Szukaj na stronie

Konkurs LUMEN 2017 leaders in University Management

6 czerwca 2017

Konkurs LUMEN to idea mająca na celu identyfikację i promocję najlepszych praktyk w obszarze profesjonalnego zarządzania szkołami wyższymi, zapoczątkowana z inicjatywy firmy doradczo-technologicznej PCG Academia w 2015 roku.

Konkurs adresowany jest do kadry zarządzającej polskich uczelni, a jego celem jest identyfikowanie i promowanie najlepiej zarządzanych projektów w szkołach wyższych. W pierwszej edycji konkursu LUMEN uczestniczyło 65 uczelni z całej Polski, które zgłosiły niemal 170 wniosków konkursowych. Nagrody za efektywne zarządzanie w pięciu obszarach profesjonalnego zarządzania uczelnią otrzymali rektorzy, menedżerowie i zespoły z jedenastu szkół wyższych.

Wnioski konkursowe w ramach trzech tegorocznych kategorii konkursowych należy zgłaszać w terminie do 30 czerwca 2017 roku za pośrednictwem strony internetowej www.lumen.edu.pl Uruchomi się w nowym oknie. Rozstrzygniecie konkursu odbędzie się podczas Konferencji Lumen w listopadzie br.

Kategorie

  • Rozwój – Realizacja projektów i przedsięwzięć w ramach wdrażania strategii uczelni
  • Zarządzanie – Innowacyjna metoda zarządzania w obszarach kształcenia, badań naukowych i organizacji uczelni.
  • Współpraca – Kształtowanie relacji z interesariuszami uczelni: studentami, pracodawcami, partnerami naukowymi, społecznością lokalną