Najczęściej wyszukiwane:
 • Możesz pożyczyć nawet do 300 000 zł na dowolny cel konsumpcyjny

 • Rozłóż spłatę kredytu gotówkowego na wygodne raty – nawet 120 miesięcy

 • Możesz skorzystać z dodatkowych ubezpieczeń w trudnych sytuacjach życiowych

Kredyt na małe i większe marzenia

Kredyt gotówkowy to idealne rozwiązanie dla osób, które potrzebują gotówki od ręki,
a nie chcą rezygnować z rozpoczętych już inwestycji i swoich planów

 • Kiedy warto?
  • Gdy chcesz indywidualnie negocjować warunki kredytu.
  • Gdy chcesz wziąć kredyt na dłuższy okres, nawet do 10 lat.
  • Gdy potrzebujesz dodatkowych środków, nawet do 300 tys. zł.
 • Dodatkowe usługi

  Możesz skorzystać z ubezpieczeń:

  gdy potrzebujesz dodatkowego zabezpieczenia na wypadek m.in. utraty pracy, niezdolności do pracy spowodowanej chorobą lub nieszczęśliwym wypadkiem czy całkowitej niezdolności do pracy.

Warunki otrzymania kredytu

Warunki otrzymania kredytu

 • pełna zdolność do podejmowania czynności prawnych,
 • stałe i udokumentowane źródło dochodu,
 • zdolność kredytowa – zdolność do spłaty kredytu wraz z odsetkami w umownych ratach,
 • mieszkanie i uzyskanie dochodów w Polsce.

Wybrane dane do wniosku kredytowego

•    numer PESEL, serię i numer dowodu osobistego oraz adres zamieszkania,
•    dane aktualnego pracodawcy – nazwa, adres, telefon kontaktowy, NIP i regon,
•    datę zawarcia umowy o pracę lub datę przyznania świadczenia emerytalnego/renty,
•    wysokość średnich dochodów netto z ostatnich 3 miesięcy,
•    dane o zaciągniętych kredytach i innych zobowiązaniach finansowych.

Zamów kredyt, jak Ci wygodnie

W Santander internet, aplikacji Santander mobile, przez telefon lub w oddziale – jak chcesz

Zaloguj się
Zaloguj się do bankowości internetowej lub mobilnej. Wejdź do zakładki Oferta banku i złóż wniosek o kredyt.
Wypełnij wniosek
Określ wysokość kredytu, jakiego potrzebujesz, a my sprawdzimy Twoją zdolność kredytową i przekażemy Ci decyzję.
Zaakceptuj umowę online
Umowę zawierasz całkowicie online, bez wychodzenia z domu i podpisywania dokumentów. Po pozytywnej decyzji kredytowej i zawarciu umowy przelewamy pieniądze na Twoje konto. Wszystko to nawet w kilka minut od złożenia wniosku o kredyt.
Skontaktuj się z Linią Select
Zadzwoń pod numer 61 885 86 00 i potwierdź swoją tożsamość – wykorzystaj w tym celu numer NIK i hasło lub hasło głosowe.
Podaj dane do umowy
Zapytaj doradcę Select o szczegóły oferty, a następnie podaj mu swoje dane – posłużą nam do przygotowania umowy. W trakcie rozmowy doradca wypełni z Tobą wniosek i przekaże wstępną decyzję kredytową.
Korzystaj z kredytu
Po zawarciu umowy kredytowej pieniądze przelejemy na Twoje konto nawet tego samego dnia.
Odwiedź oddział
Porozmawiaj z naszym doradcą i wypełnij z nim wniosek kredytowy.
Szybka decyzja kredytowa
Do 10 minut od złożenia wniosku otrzymasz decyzję kredytową.
Korzystaj z kredytu
Podpisz umowę, a środki zostaną przelane na dowolne konto lub wypłacone gotówką.

Proste zasady, przejrzyste opłaty

dla kredytu gotówkowego

Opłaty i prowizje

Prowizja za udzielenie kredytu

Minimalna kwota prowizji wynosi 50,00 zł. Kwota minimalna 50,00 zł nie obowiązuje w przypadku, gdy stawka prowizji wynosi 0,00%. Prowizja ustalana jest indywidualnie w procesie wnioskowania o kredyt.

0,00% -11,99%
Spłata całości lub części kredytu przed terminem (od kwoty wcześniejszej spłaty) bez opłat

 

Zmiana pozostałych warunków umowy na wniosek kredytobiorcy w formie:

 
aneksu do umowy 30,00 zł 
porozumienia ustalającego nowe warunki spłaty wierzytelności w windykacji (po wypowiedzeniu umowy kredytowej) bez opłat

Okres kredytowania ustalany jest indywidualnie dla każdego Wnioskodawcy na podstawie analizy zdolności kredytowej i oceny ryzyka kredytowego banku. RRSO — rzeczywista roczna stopa oprocentowania wyliczona zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. (Dz.U. 2018.993 t.j. z dnia 2018.05.24).

