2 października wyłączymy dotychczasową aplikację. Pobierz nową Santander mobile

Szukaj na stronie

Integracja części Deutsche Bank Polska z Santander Bank Polska S.A.

9 października 2018

Bank Zachodni WBK S.A. wraz ze swoim większościowym akcjonariuszem Banco Santander S.A. podpisali z Deutsche Bank AG, właścicielem Deutsche Bank Polska S.A., umowę dotyczącą przeniesienia na Bank Zachodni WBK S.A. wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A.

Integracja części DB Polska z BZ WBK

Bank Zachodni WBK S.A. wraz ze swoim większościowym akcjonariuszem Banco Santander S.A. podpisali z Deutsche Bank AG, właścicielem Deutsche Bank Polska S.A., umowę dotyczącą przeniesienia na Bank Zachodni WBK S.A. wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. Wydzielona część Deutsche Bank Polska obejmie: bankowość detaliczną, w tym private banking, business banking obejmujący Małe i Średnie Przedsiębiorstwa, a także sieć placówek, agentów, pośredników i partnerów oraz dom maklerski DB Securities S.A. Przedmiotem transakcji nie jest portfel walutowych produktów kredytowych, zabezpieczonych hipoteką. Intencją Banku Zachodniego WBK jest kontynuacja umów z firmami partnerskimi, aby zachować otwartą architekturę produktów inwestycyjnych. Zrealizowanie transakcji planowane jest na IV kwartał 2018 r., pod warunkiem wcześniejszego uzyskania wszystkich zgód regulacyjnych i korporacyjnych. Przeniesienie składników tworzących wydzieloną część Deutsche Banku Polska do Banku Zachodniego WBK nastąpi z mocy prawa, po zarejestrowaniu przeprowadzonego w Deutsche Bank Polska podziału przez wydzielenie. Przeprowadzenie i zakończenie transakcji nie wiąże się z dodatkowymi aktywnościami ze strony klientów w tym zakresie, a numery przenoszonych rachunków klientów zostaną zachowane.

Zgoda dla BZ WBK na transakcję włączenia wydzielonej części Deutsche Bank Polska

17.07.2018

Komisja Nadzoru Finansowego wydała zgodę na podział Deutsche Bank Polska poprzez wydzielenie jego części i włączenie jej w struktury Banku Zachodniego WBK. Oznacza to zamknięcie kolejnego ważnego etapu w drodze do sfinalizowania transakcji w IV kwartale tego roku.

Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego jest kluczowym elementem formalnych akceptacji dla transakcji.
- Integracja z wydzieloną częścią Deutsche Bank Polska wspiera realizację naszej strategii bycia najlepszym bankiem dla klientów. Dzięki połączeniu modeli biznesowych oraz kompetencji wzmocnimy istotne dla nas obszary biznesu, zbudujemy rynkowe przewagi, efektywnie wykorzystamy zewnętrzne kanały dystrybucji. Bank Zachodni WBK umocni w ten sposób swoją pozycję trzeciej największej instytucji finansowej w Polsce oraz osiągnie pozycję wiodącego banku w obsłudze private banking w Polsce - powiedział Gerry Byrne, przewodniczący Rady Nadzorczej BZ WBK.

Planowana transakcja zostanie przeprowadzona jako sukcesja uniwersalna, co oznacza, że Bank Zachodni WBK wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki wydzielonej części Deutsche Bank Polska z chwilą rejestracji podziału DB Polska przez sąd rejestrowy. Włączenie operacyjne, czyli przeniesienie produktów klientów zaplanowane jest równocześnie z rejestracją zmian w KRS.

- Jako pierwsi na polskim rynku przeprowadzamy transakcję, w której włączenie prawne odbywa się równocześnie z operacyjnym. Wymaga to dużego zaangażowania obu zespołów, ale o takim podejściu zdecydowaliśmy z myślą o klientach, aby od razu mieli do dyspozycji docelowe rozwiązania i pełną obsługę. Chcemy, aby byli pozytywnie zaskoczeni naszą ofertą – nowoczesną bankowością elektroniczną, aplikacją mobilną, wieloma możliwościami płatności mobilnych, czy dostępem do bazy zagranicznych kontrahentów przez portal SantanderTrade. Przygotowując się do włączenia rozpoczęliśmy program Wealth Management, który zakłada wypracowanie nowej strategii i modelu biznesowego dla segmentu private banking. – powiedział Michał Gajewski, prezes zarządu Banku Zachodniego WBK.

