Szukaj na stronie

Wprowadziliśmy ulgi dla prowizji za przechowywanie środków o wysokim saldzie

14 grudnia 2021

1 grudnia wprowadziliśmy ulgi w wybranych prowizjach za przechowywanie środków o wysokim saldzie dla klientów firmowych.

Jakich prowizji dotyczy ulga

Ulgę wprowadziliśmy dla prowizji za przechowywanie środków o wysokim saldzie, które wynikają z Taryfy opłat i prowizji [1]. Chodzi o:

 1. Prowizję roczną [2], którą pobieramy:
 • gdy suma sald dodatnich przekroczy 5 mln złotych na koniec roku kalendarzowego,
 • z kont bankowych, lokat i lokat overnight, prowadzonych w złotych i we wszystkich walutach wskazanych w tabeli kursów walut naszego banku.

Nie pobieramy prowizji od środków na kontach VAT, powierniczych i ESCROW.
 

 1. Prowizję miesięczną [3], którą pobieramy:
 • gdy suma sald dodatnich przekroczy 5 mln złotych na koniec ostatniego dnia miesiąca, ale nie będzie wyższa niż 250 mln złotych,
 • z kont bankowych, lokat i lokat overnight, prowadzonych w złotych oraz we wszystkich walutach wskazanych w tabeli kursów walut naszego banku.

Nie pobieramy prowizji od środków na kontach VAT, powierniczych i ESCROW.

Jakie ulgi wprowadziliśmy

1. Wysokość salda dla prowizji rocznej
Zmieniliśmy wysokość salda, powyżej którego pobieramy prowizję z 5 mln złotych na 10 mln złotych. Oznacza to, że prowizję roczną, która wynika z Taryfy opłat i prowizji dla klientów firmowych (stawka 0,30%) pobierzemy od nadwyżki sumy sald dodatnich powyżej 10 mln złotych. Nie pobierzemy prowizji od sald równych i niższych niż 10 mln złotych.

2. Prowizja miesięczna
Do 30 czerwca 2022 roku, nie pobierzemy prowizji miesięcznej, gdy suma sald na kontach nie przekroczy 250 mln złotych na koniec ostatniego dnia miesiąca. Już w grudniu nie pobierzemy takiej opłaty miesięcznej za listopad.

Prowizje bez ulgi

Nie wprowadziliśmy ulgi:

 • dla prowizji miesięcznej za przechowywanie środków o wysokim saldzie, gdy suma sald dodatnich przekroczy 250 mln złotych na koniec ostatniego dnia miesiąca,
 • dla prowizji miesięcznej za przechowywanie środków o wysokim saldzie na kontach w walutach:
  • Euro (EUR),
  • Frank szwajcarski (CHF),
  • Dolar amerykański (USD),
  • Złoty (PLN),
  • Funt brytyjski (GBP),
  • Korona czeska (CZK),
  • Korona duńska (DKK),
  • Forint węgierski (HUF),
  • Korona szwedzka (SEK),
  • Korona norweska,
  • Jen Japoński (JPY),

gdy stawka stopy procentowej dla wybranej waluty jest ujemna.

Kogo dotyczy zmiana i termin obowiązywania ulgi

Ulgi wprowadziliśmy dla obecnych i przyszłych klientów z segmentu MŚP od 1 grudnia 2021 do 30 czerwca 2022 roku.

Podstawa prawna

[1] Taryfa Opłat i Prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla firm i Regulaminu kont dla firm - część I.

[2] Taryfa Opłat i Prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla firm Rozdział XI pkt 19

[3] Taryfa Opłat i Prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla firm Rozdział XI pkt 20