Zapoznaj się ze zmianami dotyczącymi PSD2

20 grudnia 2018

Wprowadziliśmy kilka zmian, które wynikają z przepisów ustawy o usługach płatniczych wdrażających unijną dyrektywę w ramach rynku wewnętrznego PSD2 (Payment Service Directive).

Co się zmieni dla Ciebie:

  • Skrócimy czas rozpatrywania reklamacji dotyczących transakcji płatniczych do 15 dni roboczych od dnia ich złożenia. W sytuacji bardziej skomplikowanych reklamacji rozpatrzymy je w ciągu 35 dni roboczych, o czym zostaniesz przez nas wcześniej poinformowany.
  • Zmienia się odpowiedzialność klienta za nieautoryzowane transakcje do 50 EUR (było 150 EUR) niezależnie od tego czy jest to transakcja zbliżeniowa, czy inna. W sytuacji, gdy zgubisz kartę lub urządzenie mobilne, którym płacisz, zgłoś nam to jak najszybciej.
  • Będziesz mieć większą kontrolę nad płatnościami. Zgodnie z nowymi przepisami ustawy o usługach płatniczych wynikającymi z PSD2, odbiorca płatności będzie mógł zablokować środki na Twojej karcie, dopiero po tym, jak zatwierdzisz dokładną kwotę transakcji.
  • Zmieni się opcja kosztowa w przelewach na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego – dostępna będzie wyłącznie opcja SHA, czyli koszty związane z realizacją przelewu walutowego są dzielone pomiędzy strony uczestniczące w transakcji (natomiast wycofuje się opcje kosztowe BEN oraz OUR).

Co to jest PSD2?

PSD2 (Payment Services Directive 2) to Dyrektywa Parlamentu Europejskiego w sprawie usług płatniczych, obowiązująca w ramach rynku wewnętrznego UE.

Dyrektywa zmienia rynek usług płatniczych i wpływa zarówno na działalność banków, instytucji płatniczych, niezależnych operatorów bankomatów, jak i innych niebankowych dostawców usług płatniczych.

Główne cele PSD2

Głównym celem dyrektywy PSD2 jest budowa jednolitego rynku płatności w Unii Europejskiej, zwiększenie konkurencyjności usług finansowych oraz podniesienie ich bezpieczeństwa.

Intencją unijnego ustawodawcy jest określenie zasad świadczenia usług płatniczych do tej pory nieuregulowanych oraz wzmocnienie i ułatwienie rozwoju eCommerce oraz pozostałych usług świadczonych drogą elektroniczną.

Nowe przepisy wpłyną na zwiększenie ochrony klienta i poziomu bezpieczeństwa przy dokonywaniu płatności zdalnych i elektronicznych oraz wzrost poziomu konkurencyjności w sektorze usług płatniczych, bezpieczeństwa transakcji płatności zdalnych i elektronicznych.

Kolejne zmiany

O wdrożeniu następnych zmian oraz pozostałych wymogów wynikających z dyrektywy PSD2 poinformujemy w odrębnym komunikacie.