Szukaj na stronie
Ilustracja aplikacji bankowej Santander mobile z włączonym ekranem powitalnym
Aplikacja Santander mobile

Pomaga w codziennych sprawach

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Złóż wniosek w Santander internet

 • Dla kogo

  Świadczenie przeznaczone jest dla rodziców dzieci w wieku od 12 do 35 miesiąca. 
  Wysokość świadczenia to 12 000 zł na drugie i kolejne dziecko w rodzinie.

  Świadczenie można otrzymać w kwocie:

  • 500 zł przez 24 miesiące, 
  • 1 000 zł przez 12 miesięcy.

  Świadczenie przysługuje bez względu na dochód rodziny.

  Jeżeli jesteś obywatelem Ukrainy, który przybył do Polski z Ukrainy po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, możesz złożyć wniosek tylko przez PUE ZUS. Więcej informacji

 • Terminy

  Jako matka albo ojciec dziecka możesz złożyć wniosek:

  • od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko kończy 9. miesiąc życia,
  • do końca miesiąca, w którym dziecko kończy 13. miesiąc życia.

  Jeśli złożysz wniosek po miesiącu, w którym dziecko ukończy 13. miesiąc, otrzymasz kapitał pomniejszony o 500 zł za każdy miniony miesiąc od ukończenia przez dziecko 12. miesiąca życia.

  Szczegóły znajdziesz tutaj

Złóż wniosek w bankowości internetowej

 • Zaloguj się

  Wpisz swój login (NIK z umowy lub własny login, który ustawiasz samodzielnie w bankowości internetowej) i hasło. Po zalogowaniu kliknij w zakładkę eUrząd (menu górne obok przycisku Wyloguj).

 • Wypełnij wniosek

  We wniosku podaj swoje dane oraz Twoich dzieci, które mają otrzymać świadczenie. Jeśli Cię o to poprosimy, złóż także niezbędne oświadczenia.

 • Czekaj na informację z ZUS

  Po złożeniu wniosku otrzymasz e‑mail z urzędowym potwierdzeniem odbioru (UPO/UPP). Jeśli go nie otrzymasz, pilnie skontaktuj się z ZUS. Po rozpatrzeniu wniosku przez ZUS otrzymasz informację o przyznaniu świadczenia na Twój adres e‑mail. W przypadku odmowy przyznania świadczenia ZUS wyda decyzję. Decyzję znajdziesz na swoim profilu na (PUE) ZUS. Wiadomość o tym, że ZUS wydał decyzję otrzymasz na Twój adres e‑mail oraz numer telefonu podany we wniosku.

Pytania i odpowiedzi

Informator

 • Świadczenie Rodzinny Kapitał Opiekuńczy to wsparcie na drugie i kolejne dziecko w rodzinie od 12 do 35 miesiąca życia – w sumie można otrzymać do 12 000 zł na każde z tych dzieci, bez kryterium dochodowego.

  Rodzice sami wybierają, w jakiej miesięcznej wysokości chcą pobierać świadczenie:

  • 1 000 zł przez 12 miesięcy,
  • albo 500 zł przez 24 miesiące.
 • Rodzinny Kapitał Opiekuńczy nie zależy od dochodu rodziny i wyniesie w sumie do 12 000 zł na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie (od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko to ukończy 12. miesiąc do ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 35. miesiąc życia).

  Składając wniosek możesz zdecydować, czy chcesz otrzymywać kapitał w wysokości:

  • 500 przez 24 miesiące,
  • czy 1 000  przez 12 miesięcy.

  Jeśli złożysz wniosek o świadczenie po upływie ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończyło 13. miesiąc łączna wysokość rodzinnego kapitału opiekuńczego (do 12 000 zł na dziecko) będzie obniżona o 500 zł za każdy miniony miesiąc. 

  Jeśli Twoje dziecko skończyło 12 miesięcy, ale nie skończyło 35 miesięcy przed 1 stycznia 2022 r. - Rodzinny Kapitał Opiekuńczy będzie pomniejszony o kwotę 500 zł za każdy miesiąc przed 1 stycznia 2022 r. począwszy od tego, w którym dziecko ukończyło 12 miesiąc.

