Najczęściej wyszukiwane:

Zobacz, z czego
możesz skorzystać

Spłata zobowiązań u nas

Podpowiadamy, z jakich rozwiązań skorzystać, żeby dopasować spłatę zobowiązań do Twojej sytuacji i budżetu domowego

Odroczenie spłaty rat kredytu

Możesz odroczyć spłatę rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych

Wzór wniosku o odroczenie

Jeśli zmienisz zdanie, możesz odstąpić od aneksu

Wzór oświadczenia o odstąpieniu

Jeśli z powodu epidemii COVID-19 trudno Ci opłacać na czas raty kredytu gotówkowego lub hipotecznego w naszym banku, skorzystaj z naszej pomocy. Do 30 września 2020 r. możesz złożyć wniosek o odroczenie spłaty. Możesz odroczyć spłatę 3 lub 6 rat: kapitałowych albo kapitałowo-odsetkowych.
Sprawdź, na czym polega odroczenie i jakie warunki musisz spełnić.

Co oznacza odroczenie raty kredytu

  • Odroczenie spłaty raty kapitałowej oznacza, że w okresie odroczenia spłacasz tylko odsetki.
  • Odroczenie w spłacie całej raty kapitałowo-odsetkowej (lub odsetkowej dla kredytu hipotecznego w okresie wypłaty transz) oznacza, że w okresie odroczenia nie płacisz rat kredytu.
  • Całkowity okres spłaty kredytu wydłużymy o okres odroczenia, czyli 3 lub 6 miesięcy.
  • W przypadku rat równych, po okresie odroczenia Twoje miesięczne raty będą odpowiednio wyższe. W pierwszych ratach będziesz spłacać kwotę odsetek objętych odroczeniem.
  • W przypadku rat malejących odsetki z okresu odroczenia doliczmy do pierwszej raty płatnej po tym okresie. Wysokość tej raty może znacząco wzrosnąć. Pozostałe raty również ulegną odpowiedniemu zwiększeniu.
  • Zwiększy się też łączna kwota odsetek, które zapłacisz w całym okresie kredytowania.

Ważna podpowiedź:

Jeżeli spłacasz kredyt w ratach malejących pierwsza rata kredytu po okresie odroczenia będzie stanowiła sumę bieżącej raty kapitałowej oraz bieżących odsetek i odsetek za okres odroczenia.

Szacowany wpływ odroczenia spłaty rat na harmonogram spłaty kredytu i wysokość odsetek, które zapłacisz w całym okresie kredytowania możesz sprawdzić w symulatorze.

Kiedy możesz skorzystać z odroczenia

 • Masz kredyt gotówkowy lub hipoteczny
  • Twój kredyt nie jest objęty ugodą windykacyjną z bankiem
  • Twój kredyt hipoteczny nie ma dopłat do rat z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców
  • Umowę kredytową zawarłeś do 13 marca 2020 r.
 • Nie masz zaległości w spłacie
  • Nie masz zaległości w spłacie, które przekraczają 87 dni na żadnym kredycie w naszym banku
  • Nie miałeś zaległości powyżej 30 dni na 29 lutego 2020 na żadnym kredycie w naszym banku
  • Nie masz zajęć egzekucyjnych

Warunki odroczenia

 • Możesz skorzystać z odroczenia na:
  a) 3 miesiące (jeśli masz więcej niż 4 miesiące do końca okresu spłaty)
  b) 3 lub 6 miesięcy (jeśli masz więcej niż 6 miesięcy do końca okresu spłaty)
 • Maksymalny okres odroczenia nie może być dłuższy niż 6 miesięcy (okres łączny dla odroczenia rat kapitałowych i całych rat kapitałowo-odsetkowych)
 • Pierwszą ratą, którą odroczymy, będzie rata, która ma termin płatności najwcześniej za 2 dni robocze od daty złożenia wniosku o odroczenie
 • Jeśli korzystasz z ubezpieczenia powiązanego z kredytem, to pamiętaj, że płatność składek ubezpieczenia w okresie odroczenia nie zostanie zawieszona. Składki nadal będą wymagane zgodnie z harmonogramem.
 • Jeśli chcesz odroczyć spłatę rat kilku kredytów złóż wniosek dla każdego z nich z osobna
 • Jeśli po złożeniu wniosku zmienisz zdanie - przysługuje Ci prawo do odstąpienia od aneksu, który wprowadził odroczenie

Ważna podpowiedź:

W czasie gdy korzystasz z odroczenia w spłacie rat kredytu nie będziesz mógł otrzymać kolejnego kredytu.

