Jak zgłosić reklamację?

 • Elektroniczna reklamacja
  Elektronicznie

  Santander internet

  Połączenie wideo
  usługa dla osób niesłyszących/PJM

 • Telefoniczna reklamacja
  Telefonicznie

  1 9999 z telefonu stacjonarnego

  +48 61 81 1 9999 z zagranicy

 • Reklamacja w oddziale banku
  Osobiście

  W dowolnym oddziale lub Placówce Partnerskiej banku. Reklamacja może być zgłoszona ustnie lub pisemnie

  Znajdź oddziały i placówki partnerskie

 • Listowna reklamacja
  Listownie

  Reklamacja może zostać przesłana na adres banku:

  Santander Bank Polska
  Centrum Obsługi Reklamacji i Zapytań
  pl. Andersa 5
  61-894 Poznań

Potwierdzenie złożenia reklamacji dostarczymy na życzenie.

Zasady i terminy

Reklamacje rozpatrujemy w możliwie najkrótszym terminie. Wiemy, jak ważny jest to dla Was proces.

Ustawowy termin odpowiedzi na reklamację dotyczącej usług wskazanych w art. 3 ustawy o usługach płatniczych (m.in. wykonywanie transakcji płatniczych, wydawanie instrumentów płatniczych), wynosi:

 • do 15 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia przez bank.

W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi termin ten może zostać wydłużony do 35 dni roboczych.

Dla pozostałych reklamacji ustawowy termin rozpatrzenia wynosi:

 • do 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zgłoszenia przez bank.

W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi termin ten może zostać wydłużony do 60 dni kalendarzowych.

Sposób odpowiedzi

Wybierz jak chcesz otrzymać odpowiedź.

Wiadomość SMS:

Odpowiedź wyślemy natychmiast pod numer telefonu komórkowego, który mamy wskazany jako Twój numer do kontaktu. Jeśli nasza odpowiedź będzie wymagała szerszego wytłumaczenia lub będzie negatywna, to otrzymasz ją w Poczcie w Santander online lub wyślemy ją listem na Twój adres korespondencyjny.

List:

Odpowiedź wyślemy listem na adres korespondencyjny.

Wiadomość w Poczcie w iBiznes24:

Odpowiedź otrzymasz w Poczcie bankowości internetowej i mobilnej iBiznes24. Wyślemy ją natychmiast po rozpatrzeniu reklamacji

lub

Wiadomość w Poczcie w Santander online:

Odpowiedź otrzymasz w Poczcie bankowości internetowej i mobilnej Santander online. Wyślemy ją natychmiast po rozpatrzeniu reklamacji.

Dokumenty

Pewne reklamacje wymagają złożenia dokumentów. Można je pobrać, wypełnić, zeskanować i dołączyć do zgłoszenia. Tak będzie najszybciej !

Oto one:

 • Karty - Transakcja kartą
  Do zgłoszenia dołącz: wydruk z terminala z odrzuceniem transakcji, wydruk z terminala potwierdzający zwrot / anulowanie transakcji, dokument potwierdzający zapłatę inną kartą lub w inny sposób.
  W przypadku kwestionowania przewalutowania transakcji dołącz oświadczenie
 • Karty - Transakcja wykonana bez naszej wiedzy
  Do zgłoszenia dołącz podpisane oświadczenie
  O dodatkowe dokumenty, które umożliwią nam rozpatrzenie zgłoszenia możemy poprosić również w trakcie rozpatrywania zgłoszenia.

Odwołania

Jeśli nie zgadzasz się z naszym stanowiskiem lub chcesz wnieść dodatkowe informacje do rozpatrzonego zgłoszenia, odwołaj się !

 • od decyzji pracownika rozpatrującego reklamację – do dyrektora jednostki rozpatrującej reklamację:
  • pisemnie na adres jednostki wskazany w otrzymanej odpowiedzi,
   lub
  • przez inne dostępne sposoby przedstawione w zakładce "Jak zgłosić reklamację"
 • od decyzji dyrektora jednostki rozpatrującej reklamację – do Rzecznika Klienta Santander Bank Polska:
  • pisemnie na adres
   Rzecznik Klienta
   Santander Bank Polska
   Pl. Andersa 5
   61-894 Poznań
  • przez inne dostępne sposoby przedstawione w zakładce "Jak zgłosić reklamację"