- Kluczowym aspektem dla obu instytucji jest takie przygotowanie procesu, aby przebiegał on sprawnie, szybko i miał jak najmniejszy wpływ na klientów – powiedział Leszek Niemycki, Wiceprezes Deutsche Bank Polska. - Przez ostatnie lata tworzyliśmy dla naszych wymagających klientów indywidualnych i firmowych model doradczy, oparty o wzajemne relacje, a także rozwój oferty specjalistycznych produktów, m.in. w zakresie inwestycji i finansowania. Wierzymy, że po przejściu do Grupy Santander, która w ramach wydzielonej części przejmuje także naszych doświadczonych pracowników obszaru detalicznego, klienci będą mogli nadal korzystać z szerokiej oferty produktowej, dodatkowo zyskując wielokanałowy dostęp do swoich usług.

Nie zmienią się numery rachunków, PINy do kart oraz oprocentowanie zawartych lokat i kredytów. Po migracji danych klienci będą mogli korzystać z systemów bankowości elektronicznej Banku Zachodniego WBK. Walutowe kredyty zabezpieczone hipotecznie pozostaną w Deutsche Bank Polska, bezpłatna spłata będzie możliwa z rachunków przeniesionych do BZWBK. Zakończenie transakcji i przeniesienie produktów klientów do BZ WBK planowane jest na IV kwartał 2018 r. Z dwumiesięcznym wyprzedzeniem Banki przygotują wszelkie niezbędne informacje dla klientów, w tym specjalną stronę internetową. Klienci otrzymają także dodatkowe informacje na infolinii Deutsche Bank Polska.

Bank Zachodni WBK planuje również poszerzenie modelu obsługi o sprzedaż przez zewnętrzne kanały dystrybucji, w tym rozwiniętą sieć agentów. W ocenie Banku model realizowany przez Deutsche Bank Polska jest efektywny i doskonale uzupełni obecną sieć dystrybucji BZ WBK. Do oferty BZ WBK zostaną także włączone wybrane produkty Deutsche Bank Polska, np. kredyt dla profesjonalistów, konto dla klientów private banking.

Zakończenie transakcji i przeniesienie produktów klientów do BZWBK planowane jest w IV kwartale tego roku. Wraz z włączeniem wydzielonej części DB Polska zmienione zostanie oznakowanie placówek.

***

Transakcja obejmuje wydzieloną część Deutsche Bank Polska: bankowość detaliczną, w tym private banking, business banking obejmujący Małe i Średnie Przedsiębiorstwa, a także sieć placówek, agentów, pośredników i partnerów oraz dom maklerski DB Securities S.A. Przedmiotem transakcji nie jest portfel walutowych produktów kredytowych, zabezpieczonych hipoteką, a także Bankowość Inwestycyjna i Korporacyjna.

 

Więcej informacji:

Artur Sikora
Santander Bank Polska S.A.
tel.: (+48) 22 586 80 40;
e-mail: rzecznik.prasowy@santander.pl

Archiwalne komunikaty

 

Rozwiń

 

Bank Zachodni WBK i Deutsche Bank Polska uzgodniły Plan Podziału i zawnioskują o zgodę KNF

Data dodania: 23.02.2018

Zarządy Banku Zachodniego WBK i Deutsche Bank Polska uzgodniły dzisiaj Plan Podziału. Złożony zostanie także wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego o udzielenie zezwolenia na podział Deutsche Bank Polska.

Intencją zarządu Banku Zachodniego WBK jest przeprowadzenie procesu włączenia wydzielonej części Deutsche Bank Polska przy zachowaniu poszanowania interesów pracowników oraz klientów i zasad corporate governance. Do czasu zakończenia transakcji obydwa banki pozostają odrębnymi instytucjami. Finalizacja procesu planowana jest na IVQ 2018 roku, pod warunkiem uzyskania zgód regulacyjnych i korporacyjnych.

