Najczęściej wyszukiwane:

Reklamacje dla dużych firm i korporacji

Jak zgłosić reklamację?

 • Elektronicznie

  iBiznes24

  Na adres e-mail

  Połączenie wideo
  usługa dla osób niesłyszących/PJM

 • Telefonicznie

  Centrum Obsługi Biznesu
  +48 71 393 8888
  w godzinach 8.00-16.00

  Centrum Obsługi Klientów Firmowych
  +48 81 461 2243
  w godzinach 8.00-16.00

 • Osobiście

  W dowolnym oddziale lub Placówce Partnerskiej banku. Reklamacja może być zgłoszona ustnie lub pisemnie.

  Znajdź oddziały i placówki partnerskie

 • Listownie

  Reklamacja może zostać przesłana na adres banku:

  Santander Bank Polska
  Centrum Obsługi Biznesu
  ul. Strzegomska 8-10, V piętro
  53-611 Wrocław

  Santander Bank Polska
  Centrum Obsługi Klientów Firmowych
  ul. Nałęczowska 14
  20-701 Lublin

  lub na adres dowolnego oddziału lub Placówki Partnerskiej banku.

  Znajdź oddziały i placówki partnerskie

Potwierdzenie złożenia reklamacji dostarczymy na życzenie.

Zasady i terminy

Reklamacje rozpatrujemy w możliwie najkrótszym terminie. Wiemy, jak ważny jest to dla Was proces.

Ustawowy termin odpowiedzi na reklamację dotyczącej usług wskazanych w art. 3 ustawy o usługach płatniczych (m.in. wykonywanie transakcji płatniczych, wydawanie instrumentów płatniczych), wynosi:

 • do 15 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia przez bank.

W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi termin ten może zostać wydłużony do 35 dni roboczych.

Dla pozostałych reklamacji ustawowy termin rozpatrzenia wynosi:

 • do 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zgłoszenia przez bank.

W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi termin ten może zostać wydłużony do 60 dni kalendarzowych.

Sposób odpowiedzi

Wybierz jak chcesz otrzymać odpowiedź.

Wiadomość e-mail: 
Odpowiedź wyślemy na adres poczty elektronicznej wskazany w umowie.

List: 
Odpowiedź wyślemy listem na adres korespondencyjny.

Wiadomość w Poczcie w iBiznes24:
Odpowiedź otrzymasz w Poczcie bankowości internetowej i mobilnej iBiznes24. Wyślemy ją natychmiast po rozpatrzeniu reklamacji.

Dokumenty

Pewne reklamacje wymagają złożenia dokumentów. Można je pobrać, wypełnić, zeskanować i dołączyć do zgłoszenia. Tak będzie najszybciej !

Oto one:

 • Karty - Transakcja kartą
  Do zgłoszenia dołącz: wydruk z terminala z odrzuceniem transakcji, wydruk z terminala potwierdzający zwrot / anulowanie transakcji, dokument potwierdzający zapłatę inną kartą lub w inny sposób.
  W przypadku kwestionowania przewalutowania transakcji dołącz oświadczenie.
 • Karty - Transakcja wykonana bez naszej wiedzy
  Do zgłoszenia dołącz podpisane oświadczenie.
  O dodatkowe dokumenty, które umożliwią nam rozpatrzenie zgłoszenia możemy poprosić również w trakcie rozpatrywania zgłoszenia.

Odwołania

Jeśli nie zgadzasz się z naszym stanowiskiem lub chcesz wnieść dodatkowe informacje do rozpatrzonego zgłoszenia, odwołaj się !

 • od decyzji pracownika rozpatrującego reklamację – do dyrektora jednostki rozpatrującej reklamację:
  • pisemnie na adres jednostki wskazany w otrzymanej odpowiedzi,
   lub
  • przez inne dostępne sposoby przedstawione w zakładce "Jak zgłosić reklamację"
 • od decyzji dyrektora jednostki rozpatrującej reklamację – do Rzecznika Klienta Santander Bank Polska:
  • pisemnie na adres
   Rzecznik Klienta
   Santander Bank Polska
   ul. Kolorowa 8
   60-198 Poznań
  • przez inne dostępne sposoby przedstawione w zakładce "Jak zgłosić reklamację".