Pomoc w spłacie zobowiązań

Skorzystaj z naszej pomocy – dopasuj spłatę zobowiązań do Twojej sytuacji finansowej

Rozwiązanie ustawowe (Tarcza 4.0) – zawieszenie umowy kredytowej

Możesz zawiesić wykonanie umowy kredytowej

Wzór wniosku

Jeśli po dniu 13 marca 2020 utraciłeś pracę lub inne główne źródło dochodu możesz skorzystać z ustawowego zawieszenia wykonania umowy na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

Prawo do zawieszenia wykonania umowy wynika z przepisów Ustawy i dotyczy kredytów udzielonych klientom indywidualnym, w tym m.in. gotówkowych, hipotecznych, kredytu w rachunku płatniczym (limit kredytowy w koncie), kart kredytowych. 

Ważne informacje dotyczące zawieszenia wykonywania umowy

Przed złożeniem wniosku o zawieszenie umowy kredytowej bądź świadomy, że:

 • wniosek o zawieszenie umowy kredytowej możesz złożyć w sytuacji, gdy utracisz pracę lub główne źródło dochodów
 • za złożenie fałszywego oświadczenia grozi odpowiedzialność karna
 • mamy prawo do weryfikacji prawdziwości Twojego oświadczenia o utracie pracy lub innego głównego źródła dochodów
 • to, że skorzystałeś z zawieszenia umowy będzie miało wpływ na możliwość finansowania również po okresie zawieszenia umowy
 • w czasie, gdy korzystasz z zawieszenia umowy kredytowej, nie udzielimy Ci kolejnego kredytu
 • informację o tym, że korzystasz z zawieszenia umowy kredytowej przekażemy do Biura Informacji Kredytowej

Co oznacza zawieszenie umowy kredytowej

 • Zawieszenie wykonania umowy kredytowej oznacza, że w okresie zawieszenia
  • w przypadku kredytu gotówkowego i hipotecznego nie spłacasz całej raty kapitałowo-odsetkowej
  • w przypadku karty kredytowej i limitu kredytowego w koncie nie spłacasz zadłużenia 
 • W okresie zawieszenia umowy nie naliczamy odsetek
 • Maksymalny okres zawieszenia umowy nie może być dłuższy niż 3 miesiące (możesz wybrać zawieszenie na 1, 2 lub 3 miesiące)
 • Jeśli wypłacamy w transzach Twój kredyt hipoteczny, to gdy zawiesimy wykonanie umowy kredytu w całym okresie zawieszenia, nie wypłacimy transzy. Przed wypłatą pierwszej transzy kredytu – po okresie zawieszenia umowy – poprosimy Cię, abyś dostarczył dodatkowe dokumenty, które potwierdzą Twoje dochody. Zweryfikujemy, czy posiadasz zdolność kredytową do spłaty zadłużenia
 • Całkowity okres spłaty kredytu/ korzystania z limitu karty oraz limitu kredytowego w koncie wydłużymy o okres zawieszenia - czyli 1,2 lub 3 miesiące

Ważna podpowiedź:

W okresie zawieszenia umowy limitu kredytowego w koncie i umowy karty kredytowej nie będziesz mógł korzystać z dotychczas niewypłaconych (niewykorzystanych) środków. Karta kredytowa zostanie zablokowana, nie będzie możliwe wykonywanie żadnych transakcji kartą.

Przykład:

Przyznany limit kredytowy w koncie to 5000 PLN. Jeżeli wykorzystałeś 3000 PLN, to po zawieszeniu umowy nie będziesz mógł korzystać z pozostałych 2000 PLN. Jeżeli na Twój rachunek wpłynie 3000 PLN to środki te będziesz mógł wypłacić.

Przyznany limit kredytowy w karcie kredytowej to 5000 PLN. Jeżeli wykorzystałeś 3000 PLN, to po zawieszeniu umowy nie będziesz mógł korzystać z pozostałych 2000 PLN, ani z żadnej innej kwoty, która wpłynie na rachunek karty kredytowej (np. tytułem zwrotu środków za zakupiony towar).