– Konsolidacja będzie korzystna dla klientów obydwu instytucji dzięki wzbogaceniu oferty produktowej, większej sieci dystrybucji oraz nowoczesnym i efektywnym modelom sprzedaży. Ten proces jest okazją do jeszcze lepszego wykorzystania możliwości jakie płyną ze wsparcia międzynarodowej Grupy Santander. Stabilna pozycja i doświadczenia Banku Zachodniego WBK oraz dobra współpraca pomiędzy stronami zapewniają przeprowadzenie tej transakcji z sukcesem – mówi Gerry Byrne, Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK.

Bank Zachodni WBK to silna i stabilna instytucja finansowa. W 2017 roku Grupa Banku Zachodniego WBK wypracowała 2,2 mld zł zysku netto. Suma aktywów wynosi 153 mld zł, a współczynnik kapitałowy osiągnął poziom 16,69%, tj. powyżej wymogów regulatora, zapewniając bezpieczeństwo prowadzonej działalności i stabilny wzrost.

- Zarząd Banku Zachodniego WBK jest przekonany o pozytywnym wpływie transakcji na klientów i akcjonariuszy. Wzmocnimy w ten sposób nie tylko kompetencje w obsłudze klientów zamożnych i private banking, dla których chcemy rozwijać ofertę, model biznesowy w segmencie małych i średnich firm, a także ofertę dla wolnych zawodów. Połączenie globalnych rozwiązań i standardów Grupy Santander, z doświadczeniami Deutsche Bank Polska, pozwoli zaoferować klientom nowoczesne rozwiązania finansowe, które zwiększą satysfakcję ze współpracy z nami – powiedział Michał Gajewski, Prezes Zarządu Banku Zachodniego WBK.

Intencją Banku Zachodniego WBK jest kontynuacja umów z firmami partnerskimi, aby zachować otwartą architekturę produktów inwestycyjnych.

Po uzyskaniu zgód regulacyjnych i korporacyjnych, bazując na doświadczeniach i kompetencjach obu banków, Bank Zachodni WBK wypracuje i dostarczy najlepsze rozwiązania dla klientów zapewniając poszerzoną ofertę produktów oraz jeszcze wyższą jakości świadczonych usług.

Raport bieżący Banku Zachodniego WBK

Bank Zachodni WBK umacnia swoją pozycję rynkową

Data dodania: 14.12.2017

Zawarte porozumienie to ważna decyzja dla obydwu banków, ich akcjonariuszy, klientów i pracowników. Bank Zachodni WBK umocni swoją pozycję trzeciej pod względem wielkości aktywów instytucji finansowej w Polsce. Jednocześnie Bank Zachodni WBK stanie się wiodącym bankiem w obsłudze klientów segmentu private banking.

- Grupa Banku Zachodniego WBK, jako część silnej, międzynarodowej Grupy Santander, wzbogaci swoją działalność o dodatkowe kompetencje i umiejętności w relacjach z klientami zamożnymi, private banking oraz business banking. Dzięki zawartej umowie Bank umocni swoją pozycję trzeciego największego banku w Polsce. Jest to istotny krok w tworzeniu najlepszego banku dla klientów. Zawarta umowa doskonale wpisuje się także w dążenia Grupy Santander do umacniania i odgrywania aktywnej roli w tej części Europy. Jestem przekonany, że dzisiejsza transakcja przyniesie wymierne korzyści dla akcjonariuszy i klientów. – powiedział Gerry Byrne, Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK.

- Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy, Deutsche Bank AG podjął decyzję dotyczącą sprzedaży polskiego pionu detalicznego oraz business banking, wraz z domem maklerskim DB Securities S.A. na rzecz Banku Zachodniego WBK. Jednocześnie będziemy kontynuować w Polsce rozwój Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej, w tym Globalnej Bankowości Transakcyjnej. Tym samym Deutsche Bank Polska będzie nadal świadczył usługi bankowe na rzecz polskich i zagranicznych klientów korporacyjnych, instytucji finansowych i organów rządowych. Kontynuowana będzie również obsługa klientów posiadających kredyty mieszkaniowe oraz pożyczki hipoteczne denominowane w walutach obcych. – powiedział Peter Tils, Przewodniczący Rady Nadzorczej Deutsche Bank Polska S.A. i Prezes Deutsche Bank AG na Europę Środkową i Wschodnią.- Naszym priorytetem jest współpraca z klientami, regulatorami, pracownikami i pozostałymi interesariuszami, aby sprawnie przygotować proces wydzielenia i w konsekwencji włączenia pionu bankowości detalicznej oraz business banking, a także DB Securities S.A. do Banku Zachodniego WBK.

