Błędy walidacji formularza

Pierwsze sześć cyfr numeru karty:
Nazwa karty:
Waluta transakcji:
Wpisz dane i poznaj marżę
Marża wynosi
%
Oblicz marżę

Przepraszamy, usługi niedostępne

Kalkulator podaje marżę zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1230 z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie płatności transgranicznych w Unii (tekst jednolity) (Dz. U. UE. L. z 2021 r. Nr 274, str. 20). Do obliczenia marży stosuje się najbardziej aktualne kursy wymiany walut organizacji płatniczych, Europejskiego Banku Centralnego oraz Banku dostępne w momencie wykonywania obliczeń. Ze względu na zmienność kursów walut marża może zmieniać się w czasie i być inna w momencie wykonywania transakcji płatniczej w przyszłości.

Pytania dotyczące procesu informowania o marży wiadomości elektroniczne (e-mail) z informacją o marży, wysyłane przez bank po wybranych transakcjach kartowych wiążących się z przewalutowaniem)

Co to za marża i co się na nią składa?

Jeżeli klient zrobi transakcję kartą płatniczą:

1) w kraju EOG,
2) w walucie jednego z krajów EOG,
3) w walucie innej niż waluta rachunku, w ciężar którego zostanie rozliczona ta transakcja,

to prawo unijne zobowiązuje nas do przekazania klientowi informacji o łącznych opłatach za przeliczenie waluty, jakie nasz bank pobierze w związku z taką transakcją.
Informacja ta ma zostać przekazana w postaci marży wyrażonej jako wartość procentowa (%):

a) kursu zastosowanego przez bank do przewalutowania transakcji (zgodnie z regulaminem karty klienta) oraz
b) prowizji za przewalutowanie transakcji (o ile taka prowizja w ogóle występuje)

do najbardziej aktualnego referencyjnego kursu wymiany euro ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny (EBC).

Nie jest to informacja o dodatkowej pobieranej przez nas opłacie bądź marży, a jedynie o łącznych opłatach za przeliczenie waluty, jakie nasz bank ma prawo pobrać zgodnie z łączącą nas z klientem umową.

Ewentualne prowizje są zgodne z Taryfą Opłat i Prowizji Santander Bank Polska SA.
Zasady przeliczania kwoty transakcji na walutę konta (w tym stosowane kursy walut) są opisane w regulaminie karty, którą klient wykonuje daną transakcję.

Jakie prawo reguluje kwestie informowania klientów o marży:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1230 z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie płatności transgranicznych w Unii (tekst jednolity) (Dz. U. UE. L. z 2021 r. Nr 274, str. 20)

Proces informowania klientów o marży opisaliśmy w Regulaminie debetowych kart płatniczych dla klientów indywidualnych (par. 27 ust. 6 i 7) oraz w Regulaminie kart kredytowych dla klientów indywidualnych (par. 17 ust. 7 i 8).

Co to jest EOG?

EOG - Europejski Obszar Gospodarczy, czyli kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein.

Ile takich maili dostanę?

Dla każdej karty - jeden e-mail w danym miesiącu kalendarzowym, dla pierwszej transakcji wykonanej w danej walucie (o ile jest to inna waluta, aniżeli waluta rachunku).

Dla jakich walut?

Dla transakcji w walucie jednego z krajów EOG, tj.

  • Euro (EUR)
  • Korona norweska (NOK)
  • Korona szwedzka (SEK)
  • Korona duńska (DKK)
  • Korona czeska (CZK)
  • Forint węgierski (HUF)
  • Kuna chorwacka (HRK)
  • Lej rumuński (RON)
  • Lew bułgarski (BGN)
  • Korona islandzka (ISK)

Czy wszystkie banki muszą tak postępować?

Obowiązek ten wynika z prawa unijnego, które obowiązuje wszystkich, ale sposób realizacji może być różny.

Jak mogę zrezygnować z otrzymywania tych e-maili?

W tym celu prosimy o kontakt telefoniczny - całodobowo pod numerem 1 9999 lub 81 19999 (dla połączeń z zagranicy), opłata wg taryfy operatora.

Jak często zmienia się marża?

Marża zmieni się zawsze wtedy, kiedy zmienią się jej składowe, w szczególności gdy zmieni się kurs waluty, zarówno Santander jak i EBC.

Czy marża może się zmienić w danym miesiącu?

Tak, ze względu na możliwą zmianę kursu waluty zarówno EBC jak i Santander.

Z czego wynikają różnice kursowe pomiędzy EBC, a Santander?

EBC stosuje swoje referencyjne kursy wymiany walut, a każdy inny bank stosuje swoje własne kursy wymiany walut dla transakcji kartowych.

Jeśli nie mam adresu e-mail podanego w banku, to czy nie dostanę informacji?

Każdy klient może otrzymywać informacje o marży. Żeby je otrzymywać prosimy o udostępnienie nam adresu e-mail. Informacja o marży będzie wysyłana po udostępnieniu nam tego adresu.

Jakich dokładnie transakcji to dotyczy, czy tylko płatności kartą?

Informacja o marży wysyłana jest dla transakcji wypłaty gotówki z bankomatu oraz płatności kartą w punkcie sprzedaży.

Jeżeli dostanę informację tylko dla pierwszej transakcji w danej walucie, to jak mogę sprawdzić marżę dla kolejnych transakcji w danym miesiącu?

Marżę dla każdej transakcji można sprawdzić za pomocą kalkulatora marży znajdującego się na stronie https://www.santander.pl/przydatne-informacje/kalkulator-marzy

Czy ja muszę jeszcze coś z tą informacją zrobić np. podpisać? odesłać?

Nie, to jest tylko informacja dla klienta.

Czy mam się spodziewać jeszcze jakiejś korespondencji?

Dla każdej z walut EOG wysyłamy jeden e-mail w danym miesiącu kalendarzowym dla pierwszej transakcji kartą w danej walucie (o ile jest to inna waluta, aniżeli waluta rachunku).