Kredyt gotówkowy
 • Atrakcyjne oprocentowanie

  Możesz pożyczyć nawet do 300 000 zł na dowolny cel konsumpcyjny 

 • Wygodne raty

  Rozłóż spłatę kredytu gotówkowego na wygodne raty – nawet 120 miesięcy

 • Ubezpieczenia

  Możesz skorzystać z dodatkowych ubezpieczeń w trudnych sytuacjach życiowych

Kredyt na małe i większe marzenia

Kredyt gotówkowy to idealne rozwiązanie dla osób, które potrzebują gotówki od ręki,
a nie chcą rezygnować z rozpoczętych już inwestycji i swoich planów

 • Kiedy warto?
  • Gdy chcesz indywidualnie negocjować warunki kredytu.
  • Gdy chcesz wziąć kredyt na dłuższy okres, nawet do 10 lat.
  • Gdy potrzebujesz dodatkowych środków, nawet do 300 tys. zł.
 • Dodatkowe usługi

  Możesz skorzystać z ubezpieczeń:

  gdy potrzebujesz dodatkowego zabezpieczenia na wypadek m.in. utraty pracy, niezdolności do pracy spowodowanej chorobą lub nieszczęśliwym wypadkiem czy całkowitej niezdolności do pracy.

Zapytaj o kredyt

Warunki otrzymania kredytu

Warunki otrzymania kredytu

 • pełna zdolność do podejmowania czynności prawnych,
 • stałe i udokumentowane źródło dochodu,
 • zdolność kredytowa – zdolność do spłaty kredytu wraz z odsetkami w umownych ratach,
 • mieszkanie i uzyskanie dochodów w Polsce.

Wybrane dane do wniosku kredytowego

•    numer PESEL, serię i numer dowodu osobistego oraz adres zamieszkania,
•    dane aktualnego pracodawcy – nazwa, adres, telefon kontaktowy, NIP i regon,
•    datę zawarcia umowy o pracę lub datę przyznania świadczenia emerytalnego/renty,
•    wysokość średnich dochodów netto z ostatnich 3 miesięcy,
•    dane o zaciągniętych kredytach i innych zobowiązaniach finansowych.

Weź kredyt w wygodny sposób

W Santander internet, aplikacji Santander mobile, przez telefon lub w oddziale – jak chcesz

Zaloguj się
Zaloguj się do bankowości internetowej lub mobilnej. Wejdź do zakładki Oferta banku i złóż wniosek o kredyt.
Wypełnij wniosek
Określ wysokość kredytu, jakiego potrzebujesz, a my sprawdzimy Twoją zdolność kredytową i przekażemy Ci decyzję.
Zaakceptuj umowę online
Umowę zawierasz całkowicie online, bez wychodzenia z domu i podpisywania dokumentów. Po pozytywnej decyzji kredytowej i zawarciu umowy przelewamy pieniądze na Twoje konto. Wszystko to nawet w kilka minut od złożenia wniosku o kredyt.
Skontaktuj się z Linią Select
Zadzwoń pod numer 61 885 86 00 i potwierdź swoją tożsamość – wykorzystaj w tym celu numer NIK i hasło lub hasło głosowe.
Podaj dane do umowy
Zapytaj doradcę Select o szczegóły oferty, a następnie podaj mu swoje dane – posłużą nam do przygotowania umowy. W trakcie rozmowy doradca wypełni z Tobą wniosek i przekaże wstępną decyzję kredytową.
Korzystaj z kredytu
Po zawarciu umowy kredytowej pieniądze przelejemy na Twoje konto nawet tego samego dnia.
Zapytaj o produkt
Odwiedź oddział
Porozmawiaj z naszym doradcą i wypełnij z nim wniosek kredytowy.
Szybka decyzja kredytowa
Do 10 minut od złożenia wniosku otrzymasz decyzję kredytową.
Korzystaj z kredytu
Podpisz umowę, a środki zostaną przelane na dowolne konto lub wypłacone gotówką.

Proste zasady, przejrzyste opłaty

dla kredytu gotówkowego

Opłaty i prowizje

Prowizja za udzielenie kredytu

Minimalna kwota prowizji wynosi 50,00 zł. Kwota minimalna 50,00 zł nie obowiązuje w przypadku, gdy stawka prowizji wynosi 0,00%. Prowizja ustalana jest indywidualnie w procesie wnioskowania o kredyt.

0,00% - 9,99%
Spłata całości lub części kredytu przed terminem (od kwoty wcześniejszej spłaty) bez opłat

 

Zmiana pozostałych warunków umowy na wniosek kredytobiorcy w formie:

 
aneksu do umowy 30,00 zł 
porozumienia ustalającego nowe warunki spłaty wierzytelności w windykacji (po wypowiedzeniu umowy kredytowej) bez opłat

Okres kredytowania ustalany jest indywidualnie dla każdego Wnioskodawcy na podstawie analizy zdolności kredytowej i oceny ryzyka kredytowego banku. RRSO — rzeczywista roczna stopa oprocentowania wyliczona zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. (Dz.U. 2018.993 t.j. z dnia 2018.05.24).

Oprocentowanie

Oprocentowanie

do 11,49%

Dla umowy zawieranej do 24 miesięcznych rat oprocentowanie jest stałe, powyżej 24 miesięcznych rat oprocentowanie jest zmienne (stopa referencyjna NBP + marża banku).

Wysokość oprocentowania i okres kredytowania ustalane są indywidualnie dla każdego Wnioskodawcy na podstawie analizy zdolności kredytowej i oceny ryzyka kredytowego banku.

Dokumenty

Regulamin zawierania umów o produkty kredytowe w formie elektronicznej z wykorzystaniem połączenia telefonicznego za pośrednictwem infolinii
22 Czerwiec 2020 r.
255.8 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach
19 Czerwiec 2021 r.
226.5 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Wniosek o udzielenie kredytu
8 Wrzesień 2018 r.
280.2 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska za czynności bankowe dla klientów indywidualnych - obowiązująca od dnia 1.04.2021 r.
1 Kwiecień 2021 r.
1018.7 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Ogólne warunki ubezpieczenia Spokojny Kredyt - życie i praca
26 Wrzesień 2018 r.
2909.2 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Ogólne warunki ubezpieczenia Spokojny Kredyt - życie plus
26 Sierpień 2019 r.
1946.5 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Informacje o produkcie ubezpieczeniowym Ubezpieczenie Spokojny Kredyt - życie
26 Sierpień 2019 r.
156.8 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Informacje o produkcie ubezpieczeniowym Ubezpieczenie Spokojny Kredyt - życie plus
26 Sierpień 2019 r.
158.4 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Informacje o produkcie ubezpieczeniowym Ubezpieczenie Spokojny Kredyt - praca
8 Wrzesień 2018 r.
149.2 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

Przykład reprezentatywny

 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) kredytu gotówkowego wynosi 16,03% całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 43 294,81 zł, całkowita kwota do zapłaty 70 784,83 zł, oprocentowanie zmienne w skali roku 11,49% (stanowi sumę wartości stopy referencyjnej NBP, która wynosi obecnie 2,25% i marży banku w wysokości 9,24 p.p.), całkowity koszt kredytu 27 490,02 zł (w tym: prowizja 4 805,19 zł, odsetki 22 684,83 zł), umowa zawarta na okres 86 miesięcy, 85 miesięcznych rat równych w kwocie 823,36 zł, ostatnia rata 799,23 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 14.01.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Decyzję kredytową i warunki kredytu uzależniamy od wyniku indywidualnego badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego.

Ochrona ubezpieczeniowa w ramach Umowy ubezpieczenia Spokojny Kredyt - życie plus świadczona jest przez Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. („Santander Aviva TUŻ”). Szczegółowe informacje, w tym Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spokojny Kredyt - życie plus, określające m.in. zakres ubezpieczenia, zasady odstąpienia oraz wypowiedzenia umów ubezpieczenia, wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczycieli, Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym i Informacje dodatkowe, stanowiące łącznie karty produktu, dostępne są w oddziałach Santander Bank Polska S.A. („Bank”) oraz na stronie internetowej santander.aviva.pl. Bank jest agentem ubezpieczeniowym Santander Aviva TUŻ wpisanym do prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestru agentów ubezpieczeniowych pod nr. 11135943/A. Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach, oprocentowaniu dostępne są w placówkach i na infolinii banku oraz na santander.pl. Stan na 14.01.2022 r.

Z usługi bankowości telefonicznej Linia Select mogą korzystać osoby, które posiadają w Santander Bank Polska status klienta Select (tj. osoby, której miesięczne wpływy na rachunek płatniczy prowadzony przez bank wynoszą minimum 10 000 zł lub wartość posiadanych oszczędności w banku wynosi minimum 200 000 zł - w każdym z ostatnich 3 miesięcy przed zawarciem Umowy, złożeniem dyspozycji lub zawarciem umowy szczegółowej), zawarły umowę usług Santander online oraz zawarły umowę usług bankowości telefonicznej Select. 

Opłata za połączenie z Linią Select zgodna z taryfą danego operatora. Szczegóły oferty Santander Bank Polska, informacje o opłatach, prowizjach i oprocentowaniu dostępne są w placówkach Santander Bank Polska S.A. oraz na stronie internetowej santander.pl. Stan na 14.01.2022 r.

 • Słowniczek pojęć i definicji dotyczących usług reprezentatywnych

  Słowniczek pojęć i definicji dotyczących usług reprezentatywnych, wynikających z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, dostępny jest na stronie santander.pl/PAD oraz w placówkach banku.

  • Linia Select to usługa bankowości telefonicznej.
  • Konto to rachunek płatniczy.
  • Santander internet/mobile (bankowość internetowa/mobilna) jest usługą bankowości elektronicznej.