  Jeśli zgodnie z orzeczeniem sądu sprawujesz opiekę naprzemienną z drugim rodzicem (z którym rozwiodłeś się, żyjesz w separacji lub rozłączeniu) w porównywalnych i powtarzających się okresach, to każdemu z Was przysługuje rodzinny kapitał opiekuńczy w wysokości połowy kwoty za dany miesiąc, czyli 250 zł albo 500 zł.

  Ważne! W czasie wypłaty kapitału możesz jeden raz zmienić swoją decyzję co do wypłaty wysokości miesięcznej kwoty świadczenia.

 • Jako matka albo ojciec dziecka możesz złożyć wniosek:

  • od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 9. miesiąc życia,
  • do końca miesiąca, w którym dziecko ukończy 13. miesiąc życia.

  Jeśli złożysz wniosek w tym okresie, będzie Ci przysługiwał kapitał od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończyło 12. miesiąc życia:

  • do ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 23. miesiąc życia – jeśli we wniosku wskażesz, że chcesz otrzymywać kapitał w wysokości 1 000 zł miesięcznie,
  • lub do ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 35. miesiąc życia - jeśli we wniosku wskażesz, że chcesz otrzymywać kapitał w wysokości 500 zł miesięcznie.

  Jeśli złożysz wniosek po miesiącu, w którym dziecko ukończy 13. miesiąc życia, otrzymasz kapitał pomniejszony o 500 zł za każdy miniony miesiąc od ukończenia przez dziecko 12. miesiąca życia.

  Możesz złożyć wniosek o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy w styczniu 2022 r. także jeśli jesteś rodzicem drugiego lub kolejnego dziecka, które ukończyło 12. miesiąc życia przed 2022 r. i przed 1 stycznia 2022 r. nie ukończyło 35. miesiąca życia. W takiej sytuacji kapitał zostanie policzony od stycznia 2022 r. Jeśli złożysz wniosek po 31 stycznia 2022 r. otrzymasz kapitał od miesiąca złożenia wniosku.

  • Jeżeli jesteś:
  1. obywatelem Ukrainy, który przybył po 23 lutego 2022 r. do Polski z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,
  2. małżonkiem obywatela Ukrainy, który przybył po 23 lutego 2022 r. do Polski z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,
  3. obywatelem Ukrainy albo małżonkiem obywatela Ukrainy, który mieszkał w Polsce przed 24 lutego 2022 r. ale dziecko, na które ubiega się o świadczenie przybyło po 23 lutego 2022 r. do Polski z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa
  • Jeżeli zamieszkujesz z dzieckiem lub dziećmi w Polsce,

  złóż wniosek przez PUE ZUS.

 • Na takie dzieci świadczenie przysługuje od dnia wejścia w życie ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym (od 1 stycznia 2022 r.) do momentu ukończenia 35. miesiąca życia przez drugie lub kolejne dziecko.

 • Tak. Świadczenie przysługuje bez względu na wiek pierwszego dziecka. Pierwszym dzieckiem jest najstarsze dziecko w rodzinie bez względu na jego wiek.

  W przypadku dzieci urodzonych tego samego dnia, miesiąca i roku, które są najstarszymi dziećmi w rodzinie, pierwszym dzieckiem jest jedno z nich wskazane przez matkę lub ojca.

 • Jeśli dziecko nie ma numeru PESEL, we wniosku podaj numer innego dokumentu dziecka (np. paszportu).

  Do wniosku dodaj:

  • skan aktu urodzenia,
  • opcjonalnie: tłumaczenie aktu urodzenia na język polski.

  Jeśli składasz wniosek na więcej niż jedno dziecko bez numeru PESEL, musisz dodać akty urodzenia każdego z nich. Dotyczy to również najstarszego dziecka (jeśli nie ma numeru PESEL).

Wniosek o RKO w bankowości internetowej

 • Tak. Aby złożyć wniosek, musisz być pełnoletni i mieć aktywny dostęp do naszej bankowości internetowej.

  Potrzebne Ci będą dane do logowania do bankowości internetowej:

  • login (NIK z umowy lub własny login, który ustawisz samodzielnie w bankowości internetowej)
  • i hasło.

  Dodatkowo, jeśli nie logujesz się na zaufanym urządzeniu, niezbędne będzie narzędzie do autoryzacji (smsKod, token lub Mobilna autoryzacja).

 • Aby złożyć wniosek, musisz mieć dostęp do bankowości internetowej. Oznacza to, że musisz być klientem naszego banku. Najszybciej będzie, jeśli założysz u nas konto osobiste.

  Uwaga! Jeśli zdecydujesz się otworzyć konto:

  • za pośrednictwem Wideo Doradcy,
  • za pomocą przelewu weryfikacyjnego,
  • poprzez identyfikację biometryczną (konto na zdjęcie),
  • zdalnie i zawrzesz umowę za pośrednictwem kuriera,

  po otwarciu konta udaj się do naszego oddziału, aby potwierdzić swoją tożsamość.

  Zrobione? Teraz możesz już zalogować się do bankowości internetowej i złożyć wniosek o świadczenie RKO.

 • Kopię wniosku do wydruku możesz pobrać w bankowości internetowej od razu po wypełnieniu wniosku.

  Uwaga! Jeśli wylogujesz się z bankowości internetowej pobranie kopii wniosku będzie niemożliwe.

  Gdy złożysz wniosek przez bank, to ZUS sprawdzi, czy masz profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.
  Jeśli nie masz profilu na PUE ZUS, Zakład Ubezpieczeń Społecznych założy Ci taki profil na podstawie danych z wniosku o rodzinny kapitał opiekuńczy.

  • Potwierdzenie założenia profilu otrzymasz na adres e‑mail, który podasz we wniosku.
  • Na numer telefonu z wniosku otrzymasz jednorazowe hasło, które musisz zmienić przy pierwszym logowaniu do PUE ZUS.
  • Hasło otrzymasz w wiadomości SMS z adresu „ZUS”.

  ZUS założy Ci profil na PUE ZUS żebyś miał dostęp do informacji o swoim wniosku i RKO oraz żeby ZUS mógł kontaktować się z Tobą w sprawie świadczenia.

 • Wiadomość e‑mail z ZUS, która zawiera UPO/UPP:

  • ma tytuł Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia będące Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru dla wniosku o rodzinny kapitał opiekuńczy [numer wniosku].
  • otrzymasz ją z adresu: noreply@zus.pl.
 • Potwierdzenie wysłania wniosku udostępniamy Ci w bankowości internetowej po wypełnieniu wniosku o RKO. Potwierdzenie jest dowodem, że przesłaliśmy wniosek do centralnego systemu ZUS.

  Status wniosku możesz sprawdzić w zakładce eUrząd > Rodzinny Kapitał Opiekuńczy > Złożone wnioski.

  Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO/UPP) otrzymasz z ZUS na adres e-mail podany we wniosku, gdy wniosek zostanie zarejestrowany w systemie. 
  To nie oznacza jeszcze, że otrzymasz świadczenie. Każdy wniosek jest indywidualnie weryfikowany przez ZUS. Pracownik ZUS może kontaktować się z Tobą i poprosić Cię o wyjaśnienia lub dostarczenie dodatkowych dokumentów.

 • Jeżeli w bankowości internetowej, wniosek ma status „Dostarczony”, a na Twój e‑mail nie została wysłana żadna wiadomość - skontaktuj się z ZUS.

 • Nasza rola ogranicza się do weryfikacji Twojej tożsamości i udostępnianiu Ci wniosku w bankowości internetowej.

  Nie możemy przechowywać danych z wniosku i nie mamy informacji o decyzji podjętej przez ZUS, dlatego nie informujemy o rozpatrzeniu wniosku po przesłaniu go do ZUS.

 • Weryfikujemy Twoją tożsamość i umożliwiamy Ci złożenie wniosku w bankowości internetowej. Nie sprawdzamy poprawności merytorycznej danych, które podajesz we wniosku. Nie mamy też informacji o dalszej obsłudze Twojego wniosku. Tym zajmuje się już ZUS.

