Najczęściej wyszukiwane:

Problemy z terminową spłatą kredytu

Klient indywidualny

Samoobsługowa infolinia wspierająca naszych klientów

Informujemy, że wdrożyliśmy samoobsługową platformę wspierającą klientów w przypadku opóźnionych płatności. Narzędzie wykorzystuje następujące kanały komunikacji:

 • telefon w ramach infolinii o numerze 22 307 23 20;
 • interaktywne sms wysyłane z nr 799 599 667;
 • wiadomości e-mail wysyłane z adresu komunikat@santander.pl.

 

Masz problemy ze spłatą kredytu?

Skontaktuj się z nami, gdy:

 • chcesz zmienić dzień płatności raty,
 • chcesz zmienić rachunek do spłaty kredytu,
 • chcesz zapłacić raty w późniejszym terminie,
 • chcesz zmniejszyć wysokość raty,
 • posiadasz zaległe raty i nie jesteś w stanie spłacić ich jednorazowo,
 • masz kilka produktów bankowych, a chcesz płacić jedną ratę,
 • masz wypowiedzianą umowę i chcesz podjąć spłatę w ratach.

 

Regulacje prawne

Santander Bank Polska mając na uwadze współpracę z kredytobiorcami w trudnej sytuacji finansowej umożliwia składanie wniosków o restrukturyzację zadłużenia klientom na mocy obowiązującego Banki art.75c Pr. Bankowego, zgodnie z następującymi zasadami:

 1. Jeżeli kredytobiorca opóźnia się ze spłatą zobowiązania z tytułu udzielonego kredytu, bank wzywa do dokonania spłaty, wyznaczając termin nie krótszy niż 14 dni roboczych.
 2. Wezwanie do zapłaty zawiera informację o możliwości złożenia, w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, wniosku o restrukturyzację zadłużenia.
 3. Bank na wniosek kredytobiorcy, rozpatruje umożliwienie restrukturyzacji zadłużenia poprzez zmianę określonych w umowie warunków lub terminów spłaty kredytu, jeżeli jest uzasadniona dokonaną przez bank oceną sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy.
 4. W przypadku pozytywnej oceny sytuacji finansowej Klienta restrukturyzacja, dokonywana jest na warunkach uzgodnionych przez bank i kredytobiorcę.
 5. Bank, w przypadku odrzucenia wniosku kredytobiorcy o restrukturyzację zadłużenia, przekazuje kredytobiorcy, bez zbędnej zwłoki, szczegółowe wyjaśnienia, w formie pisemnej, dotyczące przyczyny odrzucenia wniosku o restrukturyzację.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o bezpośredni kontakt z dowolną placówką Santander Bank Polska.

Dodatkowo w przypadku zauważenia przez Bank możliwości wystąpienia problemów ze spłatą, dopuszczalne jest wystąpienie z mediacją w celu zmiany warunków finansowania i spłaty kredytu.

 

Wspólnie spróbujemy znaleźć rozwiązanie!

Zadzwoń! 61 849 76 10* (od 8:00 do 18:00)

Odwiedź dowolny oddział - wyszukiwarka placówek

Pobierz wniosek i wyślij na adres:
Departament Restrukturyzacji Kredytów Detalicznych
pl. Władysława Andersa 5
61-894 Poznań 

lub adres e-mail: 
pomocwsplacie.detal@santander.pl

Wniosek o zmianę warunków zawartej umowy o produkt kredytowy
16 Marzec 2020 r.
529.7 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

 

Jeśli masz pytanie dotyczące swojego zadłużenia, chcesz ustalić formę spłaty zaległości napisz do nas na adres: Departament Restrukturyzacji Kredytów Detalicznych, ul. Władysława Andersa 5, 61-894 Poznań, lub prześlij wiadomość e-mail: pomocwsplacie.detal@santander.pl lub skontaktuj się z nami telefonicznie pod wskazane numery telefonów na stronie Santander Bank Polska.

Firmy

Samoobsługowa infolinia wspierająca naszych klientów

Informujemy, że wdrożyliśmy samoobsługową platformę wspierającą klientów prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze w przypadku opóźnionych płatności. Narzędzie wykorzystuje następujące kanały komunikacji:

 • telefon w ramach infolinii o numerze 22 152 10 17;
 • interaktywne sms wysyłane z nr 799 599 460;
 • wiadomości e-mail wysyłane z adresu komunikat@santander.pl.

 

Masz problemy ze spłatą kredytu?

Skontaktuj się z nami, gdy:

 • kontrahent opóźnia płatności wobec Ciebie,
 • Twoja firma ma mniej zleceń,
 • zmniejszyły się Twoje obroty,
 • posiadasz zaległe raty i nie jesteś w stanie spłacić ich jednorazowo,
 • masz wypowiedzianą umowę i chcesz podjąć spłatę w ratach.

 

Wspólnie spróbujemy znaleźć rozwiązanie!

Zadzwoń! 61 850 22 00* (od 8:00 do 16:00)

Odwiedź dowolny oddział

Pobierz wniosek i wyślij na adres:
Departament Restrukturyzacji Kredytów MŚP
pl. Władysława Andersa 5
61-894 Poznań 

lub adres e-mail: 
CRKMSP.internet.wnioski@santander.pl

Wniosek o zmianę warunków kredytowania
6 Październik 2020 r.
712.2 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

Spłata zobowiązań u nas

Podpowiadamy, z jakich rozwiązań skorzystać, żeby dopasować spłatę zobowiązań do Twojej sytuacji i budżetu domowego

Santander Bank Polska prowadzi indywidualną politykę kredytową. Podjęcie przez bank decyzji kredytowej poprzedzone jest zawsze analizą sytuacji finansowej kredytobiorcy w celu określenia jego zdolności kredytowej i tym samym możliwości spłaty zaciągniętych zobowiązań. Złożenie wniosku o restrukturyzację nie jest jednoznaczne z jego akceptacją. Jeśli wniosek o kredyt/ restrukturyzację zadłużenia zostanie odrzucony, bank poinformuje wnioskodawcę o przyczynach swej decyzji (zgodnie z art. 75 c ust. 5 Prawa bankowego).
*Opłata za minutę połączenia zgodna z taryfą danego operatora