Przerwa 15/16 czerwca Rozwijamy naszą bankowość, dlatego potrzebujemy przerwy. Do 6:30 bankowość internetowa i aplikacja mobilna będą niedostępne. Nadal możesz płacić kartą i wypłacać gotówkę z naszych bankomatów. Przepraszamy za utrudnienia!

Szukaj na stronie

Kredyt gotówkowy

Produkty kredytowe dopasowane do Twoich potrzeb 
RRSO 24,69%

 • Możesz pożyczyć nawet do 300 000 zł na dowolny cel konsumpcyjny

 • Rozłóż spłatę kredytu gotówkowego na wygodne raty – nawet 120 miesięcy

 • Możesz skorzystać z dodatkowych ubezpieczeń w trudnych sytuacjach życiowych

Kredyt na małe i większe marzenia

Kredyt gotówkowy to idealne rozwiązanie dla osób, które potrzebują gotówki od ręki,
a nie chcą rezygnować z rozpoczętych już inwestycji i swoich planów

 • Kiedy warto?

  • Gdy chcesz indywidualnie negocjować warunki kredytu.
  • Gdy chcesz wziąć kredyt na dłuższy okres, nawet do 10 lat.
  • Gdy potrzebujesz dodatkowych środków, nawet do 300 tys. zł.
 • Dodatkowe usługi

  Możesz skorzystać z ubezpieczeń:

  gdy potrzebujesz dodatkowego zabezpieczenia na wypadek m.in. utraty pracy, niezdolności do pracy spowodowanej chorobą lub nieszczęśliwym wypadkiem czy całkowitej niezdolności do pracy.

Warunki otrzymania kredytu

Warunki otrzymania kredytu

 • pełna zdolność do podejmowania czynności prawnych,
 • stałe i udokumentowane źródło dochodu,
 • zdolność kredytowa – zdolność do spłaty kredytu wraz z odsetkami w umownych ratach,
 • mieszkanie i uzyskanie dochodów w Polsce.

Wybrane dane do wniosku kredytowego

•    numer PESEL, serię i numer dowodu osobistego oraz adres zamieszkania,
•    dane aktualnego pracodawcy – nazwa, adres, telefon kontaktowy, NIP i regon,
•    datę zawarcia umowy o pracę lub datę przyznania świadczenia emerytalnego/renty,
•    wysokość średnich dochodów netto z ostatnich 3 miesięcy,
•    dane o zaciągniętych kredytach i innych zobowiązaniach finansowych.

Zamów kredyt, jak Ci wygodnie

 • Zaloguj się

  Zaloguj się do aplikacji mobilnej lub bankowości internetowej. Wejdź w Menu do zakładki Oferta i złóż wniosek o kredyt.

 • Wypełnij wniosek

  Określ wysokość kredytu, jakiego potrzebujesz, a my sprawdzimy Twoją zdolność kredytową i przekażemy Ci decyzję.

 • Zaakceptuj umowę online

  Umowę zawierasz całkowicie online, bez wychodzenia z domu i podpisywania dokumentów. Po pozytywnej decyzji kredytowej i zawarciu umowy przelewamy pieniądze na Twoje konto. Wszystko to nawet w kilka minut od złożenia wniosku o kredyt.

 • Skontaktuj się z Linią Select

  Zadzwoń pod numer 61 885 86 00 i potwierdź swoją tożsamość – wykorzystaj w tym celu numer NIK i hasło lub hasło głosowe.

 • Podaj dane do umowy

  Zapytaj doradcę Select o szczegóły oferty, a następnie podaj mu swoje dane – posłużą nam do przygotowania umowy. W trakcie rozmowy doradca wypełni z Tobą wniosek i przekaże wstępną decyzję kredytową.

 • Korzystaj z kredytu

  Po zawarciu umowy kredytowej pieniądze przelejemy na Twoje konto nawet tego samego dnia.

 • Odwiedź oddział

  Porozmawiaj z naszym doradcą i wypełnij z nim wniosek kredytowy.

 • Szybka decyzja kredytowa

  Do 10 minut od złożenia wniosku otrzymasz decyzję kredytową.

 • Korzystaj z kredytu

  Podpisz umowę, a środki zostaną przelane na dowolne konto lub wypłacone gotówką.

Proste zasady, przejrzyste opłaty

dla kredytu gotówkowego

Opłaty i prowizje

Prowizja za udzielenie kredytu

Minimalna kwota prowizji wynosi 50,00 zł. Kwota minimalna 50,00 zł nie obowiązuje w przypadku, gdy stawka prowizji wynosi 0,00%. Prowizja ustalana jest indywidualnie w procesie wnioskowania o kredyt.

