Szukaj na stronie

Bank Zachodni WBK zmienia nazwę na Santander Bank Polska

23 sierpnia 2018

Proces zmiany marki dotyczy przede wszystkim zmiany nazwy i siedziby Banku oraz idących za tym zmian w nazwach niektórych dokumentów, serwisów internetowych i aplikacji mobilnych, a także produktów.

Miło nam poinformować, że Bank Zachodni WBK zmienia nazwę na Santander Bank Polska

Zmiana marki nie wymaga od Ciebie żadnych dodatkowych działań.

Proces zmiany marki dotyczy przede wszystkim zmiany nazwy i siedziby Banku oraz idących za tym zmian w nazwach niektórych dokumentów, serwisów internetowych i aplikacji mobilnych, a także produktów. Oprócz nazwy zmieniamy także logo oraz wygląd oddziałów. Jest to naturalny etap naszego rozwoju. Już od 7 lat jesteśmy częścią międzynarodowej Grupy Santander, która obsługuje ponad 140 mln klientów na 10 kluczowych rynkach. Korzystając z możliwości, jakie daje nam globalna obecność, oferujemy Państwu produkty i usługi wykorzystujące innowacyjne rozwiązania finansowe, wsparte 160-letnim doświadczeniem Grupy Santander.

Pozostaną bez zmian:

 • umowy, wszystkie pozostają w mocy i nie wymagają podpisywania aneksów;
 • zasady kredytowania oraz produkty i usługi;
 • numery rachunków bankowych;
 • numery, hasła PIN oraz daty ważności kart;
 • karty z logiem BZ WBK dalej pozostaną w użytku do końca ich daty ważności;
 • hasła do bankowości internetowej.

Zmienią się:

 • adres rejestrowy banku: Santander Bank Polska S.A., al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa;
 • nazwa wraz z logotypem banku na oddziałach, bankomatach, na drukach, formularzach czy wizytówkach;
 • niektóre nazwy oraz wygląd serwisów bankowości elektronicznej i mobilnej;
 • materiały reklamowe i informacyjne dla Klientów;
 • domena internetowa bzwbk.pl zmieni się na santander.pl, a w związku z tym sukcesywnie:
 • nazwa w pasku adresu przeglądarki zmieni się z Bank Zachodni WBK S.A. na Santander Bank Polska S.A. (w certyfikacie bezpieczeństwa serwisów internetowych podmiot zmieni się z Bank Zachodni WBK S.A. na Santander Bank Polska S.A.)
 • domena oraz subdomeny bzwbk.pl zmienią się na santander.pl,
 • adresy poczty internetowej (np. kontakt@bzwbk.pl zmieni się na kontakt@santander.pl ).

Santander Bank Polska a Santander Consumer Bank

Warto wiedzieć, że Santander Bank Polska (obecnie Bank Zachodni WBK ) oraz Santander Consumer Bank, tak jak dotychczas, będą działać w jednej grupie kapitałowej, tj. Grupie Santander. Są to dwa niezależne banki działające w oparciu o odrębne licencje bankowe. Nie oferują i nie obsługują wzajemnie swoich produktów, nawet jeśli konkretna osoba jest klientem obu banków. Zakres ofert i polityka cenowa obu banków są przygotowywane niezależnie.

Santander Bank Polska

 

Santander Bank Polska jako bank uniwersalny oferuje swoje produkty i usługi klientom indywidualnym, firmowym i międzynarodowym korporacjom.

Santander Consumer Bank

Santander Consumer Bank tak jak dotychczas będzie koncentrować się przede wszystkim na działalności w obszarze kredytów konsumenckich, oferując produkty kredytowe przez sieć swoich oddziałów oraz partnerów biznesowych.

Archiwalne komunikaty

 

Rozwiń

Akcjonariusze zadecydowali o zmianie nazwy Bank Zachodni WBK na Santander Bank Polska S.A.

Data dodania: 16.05.2018

Podczas dzisiejszego Walnego Zgromadzenia Akcjonariusze Banku Zachodniego WBK S.A. przyjęli uchwałę w sprawie zmiany nazwy Banku na Santander Bank Polska S.A. oraz zmiany siedziby rejestrowej na Warszawę.

– W imieniu całej Grupy Santander, jest mi miło poinformować, że dziś Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Zachodniego WBK zaakceptowało zmianę nazwy naszego banku w Polsce. Obecność w Polsce jest ważnym elementem strategii Grupy. Zamierzamy kontynuować rozwój na tym rynku oraz nieustannie wspierać polskich Klientów i ich firmy w codziennych sukcesach – mówi Ana Botín, Group Executive Chairman Grupy Santander.

Zmiana nazwy na Santander Bank Polska S.A. jest naturalnym następstwem przynależności Banku Zachodniego WBK, od 2011 roku, do międzynarodowej Grupy Santander. Stanowi też etap rozpoczętego pod koniec marca br. globalnego projektu unowocześnienia marki we wszystkich krajach Grupy Santander. Jej nowy wizerunek jest bardziej nowoczesny, lepiej odzwierciedla transformację cyfrową, która jest jednym z filarów globalnej strategii Grupy. Podkreśla też stabilność i kontynuację 160-letniej historii, zachowując najważniejsze dotychczasowe cechy Grupy.

– Banco Santander wyznacza globalne standardy i wzorce w zakresie oferty, jakości obsługi i relacji z Klientami oraz wsparcia dla społeczności lokalnych. Wraz ze zmianą nazwy i identyfikacji wizualnej stajemy się bogatsi o międzynarodowy wymiar marki Santander oraz długoletnią tradycję i siłę Grupy – mówi Gerry Byrne, Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK.