Ułatwienia w procesie odroczenia raty

 • Odroczony kapitał zostanie rozłożony na pozostały okres kredytowania
 • Nie zapłacisz opłaty ani prowizji za aneks do umowy
 • Wniosek możesz złożyć sam, ale zawsze musisz uzyskać zgodę drugiego kredytobiorcy na złożenie wniosku w jego imieniu

Zamiana odroczenia raty kapitałowej na kapitałowo-odsetkową

 • Odroczenie spłaty kapitału
  • Jeśli korzystasz z odroczenia spłaty kapitału możesz je zamienić na odroczenie w spłacie całej raty kapitałowo-odsetkowej.
  • Złóż wniosek o odroczenie rat kapitałowo-odsetkowych, a zamianę zrealizujemy automatycznie. Nie musisz składać oświadczenia o odstąpieniu.
 • Ważna podpowiedź
  • Jeśli korzystasz z odroczenia spłaty kapitału nie dłużej niż 3 miesiące, to możesz zawnioskować o odroczenie spłaty całej raty kapitałowo-odsetkowej tylko na 3 miesiące. Twój łączny okres odroczenia nie może przekroczyć 6 miesięcy.
  • Jeśli korzystasz z odroczenia spłaty kapitału od 4 miesięcy lub dużej, nie będziesz mógł skorzystać z zamiany. Twój łączny okres odroczenia przekroczyłby 6 miesięcy.

Symulator odroczenia

Zanim złożysz wniosek sprawdź jak to działa. Symulator odroczenia spłaty rat kredytu pokaże jak może wyglądać harmonogram i wysokość rat po skorzystaniu z odroczenia spłaty rat kredytu.

Jak wygodnie złożyć wniosek

 • Santander internet
 • Infolinia
 • Oddział
Zaloguj się
Zaloguj się do bankowości internetowej. Wejdź do zakładki „Twoje Sprawy” i wybierz kredyt, dla którego raty chcesz odroczyć
Wypełnij wniosek
Kliknij na „Odrocz spłatę rat”, zatwierdź zgodę na wysłanie przez bank dokumentów na Twój adres e-mail i wypełnij wniosek
Zaakceptuj aneks online
Aneks do umowy o kredyt zawierasz całkowicie online, bez wychodzenia z domu i podpisywania dokumentów. Po pozytywnej decyzji nowy harmonogram spłat znajdziesz w zakładce „Twoje produkty”
Zadzwoń do nas
Zadzwoń na infolinię pod numer 1 9999 i zapytaj o odroczenie spłaty. Doradca prześle Ci wzory dokumentów na Twój adres e-mail.
Wypełnij wniosek z doradcą
Doradca wypełni z Tobą wniosko-aneks oraz poprosi Cię o akceptację warunków i potwierdzenie zawarcia aneksu
Korzystaj z odroczenia
Po uruchomieniu odroczenia otrzymasz nowy harmonogram spłaty kredytu
Przyjdź do oddziału
Zapytaj naszego doradcę o odroczenie spłaty
Wypełnij wniosek z doradcą
Doradca wypełni z Tobą wniosko-aneks, przekaże Ci komplet dokumentów, jeśli je zaakceptujesz wyśle wniosek do realizacji
Korzystaj z odroczenia
Po uruchomieniu odroczenia otrzymasz nowy harmonogram spłaty kredytu

Najczęściej zadawane pytania

Czy można skorzystać z odroczenia więcej niż raz?

Tak, możesz skorzystać, maksymalnie z 6 miesięcy odroczenia spłaty rat kredytu, jeśli spełniasz warunki i otrzymasz od nas pozytywną decyzję.
Przykład:
Jeżeli skorzystałeś z odroczenia na 3 miesiące - możesz złożyć wniosek o kolejne 3.

Jak działa ubezpieczenie do kredytu gotówkowego w okresie odroczenia?

W okresie odroczenia będziemy pobierać składkę ubezpieczeniową. Okres ochrony ubezpieczeniowej nie ulega wydłużeniu.

Jak działa ubezpieczenie do kredytu hipotecznego w okresie odroczenia?

W okresie odroczenia będziemy pobierać składkę ubezpieczeniową. Okres ochrony ubezpieczeniowej ulega wydłużeniu.

Jak i kiedy mogę zrezygnować z odroczenia rat kredytu?