0,00% -11,99%
Spłata całości lub części kredytu przed terminem (od kwoty wcześniejszej spłaty) bez opłat

 

Zmiana pozostałych warunków umowy na wniosek kredytobiorcy w formie:

 
aneksu do umowy 30,00 zł 
porozumienia ustalającego nowe warunki spłaty wierzytelności w windykacji (po wypowiedzeniu umowy kredytowej) bez opłat

Okres kredytowania ustalany jest indywidualnie dla każdego Wnioskodawcy na podstawie analizy zdolności kredytowej i oceny ryzyka kredytowego banku. RRSO — rzeczywista roczna stopa oprocentowania wyliczona zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. (Dz.U. 2018.993 t.j. z dnia 2018.05.24).

Oprocentowanie

Oprocentowanie

do 17,49%

Dla umowy zawieranej do 24 miesięcznych rat oprocentowanie jest stałe, powyżej 24 miesięcznych rat oprocentowanie jest stałe lub zmienne1 (stopa referencyjna NBP + marża banku).

Wysokość oprocentowania i okres kredytowania ustalane są indywidualnie dla każdego Wnioskodawcy na podstawie analizy zdolności kredytowej i oceny ryzyka kredytowego banku.

1)Dla umowy o kredyt gotówkowy konsolidacyjny ze stałą stopą procentową, zawieranej w Oddziale lub na Infolinii, dostępny okres kredytowania: od 25 do 120 miesięcznych rat.

Przykład reprezentatywny

 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) kredytu gotówkowego wynosi 24,69%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 52 400 zł, całkowita kwota do zapłaty 102 411,60 zł, oprocentowanie zmienne w skali roku 17,49%, całkowity koszt kredytu 50 011,60 zł (w tym: prowizja 7 138,69 zł, odsetki 42 872,91 zł), umowa zawarta na okres 82 miesięcy, 81 miesięcznych rat równych w kwocie 1 249,10 zł, ostatnia rata 1 234,50 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 16.04.2024 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Ochronę ubezpieczeniową w ramach Umowy ubezpieczenia Spokojny Kredyt - praca świadczy Santander Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (Santander Allianz TU), a w przypadku Umowy ubezpieczenia Spokojny Kredyt - życie i Umowy ubezpieczenia Spokojny Kredyt - życie plus świadczy Santander Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (Santander Allianz TUŻ). Szczegółowe informacje, w tym Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) Spokojny Kredyt - praca, OWU Spokojny Kredyt - życie i OWU Spokojny Kredyt - życie plus, które określają m.in. zakres ubezpieczenia, zasady odstąpienia oraz wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym i Informacje dodatkowe, które stanowią łącznie kartę produktu, dostępne są w placówkach Santander Bank Polska S.A. (bank) oraz na santander.allianz.pl. Informacja o wysokości należnej składki ubezpieczeniowej dostępna jest w placówkach banku. Bank jest agentem ubezpieczeniowym Santander Allianz TU i Santander Allianz TUŻ. Bank jest wpisany pod nr 11135943/A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Infolinia 1 9999 (lub +48 61 81 1999, dla osób które dzwonią z zagranicy) - opłata zgodna z taryfą danego operatora. Stan na 16.04.2024 r.

Z usługi bankowości telefonicznej Linia Select mogą korzystać osoby, które posiadają w Santander Bank Polska status klienta Select (tj. osoby, której miesięczne wpływy na rachunek płatniczy prowadzony przez bank wynoszą minimum 10 000 zł lub wartość posiadanych oszczędności w banku wynosi minimum 200 000 zł - w każdym z ostatnich 3 miesięcy przed zawarciem Umowy, złożeniem dyspozycji lub zawarciem umowy szczegółowej), zawarły umowę usług Santander online oraz zawarły umowę usług bankowości telefonicznej Select.

Opłata za połączenie z Linią Select zgodna z taryfą danego operatora. Szczegóły oferty Santander Bank Polska, informacje o opłatach, prowizjach i oprocentowaniu dostępne są w placówkach Santander Bank Polska S.A. oraz na stronie internetowej santander.pl. Stan na 16.04.2024 r.

Słowniczek pojęć i definicji dotyczących usług reprezentatywnych, wynikających z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, dostępny jest na stronie santander.pl/PAD Uruchomi się w nowym oknie oraz w placówkach banku.

 • Linia Select to usługa bankowości telefonicznej.
 • Konto to rachunek płatniczy.
 • Santander internet/mobile (bankowość internetowa/mobilna) jest usługą bankowości elektronicznej.