystać ze zwrotu prowizji

 • Złóż wniosek o kredyt gotówkowy od 30 kwietnia 2024 r. do 31 lipca 2024 r. i zaakceptuj warunki oferty zawarte w Regulaminie Uruchomi się w nowym oknie.
 • Zawrzyj umowę o kredyt gotówkowy do 30 sierpnia 2024 r.
 • Kup przynajmniej jeden produkt z EKO listy w ciągu 30 dni kalendarzowych przed lub 180 dni kalendarzowych po dniu, w którym zawrzesz umowę.
 • W ciągu 180 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy dostarcz nam imienną fakturę/faktury potwierdzające zakup/montaż.
 • Łączna wartość zakupu eko produktów wynikająca z faktury/faktur musi stanowić odpowiednik co najmniej 80% całkowitej kwoty kredytu określonej w umowie kredytu.
 • Kredytu nie możesz przeznaczyć na spłatę innych kredytów, a jeśli odstąpisz od umowy nie zwrócimy Ci prowizji.

Jak otrzymać kredyt gotówkowy z EKO ofertą

 • Wystarczy, że:

  • jesteś osobą pełnoletnią i masz pełną zdolność do podejmowania czynności prawnych,
  • masz stałe i udokumentowane źródło dochodu,
  • masz zdolność kredytową – zdolność do spłaty kredytu wraz z odsetkami w umownych ratach,
  • mieszkasz i uzyskujesz dochody w Polsce.
 • Przygotuj:

  • numer PESEL, serię i numer dowodu osobistego oraz adres zamieszkania,
  • dane aktualnego pracodawcy – nazwa, adres, telefon kontaktowy, NIP i regon,
  • datę zawarcia umowy o pracę lub datę przyznania świadczenia emerytalnego/renty,
  • wysokość średnich dochodów netto z ostatnich 6 miesięcy, a jeżeli korzystasz ze świadczenia emerytalnego/renty z 3 miesięcy,
  • dane o zaciągniętych kredytach i innych zobowiązaniach finansowych.

Złóż wniosek o kredyt gotówkowy z EKO ofertą

przez telefon lub w oddziale
Uwaga: Oferta nie jest dostępna w Santander Internet i Santander mobile.

 • Zadzwoń do nas

  Zadzwoń pod numer 61 885 86 24 i zapytaj doradcę o kredyt gotówkowy z EKO ofertą. Określ kwotę, jakiej potrzebujesz, a my sprawdzimy Twoją zdolność kredytową.

 • Poczekaj na decyzję

  Przekażemy Ci decyzję kredytową. Jeśli będzie pozytywna, doradca przedstawi Ci szczegóły dotyczące zawarcia umowy.

 • Zacznij korzystać

  Po zawarciu umowy kredytowej pieniądze przelejemy na Twoje konto nawet tego samego dnia.

 • Przyjdź do oddziału

  Zapytaj naszego doradcę o szczegóły oferty.

 • Ustal wysokość kredytu i złóż wniosek

  Podaj niezbędne dane do wniosku kredytowego. Poczekaj na decyzję kredytową.

 • Podpisz umowę

  Jeśli decyzja kredytowa będzie pozytywna, pieniądze przelejemy na Twoje konto nawet w ciągu kilku minut od zawarcia umowy o kredyt.

Opłata za połączenie z Infolinią zgodna z taryfą danego operatora.

 

Proste zasady, przejrzyste opłaty

Wybrane opłaty i prowizje

Prowizja za udzielenie kredytu

11,99%
Spłata całości lub części kredytu przed terminem (od kwoty wcześniejszej spłaty) bez opłat

 

Zmiana pozostałych warunków umowy na wniosek kredytobiorcy w formie:

 
aneksu do umowy 30,00 zł 
porozumienia ustalającego nowe warunki spłaty wierzytelności w windykacji (po wypowiedzeniu umowy kredytowej) bez opłat

Okres kredytowania ustalany jest indywidualnie dla każdego Wnioskodawcy na podstawie analizy zdolności kredytowej i oceny ryzyka kredytowego banku. RRSO — rzeczywista roczna stopa oprocentowania wyliczona zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. (Dz.U. 2018.993 t.j. z dnia 2018.05.24).

 

Zobacz Taryfę opłat i prowizji

Oprocentowanie

12,49%

Dla umowy zawieranej do 24 miesięcznych rat oprocentowanie jest stałe. Powyżej 24 miesięcznych rat oprocentowanie jest stałe lub zmienne (stopa referencyjna NBP + marża banku).

Przykład reprezentatywny

Dla kredytu gotówkowego z EKO ofertą Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 18,55%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 37 500 zł, całkowita kwota do zapłaty: 62 419,74 zł, oprocentowanie zmienne w skali roku: 12,49%, całkowity koszt kredytu: 24 919,74 zł (w tym: prowizja 5 108,79 zł, odsetki 19 810,95 zł), umowa zawarta na okres 78 miesięcy, 77 miesięcznych rat równych w wysokości 800,38 zł, ostatnia rata w wysokości 790,48 zł.
Kalkulacja na dzień 30.04.2024 r. na reprezentatywnym przykładzie. Kredyt gotówkowy udzielany jest na cele konsumpcyjne.

Nota prawna

Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Organizatorem oferty jest Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008723, NIP 8960005673, kapitał zakładowy i wpłacony 1 021 893 140 zł.

Decyzję kredytową i warunki kredytu uzależniamy od wyniku indywidualnego badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego.

Ochronę ubezpieczeniową w ramach Umowy ubezpieczenia Spokojny Kredyt - praca świadczy Santander Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (Santander Allianz TU), a w przypadku Umowy ubezpieczenia Spokojny Kredyt - życie i Umowy ubezpieczenia Spokojny Kredyt - życie plus świadczy Santander Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (Santander Allianz TUŻ). Szczegółowe informacje, w tym Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) Spokojny Kredyt - praca, OWU Spokojny Kredyt - życie i OWU Spokojny Kredyt - życie plus, które określają m.in. zakres ubezpieczenia, zasady odstąpienia oraz wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym i Informacje dodatkowe, które stanowią łącznie kartę produktu, dostępne są w placówkach Santander Bank Polska S.A. (bank) oraz na santander.allianz.pl. Informacja o wysokości należnej składki ubezpieczeniowej dostępna jest w placówkach banku. Bank jest agentem ubezpieczeniowym Santander Allianz TU i Santander Allianz TUŻ. Bank jest wpisany pod nr 11135943/A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Infolinia 1 9999 (lub +48 61 81 1999, dla osób które dzwonią z zagranicy) - opłata zgodna z taryfą danego operatora. Stan na 21.05.2022 r.

Słowniczek pojęć i definicji dotyczących usług reprezentatywnych, wynikających z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, dostępny jest na stronie santander.pl/PAD Uruchomi się w nowym oknie oraz w placówkach banku.

 • Santander internet/mobile (bankowość internetowa/mobilna) to usługa bankowości elektronicznej.