Przed odstąpieniem od odroczenia koniecznie poznaj jego zasady i skutki. Jeśli jednak zmieniłeś zdanie możesz odstąpić od aneksu zmieniającego warunki umowy. Możesz to zrobić w ciągu 14 dni od otrzymania nowego harmonogramu. Po tym terminie nie będziesz mógł zrezygnować z odroczenia.

Oświadczenie o odstąpieniu możesz złożyć:

 • elektronicznie, w bankowości internetowej lub mobilnej,
 • telefonicznie pod numerem 1 9999
 • osobiście, w oddziale banku

Powiadomimy Cię SMS-em, że otrzymaliśmy Twoje oświadczenie o odstąpieniu.

Jakie są skutki odstąpienia od aneksu o odroczenie rat kredytu?

Oświadczenia o odstąpieniu od aneksu, który wprowadził odroczenie nie będziesz mógł wycofać. Dlatego zanim go złożysz koniecznie poznaj skutki takiego oświadczenia.

 1. Możesz odstąpić od aneksu do umowy kredytowej wprowadzającego odroczenie w ciągu 14 dni od daty otrzymania nowego harmonogramu spłaty kredytu.
 2. Jeśli zdecydujesz o odstąpieniu od aneksu - nie będziesz mógł go cofnąć.
 3. Odstąpienie oznacza, że będziesz zobowiązany do zapłaty na rachunek do spłaty rat zgodnie z harmonogramem obowiązującym przed udzieleniem odroczenia w spłacie:
  a) ratę kapitałową, jeśli zapłaciłeś ratę odsetkową w okresie od zawarcia aneksu do czasu odstąpienia od niego,
  b) ratę kapitałowo-odsetkową, jeśli jej nie zapłaciłeś a termin jej płatności przypadał w okresie od zawarcia aneksu do czasu odstąpienia od niego. Numer rachunku do spłaty rat znajdziesz w swojej umowie kredytowej.
 4. Jeśli po odstąpieniu od odroczenia nie spłacisz raty kapitałowej albo kapitałowo-odsetkowej zgodnie z harmonogramem, niespłacona kwota raty spowoduje powstanie zaległości w spłacie kredytu. Oznacza to, że zgodnie z umową kredytową, naliczymy Ci odsetki od należności przeterminowanych.

Wydłużenie okresu spłaty kredytu

Jeżeli skorzystałeś z odroczenia spłaty rat kredytu przed 8 czerwca 2020 roku dajemy Ci możliwość wydłużenia okresu spłaty kredytu o 6 miesięcy

Wzór wniosku o wydłużenie okresu spłaty

Jeśli zmienisz zdanie możesz odstąpić od aneksu

Wzór oświadczenia o odstąpieniu

Jeśli przed 8 czerwca 2020 roku skorzystałeś z odroczenia spłaty rat kredytu gotówkowego, ale nadal pozostajesz w trudnej sytuacji spowodowanej skutkami epidemii COVID19 skorzystaj z naszej pomocy.
 
Do 31 października 2020 roku możesz złożyć wniosek o wydłużenie okresu spłaty kredytu o 6 miesięcy.  Sprawdź, na czym polega wydłużenie okresu spłaty kredytu i jakie warunki musisz spełnić.

Co oznacza wydłużenie okresu spłaty kredytu

  Wydłużenie okresu spłaty kredytu oznacza, że po okresie odroczenia, całkowity okres spłaty kredytu wydłużymy o 6 miesięcy.

Kiedy możesz skorzystać z wydłużenia okresu spłaty kredytu

 • Masz kredyt gotówkowy
  • spłata Twojego kredytu została odroczona przed 8 czerwca 2020 roku
  • umowa Twojego kredytu nie jest zawieszona
 • Nie masz zaległości w spłacie
  • nie masz zaległości w spłacie kredytu, które przekraczają 30 dni

 Warunki wydłużenia okresu spłaty kredytu

 • możesz skorzystać z wydłużenia spłaty kredytu na 6 miesięcy 
 • jeśli korzystasz z ubezpieczenia do kredytu, to pamiętaj, że ubezpieczenie działa zgodnie z harmonogramem sprzed wydłużenia
 • jeśli chcesz wydłużyć okres spłaty kilku kredytów, złóż wniosek dla każdego z nich z osobna
 • jeśli po złożeniu wniosku zmienisz zdanie - możesz odstąpić od aneksu, który wprowadził wydłużenie. Masz na to 14 dni od momentu otrzymania harmonogramu spłat. Jeśli zdecydujesz o odstąpieniu od aneksu - nie będziesz mógł go cofnąć.
   

Korzyści z wydłużenia okresu spłaty

 • Twój  kredyt zostanie wydłużony o 6 miesięcy i dzięki temu Twoje raty ulegną obniżeniu 
 • nie zapłacisz opłaty ani prowizji za aneks do umowy
 • wniosek możesz złożyć sam, ale zawsze musisz uzyskać zgodę  drugiego kredytobiorcy na złożenie wniosku w jego imieniu
   

Symulator spłaty raty kredytu

Zanim złożysz wniosek sprawdź jak to działa. 
Symulator pokaże jak może wyglądać harmonogram i wysokość rat po skorzystaniu z wydłużenia spłaty rat kredytu.

Jak wygodnie złożyć wniosek

 • Santander internet | Santander mobile
 • Infolinia
 • Oddział
Zaloguj się
Zaloguj się do bankowości internetowej lub mobilnej i wejdź do zakładki Twoje sprawy. Wybierz kredyt, którego spłatę chcesz wydłużyć. Pamiętaj, że musi być to kredyt do którego spłata rat została odroczona przed 8 czerwca 2020 roku.
Wypełnij wniosek
Kliknij Wydłuż okres spłaty kredytu i zatwierdź zgodę. Wyślemy Ci e-mailem dokumenty. Wypełnij wniosek
Zaakceptuj aneks online
Aneks do umowy o kredyt zawierasz online, bez wychodzenia z domu i podpisywania dokumentów. Gdy zaakceptujemy Twój wniosek, nowy harmonogram spłat znajdziesz w zakładce Twoje sprawy
Zadzwoń do nas
Zadzwoń pod numer 1 9999. Potwierdź doradcy, że chcesz wydłużyć okres spłaty kredytu. Doradca prześle Ci wzory dokumentów na Twój adres e-mail
Wypełnij wniosek z doradcą
Doradca wypełni z Tobą wniosek i aneks. Zapyta Cię też, czy akceptujesz warunki wydłużenia i czy potwierdzasz zawarcie aneksu
Korzystaj z odroczenia
Gdy zatwierdzimy wydłużenie, otrzymasz nowy harmonogram spłat
Przyjdź do oddziału
Powiedz doradcy, że chcesz wydłużyć okres spłaty kredytu
Wypełnij wniosek z doradcą
Doradca wypełni z Tobą wniosek i aneks, przekaże Ci komplet dokumentów. Jeśli je zaakceptujesz, wyśle wniosek do realizacji
Sprawdź harmonogram
Po uruchomieniu wydłużenia okresu spłaty kredytu otrzymasz nowy harmonogram spłaty

Zawieszenie umowy kredytowej

Możesz zawiesić wykonanie umowy kredytowej

Wzór wniosku

Jeśli po dniu 13 marca 2020 utraciłeś pracę lub inne główne źródło dochodu możesz skorzystać z ustawowego zawieszenia wykonania umowy na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

Prawo do zawieszenia wykonania umowy wynika z przepisów Ustawy i dotyczy kredytów udzielonych klientom indywidualnym, w tym m.in. gotówkowych, hipotecznych, kredytu w rachunku płatniczym (limit kredytowy w koncie), kart kredytowych. 

Co oznacza zawieszenie umowy kredytowej

 • Zawieszenie wykonania umowy kredytowej oznacza, że w okresie zawieszenia
  • w przypadku kredytu gotówkowego i hipotecznego nie spłacasz całej raty kapitałowo-odsetkowej
  • w przypadku karty kredytowej i limitu kredytowego w koncie nie spłacasz zadłużenia 
 • W okresie zawieszenia umowy nie naliczamy odsetek
 • Maksymalny okres zawieszenia umowy nie może być dłuższy niż 3 miesiące (możesz wybrać zawieszenie na 1, 2 lub 3 miesiące)
 • W czasie gdy korzystasz z zawieszenia umowy kredytowej nie udzielimy Ci kolejnego kredytu
 • Jeśli Twój kredyt hipoteczny jest wypłacany w transzach, to możesz mieć wstrzymaną możliwość uruchomienia kolejnej transzy
 • Całkowity okres spłaty kredytu/ korzystania z limitu karty oraz limitu kredytowego w koncie wydłużymy o okres zawieszenia - czyli 1,2 lub 3 miesiące
 • Informacja o tym, że korzystasz z zawieszenia umowy kredytowej będzie przekazana do Biura Informacji Kredytowej 

Ważna podpowiedź:

W okresie zawieszenia umowy limitu kredytowego w koncie i umowy karty kredytowej nie będziesz mógł korzystać z dotychczas niewypłaconych (niewykorzystanych) środków. Karta kredytowa zostanie zablokowana, nie będzie możliwe wykonywanie żadnych transakcji kartą.

Przykład:

Przyznany limit kredytowy w koncie to 5000 PLN. Jeżeli wykorzystałeś 3000 PLN, to po zawieszeniu umowy nie będziesz mógł korzystać z pozostałych 2000 PLN. Jeżeli na Twój rachunek wpłynie 3000 PLN to środki te będziesz mógł wypłacić.

Przyznany limit kredytowy w karcie kredytowej to 5000 PLN. Jeżeli wykorzystałeś 3000 PLN, to po zawieszeniu umowy nie będziesz mógł korzystać z pozostałych 2000 PLN, ani z żadnej innej kwoty, która wpłynie na rachunek karty kredytowej (np. tytułem zwrotu środków za zakupiony towar).

Kiedy możesz skorzystać z zawieszenia umowy

Jeśli posiadasz jeden z poniższych produktów kredytowych:

 • kredyt gotówkowy
 • limit kredytowy w koncie osobistym
 • limit w karcie kredytowej
 • kredyt hipoteczny
 • kredyt inny niż wymienione

oraz

 • umowę o produkt kredytowy zawarłeś przed dniem 13 marca 2020 r.
 • termin końca Twojej umowy przypada po dniu 13 września 2020 r.

Warunki zawieszenia wykonywania umowy

 • Zawieszenie umowy zrealizujemy na dzień złożenia przez Ciebie wniosku - wykonanie umowy zawiesimy z dniem doręczenia wniosku pod warunkiem, że wniosek złożysz w dniu roboczym do godziny 17:00. W pozostałych przypadkach wykonanie umowy zawiesimy w następnym dniu roboczym.
 • Możesz skorzystać z zawieszenia umowy na 1, 2 lub 3 miesiące
 • Maksymalny okres zawieszenia umowy nie może być dłuższy niż 3 miesiące
 • Jeśli korzystasz z ubezpieczenia powiązanego z kredytem, to pamiętaj, że płatność składek ubezpieczenia w okresie zawieszenia umowy nie zostanie zawieszona. Płatność składki nadal będzie wymagana (w przypadku kredytu hipotecznego i limitu kredytowego w koncie zapewnij środki na rachunku, a w przypadku karty kredytowej składki za ubezpieczenie będą nadal automatycznie pobierane z rachunku karty)
 • Jeśli korzystasz z odroczenia rat kredytu to zawieszenie wykonania umowy, skróci okres odroczenia w spłacie kapitału albo w spłacie całej raty
 • Jeśli posiadasz w banku zarówno kredyt gotówkowy, kartę kredytową i limit kredytowy w koncie to możesz złożyć wniosek o zawieszenie wykonania tylko jednej z tych umów
 • Jeśli posiadasz w banku więcej niż jeden kredyt hipoteczny możesz złożyć wniosek o zawieszenie wykonania umowy jednego z nich
 • Wniosek możesz złożyć sam jako jeden z Kredytobiorców (w przypadku karty kredytowej wniosek może złożyć posiadacz głównej karty kredytowej)

Ważna podpowiedź:

 • Jeśli masz więcej niż jeden kredyt gotówkowy, więcej niż jedną kartę kredytową, to możesz zawiesić tylko jedną umowę.
 • Jeśli masz kredyt hipoteczny, kredyt gotówkowy, kartę kredytową oraz limit kredytowy w rachunku, to możesz zawiesić umowę kredytu hipotecznego oraz jedną umowę odpowiednio: kredytu gotówkowego albo karty kredytowej albo limitu kredytowego w koncie

Gdzie możesz złożyć wniosek o zawieszenie umowy

 • w oddziale
 • w Santander internet
  (dla kredytu gotówkowego i kredytu hipotecznego)
 • Oddział
 • Santander internet
Przyjdź do oddziału
Zapytaj naszego doradcę o zawieszenie wykonania umowy
Wypełnij wniosek z doradcą
Doradca wypełni z Tobą wniosek i wyśle go do realizacji
Korzystaj z zawieszenia umowy
Po realizacji wniosku prześlemy Ci potwierdzenie jego wykonania
Zaloguj się
Zaloguj się do bankowości internetowej. Wejdź do zakładki „Twoje Sprawy” i wybierz kredyt, dla którego chcesz zawiesić umowę
Wypełnij wniosek
Kliknij na „Zawieś wykonanie umowy”, zatwierdź zgodę na wysłanie przez bank informacji o skutkach zawieszenia wykonania umowy na Twój adres e-mail i wypełnij wniosek
Zaakceptuj wniosek online
Po realizacji wniosku wyślemy potwierdzenie zawieszenia wykonania umowy

Zwiększenie limitu płatności na kartach

Dla zwiększenia higieny płatności kartą podnieśliśmy limit płatności z 50 zł na 100 zł bez PINu.

Chroń siebie dodatkowo

  • za zakupy zapłacisz zbliżeniowo do 100 zł bez PINu 
   również mobilną kartą Mastercard)
  • nie dotykaj przycisków terminala w sklepie
  • za zakupy zapłacisz zbliżeniowo do 100 zł bez PINu
   (również kartą mobilną VISA)
  • aby podnieść limit do 100 zł bez PINu, zalecamy skorzystanie z bankomatu lub wpłatomatu – wypłać lub wpłać gotówkę lub włóż kartę do terminala i zapłać

Gdzie i od kiedy skorzystasz

 • Udostępniliśmy tę funkcję dla wszystkich Twoich kart debetowych i kredytowych.

  • Punkty usługo-handlowe będą na bieżąco aktualizować swoje terminale w całej Polsce.
  • W najbliższych tygodniach może się zdarzyć, że w jednym sklepie zapłacisz zbliżeniowo za zakupy do 100 zł bez PINu, w innym nie będzie jeszcze to możliwe.
  • Jeśli nie chcesz płacić kartą zbliżeniowo, przed zrobieniem zakupów, zapytaj sprzedawcę, czy płatności do 100 zł bez PINu są możliwe w tym sklepie.

Najczęściej zadawane pytania

Czy zmiana limitu będzie dodatkowo płatna

Transakcje zbliżeniowe do 100 zł bez PINu udostępniamy dla Ciebie za 0 zł.

Czy transakcje zbliżeniowe z nowym limitem są mniej bezpieczne

Transakcje zbliżeniowe kartą do 100 zł bez PINu są tak samo bezpieczne, jak te do 50 zł bez PINu.

Czy mogę zmniejszyć limit

Nie będzie możliwości powrotu do limitu 50 zł bez PINu.

Jak wypłacić większą gotówkę?

 • Wypłata większej kwoty

  Aby wypłacić z bankomatu większą kwotę, wcześniej sprawdź swoje limity na karcie.

 • Zwiększenie limitów

  Limity nie odpowiadają twoim potrzebom? Możesz je samodzielnie zmienić w Santander internet i mobile – szczegóły

Na bieżąco uzupełniamy gotówkę w naszych bankomatach. Jednak z uwagi na obecną sytuację epidemiczną mogą wystąpić czasowe opóźnienia w jej dostępie. Zachęcamy do płatności bezgotówkowych-BLIKiem, kartą, telefonem(również Google Pay, Apple Pay) lub zegarkiem(Garmin PayFitbit Pay).

Potrzebujesz więcej gotówki

Zamów większą ilość do wypłaty w oddziale na infolinii. Sprawdź

Słowniczek pojęć i definicji dotyczących usług reprezentatywnych

Słowniczek pojęć i definicji dotyczących usług reprezentatywnych, wynikających z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, dostępny jest na stronie santander.pl/PAD oraz w placówkach banku.

 • Santander internet/mobile (bankowość internetowa/mobilna) jest usługą bankowości elektronicznej.
 • Płatność BLIK oznacza transakcję BLIK, która jest poleceniem przelewu albo poleceniem przelewu wewnętrznego.
 • Płatności zbliżeniowe to transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych.
 • Przelew to polecenie przelewu.

Lista zgodnych urządzeń i oprogramowania wymaganego do używania portfeli cyfrowych oraz karty mobilnej znajduje się na www.santander.pl. Usługa Apple Pay dostarczana jest przez Apple Inc. Usługa Google Pay dostarczana jest przez Google Inc. Usługa Garmin Pay dostarczana jest przez firmę Garmin. Apple Pay, logo Apple, iPhone, iPad, Apple Watch, Touch ID i Face ID są znakami towarowymi firmy Apple Inc.