Przerwa 15/16 czerwca Rozwijamy naszą bankowość, dlatego potrzebujemy przerwy. Do 6:30 bankowość internetowa i aplikacja mobilna będą niedostępne. Nadal możesz płacić kartą i wypłacać gotówkę z naszych bankomatów. Przepraszamy za utrudnienia!

Szukaj na stronie
Ilustracja aplikacji bankowej Santander mobile z włączonym ekranem powitalnym
Aplikacja Santander mobile

Pomaga w codziennych sprawach

Kalkulator marży opłat za przewalutowanie
dla transakcji kartowych

Przedstawia w procentach łączne opłaty za przeliczenie waluty, jakie pobierze nasz Bank, w stosunku do najbardziej aktualnego
referencyjnego kursu wymiany euro ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny (EBC).

Błędy walidacji formularza

Pierwsze sześć cyfr numeru karty:
Nazwa karty:
Waluta transakcji:
Wpisz dane i poznaj marżę
Marża wynosi
%
Oblicz marżę

Przepraszamy, usługi niedostępne

Kalkulator podaje marżę zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1230 z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie płatności transgranicznych w Unii (tekst jednolity) (Dz. U. UE. L. z 2021 r. Nr 274, str. 20). Do obliczenia marży stosuje się najbardziej aktualne kursy wymiany walut organizacji płatniczych, Europejskiego Banku Centralnego oraz Banku dostępne w momencie wykonywania obliczeń. Ze względu na zmienność kursów walut marża może zmieniać się w czasie i być inna w momencie wykonywania transakcji płatniczej w przyszłości.

Pytania dotyczące procesu informowania o marży wiadomości elektroniczne (e-mail) z informacją o marży, wysyłane przez bank po wybranych transakcjach kartowych wiążących się z przewalutowaniem)