Do Banku Zachodniego WBK włączona zostanie także sieć placówek wraz z kanałami dystrybucji pośredniej. Bank Zachodni WBK jest zainteresowany kontynuacją i rozwojem tej formy współpracy, co pozwoli zwiększyć dostępność produktów i usług. Intencją Banku Zachodniego WBK jest kontynuacja umów z firmami partnerskimi, aby zachować otwartą architekturę produktów inwestycyjnych.

Przedmiotem transakcji nie będzie portfel walutowych produktów kredytowych, zabezpieczonych hipoteką, który pozostanie w Deutsche Bank Polska.

- Połączenie sił w bankowości detalicznej, w tym w usługach dla klientów zamożnych i private banking, a także w business banking przy wsparciu międzynarodowej Grupy Santander, umocni pozycję Banku Zachodniego WBK w polskim sektorze finansowym. Relacje doradców z klientami, a przede wszystkim ich wysoki profesjonalizm są niekwestionowaną wartością dodaną zawartej umowy. Ta część działalności Deutsche Bank Polska jest siłą, która wzbogaci i wzmocni dotychczasową strategię biznesową Banku Zachodniego WBK. –powiedział Michał Gajewski, Prezes Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A.- Jesteśmy pewni, że wykorzystując doświadczenia zespołów obu banków zaoferujemy wygodny, nowoczesny dostęp do usług, sieć placówek obejmującą cały kraj, oraz jeszcze lepsze, bardziej nowoczesne produkty i usługi finansowe, takie jak chcą klienci.

Grupa Santander znana jest na całym świecie z niezwykłej dbałości o ofertę i jakość serwisu dostarczanego klientom. Kluczem silnej pozycji biznesowej jest pomaganie klientom w codziennych sukcesach, dbanie o lojalność klientów i relacje z nimi.

Nabycie Wydzielonej Działalności Deutsche Bank Polska oraz DB Securities S.A. (raporty i prezentacja)

Podstawowe fakty dla klientów Banku Zachodniego WBK S.A.

  • Bank Zachodni WBK oraz Banco Santander S.A. podpisali z Deutsche Bank AG umowę przeniesienia na Bank Zachodni WBK wydzielonej część Deutsche Bank Polska S.A.
  • Wydzielona część Deutsche Bank Polska obejmie: bankowość detaliczną, w tym private banking, business banking obejmujący Małe i Średnie Przedsiębiorstwa, a także sieć placówek oraz sieć agentów i współpracę z pośrednikami oraz dom maklerski DB Securities S.A.
  • Dom maklerski DB Securities S.A. zostanie włączony w struktury Grupy Banku Zachodniego WBK
  • Portfel detalicznych produktów kredytowych w walutach, zabezpieczonych hipotecznie nie podlega transakcji, pozostanie w Deutsche Bank Polska.
  • Intencją Banku Zachodniego WBK jest kontynuacja umów z firmami partnerskimi, aby zachować otwartą architekturę produktów inwestycyjnych.
  • Zakończenie transakcji, czyli włączenie wydzielonej części Deutsche Bank Polska do Banku Zachodniego WBK, planowane jest w IV kwartale 2018 r., pod warunkiem wcześniejszego uzyskania wszystkich zgód regulacyjnych i korporacyjnych.
  • Proces włączenia części Deutsche Banku Polska do Banku Zachodniego WBK nie będzie wymagał od klientów dodatkowych aktywności.
  • Nie zmieniają się numery przenoszonych rachunków bankowych, zasady działania kart płatniczych, w tym numery PIN.