Kiedy możesz skorzystać z zawieszenia umowy

Jeśli posiadasz jeden z poniższych produktów kredytowych:

 • kredyt gotówkowy
 • limit kredytowy w koncie osobistym
 • limit w karcie kredytowej
 • kredyt hipoteczny
 • kredyt inny niż wymienione

oraz

 • umowę o produkt kredytowy zawarłeś przed dniem 13 marca 2020 r.
 • termin końca Twojej umowy przypada po dniu 13 września 2020 r.

Warunki zawieszenia wykonywania umowy

 • Zawieszenie umowy zrealizujemy na dzień złożenia przez Ciebie wniosku - wykonanie umowy zawiesimy z dniem doręczenia wniosku pod warunkiem, że wniosek złożysz w dniu roboczym do godziny 17:00. W pozostałych przypadkach wykonanie umowy zawiesimy w następnym dniu roboczym.
 • Możesz skorzystać z zawieszenia umowy na 1, 2 lub 3 miesiące
 • Maksymalny okres zawieszenia umowy nie może być dłuższy niż 3 miesiące
 • Jeśli korzystasz z ubezpieczenia powiązanego z kredytem, to pamiętaj, że płatność składek ubezpieczenia w okresie zawieszenia umowy nie zostanie zawieszona. Płatność składki nadal będzie wymagana (w przypadku kredytu hipotecznego i limitu kredytowego w koncie zapewnij środki na rachunku, a w przypadku karty kredytowej składki za ubezpieczenie będą nadal automatycznie pobierane z rachunku karty)
 • Jeśli korzystasz z odroczenia rat kredytu to zawieszenie wykonania umowy, skróci okres odroczenia w spłacie kapitału albo w spłacie całej raty
 • Jeśli posiadasz w banku zarówno kredyt gotówkowy, kartę kredytową i limit kredytowy w koncie to możesz złożyć wniosek o zawieszenie wykonania tylko jednej z tych umów
 • Jeśli posiadasz w banku więcej niż jeden kredyt hipoteczny możesz złożyć wniosek o zawieszenie wykonania umowy jednego z nich
 • Wniosek możesz złożyć sam jako jeden z Kredytobiorców (w przypadku karty kredytowej wniosek może złożyć posiadacz głównej karty kredytowej)

Ważna podpowiedź:

 • Jeśli masz więcej niż jeden kredyt gotówkowy, więcej niż jedną kartę kredytową, to możesz zawiesić tylko jedną umowę.
 • Jeśli masz kredyt hipoteczny, kredyt gotówkowy, kartę kredytową oraz limit kredytowy w rachunku, to możesz zawiesić umowę kredytu hipotecznego oraz jedną umowę odpowiednio: kredytu gotówkowego albo karty kredytowej albo limitu kredytowego w koncie

Gdzie możesz złożyć wniosek o zawieszenie umowy

 • w oddziale
 • w Santander internet
  (dla kredytu gotówkowego i kredytu hipotecznego)
Przyjdź do oddziału
Zapytaj naszego doradcę o zawieszenie wykonania umowy
Wypełnij wniosek z doradcą
Doradca wypełni z Tobą wniosek i wyśle go do realizacji
Korzystaj z zawieszenia umowy
Po realizacji wniosku prześlemy Ci potwierdzenie jego wykonania
Zaloguj się
Zaloguj się do bankowości internetowej. Wejdź do zakładki „Twoje Sprawy” i wybierz kredyt, dla którego chcesz zawiesić umowę
Wypełnij wniosek
Kliknij na „Zawieś wykonanie umowy”, zatwierdź zgodę na wysłanie przez bank informacji o skutkach zawieszenia wykonania umowy na Twój adres e-mail i wypełnij wniosek
Zaakceptuj wniosek online
Po realizacji wniosku wyślemy potwierdzenie zawieszenia wykonania umowy

Zwiększenie limitu płatności na kartach

Dla zwiększenia higieny płatności kartą podnieśliśmy limit płatności z 50 zł na 100 zł bez PINu.

