Szukaj na stronie

Ważna informacja – zmiana LIBOR CHF na SARON

17 grudnia 2021

Od 1 stycznia 2022 roku, zmienia się wskaźnik oprocentowania kredytów w walucie CHF. Wskaźnik SARON zastąpi LIBOR CHF. Decyzję w tej sprawie podjęła Komisja Europejska.

Co to oznacza dla klientów

Klienci, którzy korzystają z kredytów frankowych nie muszą  obawiać się tej zmiany. Banki wyliczą oprocentowanie oparte o wskaźnik SARON Compound Rate (SARON Compound) dla tych kredytów i pożyczek, które w umowach nie miały skutecznych zapisów o tym, co zrobi bank, gdy obecny wskaźnik nie będzie dostępny. Różnica między wskaźnikiem referencyjnym LIBOR CHF a nowym wskaźnikiem SARON Compound  jest niewielka, wyrówna ją Korekta Wyrównawcza, którą wyznaczyła Komisja Europejska. Jest ona różnicą pomiędzy średnimi wartościami wskaźników LIBOR CHF i SARON Compound w okresie 5 lat, przed dniem, w którym  brytyjski organ nadzoru Financial Conduct Authority ogłosił datę zakończenia publikacji LIBOR CHF.  
 

Zasady zamiany wskaźników i  przypisane wartości Korekty Wyrównawczej przedstawia ta tabela

 

Dotychczasowy wskaźnik referencyjny LIBOR CHF Wskaźnik referencyjny SARON Compound, który obowiązuje od 01.01.2022 r. zgodnie z treścią Rozporządzenia KE Wartość Korekty Wyrównawczej w punktach procentowych
LIBOR CHF 1M SARON 1 month Compound Rate (SAR1MC) - 0,0571
LIBOR CHF 3M SARON 3 months Compound Rate (SAR3MC) 0,0031
LIBOR CHF 6M SARON 3 months Compound Rate (SAR3MC) 0,0741
LIBOR CHF 12M SARON 3 months Compound Rate (SAR3MC) 0,2048

 

Co przygotujemy dla naszych klientów

Naszym klientom, którzy korzystają z kredytów frankowych przedstawimy:

  • propozycję, aby podpisali  aneks do umowy z tzw. klauzulą awaryjną na wypadek zmian dot. SARON,
  • harmonogram spłaty wyliczony w oparciu o SARON Compound.

Nie zmienimy  pozostałych zapisów umowy kredytu lub pożyczki, które dotyczą zasad wyliczenia oprocentowania.

Podstawa prawna zmiany

Wskaźnik SARON Compound jest zalecanym m.in. przez Narodowy Bank Szwajcarii następcą wskaźnika LIBOR CHF. Jest wpisany na listę wskaźników referencyjnych prowadzoną przez Europejski Urząd Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA). Spełnia wszystkie wymogi prawa europejskiego dotyczące jakości opracowywania wskaźnika referencyjnego. Administratorem wskaźnika SARON jest jest SIX Financial Information AG z siedzibą w Zurichu.Więcej informacji na temat wskaźnika mogą Państwo znaleźć na stronie administratora Uruchomi się w nowym oknie.