Pytania i odpowiedzi
 

Co oznacza uzgodnienie Planu Podziału?
Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych banki uzgodniły Plan Podziału, który określa, co obejmuje wydzielona część biznesu Deutsche Bank Polska, która, pod warunkiem uzyskania wymaganych zgód, zostanie włączona do Banku Zachodniego WBK. To początek procesu wypełniania wymogów formalno-prawnych i uzyskiwania niezbędnych zgód, które pozwolą przeprowadzić włączenie wydzielonej części Deutsche Bank Polska do Banku Zachodniego WBK. Zakończenie procesu planowane jest na IV kwartał 2018 roku, pod warunkiem uzyskania wszystkich zgód regulacyjnych i korporacyjnych.
 

Jakie są następne kroki w procesie?
Kolejnym działaniem związanym z włączeniem wydzielonej części jest złożenie wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego, następnie zaakceptowanie Planu Podziału przez Walne Zgromadzenia każdego z banków. Po uzyskaniu tych zgód, a także zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji, złożony zostanie wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego, po czym nastąpi formalne włączenie oraz faktyczna migracja rachunków i produktów do systemów Banku Zachodniego WBK (w dniu wydania odpowiedniego postanowienia przez sąd rejestrowy). Szacuje się, że proces pod względem formalno- prawnym powinien zostać zakończony w IV kwartale bieżącego roku.

Co ta decyzja oznacza dla klientów Deutsche Bank Polska?
Przede wszystkim staną się klientami Banku, należącego do jednej z największych grup finansowych na świecie i największej instytucji finansowej w strefie euro pod względem kapitalizacji. Grupa Santander obsługuje ponad 132 mln klientów, w 13,7 tysiącach oddziałów, na 10 głównych rynkach (Hiszpania, Polska, Anglia, Portugalia, USA, Chile, Brazylia, Argentyna i Meksyk). Po zakończeniu procesu integracji, prawdopodobnie w IV kwartale 2018, po uzyskaniu wymaganych zgód, część dotychczasowych klientów Deutsche Bank Polska stanie się klientami Banku Zachodniego WBK. Klientom będziemy chcieli zaoferować wygodny, nowoczesny dostęp do usług, w tym także do wielokrotnie nagradzanej bankowości mobilnej, sieci placówek obejmujących cały kraj, oraz nowoczesnych produktów i usług finansowe, jakich chcą klienci. Stroną zawartych umów będzie Bank Zachodni WBK. Umowy dotyczące walutowych produktów kredytowych, zabezpieczonych hipotekami pozostaną w obsłudze w Deutsche Bank Polska. Umowy zawarte przez klientów Deutsche Bank Polska z dotychczasowym bankiem pozostaną w mocy i nie będą wymagały aneksowania. Nie zmienią się również numery przenoszonych rachunków bankowych, aktywne pozostaną wszystkie karty i numery PIN. Do czasu zakończenia transakcji i włączenia wydzielonej części Deutsche Bank Polska do Banku Zachodniego WBK klienci obu banków obsługiwani są tak, jak dotychczas.

Jak będzie wyglądała obsługa klienta po włączeniu części Deutsche Bank Polska do Banku Zachodniego WBK?
Klientom będziemy chcieli zaoferować wygodny, nowoczesny dostęp do usług, w tym także do wielokrotnie nagradzanej bankowości mobilnej, sieci placówek obejmujących cały kraj, oraz nowoczesnych produktów i usług finansowych, takich jak chcą klienci. Numery rachunków klientów się nie zmienią. Po podpisaniu umowy oba banki rozpoczną przygotowania do projektu integracji, aby przebiegała ona płynnie i pozostała bez wpływu na klientów. Docelowo, po finalizacji transakcji klienci detaliczni oraz klienci biznesowi staną się klientami Banku Zachodniego WBK i będą przez nas obsługiwani, za wyjątkiem walutowych kredytów dla klientów detalicznych, zabezpieczonych hipotekami, które pozostaną w obsłudze w Deutsche Bank Polska. Dołożymy wszelkich starań, aby nasza oferta oraz poziom obsługi zapewniały jak najwyższą satysfakcję.

