Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Inwestowanie z benefitami IKZE Santander TFI

Kup

Uruchomi się w nowym oknie

Korzyści

Zwolnieniez podatku

Przy wycofaniu środków z IKZE nie zapłacisz podatku od zysków kapitałowych.

Ulga w PIT

Wpłaty na IKZE możesz odliczyć od dochodu w PIT.
W 2024 r. możesz uzyskać dzięki temu ulgę podatkową maksymalnie 3 004,42 zł, a jeśli prowadzisz pozarolniczą działalność gospodarczą nawet 4 506,62 zł.*
To Twój realny zysk, na który nie musisz czekać aż do końca inwestycji.

* Wskazane kwoty dotyczą II progu podatkowego (32%).

Elastycznewpłaty

Minimalne wpłaty na IKZE to tylko 100 zł. Nie musisz wpłacać regularnie. Wpłaty możesz czasowo zmniejszyć lub zawiesić. W każdej chwili możesz także wypłacić zgromadzone pieniądze (warunki wycofania środków są opisane poniżej).

Ważne! Możesz mieć tylko jedno IKZE.

Limitrocznych wpłat

W 2024 r. możesz wpłacić na IKZE 9 388,80 zł, a jeśli prowadzisz pozarolniczą działalność gospodarczą - aż 14 083,20 zł. Ta kwota jest ustalana ustawowo na każdy rok.

Zabezpieczeniebliskich

Pieniądze na IKZE są dziedziczone przez Twoich bliskich. Możesz też wskazać osoby (uprawnionych), którym zostaną wypłacone pieniądze po Twojej śmierci. Mogą to być również osoby, które nie są z Tobą spokrewnione.

Brak opłatmanipulacyjnych

0 zł za otwarcie IKZE i wycofanie środków.

Dostępnesubfundusze

Wszystkie w ramach Santander Prestiż SFIO. Możesz inwestować w kilka subfunduszy.

Możliwe są dwa warianty inwestowania:

 • inwestycja zgodna z wiekiem, czyli gotowy portfel subfunduszy. Zarządzający dobierają do niego subfundusze ze względu na Twój wiek i czas, jaki pozostał Ci do ukończenia 65 roku życia;
 • inwestycja indywidualna, w ramach której samodzielnie wybierasz subfundusze do IKZE.

Sprawdź, ile możesz zyskać dzięki IKZE

Kalkulator przedstawia symulację wartości zgromadzonego kapitału w przypadku systematycznych, miesięcznych lub rocznych wpłat.

Kalkulator bierze pod uwagę wysokość miesięcznej lub rocznej wpłaty, okres inwestycji oraz przewidywaną przez Ciebie roczną stopę zwrotu z inwestycji. Kalkulator nie uwzględnia ewentualnych opłat związanych z uczestnictwem w funduszu Santander Prestiż SFIO oraz zryczałtowanego podatku przy wypłacie z IKZE. Maksymalny, roczny limit wpłat na IKZE w 2024 roku wynosi 9 388,80 zł, a jeśli prowadzisz pozarolniczą działalność gospodarczą - aż 14 083,20 zł.

Ważne: pamiętaj, że to tylko symulacja, a faktyczne stopy zwrotu mogą być inne.

Dla osób, którenie prowadzą pozarolniczej działalności gospodarczej

Ile zarabiasz miesięcznie brutto?

PLN

Ile chcesz odkładać?

PLN

Jak długo chcesz oszczędzać?

lat

Oczekiwana roczna stopa zwrotu

%

Możesz zmniejszyć swój podatek dochodowy za ten rok o:

PLN

Na czym polega korzyść podatkowa?

Polatach oszczędzania będziesz mieć
PLN
Suma wpłat:
PLN
Wypracowany zysk:
PLN

Środki możesz wypłacić jednorazowo lub w ratach

Pamiętaj, że to tylko symulacja, a faktyczne stopy zwrotu mogą być inne.

Dla osób, któreprowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą

Jaką masz formę opodatkowania?

Twoje dochody brutto

PLN

Ile chcesz odkładać?

PLN

Jak długo chcesz oszczędzać?

lat

Oczekiwana roczna stopa zwrotu

%

Możesz zmniejszyć swój podatek dochodowy za ten rok o:

PLN

Na czym polega korzyść podatkowa?

Polatach oszczędzania będziesz mieć
PLN
Suma wpłat:
PLN
Wypracowany zysk:
PLN

Środki możesz wypłacić jednorazowo lub w ratach

Pamiętaj, że to tylko symulacja, a faktyczne stopy zwrotu mogą być inne.

Jak działa?

Warunki wycofania środków

Wypłata z zachowaniem korzyści podatkowych

 • po ukończeniu 65 lat
 • oraz
 • dokonywaniu wpłat na IKZE w co najmniej 5 latach kalendarzowych.

Od wypłacanej kwoty zostanie potrącony 10-procentowy zryczałtowany podatek. Jest to jednak stawka niższa niż obowiązujące stawki podatku dochodowego.

Wcześniejszy zwrot

 • wyłącznie całość środków
 • otrzymaną kwotę należy doliczyć do dochodu w rocznym rozliczeniu PIT i zapłacić podatek zgodnie z obowiązującą stawką wg skali podatkowej

Jak kupić?

Założenie IKZE jest proste. Wszystko zrobisz online – w Santander Internet / zakładka fundusze inwestycyjne.

Kiedy zakładasz IKZE, decydujesz, w co mają być inwestowane Twoje pieniądze.
Możesz wybrać jedno z dwóch rozwiązań:

 • gotowy portfel odpowiedni do Twojego wieku i czasu, jaki pozostał Ci do emerytury (inwestycja zgodna z wiekiem) albo
 • samodzielny wybór subfunduszy do Twojego IKZE (inwestycja indywidualna).
 • Inwestycja zgodna z wiekiem

  Inwestycja zgodna z wiekiem to gotowy portfel subfunduszy.

  Zarządzający dobierają subfundusze ze względu na Twój wiek i czas, jaki pozostał Ci do ukończenia 65 roku życia. Poziom ryzyka inwestycji będzie się zmieniał wraz z Twoim wiekiem.

  Gdy osiągniesz określony wiek, automatycznie zmieni się podział Twoich środków między subfundusze. W każdej chwili możesz zmienić wybór na Inwestycję indywidualną.

 • Inwestycja indywidualna

  Samodzielnie wybierz subfundusze, w które chcesz inwestować – maksymalnie 5 szt.

  Wskaż, jaki procent Twoich wpłat chcesz przekazywać na te subfundusze – minimum 10%. Swój wybór możesz zmienić w każdym momencie.

Pytania i odpowiedzi

 • W trakcie oszczędzania
  Wpłaty do IKZE możesz odliczyć od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym w rozliczeniu rocznym PIT. Dzięki temu za dany rok zapłacisz mniejszy podatek – dostaniesz zwrot z urzędu skarbowego lub będziesz mieć mniejszą niedopłatę. To korzyść niemal natychmiastowa, którą realizujesz co roku – nie musisz czekać do końca oszczędzania.

  Na koniec inwestycji
  Jeśli z wypłatą poczekasz do ukończenia 65. roku życia i będziesz wpłacać na IKZE przez co najmniej 5 lat kalendarzowych przy wypłacie pieniędzy, zapłacisz tylko 10% zryczałtowanego podatku.
  Jeśli zdecydujesz się na wcześniejszy zwrot środków musisz uwzględnić wypłaconą kwotę w swoim dochodzie przy rozliczeniu rocznym PIT i zapłacić podatek zgodnie z obowiązującą Cię stawką.
  Przy wycofaniu środków z IKZE nie zapłacisz podatku od zysków kapitałowych.

  Podatki a dziedziczenie
  Jeśli Twoi bliscy, uposażeni i spadkobiercy odziedziczą środki w IKZE, nie zapłacą podatku od spadków i darowizn. Zgromadzone środki będą mogli przenieść na swoje IKZE albo wypłacić – wtedy jednak będą musieli zapłacić 10% zryczałtowanego podatku.

 • IKZE jest dostępne we wszystkich subfunduszach dostępnych w ramach funduszu Santander Prestiż SFIO.

 • Otwarcie IKZE wymaga zawarcia umowy o prowadzenie IKZE i wpłaty pierwszych środków. Możesz to zrobić w placówkach Santander Bank Polska SA oraz online - w Santander internet.

 • Limity w 2024 r. wynoszą:

  • 14 083,20 zł dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą,
  • 9 388,80 zł dla pozostałych osób.

  Jeśli prowadzisz pozarolniczą działalność gospodarczą możesz skorzystać z podwyższonego limitu wpłat, co pozwoli Ci na osiągnięcie jeszcze większych korzyści podatkowych. O wybór limitu zapytamy Cię podczas zawierania umowy o prowadzenie IKZE.

 • Inwestycja zgodna z wiekiem to gotowy portfel subfunduszy. Zarządzający dobierają subfundusze ze względu na Twój wiek i czas, jaki pozostał Ci do emerytury. W ramach inwestycji indywidualnej samodzielnie wybierasz subfundusze do IKZE.

 • Aktualnie nie pobieramy opłat za otwarcie IKZE, ani za nabycie, zmianę podziału wpłat czy wycofanie środków z IKZE.
  Inwestując w jednostki uczestnictwa subfunduszy Santander Prestiż SFIO ponosisz opłatę za zarządzanie i za wyniki inwestycyjne obowiązujące w danym subfunduszu. Publikowane wyceny jednostek uczestnictwa oraz saldo środków, które widzisz w Santander Internet uwzględniają już te opłaty i nie należy ich dodatkowo doliczać.

  Szczegółowe informacje o wszystkich opłatach znajdziesz w Tabeli opłat.