Uważaj na telefony od oszustów! Przestępcy wyłudzają poufne dane poprzez rozmowę telefoniczną. Więcej na naszej stronie >

Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych

29 września 2020

Wydarzenie organizowane przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie przy wsparciu Santander Universidades.

Santander Universidades

Dla studentów Sesja to możliwość prezentacji wyników badań prowadzonych w Studenckich Kołach Naukowych oraz wymiany poglądów i doświadczeń.

Tegoroczna Sesja będzie wyjątkowa:

 • po raz pierwszy w pełni on-line (z wykorzystaniem MS Teams),
 • całkowicie nieodpłatna dla wszystkich studentów,
 • studenci uczestniczący w Sesji otrzymają materiały konferencyjne oraz gadżety (w liczbie nie mniejszej niż dla 200 osób, liczy się kolejność zgłoszeń),
 • autorzy najlepiej ocenionych prac otrzymają dodatkowo atrakcyjne nagrody.

Rejestrację na Sesję należy dokonać do 20 października 2020 roku na dedykowanej stronie.

Sesja odbędzie się w dniach 27-28 listopada 2020 roku i będzie prowadzona w 6. sekcjach tematycznych:

1. Sekcja Architektury i Budownictwa

 • Architektura
 • Budownictwo
 • Wzornictwo
 • oraz dyscypliny pokrewne

2. Sekcja Chemiczna

 • Biotechnologia i technologia mikrobiologiczną
 • Chemia i inżynieria chemiczna
 • Inżynieria środowiska
 • Inżynieria chemiczna i procesowa
 • Nanotechnologia
 • Ochrona środowiska
 • Technologia chemiczna organiczna i nieorganiczna
 • Technologia żywności
 • Towaroznawstwo
 • Technologia materiałów polimerowych
 • oraz dyscypliny pokrewne

3. Sekcja Ekonomiczna obejmująca takie dyscypliny jak:

 • Ekonomia
 • Ekonomika turystyki
 • Logistyka
 • Marketing
 • Rachunkowość i finanse
 • Towaroznawstwo
 • Transport
 • Zarządzanie
 • oraz dyscypliny pokrewne

4. Sekcja Roślinno-Przyrodnicza obejmująca takie dyscypliny jak:

 • Biologia roślin
 • Biotechnologia w produkcji roślinnej
 • Dietetyka
 • Genetyka roślin
 • Ochrona środowiska
 • Ogrodnictwo i architektura
 • Rolnictwo
 • oraz dyscypliny pokrewne

5. Sekcja Techniczna obejmująca takie dyscypliny jak:

 • Architektura i wzornictwo
 • Automatyka i robotyka
 • Budownictwo
 • Elektryka
 • Energetyka
 • Informatyka
 • Inżynieria i zarządzanie
 • Mechatronika
 • Oceanotechnika
 • Transport
 • oraz dyscypliny pokrewne

6. Sekcja Zwierzęca obejmująca takie dyscypliny jak:

 • Biologia zwierząt
 • Biotechnologia w produkcji zwierzęcej
 • Genetyka zwierząt
 • Rybactwo
 • Technologia żywności
 • Towaroznawstwo
 • Zootechnika
 • oraz dyscypliny pokrewne

Informacje o Sesji oraz Regulamin można znaleźć na stronie ZUT.

Zapraszamy do dołączenia do wydarzenia na facebooku.

Informacji udziela także Pełnomocnik Rektora ds. studenckiego ruchu naukowego dr Dawid Dawidowicz - dawid.dawidowicz@zut.edu.pl