Jakie będą korzyści dla klientów?
Jesteśmy jednym z największych banków w kraju, silnym finansowo, oferującym nowatorskie rozwiązania produktowe. Jako bank innowacyjny, niedawno wprowadziliśmy wideoweryfikację opartą o biometrię twarzy. Jesteśmy liderem w technologiach, a nasza bankowość mobilna, będąc jedną z najlepszych na rynku, pozwala swobodnie zarządzać finansami z dowolnego miejsca. Naszym atutem jest doskonała oferta produktowa oraz szeroki dostęp do niej, w tym poprzez sieć placówek w całym kraju. Wspiera nas międzynarodowa Grupa Santander. Połączone kompetencje pracowników obu banków będą stanowiły solidny fundament do dalszego rozwoju oferty dla klientów i jeszcze lepszej dbałości o ich satysfakcję.

Czy Bank Zachodni WBK będzie także współpracował z wieloma towarzystwami funduszy inwestycyjnych? Czy oferta będzie taka różnorodna?
Intencją Banku Zachodniego WBK jest kontynuacja umów z firmami partnerskimi, aby zachować otwartą architekturę produktów inwestycyjnych. Bank jest zainteresowany rozwijaniem współpracy i modelu dystrybucji pośredniej.

Czy lokaty są bezpieczne?
Wszystkie środki klientów pozostają bezpieczne. Wszystkie depozyty, zgodnie z polskim prawem, pozostają objęte gwarancjami BFG. Bank Zachodni WBK, po rejestracji włączenia w IV kwartale 2018, pod warunkiem uzyskania stosownych zgód, wstąpi w prawa i obowiązki Deutsche Bank Polska wobec klientów detalicznych, MSP, private banking oraz posiadaczy produktów inwestycyjnych. Bank Zachodni WBK jest stabilnym bankiem o silnej pozycji kapitałowej, trzecim pod względem aktywów na polskim rynku.

Czy klient będzie mógł załatwić wszelkie formalności związane z obsługą w każdej placówce banku?
Do czasu integracji, planowanej na IV kw. 2018 roku, pod warunkiem uzyskania stosownych zgód, klienci Deutsche Bank Polska obsługiwani będą w oddziałach Deutsche Bank Polska, tak jak dotychczas. Klienci Deutsche Bank Polska, którzy po zakończeniu procesu staną się klientami Banku Zachodniego WBK otrzymają wygodny, nowoczesny dostęp do oferty doskonałych produktów, w tym poprzez wielokrotnie nagradzaną bankowość mobilną, sieci placówek bankowych w całym kraju oraz do doświadczenia międzynarodowej Grupy Santander. Kredyty walutowe dla klientów detalicznych zabezpieczone hipotecznie pozostaną w Deutsche Bank Polska.

Gdzie będą obsługiwani klienci Deutsche Bank Polska?
Po zakończeniu transakcji klienci Deutsche Banku Polska będą mogli korzystać z pełnej oferty produktów i usług Banku Zachodniego WBK, jednego z największych na rynku oraz z doświadczenia międzynarodowej Grupy Santander. Do czasu przeprowadzenia integracji będą obsługiwani tak jak dotychczas w placówkach oraz na infolinii Deutsche Bank Polska. Po zakończeniu procesu, do ich dyspozycji dostępna będzie ogólnopolska sieć placówek Banku Zachodniego WBK oraz inne kanały obsługi.

Jestem klientem Banku Zachodniego WBK. Czy mogę już korzystać z sieci oddziałów Deutsche Bank Polska?
Nie, prosimy o korzystanie z placówek oraz infolinii Banku Zachodniego WBK, tak jak dotychczas. Do czasu przyłączenia, które planowane jest na IV kwartał 2018, pod warunkiem uzyskania stosownych zgód, Banki pozostają osobnymi podmiotami.

Czy zmienią się numery rachunków?
Po zakończonym procesie integracji, numery przenoszonych rachunków nie zmienią się. Dołożymy wszelkich starań, aby proces przeniesienia Państwa produktów do Banku Zachodniego WBK był dla Państwa jak najmniej uciążliwy.

Czy wszystkie umowy z klientami będą kontynuowane?
Tak, umowy z klientami będą kontynuowane, jedyna zmiana w przyszłości będzie polegać na tym, że od włączenia wydzielonej części Deutsche Bank Polska do Banku Zachodniego WBK stroną tych umów z mocy prawa stanie się Bank Zachodni WBK. Walutowe produkty kredytowe dla klientów detalicznych, zabezpieczone hipoteką pozostaną w Deutsche Bank Polska.