Szukaj na stronie

Umożliwiamy wypłaty gotówki z Pakietem bankomatowym – bez opłat naszego banku

1 marca 2022

Dla tych, którzy chcą wypłacić gotówkę, proponujemy skorzystanie z Pakietu bankomatowego. Zwrócimy opłatę miesięczną za ten Pakiet, za marzec i kwiecień. Dotyczy to wszystkich naszych klientów, także obywateli Ukrainy, powyżej 26 roku życia. Українська версія - натисніть тут

Pakiet bankomatowy to możliwość wypłaty gotówki:

  • ze wszystkich bankomatów w Polsce, naszych i innych banków,
  • z terminali w sklepach w Polsce (usługa cashback),
  • z bankomatów za granicą.

Z włączonym Pakietem nie ma pojedynczych opłat za wypłatę gotówki – pobieramy jednorazowo opłatę miesięczną 7 zł. Ze względu na aktualną sytuację - duże zapotrzebowanie gotówki oraz tymczasowe opóźnienia w dostawie pieniędzy – będziemy zwracać te opłaty.

Klientom, którzy włączą Pakiet bankomatowy w marcu – pobierzemy opłatę 7 zł w tym samym dniu. Zwrot tej opłaty nastąpi na początku kwietnia.

Klientom, którzy włączą Pakiet w kwietniu – pobierzemy opłatę 7 zł w tym samym dniu. Zwrot tej opłaty nastąpi na początku maja.

Pakiet można włączyć do karty Dopasowanej w:

  • Santander internet -> Karty -> Karta Dopasowana -> Usługi do karty -> Pakiet bankomatowy.

Klienci, którzy mają już włączony Pakiet bankomatowy – 1 marca 2022 r. pobierzemy opłatę 7 zł, a jej zwrot nastąpi w ciągu najbliższych dni. A opłatę, którą pobierzemy 1 kwietnia, zwrócimy także w ciągu kilku dni od daty jej pobrania.

Klienci z kartą Dopasowaną i poniżej 26 roku życia nie muszą włączać Pakietu bankomatowego. Już teraz mogą wypłacać gotówkę w bankomatach w Polsce i za granicą za 0 zł (bez naszych opłat).

Zapewniamy, że nie zabraknie gotówki w naszych bankomatach i placówkach.


Słowniczek pojęć i definicji dotyczących usług reprezentatywnych, wynikających z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, dostępny jest na stronie santander.pl/PAD Uruchomi się w nowym oknie oraz w placówkach banku. Opłata miesięczna za kartę to opłata za usługę obsługi karty debetowej. Santander internet/mobile (bankowość internetowa/mobilna) to usługa bankowości elektronicznej. Płatność kartą oraz płatność zbliżeniowa telefonem to m.in. transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych. Wypłata gotówki kartą za granicą na terenie krajów EOG poza Polską, to m.in. transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych. Przewalutowanie transakcji płatniczej to usługa obsługi karty debetowej.


Ми даємо можливість знімати готівку з Банкоматним пакетом – без оплат нашого банку

Для тих, хто хоче зняти готівку, ми пропонуємо скористатися Банкоматним пакетом. Ми повернемо щомісячну плату за цей Пакет за березень та квітень. Це стосується усіх наших клієнтів, також громадян України, віком від 26 років.

Банкоматний пакет – це можливість зняття готівки:

  • в усіх банкоматах Польщі, наших та інших банків,
  • у терміналах в магазинах у Польщі (послуга кешбек),
  • у банкоматах за кордоном.

З увімкненим Пакетом окремі оплати за зняття готівки відсутні – ми стягуємо одноразову щомісячну плату у розмірі 7 PLN. У зв’язку з нинішньою ситуацією – великий попит на готівку та тимчасові затримки у доставці грошей – ми повернемо ці оплати.

У клієнтів, які активують Банкоматний пакет у березні – ми стягнемо плату в розмірі 7 PLN у той же день. Ця оплата буде повернена на початку квітня.

У клієнтів, які активують Пакет у квітні – ми стягнемо плату в розмірі 7 PLN у той же день. Ця оплата буде повернена на початку травня.

Пакет можна включити до картки Dopasowana у:

  • Santander internet -> Картки -> Картка Dopasowana -> Послуги до картки -> Банкоматний пакет

Клієнти, в яких уже ввімкнено Банкоматний пакет – 1 березня 2022 року ми стягнемо плату в розмірі 7 PLN, і її буде повернено протягом наступних кількох днів. А плата, яку ми стягнемо 1 квітня, також буде повернена протягом кількох днів з дня її стягнення.

Клієнти, які мають картку Dopasowana та віком до 26 років, не мусять включати Банкоматний пакет. Вони вже можуть знімати готівку в банкоматах у Польщі та за кордоном за 0 PLN (без наших оплат).

Запевняємо, що готівка в наших банкоматах і відділеннях буде в наявності.


Глосарій термінів і визначень, що стосуються репрезентативних послуг, які випливають з розпорядження міністра розвитку і фінансів від 14 липня 2017 р. "Про перелік репрезентативних послуг, пов'язаних з платіжним рахунком", знаходиться на веб-сайті santander.pl/PAD Uruchomi się w nowym oknie, а також у відділеннях банку. Щомісячна плата за картку – це плата за послугу з обслуговування дебетової картки. Santander internet/mobile (мобільний/інтернет-банкінг) – це послуга електронного банкінгу. Оплата карткою та безконтактна оплата телефоном – це зокрема: транскордонна платіжна трансакція з використанням дебетової картки для безготівкових платежів. Зняття готівки з допомогою картки за кордоном на території країн ЄЕЗ за межами Польщі – це зокрема транскордонна платіжна трансакція з використанням дебетової картки для готівкових платежів. Валютна конвертація платіжної трансакції – це послуга з обслуговування дебетової картки.