Oprocentowanie

Oprocentowanie

do 16,99%

Dla umowy zawieranej do 24 miesięcznych rat oprocentowanie jest stałe, powyżej 24 miesięcznych rat oprocentowanie jest zmienne1 (stopa referencyjna NBP + marża banku).

Wysokość oprocentowania i okres kredytowania ustalane są indywidualnie dla każdego Wnioskodawcy na podstawie analizy zdolności kredytowej i oceny ryzyka kredytowego banku.

1)Dla umowy o kredyt gotówkowy konsolidacyjny ze stałą stopą procentową, zawieranej w Oddziale lub na Infolinii, dostępny okres kredytowania: od 25 do 120 miesięcznych rat.

Dokumenty

Regulamin zawierania umów o produkty kredytowe w formie elektronicznej z wykorzystaniem połączenia telefonicznego za pośrednictwem infolinii
22 Czerwiec 2020 r.
255.8 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach
19 Czerwiec 2021 r.
226.5 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Wniosek o udzielenie kredytu
8 Wrzesień 2018 r.
280.2 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska za czynności bankowe dla klientów indywidualnych - obowiązująca od dnia 01.07.2022 r.
1 Lipiec 2022 r.
3143.1 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Ogólne warunki ubezpieczenia Spokojny Kredyt - życie i praca
21 Maj 2022 r.
518.1 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Ogóle warunki ubezpieczenia Spokojny Kredyt - życie plus
21 Maj 2022 r.
393.3 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Informacje o produkcie ubezpieczeniowym Ubezpieczenie Spokojny Kredyt - życie plus
21 Maj 2022 r.
79.9 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Informacje o produkcie ubezpieczeniowym Ubezpieczenie Spokojny Kredyt - życie plus
26 Sierpień 2019 r.
158.4 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Informacje o produkcie ubezpieczeniowym Ubezpieczenie Spokojny Kredyt - praca
21 Maj 2022 r.
74.8 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

Przykład reprezentatywny

 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) kredytu gotówkowego wynosi 23,24%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 20 400,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 36 579,94 zł, oprocentowanie zmienne w skali roku 15,99%, całkowity koszt kredytu 16 179,94 zł (w tym: prowizja 2 779,18 zł, odsetki 13 400,76 zł), umowa zawarta na okres 74 miesięcy, 73 miesięczne raty równe w kwocie 494,56 zł, ostatnia rata 477,06 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 30.11.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie. Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku indywidualnego badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego dokonanego przez Santander Bank Polska S.A.

Ochronę ubezpieczeniową w ramach Umowy ubezpieczenia Spokojny Kredyt - praca świadczy Santander Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (Santander Allianz TU), a w przypadku Umowy ubezpieczenia Spokojny Kredyt - życie i Umowy ubezpieczenia Spokojny Kredyt - życie plus świadczy Santander Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (Santander Allianz TUŻ). Szczegółowe informacje, w tym Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) Spokojny Kredyt - praca, OWU Spokojny Kredyt - życie i OWU Spokojny Kredyt - życie plus, które określają m.in. zakres ubezpieczenia, zasady odstąpienia oraz wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym i Informacje dodatkowe, które stanowią łącznie kartę produktu, dostępne są w placówkach Santander Bank Polska S.A. (bank) oraz na santander.allianz.pl. Informacja o wysokości należnej składki ubezpieczeniowej dostępna jest w placówkach banku. Bank jest agentem ubezpieczeniowym Santander Allianz TU i Santander Allianz TUŻ. Bank jest wpisany pod nr 11135943/A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Infolinia 1 9999 (lub +48 61 81 1999, dla osób które dzwonią z zagranicy) - opłata zgodna z taryfą danego operatora. Stan na 8.09.2022 r.

Z usługi bankowości telefonicznej Linia Select mogą korzystać osoby, które posiadają w Santander Bank Polska status klienta Select (tj. osoby, której miesięczne wpływy na rachunek płatniczy prowadzony przez bank wynoszą minimum 10 000 zł lub wartość posiadanych oszczędności w banku wynosi minimum 200 000 zł - w każdym z ostatnich 3 miesięcy przed zawarciem Umowy, złożeniem dyspozycji lub zawarciem umowy szczegółowej), zawarły umowę usług Santander online oraz zawarły umowę usług bankowości telefonicznej Select.

Opłata za połączenie z Linią Select zgodna z taryfą danego operatora. Szczegóły oferty Santander Bank Polska, informacje o opłatach, prowizjach i oprocentowaniu dostępne są w placówkach Santander Bank Polska S.A. oraz na stronie internetowej santander.pl. Stan na 8.09.2022 r.

 • Słowniczek pojęć i definicji dotyczących usług reprezentatywnych

  Słowniczek pojęć i definicji dotyczących usług reprezentatywnych, wynikających z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, dostępny jest na stronie santander.pl/PAD oraz w placówkach banku.

  • Linia Select to usługa bankowości telefonicznej.
  • Konto to rachunek płatniczy.
  • Santander internet/mobile (bankowość internetowa/mobilna) jest usługą bankowości elektronicznej.