Obowiązkowy split payment (mechanizm podzielonej płatności)

4 listopada 2019

Od 1 listopada 2019 r. split payment jest obowiązkowy, jeśli na fakturze o wartości min. 15 tys. zł brutto znajdzie się co najmniej jeden towar lub usługa, które są wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT.

Znalazły się tam m.in.: usługi i roboty budowlane, laptopy, procesory, tablety, komputery, telewizory, telefony, węgiel, paliwa opałowe, stal i wyroby ze stali, złom, surowce wtórne oraz części samochodowe.

Opłacanie faktur zgodnie ze split payment oznacza, że przelew za dostarczony towar lub wykonaną usługę zostanie podzielony, w taki sposób, że należność netto trafi na rachunek rozliczeniowy dostawcy, a kwota podatku VAT na specjalny rachunek VAT.

Co to oznacza dla podatników VAT?

Jeśli jesteś sprzedawcą:

  • na każdej fakturze, która wymaga stosowania split payment, musisz umieścić dopisek „mechanizm podzielonej płatności”. Jeśli tego nie zrobisz, możesz otrzymać karę w postaci dodatkowej sumy podatku do zapłacenia, która wynosi 30% VATu, wynikającego z błędnej faktury;
  • pieniędzmi, które znajdują się na rachunku VAT, nie możesz dysponować według własnego uznania. Możesz je przeznaczyć na zapłatę podatku VAT, a także podatku dochodowego, akcyzy, cła oraz składek ZUS.

Jeśli jesteś nabywcą:

  • musisz mieć konto firmowe w banku – tylko takie konta pozwalają wysłać przelew z podziałem na rachunek rozliczeniowy oraz rachunek VAT.
  • jeśli nie zastosujesz split payment dla przelewu za fakturę, na której znajduje się dopisek „mechanizm podzielonej płatności”, to od 1 stycznia 2020 r. nie będziesz mógł zaliczyć tego wydatku do kosztu uzyskania przychodu.

Co jeszcze się zmieniło?

Zmiany w split payment pozwalają także jednym przelewem opłacić kilka faktur wystawionych przez jednego sprzedawcę maksymalnie w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego. Ważne, aby taki przelew zawierał całą wartość VAT wskazaną na tych fakturach.

Więcej informacji