Chroń siebie dodatkowo

  • za zakupy zapłacisz zbliżeniowo do 100 zł bez PINu 
   również mobilną kartą Mastercard)
  • nie dotykaj przycisków terminala w sklepie
  • za zakupy zapłacisz zbliżeniowo do 100 zł bez PINu
   (również kartą mobilną VISA)
  • aby podnieść limit do 100 zł bez PINu, zalecamy skorzystanie z bankomatu lub wpłatomatu – wypłać lub wpłać gotówkę lub włóż kartę do terminala i zapłać

Gdzie i od kiedy skorzystasz

 • Udostępniliśmy tę funkcję dla wszystkich Twoich kart debetowych i kredytowych.

  • Punkty usługo-handlowe będą na bieżąco aktualizować swoje terminale w całej Polsce.
  • W najbliższych tygodniach może się zdarzyć, że w jednym sklepie zapłacisz zbliżeniowo za zakupy do 100 zł bez PINu, w innym nie będzie jeszcze to możliwe.
  • Jeśli nie chcesz płacić kartą zbliżeniowo, przed zrobieniem zakupów, zapytaj sprzedawcę, czy płatności do 100 zł bez PINu są możliwe w tym sklepie.

Najczęściej zadawane pytania

Czy zmiana limitu będzie dodatkowo płatna

Transakcje zbliżeniowe do 100 zł bez PINu udostępniamy dla Ciebie za 0 zł.

Czy transakcje zbliżeniowe z nowym limitem są mniej bezpieczne

Transakcje zbliżeniowe kartą do 100 zł bez PINu są tak samo bezpieczne, jak te do 50 zł bez PINu.

Czy mogę zmniejszyć limit

Nie będzie możliwości powrotu do limitu 50 zł bez PINu.

Jak wypłacić większą gotówkę?

 • Wypłata większej kwoty

  Aby wypłacić z bankomatu większą kwotę, wcześniej sprawdź swoje limity na karcie.

 • Zwiększenie limitów

  Limity nie odpowiadają twoim potrzebom? Możesz je samodzielnie zmienić w Santander internet i mobile – szczegóły

Na bieżąco uzupełniamy gotówkę w naszych bankomatach. Jednak z uwagi na obecną sytuację epidemiczną mogą wystąpić czasowe opóźnienia w jej dostępie. Zachęcamy do płatności bezgotówkowych-BLIKiem, kartą, telefonem(również Google Pay, Apple Pay) lub zegarkiem(Garmin PayFitbit Pay).

Potrzebujesz więcej gotówki

Zamów większą ilość do wypłaty w oddziale na infolinii. Sprawdź

Słowniczek pojęć i definicji dotyczących usług reprezentatywnych

Słowniczek pojęć i definicji dotyczących usług reprezentatywnych, wynikających z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, dostępny jest na stronie santander.pl/PAD oraz w placówkach banku.

 • Santander internet/mobile (bankowość internetowa/mobilna) jest usługą bankowości elektronicznej.
 • Płatność BLIK oznacza transakcję BLIK, która jest poleceniem przelewu albo poleceniem przelewu wewnętrznego.
 • Płatności zbliżeniowe to transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych.
 • Przelew to polecenie przelewu.

Lista zgodnych urządzeń i oprogramowania wymaganego do używania portfeli cyfrowych oraz karty mobilnej znajduje się na www.santander.pl. Usługa Apple Pay dostarczana jest przez Apple Inc. Usługa Google Pay dostarczana jest przez Google Inc. Usługa Garmin Pay dostarczana jest przez firmę Garmin. Apple Pay, logo Apple, iPhone, iPad, Apple Watch, Touch ID i Face ID są znakami towarowymi firmy Apple Inc.