Najczęściej wyszukiwane:

Ważna informacja – zmiana LIBOR CHF na SARON

17 grudnia 2021

Od 1 stycznia 2022 roku, zmienia się wskaźnik oprocentowania kredytów w walucie CHF. Wskaźnik SARON zastąpi LIBOR CHF. Decyzję w tej sprawie podjęła Komisja Europejska.

Kolorowe klocki z napisami CHF oraz LIBOR CHF na SARON

Co to oznacza dla klientów

Klienci, którzy korzystają z kredytów frankowych nie muszą  obawiać się tej zmiany. Banki wyliczą oprocentowanie oparte o wskaźnik SARON Compound Rate (SARON Compound) dla tych kredytów i pożyczek, które w umowach nie miały skutecznych zapisów o tym, co zrobi bank, gdy obecny wskaźnik nie będzie dostępny. Różnica między wskaźnikiem referencyjnym LIBOR CHF a nowym wskaźnikiem SARON Compound  jest niewielka, wyrówna ją Korekta Wyrównawcza, którą wyznaczyła Komisja Europejska. Jest ona różnicą pomiędzy średnimi wartościami wskaźników LIBOR CHF i SARON Compound w okresie 5 lat, przed dniem, w którym  brytyjski organ nadzoru Financial Conduct Authority ogłosił datę zakończenia publikacji LIBOR CHF.  
 

Zasady zamiany wskaźników i  przypisane wartości Korekty Wyrównawczej przedstawia ta tabela

 

Dotychczasowy wskaźnik referencyjny LIBOR CHF Wskaźnik referencyjny SARON Compound, który obowiązuje od 01.01.2022 r. zgodnie z treścią Rozporządzenia KE Wartość Korekty Wyrównawczej w punktach procentowych
LIBOR CHF 1M SARON 1 month Compound Rate (SAR1MC) - 0,0571
LIBOR CHF 3M SARON 3 months Compound Rate (SAR3MC) 0,0031
LIBOR CHF 6M SARON 3 months Compound Rate (SAR3MC) 0,0741
LIBOR CHF 12M SARON 3 months Compound Rate (SAR3MC) 0,2048

 

Co przygotujemy dla naszych klientów

Naszym klientom, którzy korzystają z kredytów frankowych przedstawimy:

  • propozycję, aby podpisali  aneks do umowy z tzw. klauzulą awaryjną na wypadek zmian dot. SARON,
  • harmonogram spłaty wyliczony w oparciu o SARON Compound.

Nie zmienimy  pozostałych zapisów umowy kredytu lub pożyczki, które dotyczą zasad wyliczenia oprocentowania.

Podstawa prawna zmiany

  • rozporządzenie delegowane Komisji Europejskiej z dnia 14 października 2021 roku - link  
  • komunikat KNF w sprawie wyznaczenia zamiennika dla LIBOR CHF - link

Wskaźnik SARON Compound jest zalecanym m.in. przez Narodowy Bank Szwajcarii następcą wskaźnika LIBOR CHF. Jest wpisany na listę wskaźników referencyjnych prowadzoną przez Europejski Urząd Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA). Spełnia wszystkie wymogi prawa europejskiego dotyczące jakości opracowywania wskaźnika referencyjnego. Administratorem wskaźnika SARON jest jest SIX Financial Information AG z siedzibą w Zurichu.Więcej informacji na temat wskaźnika mogą Państwo znaleźć na stronie administratora.