Bank w swojej strategii określił, że chce być najlepszym bankiem dla Klientów i jednym z najbardziej innowacyjnych banków w Polsce. Założeniem banku jest bardziej intensywne wykorzystanie przynależności do Grupy Santander przy wdrażaniu korzyści dla Klientów w Polsce.

– Zmiana marki to świetna okazja do wzmocnienia pozycji rynkowej w coraz bardziej cyfrowym, szybko zmieniającym się świecie. Pozwoli nam lepiej komunikować naszą nowoczesność i postępy transformacji cyfrowej. Będziemy mogli oferować też nowe, innowacyjne rozwiązania, które sprawią, że klienci będą jeszcze łatwiej, bardziej efektywnie zarządzać finansami osobistymi oraz rozwijać swoje firmy – mówi Michał Gajewski, Prezes Zarządu Banku Zachodniego WBK.

Zmiana nazwy, logo oraz siedziby nie będą wymagać od Klientów podejmowania jakichkolwiek dodatkowych działań. Wszystkie umowy pozostaną w mocy, bez konieczności podpisywania dodatkowych aneksów. Nie zmienią się również numery rachunków bankowych, terminy ważności kart oraz numery PIN. Do czasu zarejestrowania zmiany nazwy Banku w Krajowym Rejestrze Sądowym adresy strony internetowej Banku oraz stron do logowania do bankowości internetowej i mobilnej pozostają takie same jak dotychczas.

Formalny start rebrandingu nastąpi we wrześniu, wraz z dniem rejestracji odpowiednich zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. Od tego momentu Bank będzie działał pod nazwą Santander Bank Polska S.A. Do nowej nazwy zostanie dopasowana identyfikacja wizualna, która zostanie zaprezentowana we wrześniu br. Zmiana obejmie także spółki Grupy Kapitałowej BZ WBK, mające w nazwie skrót „BZ WBK”. Towarzyszyć jej będzie ogólnopolska kampania informacyjna i wizerunkowa w mediach tradycyjnych i cyfrowych.

********

Obecnie Grupa Banku Zachodniego WBK zajmuje trzecie miejsce pod względem wielkości aktywów w sektorze bankowym w Polsce. W skład Grupy Banku Zachodniego WBK w Polsce wchodzi także m.in. Santander Consumer Bank, spółka leasingowa, faktoringowa oraz TFI. Bank Zachodni WBK od 2011 roku jest częścią międzynarodowej Grupy Santander, która obsługuje ponad 132 mln Klientów, w 13,7 tysiącach oddziałów, na 10 głównych rynkach świata, w tym m.in. w Hiszpanii, Polsce, Wielkiej Brytanii, Portugalii, USA, Chile, Brazylii, Argentynie i Meksyku. Grupa Santander to jedna z największych grup finansowych świata i największa instytucja finansowa w strefie euro pod względem kapitalizacji. W 2017 r. otrzymała także prestiżowy tytuł „Global Bank of the Year” przyznawany przez magazyn „The Banker”. Banco Santander zajmuje 5. miejsce na liście najcenniejszych marek wśród banków detalicznych na świecie (Nagroda The Banker Brand Finance 2017) oraz 2. miejsce wśród najcenniejszych marek bankowych w Europie (Nagroda The Banker Brand Finance 2017). Jest także Najlepszym na świecie Bankiem dla małych i średnich firm wg Euromoney 2017.

Bank Zachodni WBK planuje zmienić nazwę na Santander Bank Polska S.A

Data dodania: 19.04.2018

Bank Zachodni WBK zaproponował w projektach uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmianę nazwy na Santander Bank Polska S.A. oraz zmianę siedziby rejestrowej na Warszawę. Wniosek w tej sprawie został zaakceptowany przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Zmiany Statutu, obejmujące nową nazwę Banku oraz zmianę siedziby, wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku oraz wpisu do rejestru przedsiębiorców. Po przyjęciu stosownej uchwały przez Walne Zgromadzenie, Bank złoży wniosek do sądu rejestrowego.

Od dnia rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym Bank będzie działał pod nową nazwą – Santander Bank Polska S.A. Bank zakłada, że nową nazwą będzie posługiwał się od września br.

Bank w swojej strategii określił, że chce być najlepszym bankiem dla klientów i jednym z najbardziej innowacyjnych banków w Polsce. Szczególnie dzisiaj, w dynamicznie zmieniającym się świecie, chce bardziej kojarzyć się z nowoczesnością, innowacją, szybciej i elastyczniej dopasować się do dynamiki zmian rynkowych, oczekiwań i potrzeb klientów, zachowując przy tym lokalny charakter. Stąd intencja, aby działać pod nazwą Santander Bank Polska.

Dzięki nawiązaniu do nazwy jednej z najbardziej rozpoznawalnych marek bankowych w Europie i na świecie, klienci naszego Banku jeszcze silniej odczują przynależność do dużej międzynarodowej grupy finansowej. Bank już dziś udostępnia swoim klientom wiele rozwiązań, wypracowanych wspólnie z Grupą, oparciu o jej międzynarodowe doświadczenia, wiedzę ekspertów i potencjał rynkowy. Przykładem jest portal SantanderTrade dla eksporterów czy wprowadzone ostatnio szybkie przelewy międzynarodowe oparte o technologię blockchain – Santander One Pay FX. Wsparcie i siła Grupy będą szczególnie odczuwalne w obszarze digitalizacji i transformacji cyfrowych.

Proces zmiany marki Bank rozpocznie w 3 kwartale br., po dokonaniu stosownych wpisów w KRS, dotyczących zarówno nazwy, jak i siedziby.