Szukaj na stronie

Santander Bank Polska w gronie inicjatorów Deklaracji Odpowiedzialnej Sprzedaży

13 listopada 2019

Inicjatywa powstała, by podnosić i upowszechniać standardy etyczne w relacjach z klientem, edukować biznes i konsumentów, zwiększać zaufanie do branży finansowej oraz przeciwdziałać nieuczciwym praktykom. To pierwsza taka współpraca firm, którym zależy na poprawie jakości usług bankowych.

Partnerstwo dla wyższych standardów

Celami Santander Bank Polska i pozostałych inicjatorów Deklaracji to zwiększanie pozytywnego wpływu branży finansowej na otoczenie i budowanie relacji z konsumentami i biznesem. Wpływ ma działać w sposób, dzięki któremu branża finansowa będzie mogła lepiej służyć społeczeństwu i gospodarce. Cały proces sprzedaży ma być przejrzysty i umożliwiać wyjaśnianie wszelkich wątpliwości, oraz uwzględniać potrzeby grup szczególnie wrażliwych. Instytucje finansowe powinny dbać o relacje także po zakupie, m.in. zapewniać bezpieczeństwo korzystania, szybko uwzględniać wszelkie skargi. Niezależnie od etapu, w interesie banków jest także edukacja społeczeństwa o finansach i produktach bankowych. Ważne jest także przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom i szybkie reagowanie w przypadku ich wykrycia.

- Działalność instytucji finansowych nie jest zwykłą działalnością komercyjną. Bank jest instytucją zaufania społecznego, która w sposób szczególny zobowiązana jest do etycznego prowadzenia działalności. Dlatego dla Santander Bank Polska tak ważne jest inicjowanie i włączanie się we wszelkie działania umacniające branżowe standardy etyczne. Chcemy, by obejmowały one nie tylko zasady wypracowane na poziomie międzynarodowym, takie jak ONZ UNEP FI Responsible Banking Principles, których jesteśmy współinicjatorem i sygnatariuszem, ale także by odpowiadały one wprost na zróżnicowane i zmieniające się potrzeby konkretnych konsumentów i biznesu. W tym zakresie nie ma bardziej odpowiedniego instrumentu niż samoregulacja. Dlatego wspólnie z ważnymi dla rynku partnerami zainicjowaliśmy Deklarację Odpowiedzialnej Sprzedaży. Cieszymy się, że jesteśmy jednym z inicjatorów pierwszej takiej współpracy firm na polskim rynku finansowym – mówi Michał Gajewski, prezes Santander Bank Polska.

Deklaracja Odpowiedzialnej Sprzedaży to projekt zainicjowany przez instytucje finansowe, a jego gospodarzem jest Federacja Konsumentów. Jej inicjatorami są ANG Spółdzielnia, Santander Bank Polska i BNP Paribas Bank Polska. Audytorem projektu jest firma KPMG. Więcej informacji na temat zasad zawartych w Deklaracji Odpowiedzialnej Sprzedaży, obowiązków sygnatariuszy i wskazówek dla wszystkich, którzy chcą włączyć się w inicjatywę znajduje się na stronie www.odpowiedzialnasprzedaz.pl Uruchomi się w nowym oknie