Szukaj na stronie

Uspokajamy - nie zabraknie gotówki w naszych bankomatach i placówkach

28 lutego 2022

W związku z wydarzeniami w Ukrainie obserwujemy większe wypłaty pieniędzy. Z uwagi na tę sytuację uspokajamy, że nie zabraknie gotówki w naszych bankomatach i placówkach.

Dostawy pieniędzy są realizowane na bieżąco i bez ograniczeń. Nie wprowadziliśmy limitów wypłat. Stale monitorujemy sytuację. W miejscach, gdzie wypłat jest więcej, mogą wystąpić czasowe opóźnienia w dostawie pieniędzy. Wynikają one jedynie z ograniczeń logistycznych, czyli wydłużonego czasu transportu.

Prosimy o zachowanie spokoju i dziękujemy za wyrozumiałość w tej wyjątkowej sytuacji.

Płatności bezgotówkowe

Zachęcamy do korzystania z rozwiązań bezgotówkowych. Zamiast płacić gotówką, korzystaj z innych form płatności:


Słowniczek pojęć i definicji dotyczących usług reprezentatywnych, wynikających z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, dostępny jest na stronie santander.pl/PAD Uruchomi się w nowym oknie oraz w placówkach banku.

  • BLIK oznacza transakcję BLIK, która jest poleceniem przelewu albo poleceniem przelewu wewnętrznego.
  • płatność BLIK to płatność za towary lub usługi w stacjonarnym sklepie/punkcie usługowym lub w sklepie internetowym.
  • przelew - usługa płatnicza polegająca na uznaniu rachunku płatniczego odbiorcy, w przypadku gdy transakcja płatnicza z rachunku płatniczego płatnika jest dokonywana przez dostawcę usług płatniczych prowadzącego rachunek płatniczy płatnika na podstawie dyspozycji udzielonej przez płatnika, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej
  • wypłata gotówki - usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy
  • płatności mobilne - to m.in. transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych.