Najczęściej wyszukiwane:

Błędy walidacji formularza

Pierwsze sześć cyfr numeru karty:
Nazwa karty:
Waluta transakcji:
Wpisz dane i poznaj marżę
Marża wynosi
%
Oblicz marżę

Przepraszamy, usługi niedostępne

Kalkulator podaje marżę zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 924/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie płatności transgranicznych we Wspólnocie oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2560/2001. Do obliczenia marży stosuje się najbardziej aktualne kursy wymiany walut organizacji płatniczych, Europejskiego Banku Centralnego oraz Banku dostępne w momencie wykonywania obliczeń. Ze względu na zmienność kursów walut marża może zmieniać się w czasie i być inna w momencie wykonywania transakcji płatniczej w przyszłości.