 • Do wniosku o RKO można dodać załączniki o określonych parametrach:

  • Format załączników to JPG, PNG lub PDF.
  • Maksymalna wielkość pojedynczego załącznika: 1 MB.
  • Maksymalna wielkość wszystkich załączników: 3,5 MB.
  • Nazwy załączników nie mogą zawierać polskich znaków, białych znaków (np. spacji) i znaków specjalnych.
  • Nazwy załączników muszą być unikalne w ramach jednego wniosku.
 • Potwierdzenie wysłania wniosku zawiera między innymi:

  • IDENTYFIKATOR WNIOSKU - zawiera unikalny numer wniosku
  • IMIĘ - dane osoby wnioskującej
  • NAZWISKO - dane osoby wnioskującej
  • PESEL - dane osoby wnioskującej
  • DATĘ ZŁOŻENIA WNIOSKU - data złożenia wniosku w systemie nadawcy
  • STATUS WNIOSKU - status pobrany z systemu ZUS
  • NAZWĘ NADAWCY WNIOSKU – zawiera informacje o instytucji: bank
 • Umożliwiamy Ci złożenie wniosku w bankowości internetowej. Automatycznie uzupełniamy wniosek Twoimi danymi z systemu bankowego:

  • imię,
  • nazwisko,
  • numer PESEL,
  • adres zamieszkania,
  • adres e‑mail
  • oraz numeru konta (jeśli wskażesz konto w naszym banku).

  Nie przekazujemy we wniosku danych kont, kredytów, lokat ani żadnych innych produktów.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych (z siedzibą w Warszawie przy ul. Szamockiej 3, 5). Informacje o przetwarzaniu danych osobowych są dostępne na stronie ZUS Uruchomi się w nowym oknie

 • Podczas składania wniosku zachowaj ostrożność.
  • Złożenie wniosku o RKO w naszej bankowości internetowej jest bezpłatne.
  • Aby wypełnić wniosek, nie musisz instalować w komputerze lub w telefonie żadnego dodatkowego oprogramowania ani aplikacji.
  • Po złożeniu wniosku otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia, które jest Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO/UPP). Wiadomość e‑mail otrzymasz z adresu noreply@zus.pl . UPO/UPP będzie przesyłane po wpłynięciu wniosku do systemu ZUS.
  • Jeśli otrzymasz podejrzaną korespondencję lub e‑mail w sprawie wniosku, w których ktoś prosi Cię o smsKod, kod z tokena lub Mobilną autoryzację, skontaktuj się z nami Uruchomi się w nowym oknie
  Nigdy nie poprosimy Cię o podanie jakichkolwiek danych przez e‑mail lub SMS.
   
  Zapoznaj się z zasadami bezpiecznego korzystania Uruchomi się w nowym oknie z Santander internet.
   
  Coś Cię zaniepokoiło? Skontaktuj się z nami: 1 9999 (opłata zgodna z taryfą danego operatora).
   

Potrzebujesz więcej informacji?

Wątpliwości i reklamacje

 • Zgłoś się do ZUS, jeżeli Twoje pytania dotyczą:

  • sposobu wypełniania wniosku,
  • obsługi złożonego wniosku po jego wysłaniu do ZUS,
  • wypłaty rodzinnego kapitału opiekuńczego.
 • Zgłoś się do nas, jeżeli Twoje pytania dotyczą:

  • bankowości internetowej,
  • etapu rejestracji i wysłania wniosku w bankowości internetowej.

Reklamacje rozpatrujemy zgodnie z Zasadami przyjmowania i rozpatrywania reklamacji.

Więcej o Programie Rodzinny Kapitał Opiekuńczy znajdziesz na stronie ZUS. Uruchomi się w nowym oknie

Słowniczek pojęć i definicji dotyczących usług reprezentatywnych, wynikających z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, dostępny jest na stronie santander.pl/PAD Uruchomi się w nowym oknie oraz w placówkach banku.

 • Posiadanie konta osobistego to prowadzenie rachunku płatniczego - usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego na rzecz konsumenta, umożliwiająca przechowywanie środków pieniężnych konsumenta oraz wykonywanie transakcji płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta.
 • Santander internet, bankowość internetowa to usługa bankowości elektronicznej - usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.
 • smsKod to powiadamianie SMS - usługa polegająca na przekazywaniu komunikatów dotyczących rachunku płatniczego za pośrednictwem wiadomości SMS.